Inställningar i Cisco Jabber för Android

Document created by Cisco Localization Team on Aug 29, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Komma åt inställningarna

Skärmen Inställningar kan du komma åt på följande sätt:

 • Svep åt höger eller tryck på om du vill öppna navigeringsfönstret på din telefon. Tryck på Inställningar.

   

 • Tryck på ikonen Inställningar på din surfplatta.

   

Ställa in läget för låg bandbredd

Cisco Jabber för Android använder läget för låg bandbredd för att optimera ljudet för nätverk med låg bandbredd, vilket kan förbättra ljudkvaliteten i VoIP-samtal.

Ett av följande påståenden måste gälla för att du ska kunna använda låg bandbredd:

 • Din administratör har konfigurerat systemet så att det kan hantera samtal mellan enheter som använder olika kodek

   

 • Både din enhet och enheten du ringer till stöder samma codec för låg bandbredd (G.729a eller G.729b)

   


OBS!


Om du ringer en enhet som inte stöder samma codec för låg bandbredd och systemet inte har konfigurerats för att hantera omaka codec kan du få ett av följande problem:

 • Du hör inget ljud

   

 • Samtalet frånkopplas omedelbart

   


Kontakta systemadministratören om du har frågor om konfigurationen av systemet.

   
1    Tryck på Ljud och video på skärmen Inställningar, under Samtal.
2    Aktivera eller stäng av inställningen Läge för låg bandbredd.

Ställa in samtalsalternativ

Innan du börjar

Den här metoden gäller telefontjänstkonton som har funktionen Dial via Office (DvO) aktiverad.

    
1    På skärmen Inställningar, under Samtal, trycker du på Samtalsalternativ.
2    Välj ett alternativ.             
AlternativBeskrivning
Voice over IP (VoIP)

Ring alltid VoIP-samtal över mobildatanät eller trådlösa nätverk.

Mobilröstnät

Ring alltid DvO-samtal över mobilröstnätet för din enhet.

När du använder DvO ringer företagets samtalssystem tillbaka till dig för att starta alla samtal.

Välj automatiskt

Låt Cisco Jabber välja VoIP- eller mobilröstnätverk baserat på nätverksanslutningen.

När du använder DvO ringer företagets samtalssystem tillbaka till dig för att starta alla samtal.

3    Om du väljer Mobilsamtalsnät eller Välj automatiskt ska du bekräfta att delen Återuppringningsnummer för DVO har fyllts i med rätt återuppringningsnummer (vanligtvis ditt mobilnummer). Annars kan du läsa nästa avsnitt.
Vad göra härnäst

 

Lägg till ett alternativt återuppringningsnummer för DvO

Lägg till ett alternativt återuppringningsnummer för DvO

När du använder DvO ringer företagets samtalssystem tillbaka till dig för att starta alla samtal. Återuppringningsnumret för DvO är vanligtvis ditt mobilnummer.

     
1    På skärmen Inställningar, under Samtal, trycker du på Samtalsalternativ.
2    Tryck på Använd annat nummer i delen Återuppringningsnummer för DvO.
3    Ange det alternativa återuppringningsnumret för DvO
4    Tryck på Spara.

Ändra alternativt återuppringningsnummer för DvO

     
1    På skärmen Inställningar, under Samtal, trycker du på Samtalsalternativ.
2    Tryck på det alternativa återuppringningsnumret för DvO.
3    Ange ett nytt alternativ återuppringningsnummer för DvO.
4    Tryck på Spara.

Visa meddelanden och friskrivningsklausuler

    
1    Tryck på Om på skärmen Inställningar, under Hjälp.
2    Tryck på Meddelanden och friskrivningar.
3    Tryck på ett av följande alternativ för att visa relaterat innehåll:
 • Meddelande om nödnummer
 • Meddelande om Open Source
 • Meddelande om stark kryptering
 • Användning och felspårning

Skicka feedback till Cisco

    
1    Tryck på Skicka feedback till Cisco på skärmen Inställningar, under Hjälp.
2    Välj om användardata ska samlas in under fältet Samla in användardata.
3    Välj Enkät om du vill delta i en enkät om programmet.

Aktivera särskilda tjänster för samtal

Det här alternativet är aktiverat som standard. Vi rekommenderar att du inte inaktiverar det här alternativet, såvida du inte stöter på problem i följande sammanhang:

 • Du hör eller ser andra deltagare, men du själv varken hörs eller syns.

   

 • Du stöter på oväntade problem med att WiFi frånkopplas.

   


OBS!


Inaktivering av särskilda tjänster för samtal kan sänka ljud- och videokvalitet.


Innan du börjar

Kontakta din administratör om du inte hittar det här alternativet i Cisco Jabber.

    
1    Gå till Inställningar.
2    Gå till Ljud och video.
3    Tryck på Aktivera särskilda tjänster för samtal.

Ange standardljudutgång

     
1    Gå till Inställningar.
2    Gå till Ljud och video.
3    Tryck på Standardljudutgång.
4    Tryck på antingen Hörlurar eller Högtalare för att välja standardljudutgång.

Inaktivera högtalare för röstmeddelanden

Cisco Jabber för Android använder standardenheten för ljudutgång, vilket antingen är hörlurar eller högtalaren, när röstmeddelanden spelas upp. Om du vill inaktivera högtalaren för röstbrevlådan följer du följande steg:

 
   
1    Gå till Inställningar och tryck på Ljud och video.
2    Tryck på Inaktivera högtalare för röstmeddelanden.

Röstmeddelandena spelas upp genom hörlurarna.

Status: offline, i ett möte

 

Jabber för Android visar statusen ”offline, i ett möte” när kontakten är offline men har en mötesförfrågan i Outlook-kalendern. Statusen visas i övriga användares kontaktlistor på deras mobila enheter. Mer information finns i avsnittet Integrera Cisco Jabber med program i den senaste Platsdistribueringsguide för Cisco Jabber.

Skapa anpassade HTML-flikar

Du kan skapa anpassade HTML-flikar i Jabber. Flikarna är synliga i navigeringsraden och i fönstret Anpassade flikar. Genom att trycka på dessa HTML-flikar i navigeringsraden öppnas destinations-URL:en i Jabber. Administratörer kan också lägga till anpassade flikar. Du kan lägga till högst tio anpassade flikar. Om administratören har skapat tio anpassade flikar kan du inte lägga till fler anpassade flikar. Du kan inte heller ta bort anpassade flikar som administratören har lagt till. Anpassade HTML-flikar stöds inte via Expressway när Mobile eller Remote Access används.
       
1    Tryck på Inställningar > Anpassad flik.
2    Tryck på Lägg till anpassad flik.
3    Ange namnet på den anpassade fliken och URL:en.
4    Tryck på Lägg till.
5    För att ta bort en anpassad flik går du till fönstret Anpassad flik, trycker på den anpassade fliken och sedan på Ta bort i fönstret Redigera anpassad flik.
6    För att ta bort flera anpassade flikar trycker du på Redigera-ikonen i fönstret Anpassad flik, markerar de anpassade flikarna och trycker sedan på Papperskorg-ikonen.

Sortera Jabber-kontakter

Du kan sortera dina kontakter efter status eller namn.
   
1    Gå till Inställningar > Visa > Sortera kontakter efter.
2    Välj Namn eller Status.

Konfigurera ringsignal och chattaviseringston i Jabber

   
1    För att konfigurera en ringsignal går du till Inställningar > Ljud > Ringsignal och väljer önskad ringsignal.
2    För att konfigurera en chattaviseringston går du till Inställningar > Ljud > Aviseringston och väljer önskad chattaviseringston.

Vidarebefordra samtal

Jabber har stöd för alternativet att vidarebefordra samtal.  

Konfigurera Vidarebefordra samtal:  

   
   
1    Gå till Inställningar > Samtal > Vidarebefordra samtal.   
2    Välj något av följande alternativ:          
 •       

  Inaktivera vidarebefordring av samtal

        

 •       

  Röstbrevlåda

        

 •        

  Mobil

         

 •        

  Hem

         

 •       

  Lägg till ett nummer – Du kan ange antingen ett telefonnummer, inklusive lands- och riktnummer, eller en URI.

        

     

Uppdatera Jabber-konfiguration

 

I tidigare versioner har Jabber hämtat konfigurationsuppdateringar från servern vid inloggningstillfället. Från och med version 11.9 låter Jabber dig först logga in, och sedan ansluter tjänsten till varje enskild server för att hämta konfigurationsuppdateringar. Detta sker endast första gången du loggar in på Jabber. Vid efterföljande inloggningar hämtar Jabber konfigurationsuppdateringar från cachelagrade data som finns på din enhet.

  

Konfigurationsuppdateringarna överförs mellan din enhet och servrarna i intervall om åtta timmar. Närhelst du vill uppdatera konfigurationsuppdateringarna manuellt ska du utföra följande steg:

  
    
1    Gå till Inställningar och sedan till Om.
2    På sidan Om trycker du tre gånger i det markerade fältet.  

  
3    En popup-ruta med meddelandet Din konfigurationsändringsbegäran har skickats visas. Jabber uppdaterar sedan eventuella nya konfigurationsändringar och meddelar dig om detta.
 

Attachments

  Outcomes