Instellingen voor Cisco Jabber voor Android

Document created by Cisco Localization Team on Aug 29, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode
 

Instellingen openen

U kunt het scherm Instellingen op de volgende manieren openen:

 • Veeg naar rechts of tik op om de navigatielade op uw telefoon te openen. Tik op Instellingen.

   

 • Tik op het pictogram Instellingen op uw tablet.

   

Modus voor lage bandbreedte instellen

Cisco Jabber voor Android gebruikt de modus voor lage bandbreedte om de audio voor netwerken met lage bandbreedte te optimaliseren, zodat de gesprekskwaliteit tijdens VoIP-gesprekken mogelijk wordt verhoogd.

Als u de modus voor lage bandbreedte wilt gebruiken, moet aan een van de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De beheerder heeft het systeem ingesteld voor het verwerken van gesprekken tussen apparaten die verschillende codecs gebruiken.

   

 • Zowel uw apparaat als dat van de persoon die u belt ondersteunt dezelfde codec voor lage bandbreedte (G.729a of G.729b).

   


Opmerking


Wanneer u een apparaat belt dat niet dezelfde codec voor lage bandbreedte ondersteunt en het systeem niet is ingesteld voor het verwerken van niet-overeenkomende codecs, kunt u mogelijk een van de volgende problemen ondervinden:

 • U kunt geen geluid horen.

   

 • De verbinding wordt direct verbroken.

   


Neem contact op met de systeembeheerder als u vragen hebt over de manier waarop uw systeem is ingesteld.

   
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Bellen op Audio en video.
2    Schakel de optie Lage bandbreedte in of uit.

Belopties instellen

Voordat u begint

Deze procedure is van toepassing op telefoonservicesaccount waarvoor Dial via Office (DvO) is ingeschakeld.

    
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Bellen op Belopties.
2    Selecteer een optie.             
OptieBeschrijving
Voice over IP

Plaats VoIP-gesprekken altijd via mobiele gegevensnetwerken of Wi-Fi-netwerken.

Mobiel spraaknetwerk

Plaats DvO-gesprekken altijd via het mobiele spraaknetwerk voor uw apparaat.

Wanneer u DvO gebruikt, belt het telefoonsysteem van het bedrijf u terug om alle gesprekken te starten.

Automatisch selecteren

Laat Cisco Jabber kiezen tussen het VoIP-netwerk of het mobiele spraaknetwerk op basis van netwerkverbinding.

Wanneer u DvO gebruikt, belt het telefoonsysteem van het bedrijf u terug om alle gesprekken te starten.

3    Als u Mobiel spraaknetwerk of Automatisch selecteren selecteert, moet u controleren of bij 'DVO-terugbelnummer' het juiste terugbelnummer is aangegeven (doorgaans uw mobiele telefoonnummer). Zie het volgende onderwerp als dit niet het geval is.
De volgende stappen

 

Een alternatief DvO-terugbelnummer toevoegen

Een alternatief DvO-terugbelnummer toevoegen

Wanneer u DvO gebruikt, belt het telefoonsysteem van het bedrijf u terug om alle gesprekken te starten. Het DvO-terugbelnummer is doorgaans uw mobiele telefoonnummer.

     
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Bellen op Belopties.
2    Tik in het gedeelte DvO-terugbelnummer op Gebruik alternatief nummer.
3    Voer het alternatieve DvO-terugbelnummer in.
4    Tik op Opslaan.

Alternatief DvO-terugbelnummer wijzigen

     
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Bellen op Belopties.
2    Tik op het alternatieve DvO-terugbelnummer.
3    Voer een nieuw alternatief DvO-terugbelnummer in.
4    Tik op Opslaan.

Meldingen en vrijwaringen weergeven

    
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Help op Info.
2    Tik op Meldingen en vrijwaringen.
3    Tik op een van de volgende opties om de gerelateerde inhoud te bekijken:
 • Melding voor noodnummer
 • Melding voor Open Source
 • Melding voor sterke codering
 • Gebruiks- en fouttracering

Feedback naar Cisco verzenden

    
1    Tik in het scherm Instellingen onder Help op Feedback naar Cisco verzenden.
2    Selecteer of gebruiksgegevens worden verzameld met het veld Gebruiksgegevens verzamelen.
3    Selecteer Enquête als u een enquête over de toepassing wilt invullen.

Gedifferentieerde service voor gesprekken inschakelen

Deze optie is standaard ingeschakeld. Het wordt aanbevolen deze optie niet uit te schakelen, tenzij u problemen tegenkomt in de volgende situaties:

 • U kunt anderen horen of zien, maar zij kunnen u niet horen of zien.

   

 • Er treden problemen op omdat de Wi-Fi-verbinding onverwacht wordt verbroken.

   


Opmerking


Uitschakelen van de gedifferentieerde service voor gesprekken kan leiden tot slechtere audio- en videokwaliteit.


Voordat u begint

Neem contact op met de beheerder als u deze optie niet kunt vinden in Cisco Jabber.

    
1    Ga naar Instellingen.
2    Ga naar Audio en video.
3    Tik op Aparte service voor oproepen inschakelen.

Standaardoptie voor audio-uitvoer instellen

     
1    Ga naar Instellingen.
2    Ga naar Audio en video.
3    Tik op Standaard audio-uitgang.
4    Tik op Headset of Luidspreker om uw standaardoptie voor audio-uitvoer te kiezen.

Luidspreker voor spraakberichten uitschakelen

Cisco Jabber voor Android gebruikt apparaten met een standaard audio-uitgang, zoals een oortelefoon of luidspreker om een voicemail af te spelen. Als u de speaker voor uw voicemail wilt uitschakelen, volgt u deze stappen:

 
   
1    Ga naar Instellingen en tik op Audio en video.
2    Tik op Luidspreker uitschakelen voor spraakberichten.

De voicemail speelt af in uw oortelefoon.

De status Offline, in vergadering

 

In Jabber voor Android wordt de status "offline, in een vergadering" weergegeven als de contactpersoon offline is, maar wel een vergaderverzoek heeft in de Outlook-agenda. Deze status wordt weergegeven in de contactenlijst op het mobiele apparaat van andere gebruikers. Zie het hoofdstuk Cisco Jabber integreren met toepassingen in de nieuwste Handleiding voor implementatie op locatie van Cisco Jabber.

Aangepaste HTML-tabbladen maken

In Jabber kunt u aangepaste HTML-tabbladen maken. Deze tabbladen worden weergegeven in de navigatiebalk en in het venster Aangepaste tabbladen. Als u vanuit de navigatiebalk op deze HTML-tabbladen tikt, wordt u naar het bestemmingsadres (URL) in Jabber doorgeleid. Beheerders kunnen ook aangepaste tabbladen toevoegen. Er kunnen maximaal tien aangepaste tabbladen worden toegevoegd. Als de beheerder tien aangepaste tabbladen heeft gemaakt, kunt u geen extra aangepaste tabbladen meer toevoegen. U kunt de aangepaste tabbladen die uw beheerder heeft toegevoegd ook niet verwijderen. Aangepaste HTML-tabbladen worden niet ondersteund via Expressway voor Mobiel en Externe toegang.
       
1    Tik op Instellingen > Aangepaste tabbladen.
2    Tik op Aangepast tabblad toevoegen.
3    Voer de naam en de URL van het aangepaste tabblad in.
4    Tik op Toevoegen.
5    Als u een aangepast tabblad wilt verwijderen, tikt u in het venster Aangepaste tabbladen op het aangepaste tabblad en tikt u op Verwijderen in het venster Aangepast tabblad bewerken.
6    Als u meerdere aangepaste tabbladen wilt verwijderen, tikt u op het pictogram Bewerken in het venster Aangepaste tabbladen, selecteert u de aangepaste tabbladen en tikt u op het pictogram Prullenbak.

Uw Jabber-contactpersonen sorteren

U kunt uw contactpersonen sorteren op basis van hun status of naam.
   
1    Ga naar Instellingen > Weergeven > Contactpersonen sorteren op.
2    Selecteer Naam of Status.

Instellen welke beltoon en meldingstoon voor chats er voor Jabber worden gebruikt

   
1    Als u de beltoon voor gesprekken wilt instellen, gaat u naar Instellingen > Geluiden > Beltoon en selecteert u de gewenste beltoon.
2    Als u de meldingstoon voor chats wilt instellen, gaat u naar Instellingen > Geluiden > Meldingstoon en selecteert u de gewenste meldingstoon voor chats.

Gesprekken doorschakelen

Jabber ondersteunt de optie voor het doorschakelen van gesprekken.  

Zo stelt u Gesprekken doorschakelen in:  

   
   
1    Ga naar Instellingen > Bellen > Gesprekken doorschakelen.   
2    Selecteer een van de volgende opties:          
 •       

  Gesprekken doorschakelen uitschakelen

        

 •       

  Voicemail

        

 •        

  Mobiel

         

 •        

  Start

         

 •       

  Voer een nummer in: u kunt een telefoonnummer invoeren, inclusief landcode en netnummer, of een URI.

        

     

Jabber-configuratie vernieuwen

 

In eerdere versies haalde Jabber configuratie-updates binnen van de server tijdens het aanmelden. Vanaf versie 11.9 kunt u zich met Jabber aanmelden en vervolgens verbinding maken met elke server afzonderlijk om configuratie-updates op te halen. Dit gebeurt alleen als u zich voor de eerste keer bij Jabber aanmeldt. Vanaf uw tweede aanmelding haalt Jabber de configuratie-updates op van de in de cache opgeslagen gegevens op uw apparaat.

  

De configuratie-updates worden uitgewisseld tussen uw apparaat en de servers met een tijdsinterval van 8 uur. Als u de configuratie-updates handmatig wilt uitvoeren wanneer u dat wilt, kunt u de volgende procedure volgen:

  
    
1    Ga naar Instellingen en Info.
2    Tik op de pagina Info drie keer in het gemarkeerde gebied.  

  
3    U ziet een pop-up met het bericht Uw verzoek voor configuratiewijziging is verzonden. Jabber werkt vervolgens alle rechte configuratiewijzigingen bij en stelt u daarvan op de hoogte.
 

Attachments

  Outcomes