Een WebEx-vergadering opnemen

Document created by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

 

Een vergadering opnemen op de server


 

Wanneer u een vergadering op de server opneemt, wordt de opname automatisch gekopieerd naar uw pagina Mijn opnamen nadat u de opname stopt. U kunt de opname ook automatisch naar een pagina met opnamen kopiëren voor uw servicecentrum.

Indien uw sitebeheerder de optie heeft ingeschakeld waarmee alle vergaderingen met behulp van de netwerkrecorder worden opgenomen, worden alle vergaderingen die op uw site worden gehost automatisch opgenomen. Alleen de sitebeheerder kan opnamen beheren en verwijderen uit het netwerk; u kunt ze niet zelf verwijderen.

  

Opmerking


 • Als u de opname stopt en later opnieuw gaat opnemen, wordt een afzonderlijk opnamebestand gemaakt. Als u liever alle opnamen van één vergadering in één bestand wilt opslaan, moet u de opname onderbreken in plaats van stoppen.

   

 • Pas het microfoonvolume aan voordat u een vergadering opneemt. Maak voor het beste resultaat slechts beperkte aanpassingen tijdens de opname.

   

 • Als u van plan bent om het delen van een scherm of een videovergadering op te nemen, moet u de resolutie van uw computerbeeldscherm instellen op 1024 x 768 pixels, zodat u in de hoogste kwaliteit opneemt.

   


        

Een vergadering opnemen op de server met de opnameknop

1   Ga naar het venster Vergadering en selecteer Opnemen.
2   Controleer of de audioconferentie wordt opgenomen.
Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer informatie:  
Opmerking          

Voor het beste resultaat gebruikt u WebEx-audio om vergaderingen op te nemen.

    
  Het deelvenster Recorder wordt weergegeven en de opname start automatisch.

Een vergadering opnemen op de server met het deelvenster Recorder

   
1   Start uw vergadering.
2   Indien vereist kunt u het deelvenster Recorder als volgt openen:
 • Selecteer de knop Recorder boven het venster met deelvensters om het deelvenster Recorder te openen.
 • Indien u uw bureaublad of een toepassing deelt, kiest u de opdracht Recorder in het deelvenster Bedieningselementen vergadering om het deelvenster Recorder te openen.
3   Selecteer in het deelvenster Recorder de optie Opnemen.

Als u tijdens een vergadering een andere deelnemer als host aanwijst, moet u nog steeds de opname beheren.

In het deelvenster Recorder worden een rood pictogram Opname-indicator en het woord 'Opname' weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat er een opname bezig is.

Opmerking      

Indien u uw bureaublad of een toepassing deelt, wordt een opname-indicator in het deelvenster Bedieningselementen vergadering weergegeven wanneer een opname bezig is.

Een vergadering opnemen met WebEx-audio

 

Controleer of in de vergadering WebEx-audio wordt gebruikt voor de verbinding met de audioconferentie. U geeft deze optie doorgaans op wanneer u de vergadering plant of wanneer u instellingen voor directe vergaderingen opgeeft.

  

Neem de vergadering op volgens de instructies in Een vergadering opnemen op de server met de opnameknop.

  

De audioconferentie wordt automatisch bij de opname van de vergadering ingesloten.

  

Opmerking


  
 • Voor het beste resultaat gebruikt u WebEx-audio om vergaderingen op te nemen.

   

 • Wanneer u WebEx-audio gebruikt, kunnen de host en de deelnemers de telefoon of de computer gebruiken voor de audioverbinding. Beide apparaten kunnen worden gebruikt voor het opnemen van vergaderingen.

   

 • Als u de computer voor de audioverbinding gebruikt en dit de eerste keer is dat u via het internet verbinding maakt met audio, wordt de wizard Audioconfiguratie weergegeven zodat u uw audio-instellingen nauwkeurig kunt regelen. Volg de instructies om uw instellingen op te geven.

   

 • Wanneer u de computer voor de audioverbinding gebruikt, wordt het deelvenster Volume weergegeven. Hierop kunt u de audio-instellingen van de luidspreker en de microfoon aanpassen. Controleer deze instellingen om er zeker van te zijn dat deze juist zijn zodra u uw vergadering gaat opnemen.

   

  
  

Een vergadering opnemen met andere teleconferenties

  

U kunt een vergadering opnemen met een andere teleconferentieservice. Als u echter een andere service gebruikt, moet u wel controleren of deze met de opnameservice is verbonden. Als de andere teleconferentieservice niet op de goede manier met de opnameservice is verbonden, bevat uw opname geen audio.

   

Opmerking


   

Voor het beste resultaat gebruikt u WebEx-audio om vergaderingen op te nemen. Als u een andere teleconferentieservice voor uw vergadering opgeeft, hangen de audioverbinding en de kwaliteit van die andere teleconferentieservice af. De WebEx-vergaderingservice heeft hier geen controle over.

   

Als u van plan bent inderdaad een andere teleconferentieservice voor het opnemen van een vergadering te gebruiken, moet u controleren of uw opname de teleconferentie bevat. Dit wordt in de volgende procedure uitgelegd.

   

Neem de gebeurtenis op zoals dit wordt beschreven in Een vergadering opnemen op de server met de opnameknop.  

   

Als u nog geen verbinding met de andere teleconferentie hebt gemaakt, wordt de wizard Installatie WebEx-recorder (opnemen op server) weergegeven.

   
      
1   Selecteer Andere teleconferentie opnemen.
2   Selecteer Volgende. De volgende pagina van de wizard wordt weergegeven.
3   Geef de volgende informatie voor uw teleconferentieservice op:
 • (Vereist) Inbelnummer: dit is het telefoonnummer dat u moet bellen om verbinding met uw teleconferentieservice te maken. Het nummer mag geen andere tekens bevatten, zoals - — ().
 • Cijfer voor overslaan begroetingsbericht: dit is een toets die of een cijfer dat kan worden gebruikt om de audiobegroeting over te slaan wanneer u inbelt in een teleconferentieservice.
 • Onderbreken voor gebruikers-id: het aantal seconden dat u moet wachten voordat u wordt gevraagd uw gebruikers-id in te voeren. 
Opmerking: als u ervoor kiest de begroeting over te slaan, hoeft u minder lang te wachten.
 • (Vereist) Gebruikers-id: dit is uw gebruikers-id voor de teleconferentieservice. Als u wordt gevraagd aan het eind van uw gebruikers-id een toets in te drukken, moet u ervoor zorgen dat u deze insluit. Afhankelijk van de teleconferentieservice kan een gebruikers-id ook een pincode, conferentie-id, vergaderingsnummer of een toegangscode worden genoemd.
 • Onderbreken voor gebruikerspincode: het aantal seconden dat u na het invoeren van het laatste nummer moet wachten tot u wordt gevraagd uw gebruikerspincode of een tweede gebruikers-id, indien deze wordt gebruikt, in te voeren.
 • Gebruikerspincode: uw gebruikerspincode of een tweede gebruikers-id, indien deze wordt gebruikt. Afhankelijk van de teleconferentieservice kan een pincode ook een PIN, gebruikers-id, conferentie-id, vergaderingsnummer of een toegangscode worden genoemd.
4   Selecteer Volgende. Het systeem probeert verbinding met de andere teleconferentieservice te maken. Boven aan het pagina in de configuratiewizard wordt een bericht weergegeven om aan te geven of de verbinding is gelukt.
5   Volg de stappen in de configuratiewizard om te verifiëren of de verbinding is gelukt.
6   Als in het bericht bovenaan de configuratiepagina wordt aangegeven dat de verbinding is gelukt en u de begroeting hoort, selecteert u Opname starten om uw vergadering op te nemen en uw teleconferentie in te sluiten.

Opnamen onderbreken en hervatten

   
1   Begin met het opnemen van uw vergadering op de server.
2   Wanneer u klaar bent om de opname te onderbreken, selecteert u Onderbreken.    

De tekst van de recorderstatus geeft aan dat de opname is onderbroken. Ook knippert de onderbreekknop oranje. Als u een toepassing of uw bureaublad deelt wanneer u de opname onderbreekt, wijzigt de kleur van het indicatiepictogram voor de opname in geel-oranje.

   
3   Selecteer Onderbreken om de opname van de vergadering te hervatten.
Opmerking      

Als u de opname onderbreekt en de opname vervolgens hervat, worden de opnamegegevens in hetzelfde bestand opgeslagen.

        

Tips voor het verbeteren van de opnamekwaliteit

 

Op de netwerkrecorder wordt video met 2,5 frames per seconde vastgelegd om opnamen van een hoge kwaliteit te maken, terwijl de grootte van de opnamebestanden relatief klein blijft. Gebruik de in dit hoofdstuk vermelde technieken om de opnamekwaliteit nog verder te verbeteren.

  

De videokwaliteit verbeteren

    
 • Wanneer u muisbewegingen vastlegt, beweegt u de muis eerst langzaam en geleidelijk steeds sneller.

   

 • Voordat u een knop selecteert of een menu-item kiest, houdt u de muis even stil boven het object. Hierdoor kan de recorder de muisbeweging vastleggen voordat u het object selecteert.

   

 • Als u van plan bent complexe of uitgebreide acties op te nemen, raden we u aan de volgorde in een script te noteren voordat u de opname start. Dit minimaliseert het aantal fouten.

   

 • Stel vóór de opname de resolutie van het computerbeeldscherm in op 1024 x 768 pixels.

   

  

De audiokwaliteit verbeteren

    
 • Als de audiokwaliteit slecht is, raden we u aan de geluidskaart, microfoon of luidsprekers van uw computer te upgraden.

   

 • Stel het volume van de microfoon in op het hoogst mogelijke niveau dat geen vervorming veroorzaakt.

   

 • Gebruik een telefoonheadset voor het opnemen van audio. Headsets leveren doorgaans een betere kwaliteit dan telefoonhandsets of telefoons met een luidsprekerfunctie.

   

 • Spreek duidelijk op circa 15 cm afstand van de microfoon.

   

 • Neem de vergadering op een rustige locatie op om ongewenste achtergrondgeluiden te vermijden. Verplaats geen objecten die geluid veroorzaken, zoals papieren of boeken.

   

  

 


Attachments

  Outcomes