Optag et WebEx-møde

Document created by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode

 

Optage et møde på serveren


 

Når du optager et møde på serveren, kopieres optagelsen automatisk til siden Mine optagelser, efter du stopper optagelsen. Den kan også kopieres automatisk til siden Optagelser for dit servicecenter.

Hvis din webstedsadministrator har aktiveret valgmuligheden for at optage alle møder med den netværksbaserede optager, optages alle møder, som afholdes på dit websted, automatisk, og kun webstedsadministratoren kan administrere og slette optagelser fra netværket, du kan ikke selv slette dem.

  

Bemærk


 • Hvis du stopper optagelsen og derefter starter optagelsen igen senere, oprettes en separat optagelsesfil. Hvis du foretrækker at gemme alle optagelser fra et møde i en fil, kan du pause optagelsen i stedet for at stoppe den.

   

 • Før du optager et møde, skal du justere mikrofonens lydstyrke. For de bedste resultater skal du kun lave mindre justeringer under optagelsen.

   

 • Hvis du planlægger at optage en skærmdeling eller videomøde, skal du indstille din computers skærm til 1024 gange 768 opløsning for at sikre en optagelse med den højeste kvalitet.

   


        

Optage et møde på serveren ved hjælp af knappen Optag

1   I vinduet Møde skal du vælge Optag.
2   Sørg for, at lydkonferencen optages.
For yderligere oplysninger, se følgende emner:  
Bemærk          

For de bedste resultater, skal du bruge WebEx-lyd under optagelse af møder.

    
  Optagelsespanelet vises, og optagelsen starter automatisk.

Optage et møde på serveren ved hjælp af optagelsespanelet

   
1   Start dit møde.
2   Hvis nødvendigt for at åbne optagelsespanelet:
 • Vælg knappen Optager over panelvinduet for at åbne optagelsespanelet.
 • Hvis du deler din desktop eller en applikation, skal du vælge kommandoen Optager fra panelet Mødekontroller for at åbne optagelsespanelet.
3   På optagelsespanelet skal du vælge Optag.

Hvis du videregiver værtsrollen til en anden deltager under et møde, skal du fortsat administrere optagelsen.

Optagelsespanelet viser et rødt optagelsesindikatorikon, og ordet "Optagelse" vises for at angive en igangværende optagelse.

Bemærk      

Hvis du deler din desktop eller en applikation, vises en optagelsesindikator i panelet Mødekontrol under en igangværende optagelse.

Optage et møde med WebEx-lyd

 

Kontroller, at mødet bruger WebEx-lyd for tilslutning til lydkonference. Du angiver normalt denne valgmulighed, når du planlægger mødet, eller når du angiver indstillinger for omgående møder.

  

Optag mødet som beskrevet i Optage et møde på serveren ved hjælp af knappen Optag.

  

Lydkonferencen inkluderes automatisk i mødeoptagelsen.

  

Bemærk


  
 • For de bedste resultater, skal du bruge WebEx-lyd under optagelse af møder.

   

 • Når du bruger WebEx-lyd, kan værten og mødedeltagere bruge telefonen eller computeren til lydforbindelsen. Begge kan accepteres til optagelse af møder.

   

 • Hvis du bruger computeren til lydforbindelsen, og hvis det er første gang, du tilslutter til lyd over internettet, hjælper Guide til lydopsætning dig med at finindstille dine lydindstillinger. Følg vejledningerne for at angive dine indstillinger.

   

 • Når du bruger din computer til lydforbindelsen, vises Lydstyrkepanelet for at tillade dig at justere lydindstillinger for højttaler og mikrofon. Kontroller disse indstillinger for at sikre, at de er korrekte, når du optager dit møde.

   

  
  

Optage et møde med andre telekonferencer

  

Du kan optage et møde med en anden telekonferencetjeneste, men hvis du bruger en anden tjeneste, skal du dog sørge for, at den er tilsluttet til optagelsestjenesten. Hvis en anden telekonferencetjeneste ikke er korrekt tilsluttet til optagelsestjenesten, vil din optagelse ikke indeholde lyd.

   

Bemærk


   

For de bedste resultater, skal du bruge WebEx-lyd under optagelse af møder. Hvis du angiver en anden telekonferencetjeneste for dit møde, afhænger lydforbindelsen og kvaliteten af den anden telekonferencetjeneste og er uden for WebEx-mødetjenestens kontrol.

   

Hvis du planlægger at bruge en anden telekonferencetjeneste, når du optager et møde, skal du kontrollere, at telekonferencen er inkluderet i din optagelse, som forklaret i følgende procedure.

   

Optag begivenheden som beskrevet i Optage et møde på serveren ved hjælp af knappen Optag.  

   

Hvis du ikke allerede er tilsluttet til den anden telekonference, vises guiden WebEx-optageropsætning (optag på server).

   
      
1   Vælg Optag anden telekonference.
2   Vælg Næste. Den næste side i guiden vises.
3   Angiv følgende oplysninger for din telekonferencetjeneste:
 • (Påkrævet) Opringningsnummer: Nummeret der skal ringes til for at tilslutte til din telekonferencetjeneste. Nummeret må ikke indeholde andre tegn, såsom - — ().
 • Tal til at omgå hilsen: En tast eller et ciffer, som kan bruges til at tilsidesætte lydhilsen, når du ringer op til din telekonferencetjeneste.
 • Pause før bruger-id: Antallet af sekunder, du skal vente, før du bliver bedt om at indtaste dit bruger-id. 
Bemærk: Hvis du vælger at tilsidesætte hilsenen, er ventetiden kortere.
 • (Påkrævet) Bruger-id: Dit bruger-id til telekonferencetjenesten. Hvis du bliver bedt om at trykke på en tast i slutningen af dit bruger-id, skal du sørge for at inkludere den. Afhængigt af din telekonferencetjeneste kan et bruger-id kaldes en pinkode, konference-id, mødenummer eller en adgangskode.
 • Pause før bruger-pinkode: Det antal sekunder, du skal vente fra tidspunktet, hvor du afslutter indtastning af den sidste tast, til tidspunktet, hvor du bedes om at indtaste dit personlige brugeridentifikationsnummer (pinkode) eller andet bruger-id, hvis der er et.
 • Brugerpinkode: Dit personlige identifikationsnummer (pinkode) eller andet bruger-id, hvis der er et. Afhængigt af din telekonferencetjeneste kan en pinkode kaldes for en pinkode, bruger-id, konference-id, mødenummer eller en adgangskode.
4   Vælg Næste. Systemet forsøger at tilslutte til den anden telekonferencetjeneste. Der vises en meddelelse i toppen af siden med opsætningsguiden for at meddele dig, om tilslutningen blev udført eller ej.
5   Følg retningslinjerne i opsætningsguiden for at kontrollere, at tilslutningen er udført.
6   Hvis meddelelsen i toppen af siden opsætning angiver, at tilslutningen er udført, og du hører hilsenen, skal du vælge Start optagelse for at optage dit møde og inkludere din telekonference.

Pause og genoptag optagelse

   
1   Start optagelse af dit møde på serveren.
2   Når du er klar til at sætte optagelsen på pause, skal du vælge Pause.    

Optagerens statustekst angiver, at optagelsen er sat på pause, og pause-knappen blinker orange. Hvis du deler en applikation eller din desktop, når du sætter optagelsen på pause, skifter optagelsesindikatorikonet farve til gul-orange.

   
3   For at genoptage optagelsen af mødet skal du vælge Pause.
Bemærk      

Hvis du sætter en optagelse på pause og genoptager optagelsen, gemmes optagelsesoplysningerne til den samme fil.

        

Tips til forbedring af optagelseskvalitet

 

Den netværksbaserede optager indfanger video ved 2,5 billeder i sekundet for at skabe optagelser med høj kvalitet, mens optagelsesfilstørrelsen holdes relativt lav. Brug teknikkerne i dette afsnit til at forbedre optagelseskvaliteten yderligere.

  

Forbedre videokvalitet

    
 • Når der optages musebevægelser, skal du først bevæge din mus langsomt og derefter gradvist bevæge den hurtigere.

   

 • Før du vælger en knap eller vælger et menupunkt, skal du stoppe din mus over objektet kortvarigt. Dette tillader optageren at optage musebevægelsen, før du vælger objektet.

   

 • Hvis du planlægger at optage indviklede eller langtrukne handlinger, så lav et manuskript over sekvensen, før du starter optagelsen, for at minimere fejl.

   

 • Indstil din skærmopløsning til 1024 gange 768 pixel før optagelse.

   

  

Forbedre lydkvalitet

    
 • Hvis lydkvaliteten er dårlig, kan du overveje at opgradere dit computerlydkort, mikrofon eller højttalere.

   

 • Indstil din mikrofonlydstyrke til det højest mulige niveau, som ikke forårsager forvrængning.

   

 • Brug et telefon-headset til at optage lyd. Headset leverer typisk bedre kvalitet end telefonhåndsæt eller telefonhøjttalere.

   

 • Tal klart cirka 15 cm fra din mikrofon.

   

 • For at undgå uønsket baggrundsstøj skal du optage et fredeligt sted. Undgå bevægende genstande, som skaber støj, såsom papirer og bøger.

   

  

 


Attachments

  Outcomes