Vanliga frågor om nätverksbaserade inspelningar

Document created by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 9Show Document
 • View in full screen mode
 

Hur hämtar jag en nätverksbaserad inspelning?

Endast värden kan hämta en nätverksbaserad inspelning.

     
1    Logga in på din WebEx-webbplats.

Till exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com

2    Välj Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar.
3    Välj länken till tjänstetypen som inspelningen skapades med:
 • Meeting Center: Möten
 • Event Center: Händelser
 • Training Center: Utbildningsmöten
4    Beroende på versionen för din WebEx-webbplats ska du använda en av följande metoder för att hämta inspelningen:
 • Välj länken till höger om länken Hämta inspelning:.
 • Till höger om inspelningsämnet väljer du Alternativ och sedan Hämta.
 • Välj inspelningens ämneslänk och sedan Hämta inspelning.

Hur konverterar jag en nätverksbaserad inspelning till MP4-format?

Innan du börjar

Säkerställ att du har WebEx-spelaren installerad och att du har hämtat inspelningen som du ska konvertera till din dator.


Observera


Konverteringen av en WebEx-inspelning till Windows Media Format eller Flash-format (endast ARF) kräver ett Windows-program. WebEx-inspelningar kan spelas upp men inte konverteras på en Mac.


          
1    Gå till Start > Program > WebEx > Nätverksinspelare > Nätverksinspelare.
2    Gå till Arkiv > Öppna och navigera sedan till inspelningen som behöver konverteras.
3    Efter att inspelningen har lästs in väljer du Pausa för att pausa inspelningen.
4    Gå till Arkiv > Konvertera ... > MP4 (MPEG-4-format) ....
Observera      

Om detta alternativ är nedtonat för dig beror det på att du försöker konvertera en strömmande inspelning. Hämta filen till din dator och försök igen.

Om du behöver installera ett konverteringsverktyg kommer följande fönster att visas. Du blir ombedd att ange din inloggningsinformation till ditt WebEx-värdkonto. Välj sedan Fortsätt för att hämta verktyget och konvertera din inspelning.Fönstret Konvertera till MP4 (MPEG-4-format) visas.
5    (Valfritt) Välj vilka inspelningspaneler som du vill inkludera i avsnittet Innehållsalternativ.
6    (Valfritt) Välj konverteringens videokvalitet i avsnittet Videokvalitet.

Standardalternativet är medelhög kvalitet.

Observera      

Om du väljer hög kvalitet kommer detta att öka storleken på den skapade MP4-filen.

7    I avsnittet Schemalägg konvertering väljer du när konverteringen ska påbörjas:
 • Konvertera omedelbart
 • Konvertera vid följande tid: Välj en tid och ett datum i den nedrullningsbara menyn.
8    Välj OK för att påbörja konverteringen.
9    Välj OK i dialogrutan som visas.

Du kan följa konverteringsförloppet genom att hålla musen ovanför konverteringsikonen i ditt aktivitetsfält.När inspelningen har konverterats till MP4 kan du spela upp den konverterade filen på alla iOS- eller Android-enheter som har stöd för uppspelning av MP4.

Hur delar jag en nätverksbaserad inspelning?

         
1    Logga in på din WebEx-webbplats.

Till exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com

2    Välj fliken Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar.
3    Välj länken till tjänstetypen som inspelningen skapades med:
 • Meeting Center: Möten
 • Event Center: Händelser
 • Training Center: Utbildningsmöten
4    Välj ämneslänken till inspelningen som behöver distribueras.

Om inspelningen inte visas på den första sidan väljer du sidlänkarna längs ned till höger på webbsidan.

5    Välj Skicka e-post på sidans högra sida. Fönstret Dela mina inspelningar visas.
6    I Skicka till: -fältet anger du e-postadresserna som du vill skicka inspelningen till.
7    (Valfritt) Ange ett inbjudningsmeddelande i Ditt meddelande (valfritt): -fältet.
8    Välj Skicka.

Om du inte kan komma åt URL:en till en nätverksbaserad inspelning eller länken har upphört, se följande artikel: WBX78954 – Hur uppdaterar jag länkar som har upphört till mina nätverksbaserade inspelningar (NBR)?

Hur hämtar och installerar jag WebEx-nätverksinspelaren?

  

Om du spelar upp inspelningar som du har hämtat till din lokala dator, kan du behöva installera WebEx-nätverksinspelaren. Men om du har fått en länk till en WebEx-inspelning kan du välja länken för att strömma och visa inspelningen utan att hämta nätverksinspelaren.


Observera


För att säkerställa bästa möjliga kompatibilitet bör värdar endast använda spelaren från deras egna WebEx-webbplatser.

Om du har ett värdkonto kan du hämta WebEx-nätverksinspelaren genom att gå till https://www.webex.com/play-webex-recording.html och välja ARF-spelare.   


      
        
1    Logga in på ditt företags WebEx-webbplats.

Till exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com.

2    Välj någon av tjänstflikarna (t.ex. Meeting Center, Event Center eller Training Center).   
3    I den vänstra navigeringsraden väljer du Support > Hämtningar.
4    På Hämtningssidan, under Inspelare och spelare, väljer du Inspelning och uppspelning.   
5    På sidan Inspelning och uppspelning väljer du länken      Hämtning     som går till Windows- eller Mac OSX-versionen av WebEx-nätverksinspelaren för Advanced     Recording Format (.arf)-filer.   
6    Välj Kör.   
7    Följ anvisningarna i guiden för att installera WebEx-nätverksinspelaren.   

Hur återskapar jag en borttagen nätverksbaserad inspelning i mitt WebEx-konto?

I WebEx (WBS) 31.5 samt WBS 30.10 och senare kan du återskapa borttagna inspelningar. Du kan också välja att permanent ta bort en inspelning.


Observera


Borttagna filer visas i upp till 30 dagar i din papperskorg och kan återskapas.


     
1    För att hantera inspelningsfiler i papperskorgen, logga in på din WebEx-webbplats. (t.ex.: WEBBPLATSNAMN.webex.com) 
2    Gå till Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar.
3    Välj papperskorgikonen i skärmens övre högra hörn. Papperskorgens fönster visas.
4    Markera inspelningen som du vill återskapa eller ta bort.
 • För att återskapa inspelningen, välj Återskapa och sedan OK för att bekräfta.

  Den återskapade filen kommer att finnas under Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar > under respektive tjänstetyp som används. (Meeting Center, Event Center eller Training Center)

 • För att permanent ta bort filen, välj Ta bort permanent och sedan OK för att bekräfta.
 • För att permanent ta bort alla filer i papperskorgen väljer du Töm papperskorg och sedan OK för att bekräfta.
 

Filer som tas bort från papperskorgen kan inte återskapas.

Vad finns det för lösningar på vanliga problem med nätverksbaserade inspelningar?

Konfigurationen misslyckades

Fel: Konfigurationen misslyckades. Starta om webbläsaren och försök igen. Fel [7006], fil [Network Recording Player.app] under uppspelning av en .ARF-fil

      
1    Logga in på ditt företags WebEx-webbplats.

Till exempel: https://WEBBPLATSNAMN.webex.com

2    Välj någon av tjänstflikarna (t.ex. Meeting Center, Event Center eller Training Center).
3    I den vänstra menyn väljer du Support > Hämtningar.
4    Under Inspelning och uppspelning väljer du Inspelning och uppspelning.
5    Hämta och installera lämplig spelare för ditt system.

Okänt filformat

Följande fel uppstår vid uppspelningen av en inspelning som har skapats på en nyare webbplatsversion än den installerade nätverksinspelaren.

Fel: Okänt filformat. Du kan uppdatera din nätverksinspelare och försöka igen.

Använd någon av metoderna nedan för att lösa problemet:
 • Hämta och installera nätverksinspelaren från WebEx-webbplatsen för ditt företag och använd sedan nätverksinspelaren för att spela upp den hämtade inspelningen.
 • Om värden har tillhandahållit en länk för att hämta inspelningen, följer du stegen nedan:
 1. Välj länken i e-postinbjudan för att hämta inspelningen.
 2. I popup-fönstret som visas väljer du Hämta ARF-spelare.
 3. Slutför installationen av nätverksinspelaren och spela upp den hämtade inspelningen.
 
Observera      

Du måste återställa webbplatsen till den nyare WebEx-versionen för att åtgärda funktionaliteten för uppspelning av den strömmande inspelningen.

Allmänt fel uppstod med filåtgärden

Följande fel kan uppstå vid uppspelningen av en nätverksbaserad inspelning:

Fel: Allmänt fel uppstod med filåtgärden

Följ stegen nedan för att lösa problemet:

   
1    Avinstallera Cisco WebEx-nätverksinspelaren, se: WBX56346 – Hur avinstallerar jag nätverksinspelaren från min dator?
2    Installera om Cisco WebEx-nätverksinspelaren.

Om problemet kvarstår efter du har utfört de ytterligare stegen, kontakta WebEx teknisk support.

Denna inspelningslänk har upphört

På grund av uppdateringar av de kryptografiska nycklarna i Cisco WebEx har länkformatet för nätverksbaserade inspelningar ändrats. Om du försöker komma åt en inspelning via det äldre länkformatet kommer du att se ett meddelande om att länken har upphört att gälla.     
1    För att begära en ny uppdaterad länk för åtkomst till inspelningen, ange ditt namn och din e-postadress.
2    Markera rutan Inkludera URL:en till webbsidan som innehåller inspelningslänken om den visas.
3    Valfritt. Ange ett meddelande till värden.
4    Välj Begär ny länk. Ett meddelande visas om att din förfrågan har skickats.
 

 

Du måste vänta på att värden som skapade inspelningen svarar dig med en uppdaterad länk till inspelningen. Om du måste kontrollera statusen på din förfrågan ska du kontakta värden direkt. WebEx tekniska support kan inte skicka uppdaterade inspelningslänkar till användarna.

 

Attachments

  Outcomes