Installera och konfigurera WebEx produktivitetsverktyg för Mac

Document created by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 9Show Document
 • View in full screen mode

 

Installera WebEx produktivitetsverktyg för Mac


Om din webbplatsadministratör har valt att aktivera alternativen för WebEx produktivitetsverktyg på din WebEx-webbplats kommer alla WebEx produktivitetsverktyg att installeras automatiskt på din webbplats. Dessutom kommer WebEx produktivitetsverktyg att uppdateras automatiskt när nya versioner lanseras.

Vid behov kan du också hämta och installera WebEx produktivitetsverktyg manuellt.


Observera


   

Om du har en tidigare version av produktivitetsverktygen ska du avinstallera den versionen innan du installerar den nya.

    

Du kanske också måste stänga program som Microsoft Outlook och alla webbläsare innan du installerar den nya produktivitetsverktygsversionen. Dessa program måste startas upp igen och du kanske måste logga in innan du ser det nya gränssnittet.

       
   
Innan du börjar

Innan du installerar WebEx produktivitetsverktyg ska du säkerställa att din dator uppfyller följande minimisystemkrav:

 • Du måste ha administratörsprivilegier på din dator.

   

 • Se WebEx versionsinformation om stöd för plattformsoberoende kompatibilitet, webbläsare och andra minimisystemkrav.

   

 • JavaScript och cookies aktiverade i webbläsaren.

   

       
1   Logga in på din WebEx-webbplats.   
2   Välj fliken Meeting Center.
3   I den vänstra navigeringsraden, under Support, väljer du Hämtning.
4   På Meeting Center: Från sidan Hämtningar, under produktivitetsverktyg, ska du säkerställa att Mac är valt och sedan välja Hämta.     

Dialogrutan Filhämtning visas.   

   
5   Spara installationsfilen cwptools.dmg på din dator.
6   Öppna filen cwptools.dmg och sedan filen WebEx Productivity tools.pkg som dyker upp.
7   När du uppmanas ska du ange din e-postadress, ditt lösenord och WebEx-webbplatsens URL.

Konfigurera WebEx produktivitetsverktyg

För att konfigurera WebEx produktivitetsverktyg eller för att verifiera dina inställningar, öppna dialogrutan Inställningar via något av följande alternativ:

1   För att konfigurera WebEx produktivitetsverktyg eller för att verifiera dina inställningar väljer du Inställningar i WebEx-menyn i Mac-menyraden.
2   Gör alla nödvändiga ändringar i följande:
 • Konto: Bekräfta WebEx-webbplatsens URL och ditt användarnamn.
 • Allmänt: Välj vilka alternativ du vill aktivera:
  • Starta produktivitetsverktygen vid systemstart: Startar automatiskt WebEx produktivitetsverktyg varje gång du startar din dator.

    

  • Schemalägg eller starta WebEx-möten från Microsoft Outlook: Låter dig använda WebEx-integrering till Microsoft Outlook för att schemalägga och starta WebEx-möten.

    

 • Möten: ”;Träffas nu”;-inställningar: Välj Redigera för att gå till sidan Mitt WebEx > Inställningar på din WebEx-webbplats och redigera dina ”Träffas nu”-inställningar.

  Fliken Mitt WebEx på din WebEx-webbplats visas. För mer information, se Redigera dina WebEx-inställningar.

 • Ljud: Verifiera din Ljud-PIN-kod och informationen om ditt ljudkonto. T.ex. kan du ha ett eller flera konton för personliga konferensnummer i WebEx eller ha ett annat telekonferenskonto. Om du behöver göra ändringar i dina ljudinställningar väljer du Mitt WebEx > Inställningar > Ljud på din WebEx-webbplats.

 


Attachments

  Outcomes