Planlæg et møde i Microsoft Outlook til Windows (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Planlæg forudsætning for møde

For at planlægge et online møde ved hjælp af WebEx-integration med Outlook og til at sende mødeinvitationer skal du være opmærksom på følgende:

 • WebEx-integration med Outlook giver grundlæggende valgmuligheder for at planlægge et møde. Nogle valgmuligheder, der vises på dit WebEx-websted, er muligvis ikke tilgængelige i WebEx-integration med Outlook.

   

 • WebEx-integration med Outlook understøtter ikke alle valgmuligheder for gentagelse, som er tilgængelige i Microsoft Outlook.

   

 • I alle mødeinvitationer, som du sender fra Microsoft Outlook, vises mødets starttidspunkt i den tidszone, der er fastsat på din computer, og matcher muligvis ikke dine tidszonepræferencer, som du har indstillet på dit WebEx-websted.

   

Planlæg et WebEx-møde

        
1    For at planlægge et møde, skal du gøre et af følgende:
 • Vælg Nye elementer > Møde eller Aftale eller, fra Microsoft Outlook-kalenderen, vælg Nyt møde eller Ny aftale.
 • Vælg ikonet Planlæg i panelet WebEx-produktivitetsværktøjer.
 • Vælg Planlæg møde > Planlæg WebEx-møde i Microsoft Outlook-værktøjsbjælken.
  Note      

  Du skal indtaste WebEx-indstillingerne, før du angiver de grundlæggende mødeoplysninger.

2    I Outlook-møde eller aftale, skal du angive de grundlæggende mødeoplysninger:
 • Skriv et emne for mødet i feltet Emne.
 • På listerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt skal du specificere henholdsvis start- og sluttidspunkter for mødet.
 • (Valgfri) For at angive et gentagelsesmønster for dit møde skal du vælge Gentagelse og derefter vælge valgmuligheder for gentagelse. For oplysninger om forskelle i gentagelsesmønstre mellem WebEx og Microsoft Outlook, se Begrænsninger for gentagelsesmønstre for WebEx-integration med Outlook.

 • (Valgfri) Vælg Lokaler eller vælg Planlægningsassistent > Tilføj lokaler for at planlægge et TelePresence-lokale til, at tillade brugere at deltage fra en TelePresence-enhed.

  Note      

  Hvis dit WebEx-websted og din konto understøtter Meeting Center-videokonference, kan besøgende vælge Deltag i møde direkte fra TelePresence-enheden, når du tilføjer TelePresence-lokalet som lokaleressource. Denne funktion kendes også, som En knap til at deltage (OBTP).

 • (Valgfri) Specificer andre valgmuligheder som Microsoft Outlook tilbyder, såsom en mødeunderretning.
3    Indtast navne eller e-mailadresser på dem, der skal inviteres til mødet, i Til-boksen.
Note      

Hvis du valgte Aftale til at planlægge dit møde, vælg Inviter mødedeltagere for at se feltet Til.

Hvis dit WebEx-websted og din konto understøtter Meeting Center videokonference, inkluderer mødeinvitationen oplysninger, som tillader besøgende, at deltage fra videosystemer og applikationer, når du planlægger et WebEx-møde.

4    Vælg Tilføj WebEx-møde.

Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du valgte Planlæg WebEx-møde i trin 1.

5    I dialogboksen WebEx-indstillinger skal du udfylde følgende:
 • (Valgfri) Under afsnittet Mødeoplysninger, kan du lave ændringer til de grundlæggende mødevalgmuligheder.
 • (Valgfri) Vælg fanen Lyd og sporing for at vælge lydforbindelsestypen og andre relaterede valgmuligheder.
 • (Valgfri) Vælg fanen Tilmelding for at vælge om mødedeltagere skal tilmeldes før mødet.
 • (Valgfri) Vælg fanen Ressourcer til at angive følgende valgmuligheder:
  • Vælg en anden fane med mødeoplysninger, som skal vises i mødevinduet.

    

  • Vælg en eller flere af mødedeltagerne for dit møde, som alternative værter for mødet. En alternativ vært er én, som har tilladelse til at starte og være vært for dit møde, når du ikke selv kan deltage. For mere information se https://help.webex.com/docs/DOC-11626.

    

  • Angiv en præsentation du vil overføre, så den afspilles automatisk for mødedeltagere, før du deltager i mødet.

    

6    Klik på OK.
7    Vælg Send for at sende mødeinvitationerne til de personer du har inviteret.

Planlæg et møde i personligt lokale

Når du planlægger et møde i et personligt lokale, afholdes mødet i dit personlige lokale, og linket til at deltage i mødet er dit personlige lokales URL-adresse.

     
1    For at planlægge et møde i et personligt lokale, skal du gøre et af følgende:
 • Fra Microsoft Outlook skal du vælge Nye elementer > Møde eller Aftale, eller fra Outlook-kalenderen skal du vælge Nyt møde eller Ny aftale. Når møde- eller Aftale-vinduet åbner, skal du vælge Tilføj personligt lokale.
 • Fra Microsoft Outlook skal du vælge Planlæg et møde > Planlæg et møde i personligt lokale.
 • Vælg ikonet Planlæg på panelet WebEx-produktivitetsværktøjer, og vælg Tilføj personligt lokale.
 
Note      

Hvis dit WebEx-websted og din konto understøtter Meeting Center-videokonference, vil mødeinvitationen inkludere oplysninger, som tillader besøgende at deltage fra videosystemer og applikationer, når du planlægger et WebEx-møde.

2    Gør følgende for at specificere grundlæggende mødeoplysninger:
 • Skriv et emne for mødet i feltet Emne.
 • På listerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt skal du specificere henholdsvis start- og sluttidspunkter for mødet.
 • (Valgfri) For at angive et gentagelsesmønster for dit møde skal du vælge Gentagelse og derefter vælge valgmuligheder for gentagelse. For oplysninger om forskelle i gentagelsesmønstre mellem WebEx og Microsoft Outlook, se Begrænsninger for gentagelsesmønstre for WebEx-integration med Outlook.

 • (Valgfri) Vælg Lokaler eller vælg Planlægningsassistent > Tilføj lokaler for at planlægge et TelePresence-lokale til, at tillade brugere at deltage fra en TelePresence-enhed.

  Note      

  Hvis dit WebEx-websted og din konto understøtter Meeting Center-videokonference, kan besøgende vælge Deltag i møde direkte fra TelePresence-enheden, når du tilføjer TelePresence-lokalet som lokaleressource. Denne funktion kendes også, som En knap til at deltage (OBTP).

 • (Valgfri) Specificer andre valgmuligheder som Microsoft Outlook tilbyder, såsom en mødeunderretning.
3    Indtast navne eller e-mailadresser på dem, der skal inviteres til mødet, i Til-boksen.
Note      

Hvis du valgte Aftale til at planlægge dit møde, vælg Inviter mødedeltagere for at se feltet Til.

4    Vælg Send for at sende mødeinvitationerne til de personer du har inviteret.

Planlæg en personlig konference eller et møde kun med lyd

Hvis du bruger lyd fra en telefontjenesteudbyder (TSP), kan du i stedet planlægge et møde kun med lyd.

          
1    For at planlægge et personligt konferencemøde, skal du gøre et af følgende:
 • Vælg Nye elementer > Møde eller Aftale eller, fra Microsoft Outlook-kalenderen, vælg Nyt møde eller Ny aftale.
 • Vælg ikonet Planlæg i panelet WebEx-produktivitetsværktøjer.
 • Vælg Planlæg møde > Planlæg personligt konferencemøde eller Planlæg møde kun med lyd i Microsoft Outlook-værktøjsbjælken.
  Note      

  Du skal indtaste WebEx-indstillingerne, før du angiver de grundlæggende mødeoplysninger.

2    I Outlook-møde eller aftale, skal du angive de grundlæggende mødeoplysninger:
 • Skriv et emne for mødet i feltet Emne.
 • På listerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt skal du specificere henholdsvis start- og sluttidspunkter for mødet.
 • (Valgfri) For at angive et gentagelsesmønster for dit møde skal du vælge Gentagelse og derefter vælge valgmuligheder for gentagelse. For oplysninger om forskelle i gentagelsesmønstre mellem WebEx og Microsoft Outlook, se Begrænsninger for gentagelsesmønstre for WebEx-integration med Outlook.

 • (Valgfri) Specificer andre valgmuligheder som Microsoft Outlook tilbyder, såsom en mødeunderretning.
3    Indtast navne og e-mailadresser i feltet Til for at invitere personer til mødet.     
Note      

Hvis du valgte Aftale til at planlægge dit møde, vælg Planlægningsassistent for at se feltet Til.

          
4    Vælg Tilføj personligt konferencemøde.

Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du valgte Planlæg personligt konferencemøde i trin 1.

5    Om nødvendigt indtastets den anmodede information om Personlig konference-mødet.
6    Hvis nødvendigt, skal du i WebEx-indstillinger i fanen Lyd og sporing vælge lydforbindelsestypen og andre påkrævede valgmuligheder.
7    (Valgfri) Vælg fanen Ressourcer for at tilføje alternative værter.

En alternativ vært er én, som har tilladelse til at starte og være vært for dit møde, når du ikke selv kan deltage. For mere information se https://help.webex.com/docs/DOC-11626.

8    Klik på OK.
9    Vælg Send for at sende mødeinvitationerne til de personer du har inviteret.

Rediger et planlagt møde

  

Når du har planlagt et møde vha. WebEx-integrering til Outlook, kan du bruge Outlook til at ændre det når som helst. Du kan for eksempel ændre dets starttidspunkt, angive en ny adgangskode, vælge en anden lydforbindelse osv.

    

Når du ændrer et planlagt møde, vil WebEx-integration med Outlook sende en opdateret mødeinvitation til mødedeltagere, som du har inviteret til mødet, samt opdatere mødeoplysningerne på dit WebEx-websted.

    

Note


    

Hvis du ændrer et enkelt tilfælde af et tilbagevendende WebEx-møde vha. Microsoft Outlook, vises ændringerne også på dit WebEx-websted.

    
   
    
1    Åbn punktet for det planlagte møde i din Microsoft Outlook-kalender.
2    Du kan ændre følgende ting:
 • For at ændre WebEx-mødeindstillinger skal du vælge Skift indstillinger.
 • For at tilføje eller ændre et tilbagevendende mønster vælges Gentagelse.      
 • For at redigere teksten i mødeinvitationen i e-mailmeddelelsen skal det gøres fra fanen Aftale.
3    Gør ét af følgende, som passende:
 • For at sende den opdaterede mødeinvitation til inviterede mødedeltagere og gemme det opdaterede møde i din Outlook-kalender vælges Send opdatering.

 • For at gemme det opdaterede møde til din Outlook-kalender skal du vælge Gem og luk.

Annuller et planlagt møde

Hvis du planlægger et møde vha. integrationen til Outlook, kan du annullere mødet i Outlook.

Du kan bruge knappen Annuller WebEx-møde, Annuller møde i personligt lokale, eller Annuller personligt konferencemøde fra WebEx-værktøjsbjælken i Outlook til, at annullere og fjerne WebEx-oplysninger fra Outlook-mødet eller -aftalen. Det er en god idé at gøre, hvis du ændrer typen af WebEx-mødet; for eksempel hvis du oprindeligt planlagde et WebEx-møde og ønsker at ændre det til et Personligt lokale-møde.


Note


    
 • Hvis du annullerer et WebEx-møde vha. dit WebEx-websted, vil ændringerne ikke blive gengivet i Microsoft Outlook. Hvis du for eksempel annullerer mødet vha. dit websted, annulleres mødet ikke i din Outlook-kalender. Derfor anbefaler vi, at du kun bruger Outlook til at annullere et møde. Det er ikke muligt at redigere et møde, som blev planlagt med Outlook. vha. dit WebEx-websted.

   

 • Hvis annullerer et enkelt tilfælde af et tilbagevendende WebEx-møde vha. Microsoft Outlook, vises ændringerne også på dit WebEx-websted.

   

 • Hvis du gemmer mødet eller aftalen efter at have brugt en af disse annulleringsknapper, og du ikke har tilføjet et andet WebEx-møde, Personligt lokale-møde eller Personlig konference-møde, bliver det et almindeligt Microsoft Outlook-møde uden nogen WebEx-information.

   

    

Du kan også annullere et møde fra Microsoft Outlook-kalenderen som beskrevet herunder.

     
1    Åbn punktet for det planlagte møde i din Microsoft Outlook-kalender.
2    Tryk på Annuller møde.
3    Vælg Ja i bekræftelsesmeddelelsen.
4    Vælg Send annullering.

Begrænsninger for gentagelsesmønster i WebEx-integration med Outlook

Den følgende tabel viser forskellen mellem WebEx- og Microsoft Outlook-gentagelsesmønstre.

 
                    
Tabel 1 WebEx-møder
       

Type       

       
       

Outlook-valgmulighed       

       
       

Konverteret til WebEx-mødevalgmulighed       

       
       

Ugentligt       

       
       

Hver [X]. uge på: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]       

       

For undervisningssessioner i Event Center og Training Center:

Hver uge på: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]

Hvis du planlægger et møde, der gentages hver X. uge, hvor X er større end 1, i Microsoft Outlook, vil mødet planlægges i Outlook efter dine specifikationer, men vil vises som et ugentligt møde i dit WebEx-websted.

Ugens start markeres altid som standardværdien søndag. Brugertilpasning understøttes ikke, så hvis du ændrer starten af ugen til en anden dag, bliver ugestarten ikke synkroniseret med WebEx-webstedet.

       

Månedligt       

       

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste] dag Ikke understøttet i hver måned

       

Ikke understøttet       

                    
       

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste] ugedag eller weekend       

       
       

Ikke understøttet       

       
       

Årlig       

       
                    

[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [dag, ugedag, weekend] i [januar....december]       

       
                    

Ikke understøttet.       

       
 
                                
Tabel 2 WebEx Personlig konference-møder
       

Type       

       
       

Outlook-valgmulighed       

       
       

Konverteret til valgmuligheden WebEx personligt konferencemøde

       
       

Månedligt              

       
       

Dag [X] i hver [y] måned

       

[X]. dag i hver måned.

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste] ugedag eller weekend

Ikke understøttet       

       

Årlig

       

Hver [januar....december] [1,....31]

       

Ikke understøttet       

                    
       

[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [dag, ugedag, weekend] i [januar....december]       

       
       

Ikke understøttet       

       

[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [søndag, Ikke understøttet. mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag] i [januar....december]

Ikke understøttet       

Slutdato

              

Ingen slutdato.

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

Afslut efter [x] tilfælde.

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

                    

Annuller d. [datoindtastning]

       
                    

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

       
 

Attachments

  Outcomes