Schemalägga möten med WebEx- och TelePresence-integrering till Microsoft Outlook för Windows

Document created by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode

 

Förutsättningar för att schemalägga ett möte


  

För att du ska kunna schemalägga ett WebEx- och TelePresence-möte måste din administratör aktivera WebEx- och TelePresence-möten (CMR Hybrid-möten) på din webbplats, aktivera WebEx och TelePresence för ditt konto samt aktivera mötestypen Meeting Center Pro TelePresence för ditt konto. För mer information ska du kontakta din administratör.

Granska följande innan du schemalägger ett möte med WebEx och TelePresence-integreringen till Microsoft Outlook:  
 • Alternativen för schemaläggning av ett möte via integrering till Outlook med WebEx och TelePresence. Alla schemaläggningsalternativ är inte tillgängliga i denna integration.

   

 • Integreringen till Outlook för WebEx och TelePresence har inte stöd för alla återkommande mönster som är tillgängliga i Outlook. Dessutom har den inte stöd för undantag i en återkommande mötesserie eller en ändring av enstaka förekomster i en mötesserie.
 • I alla mötesinbjudningar som du skickar från Outlook visas mötets starttid i din dators tidszon som standard istället för tidszonen som finns angiven i webbplatsinställningarna på din WebEx-webbplats. Du kan ange en annan tidszon för ett möte i Outlook. Alla inbjudna ser då rätt starttid för mötet i sina respektive Outlook-kalendrar.

   

 •     

  Om du behöver redigera eller avboka ett möte som har schemalagts med integrationen till Outlook ska du redigera eller avboka mötet i Outlook, inte på din WebEx-webbplats.

      

 •     

  Om du använder Outlook för att ändra mötesinställningar för ett återkommande möte ska du tillämpa dessa ändringar på hela mötesserien. Om du tillämpar dessa ändringar på bara en förekomst av ett återkommande WebEx- och TelePresence-möte, kommer ändringarna att tillämpas i Outlook och i ditt TelePresence-schemaläggningssystem men inte på din WebEx-webbplats.

      

 • Vid schemaläggningen av ett möte kan du skapa ett numeriskt lösenord för att hindra obehöriga personer från att ringa in till TelePresence-mötet. Detta alternativet finns under avsnittet Avancerad TelePresence. En PIN-kod till ett TelePresence-möte skiljer sig från ett WebEx-möteslösenord.

   

   
   

Observera


 • Värden och deltagarna kommer att få samma e-postinbjudan. E-postinbjudan innehåller ingen konfidentiell värdinformation, t.ex. värdnyckel eller värdåtkomstkod. Värdar hittar sin värdnyckel eller värdåtkomstkod genom att logga in och visa mötesinformationen i webbläsaren eller i WebEx Meetings-mobilappen.

   

 • När du schemalägger ett möte ska du inte schemalägga mer än två möten under samma tidsperiod, eftersom du inte kan vara värd för två aktiva möten samtidigt. Även om du tillåter att alternativa värdar startar dina möten utan dig klassas du som värd för möten som du har schemalagt, så länge du inte är ombud åt en värd.

   


Schemalägg ett WebEx- och TelePresence-möte

  

Med integration till Outlook kan du schemalägga ett WebEx- och TelePresence-möte (CMR Hybrid-möte) som låter deltagare delta via WebEx Meeting Center eller via TelePresence.


Observera


För vissa ljudkonton från telefonitjänstleverantör (TSP) gäller följande: Om en värd schemalägger två närliggande WebEx- och TelePresence-möten, där det andra mötet är schemalagt att börja direkt efter att det första slutar, och om TelePresence-schemaläggningssystemet automatiskt förlänger det första mötet efter dess schemalagda sluttid, kommer det andra mötet automatiskt att avslutas eftersom samma TSP-ljudkonto inte kan användas för båda mötena samtidigt. För att kringgå detta problem kan du konfigurerar två olika TSP-ljudkonton med olika åtkomstkoder. Sedan använder du ett konto till det första mötet och det andra kontot till det andra mötet. Ett annat alternativ är att du ber administratören att inaktivera alternativet som automatiskt förlänger mötet i TelePresence-systemet.


       
            
1   För att schemalägga ett möte, gör något av följande:
 • Välj Nya objekt > Möte eller Avtalad tid eller, från Microsoft Outlook-kalendern, välj Nytt möte eller Ny avtalad tid.
 • Välj ikonen Schemalägg på panelen WebEx produktivitetsverktyg.
 • Välj Schemalägg möte > Schemalägg WebEx- och TelePresence-möte i Microsoft Outlook-verktygsfältet.
  Observera      

  Du måste ange WebEx-inställningarna innan du anger den allmänna mötesinformationen.

Observera      

Om din WebEx-webbplats och ditt konto har stöd för Meeting Center-videokonferens kommer mötesinbjudan, när du schemalägger ett WebEx-möte, att inkludera information som låter de inbjudna delta via videosystem och -program.

2   Gör följande för att ange allmän mötesinformation:
 • Ange ett ämne för mötet i rutan Ämne.
 • Ange start- och sluttider för mötet i listrutorna Starttid och Sluttid.
 • (Valfritt) För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka på Återkommande och välj sedan återkommande-alternativ. För information om skillnader i återkommande mönster mellan WebEx och Microsoft Outlook, se Begränsningar av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook.

 • Ange mötesplatsen i rutan Plats.
3   Ange namnen på eller e-postadresserna till de personer som du vill bjuda in till mötet i rutan Till.
4   Välj Lägg till WebEx och TelePresence. Detta steg är inte nödvändigt om du valde Schemalägg ett WebEx- och TelePresence-möte i steg 1.
5   På panelen Mötesalternativ anger du WebEx- och TelePresence-alternativen för ditt möte:
 • Markera Tillåt att personer deltar via WebEx.

  Detta alternativ är som standard alltid avmarkerat. Kryssa i det varje gång du schemalägger ett möte och vill lägga till WebEx i det.

       
 • Ange ett möteslösenord för WebEx-deltagare. Om din webbplats kräver ett möteslösenord visas en asterisk intill rutan.    
  Observera      

  Ett WebEx-möteslösenord skiljer sig från den PIN-kod som du kan ange för ett TelePresence-möte.

       
 • (Valfritt) Markera Exclude password from email invitation (inkludera inte lösenord i e-postinbjudan) om du vill göra mötet säkrare.
 • (Valfritt) I rutan Välj alternativa värdar markerar du namnen på en eller flera av deltagarna som du vill utse till alternativa värdar och som därigenom kan hålla mötet utan dig. För detaljer, se https://help.webex.com/docs/DOC-11643.
6   (Valfritt) Välj Avancerade WebEx-inställningar för att ange följande uppgifter:
 1. (Valfritt) Under avsnittet Mötesinformation kan du göra ändringar i de allmänna mötesalternativen.
 2. (Valfritt) Välj fliken Ljud och spårning för att välja typ av ljudanslutning och andra relaterade alternativ.
 3. (Valfritt) Välj fliken Registrering för att ange om deltagare måste registrera sig innan mötet.
 4. (Valfritt) Välj fliken Resurser för att ange följande alternativ:
  • Välj en annan Mötesinformation-flik som ska visas i mötesfönstret.

    

  • Ange en presentation att överföra som kommer att spelas upp automatiskt för deltagarna innan de deltar i mötet.

    

7   Välj Lägg till TelePresence-rum.    
8   Under Välj Lägg till TelePresence-rum väljer du TelePresence-rum eller -system som du vill lägga till i ditt möte.

Systemen du väljer läggs till i rutorna Till och Plats i mötesfönstret. Se Lägg till TelePresence-system vid schemaläggning.

9   (Valfritt) Ange antal ytterligare inringande videomötesdeltagare som kan ringa in till mötet under Lägg till inringande videomötesdeltagare.

Med detta alternativ kan du reservera kapacitet så att fler personer kan delta via videokonferenssystem som Cisco TelePresence EX Series eller enheter som har Cisco Jabber Video. Antalet som du anger exkluderar eventuella TelePresence-system som du lägger till i rutorna Till och Plats. Håll i åtanke det rekommenderade antalet på din webbplats och överskrid inte den rekommenderade gränsen.

10   (Valfritt) Välj Avancerade TelePresence-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till exempel inringning och utringning. För detaljer, se Avancerade TelePresence-alternativ.
11   Välj OK.
12   Välj Skicka.

Schemalägg ett endast-WebEx-möte

 

Med integrering till Outlook kan du schemalägga ett WebEx-möte utan att du behöver gå till din WebEx-webbplats.

   
         
1   För att schemalägga ett möte, gör något av följande:
 • Välj Nya objekt > Möte eller Avtalad tid eller, från Microsoft Outlook-kalendern, välj Nytt möte eller Ny avtalad tid.
 • Välj ikonen Schemalägg på panelen WebEx produktivitetsverktyg.
 • Välj Schemalägg möte > Schemalägg WebEx- och TelePresence-möte i Microsoft Outlook-verktygsfältet.
  Observera      

  Du måste ange WebEx-inställningarna innan du anger den allmänna mötesinformationen.

2   I mötet eller den avtalade tiden i Outlook anger du den allmänna mötesinformation:
 • Ange ett ämne för mötet i rutan Ämne.
 • I listorna Starttid och Sluttid anger du mötets start- respektive sluttid.
 • (Valfritt) För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka på Återkommande och välj sedan återkommande-alternativ. För information om skillnader i återkommande mönster mellan WebEx och Microsoft Outlook, se Begränsningar av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook.

 • (Valfritt) Ange andra alternativ som Microsoft Outlook tillhandahåller, t.ex. en påminnelse om mötet.
3   Ange namnen på eller e-postadresserna till de personer som du vill bjuda in till mötet i rutan Till. Säkerställ att det inte finns några tillagda TelePresence-rum i rutorna Till eller Plats.
Observera      

Om du valde Avtalad tid för att schemalägga ditt möte ska du välja Bjud in deltagare för att kunna se rutan Till.

4   Välj Lägg till WebEx och TelePresence     .

Detta steg är inte nödvändigt om du valde Schemalägg WebEx- och TelePresence-möte i steg 1.

5   I panelen Mötesalternativ anger du WebEx-alternativen:
 • Välj Tillåt personer att delta via WebEx.

  Detta alternativ är som standard alltid avmarkerat. Kryssa i det varje gång du schemalägger ett möte och vill lägga till WebEx i det.

       
 • Ange ett möteslösenord för WebEx-deltagare. Om din webbplats kräver ett möteslösenord visas en asterisk intill rutan.
 • (Valfritt) Markera Exclude password from email invitation (inkludera inte lösenord i e-postinbjudan) om du vill göra mötet säkrare.
 • (Valfritt) I rutan Välj alternativa värdar markerar du namnen på en eller flera av deltagarna som du vill utse till alternativa värdar och som därigenom kan hålla mötet utan dig.      För mer information, se https://help.webex.com/docs/DOC-11643.
6   (Valfritt) Välj Avancerade WebEx-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till exempel ljudanslutningar och registrering.
 1. (Valfritt) Under avsnittet Mötesinformation kan du göra ändringar i de allmänna mötesalternativen.
 2. (Valfritt) Välj fliken Ljud och spårning för att välja typ av ljudanslutning och andra relaterade alternativ.
 3. (Valfritt) Välj fliken Registrering för att ange om deltagare måste registrera sig innan mötet.
 4. (Valfritt) Välj fliken Resurser för att ange följande alternativ:
  • Välj en annan Mötesinformation-flik som ska visas i mötesfönstret.

    

  • Ange en presentation att överföra som kommer att spelas upp automatiskt för deltagarna innan de deltar i mötet.

    

7   Bekräfta att inga alternativ är valda i avsnittet TelePresence på panelen Mötesalternativ och att Lägg till inringande mötesdeltagare är satt till 0.
8   Välj OK.
9   Välj Skicka för att skicka mötesinbjudan till personerna som du har bjudit in.

Schemalägg ett endast-TelePresence-möte

       
1   För att schemalägga ett möte, gör något av följande:
 • Välj Nya objekt > Möte eller Avtalad tid eller, från Microsoft Outlook-kalendern, välj Nytt möte eller Ny avtalad tid.
 • Välj ikonen Schemalägg på panelen WebEx produktivitetsverktyg.
 • Välj Schemalägg möte > Schemalägg WebEx- och TelePresence-möte i Microsoft Outlook-verktygsfältet.
2   Gör följande för att ange allmän mötesinformation:
 • Ange ett ämne för mötet i rutan Ämne.
 • Ange start- och sluttider för mötet i listrutorna Starttid och Sluttid.
 • (Valfritt) För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka på Återkommande och välj sedan återkommande-alternativ. För information om skillnader i återkommande mönster mellan WebEx och Microsoft Outlook, se Begränsningar av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook.

3   Ange namnen på eller e-postadresserna till de personer som du vill bjuda in till mötet i rutan Till.
4   Välj Lägg till WebEx- och TelePresence-möte.

Detta steg är inte nödvändigt om du valde Schemalägg WebEx- och TelePresence-möte i steg 1.

5   Se till att Tillåt personer att delta via WebEx är avmarkerat.
6   I panelen Mötesalternativ anger du TelePresence-alternativen:
 • Välj Lägg till TelePresence-rum.

  Systemen du väljer läggs till i rutorna Till och Plats i mötesfönstret.

 • (Valfritt) Ange antal ytterligare inringande videomötesdeltagare som kan ringa in till mötet under Lägg till inringande videomötesdeltagare.

  Med detta alternativ kan du reservera kapacitet så att fler personer kan delta via videokonferenssystem som Cisco TelePresence EX Series eller enheter som har Cisco Jabber Video. Antalet som du anger exkluderar eventuella TelePresence-system som du lägger till i rutorna Till och Plats. Håll i åtanke det rekommenderade antalet på din webbplats och överskrid inte den rekommenderade gränsen.

 • (Valfritt) Välj Avancerade TelePresence-inställningar om du vill ange ytterligare inställningar för t.ex. inringning och uppringning. För detaljer, se Avancerade TelePresence-alternativ.
7   Välj Skicka.

Lägg till TelePresence-system vid schemaläggning

Med Integration till Outlook kan du enkelt lägga till TelePresence-system i ett möte som du schemalägger. Dialogen Välj TelePresence-rum visar alla TelePresence-system i din organisation. Du behöver inte gå igenom en stor global adresslista i din organisation.

       
     
1   Säkerställ att du är i ett mötesfönster med panelen Mötesalternativ öppen.
2   Välj Lägg till TelePresence-rum.
3   Bläddra till systemen eller sök via något av följande:
 • Sök: Skriv in texten som är en del av rummets namn. Detta söker inte via plats.

 • Adress: Välj en plats för att endast visa rum på den önskade platsen.

4   Välj systemet du vill lägga till.
5   Välj Rum > OK.    

Alternativt kan du använda adressboken i Outlook eller Hitta rum för att söka efter TelePresence-system bland rummen i din organisation. Det kan dock vara svårt att identifiera rum med TelePresence i en lista och det är inte säkert att platsen framgår tydligt.

Observera      

Alla TelePresence-rum som du väljer måste dessutom vara listade i Cisco TelePresence Management Suite Extension för Microsoft Exchange (Cisco TMSXE). Annars kan de inte schemaläggas.

         

Schemalägg en personlig konferens eller ett möte med enbart ljud

Genom att använda integration till Outlook kan du schemalägga personliga konferensmöten i WebEx. Med ett personlig konferensmöte startar du ljuddelen först, men en onlinedel finns alltid tillgänglig att delta i.

Om du använder ljud från telefonitjänstleverantör (TSP) kan du schemalägga ett möte med enbart ljud.

                   
        
1   För att schemalägga ett personligt konferensmöte ska du göra något av följande:
 • Välj Nya objekt > Möte eller Avtalad tid eller, från Microsoft Outlook-kalendern, välj Nytt möte eller Ny avtalad tid.
 • Välj ikonen Schemalägg på panelen WebEx produktivitetsverktyg.
 • Välj Schemalägg möte > Schemalägg personligt konferensmöte eller Schemalägg möte med endast ljud i Outlook-fönstret.
  Observera      

  Du måste ange WebEx-inställningarna innan du anger den allmänna mötesinformationen.

2   I mötet eller den avtalade tiden i Outlook anger du den allmänna mötesinformation:
 • Ange ett ämne för mötet i rutan Ämne.
 • I listorna Starttid och Sluttid anger du mötets start- respektive sluttid.
 • (Valfritt) För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka på Återkommande och välj sedan återkommande-alternativ. För information om skillnader i återkommande mönster mellan WebEx och Microsoft Outlook, se Begränsningar av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook.

 • (Valfritt) Ange andra alternativ som Microsoft Outlook tillhandahåller, t.ex. en påminnelse om mötet.
3   Ange namnen eller e-postadresserna i rutan Till för att bjuda in deltagare till mötet.    
Observera      

Om du valde Avtalad tid för att schemalägga ditt möte ska du välja Schemaläggningsassistent för att kunna se rutan Till.

         
4   Välj Lägg till personligt konferensmöte. Detta steg är inte nödvändigt om du valde Schemalägg personligt konferensmöte i steg 1.
5   Vid behov anger du den begärda informationen om det personliga konferensmötet.
6   I dialogrutan WebEx-inställningar ska du fylla i följande:
 • (Valfritt) Under avsnittet Mötesinformation kan du göra ändringar i de allmänna mötesalternativen.
 • (Valfritt) Välj fliken Ljud och spårning för att välja typ av ljudanslutning och andra relaterade alternativ.
  • Om du använder WebEx-ljud väljer du Personlig konferens och sedan det personliga konferenskonto som du vill använda.

    

  • Om du inte har angett något personligt konferenskonto ännu måste du först generera ett.

    

  • Om du använder ljud från en telefonitjänstleverantör (TSP) ska du välja Telekonferenstjänst och sedan välja det kontot för Personlig konferens som du vill använda.

    

 • (Valfritt) Välj fliken Resurser för att ange följande alternativ:
  • Välj en annan Mötesinformation-flik som ska visas i mötesfönstret.

    

  • Välj en eller flera mötesdeltagare som blir alternativa värdar för mötet. En alternativ värd är någon som har behörighet att starta och hålla dina möten när du inte kan delta själv. För mer information, se https://help.webex.com/docs/DOC-11643.

    

  • Ange en presentation att överföra som kommer att spelas upp automatiskt för deltagarna innan de deltar i mötet.

    

7   Välj OK.
8   Välj Skicka för att skicka mötesinbjudan till personerna som du har bjudit in.

Redigera ett schemalagt möte

 

När du har schemalagt ett möte med WebEx-integrering till Outlook kan du när som helst använda Outlook för att redigera mötet. Du kan t.ex. ändra starttid, ange ett nytt lösenord, välja ett annat ljudanslutningsalternativ o.s.v.

   

När du har redigerat ett schemalagt möte skickar WebEx-integrering till Outlook en uppdaterad mötesinbjudan till deltagarna som du har bjudit in till mötet, och uppdaterar mötesinformationen på din WebEx-webbplats.

   

Observera


   

Om du schemalägger en ny tid för en enstaka förekomst av ett återkommande WebEx-möte med Microsoft Outlook kommer ändringarna också att visas på din WebEx-webbplats.

   
  
   
1   I din Microsoft Outlook-kalender öppnar du posten för det schemalagda mötet.
2   Du kan ändra något av följande:
 • För att ändra inställningarna för ett WebEx-möte väljer du Ändra inställningar.
 • För att lägga till eller ändra ett återkommande mönster, välj Återkommande.     
 • Redigera texten i e-postinbjudan under fliken Avtalad tid.
3   Gör något av följande, om det är tillämpligt:
 • För att skicka den uppdaterade mötesinbjudan till inbjudna deltagare och spara det uppdaterade mötet i din Microsoft Outlook-kalender, välj Skicka uppdatering.

 • För att spara det uppdaterade mötet i din Microsoft Outlook-kalender, välj Spara och stäng.

Avboka ett schemalagt möte

Om du schemalägger ett möte med hjälp av Outlook-integreringen kan du avboka mötet i Outlook.

Du kan använda knappen Avbryt WebEx-möte, Avbryt möte i personligt rum eller Avbryt personligt konferensmöte i WebEx-verktygsfältet i Outlook för att avboka och ta bort WebEx-informationen från mötet eller den avtalade tiden i Outlook. Detta vill du kanske göra om du behöver ändra typen av WebEx-möte, t.ex. om du från början schemalade ett WebEx-möte som du vill ändra till ett möte i ett personligt rum.


Observera


   
 • Om du avbokar ett WebEx-möte via din WebEx-webbplats kommer dessa ändringar inte att återspeglas i Outlook. Om du till exempel avbokar mötet från din webbplats kommer mötet inte att avbokas i din Outlook-kalender. Därför rekommenderar vi att du endast använder Outlook för att avboka ett möte. Det är inte möjligt att redigera ett möte via din WebEx-webbplats om mötet har schemalagts via Outlook.

   

 • Om du avbryter en enstaka förekomst av ett återkommande WebEx-möte med Microsoft Outlook kommer ändringarna också att visas på din WebEx-webbplats.

   

 • Om du sparar mötet eller den avtalade tiden efter att du har använt någon av dessa knappar för att avboka och du inte har lagt till ett annat WebEx-möte, ett möte i ett personligt rum eller ett personligt konferensmöte kommer det att bli ett vanligt Microsoft Outlook-möte utan någon WebEx-information.

   

   

Du kan också avboka ett möte från Microsoft Outlook-kalendern som beskrivet nedan.

    
1   I din Microsoft Outlook-kalender öppnar du posten för det schemalagda mötet.
2   Välj Avboka möte.
3   Välj Ja i bekräftelsemeddelandet.
4   Välj Skicka avbokning.

Avancerade TelePresence-alternativ

  

Med dessa alternativ kan du göra anpassade inställningar för TelePresence-möten.  

    
               
      

Alternativ      

      
      

Det här kan du göra med alternativet      

      
      

PIN-kod till möte

      
      

Skapa ett numeriskt lösenord för att hindra oinbjudna personer från att ringa in till TelePresence-mötet.      

       

PIN-koden ingår i e-postinbjudan. De inbjudna måste ange PIN-koden för att delta i TelePresence-mötet.

       

En PIN-kod till ett TelePresence-möte skiljer sig från ett WebEx-möteslösenord.

      
      

Faktureringskod

      
      

Ange faktureringskoden till detta möte om din administratör inte redan har angivit en.

       

Faktureringskoden för TelePresence skiljer sig från spårningskoden för WebEx.

      
      

Schemalagda system            

      
      

Dessa alternativ avgör hur de schemalagda TelePresence-systemen ansluter till mötet vid den schemalagda starttiden:      

En knapp för att delta: När du lägger till ett TelePresence-rum som en rumsresurs kan inbjudna välja Delta i möte direkt från TelePresence-enheten. Denna funktion kallas också Enkel knapptryckning (One Button to Push, OBTP).

Anslut automatiskt: Tillåt de schemalagda systemen att ansluta automatiskt till mötet vid starttiden.

              

Välj vilket möte du vill delta i: En knapp som ger tillgång till mötes- och inringningsinformation är tillgänglig på de schemalagda systemen. Välj detta alternativ om du vill att mötesdeltagare ska kunna använda knappen för att delta i mötet.

              

För system som inte stödjer det här alternativet vidarebefordrar du e-postinbjudan (med inringningsinformationen) till deltagarna.

Endast rumsreservation: Reservera de fysiska rummen men tillåt inga systemanslutningar vid starttiden.

             
      

Inställningar för in- och uppringning i TelePresence              

      
      

Välj Lägg till för att ange anslutningsmetoder för enheter eller system som inte finns i listan över schemalagda system.

Fliken Inringning

       

Välj någon av anslutningstyperna SIP-ljud eller SIP-video och ange sedan hur många personer som kan ringa in med den valda anslutningstypen. Siffran du anger står i själva verket för antalet enheter. Om fyra personer deltar i mötet på en enhet räknas det som en.

Du kan vidarebefordra e-postinbjudan med inringningsinformation till de inbjudna deltagarna.

Observera      

Det antal som du anger i Tillåt X personer att ringa in för anslutning via SIP-video motsvaras av antalet i Tillåt ytterligare X personer att delta via videoenheter i panelen Mötesalternativ.

                     

Fliken Uppringning

       

Välj en anslutningstyp som IP-video, IP-ljud, ISDN-video, ISDN-ljud, SIP-video eller SIP-ljud och ange kontaktinformationen till de inbjudna. Deras enheter ansluts då automatiskt på den schemalagda starttiden.

              

Ändra inställningar      

För att redigera eller ta bort en anslutningsmetod som du har lagt till väljer du Redigera eller Ta bort som lämpligt.

             
   

Begränsningar av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook

De återkommande alternativen som du kan använda med integrering till Outlook är begränsade till alternativen som är tillgängliga på din WebEx-webbplats och i ditt TelePresence-schemaläggningssystem. Beroende på din WebEx- eller TelePresence-tjänst kanske det inte finns stöd för ett återkommande mönster.


Observera


CMR Hybrid-integrering har inte stöd för undantag till en återkommande mötesserie. Med andra ord saknas stöd för ändringar i enskilda möten i en mötesserie. Alla ändringar som du gör i en CMR Hybrid-mötesserie ska gälla hela serien.

Endast-WebEx-möten har däremot stöd för undantag i en återkommande mötesserie.


Följande tabell visar skillnader mellan återkommande mönster i WebEx och Microsoft Outlook.

                   
Tabell 1 WebEx-möten
      

Typ      

      
      

Outlook-alternativ      

      
      

Motsvarande alternativ för WebEx-möte      

      
      

Veckovis      

      
      

Var [X] vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]      

      

Angående Event Center-händelser och Training Center-utbildningssessioner:

Varje vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Om du använder Microsoft Outlook för att schemalägga ett möte som upprepas var X:e vecka och X är större än 1, schemaläggs mötet så som du angett i Outlook, men det visas som ett veckovist möte på din WebEx-webbplats.

Veckostarten pekar alltid på standardvärdet som är söndag. Anpassning stöds inte, så om du ändrar veckostarten till en annan dag synkroniseras inte veckostarten med WebEx-webbplatsen.

      

Månadsvis      

      

Den [första, andra, tredje, fjärde, sista] dagen Stöds inte i varje månad

      

Stöds ej      

                   
      

Den [första, andra, tredje, fjärde, sista] vardagen eller helgdagen      

      
      

Stöds ej      

      
      

Årligen      

      
                   

[första, andra, tredje, fjärde, sista] [dag, vardag, helgdag] i [januari .... december]      

      
                   

Stöds ej.      

      
                               
Tabell 2 Personliga konferensmöten i WebEx
      

Typ      

      
      

Outlook-alternativ      

      
      

Motsvarande alternativ för personligt konferensmöte i WebEx

      
      

Månadsvis             

      
      

Dag [X] var [y]:e månad

      

Dag [x] i varje månad.

Den [första, andra, tredje, fjärde, sista] vardagen eller helgdagen

Stöds ej      

      

Årligen

      

Varje [januari....december] [1,....31]

      

Stöds ej      

                   
      

[första, andra, tredje, fjärde, sista] [dag, vardag, helgdag] i [januari .... december]      

      
      

Stöds ej      

      

[första, andra, tredje, fjärde, sista] [söndag, stöd inte. måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag] i [januari .... december]

Stöds ej      

Slutdatum

             

Inget slutdatum.

Om tidsperioden är längre än ett år kommer den att omvandlas till ett år.

Upphör efter [x] förekomster.

Om tidsperioden är längre än ett år kommer den att omvandlas till ett år.

                   

Upphör vid [datuminmatning]

      
                   

Om tidsperioden är längre än ett år kommer den att omvandlas till ett år.

      

 


Attachments

  Outcomes