Windows için Microsoft Outlook’ta Toplantı Planlama (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Toplantı Planlama Ön Koşulları

WebEx Outlook entegrasyonunu kullanarak çevrimiçi bir toplantı planlamak ve toplantı davetiyeleri göndermek için aşağıdakilere dikkat edin:

 • Outlook WebEx entegrasyonu toplantı planlamak için temel seçenekler sağlar. WebEx sitenizde görünen bazı seçenekler Outlook WebEx entegrasyonunda kullanılamayabilir.

   

 • Outlook WebEx entegrasyonu, Microsoft Outlook'ta kullanılabilen tüm tekrarlama seçeneklerini desteklemez.

   

 • Microsoft Outlook'tan gönderdiğiniz tüm toplantı davetlerinde, toplantının başlangıç saati, bilgisayarınızda ayarlanmış olan saat diliminde görünür ve WebEx sitenizde ayarladığınız saat dilimi tercihleriyle eşleşmeyebilir.

   

WebEx Toplantısı Planlama

        
1    Bir toplantı planlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 •           Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Microsoft Outlook takviminden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin.
 • WebEx Hızlı Erişim Araçları panelindeki Planla simgesini seçin.
 • Microsoft Outlook araç çubuğundan Toplantı Planla > WebEx Toplantısı Planla'yı seçin.
  Not      

  Genel toplantı bilgilerini belirtmeden önce WebEx ayarlarını girmeniz gerekir.

2    Outlook toplantısı veya randevusunda genel toplantı bilgilerini belirtin:
 •           Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 •           Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlaması.

 • (İsteğe bağlı) Odalar veya Planlama yardımcısı > Oda Ekle’yi seçerek kullanıcıların bir TelePresence odasından katılmasına olanak tanıyan bir TelePresence odası planlayın.

  Not      

  WebEx siteniz ve hesabınız Meeting Center video konferansını destekliyorsa, oda kaynağı olarak TelePresence odasını eklediğinizde davetliler doğrudan TelePresence cihazından Toplantıya Katıl'ı seçebilir. Bu özellik ayrıca One Button to Push (OBTP) olarak bilinir.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
3              Kime kutusuna, toplantıya davet etmek istediğiniz kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.
Not      

Toplantınızı planlamak için Randevu’yu seçtiyseniz, Katılımcı Davet Et’i seçerek Kime kutusunu görüntüleyin.

WebEx siteniz ile hesabınız Meeting Center video konferansını destekliyorsa, bir WebEx toplantısı planladığınızda toplantı davetinde davetlilerin video sistemleri ve uygulamalardan katılmasına izin veren bilgiler bulunur.

4              WebEx Toplantısı Ekle'yi seçin.

1. adımda WebEx Toplantısı Planla’yı seçtiyseniz bu adım gerekli değildir.

5    WebEx Ayarları iletişim kutusunda aşağıdakileri tamamlayın:
 • (İsteğe bağlı) Toplantı Bilgileri bölümünde, genel toplantı seçeneklerinde değişiklikler yapabilirsiniz.
 • (İsteğe bağlı) Ses bağlantısı türünü ve diğer ilgili seçenekleri belirlemek için Ses ve İzleme sekmesini seçin.
 • (İsteğe bağlı) Katılımcıların toplantıdan önce kaydolup olmayacağını belirlemek için Kayıt sekmesini seçin.
 • (İsteğe bağlı) Aşağıdaki seçenekleri belirtmek için Kaynaklar sekmesini seçin:
  • Toplantı penceresinde gösterilecek farklı bir Toplantı Bilgisi sekmesini seçin.

    

  • Toplantının alternatif sahibi olması için bir veya daha fazla katılımcı seçin. Alternatif toplantı sahibi, siz toplantıya katılamadığınızda, toplantınızı başlatma ve toplantı sahibi olma izni olan kişidir. Daha fazla bilgi için bkz. https://help.webex.com/docs/DOC-11627.

    

  • Siz toplantıya katılmadan önce otomatik olarak yürütülmesi için yüklenecek bir sunum belirtin.

    

6              Tamam'ı seçin.
7    Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

Kişisel Toplantı Odası Toplantısı Planlama

Kişisel Toplantı Odası toplantısı planladığınızda, toplantı Kişisel Toplantı Odanızda gerçekleşir ve toplantıya katılma bağlantısı Kişisel Toplantı Odası URL'niz olur.

     
1    Bir Kişisel Toplantı Odası Toplantısı planlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 • Microsoft Outlook’ta Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Outlook takviminden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin. Toplantı veya Randevu penceresi açıldığında Kişisel Toplantı Odası Ekle’yi seçin.
 • Microsoft Outlook’ta Toplantı Planla > Kişisel Toplantı Odası Toplantısı Planla’yı seçin.
 • WebEx Hızlı Erişim Araçları panelinde Planla simgesini ve Kişisel Toplantı Odası Ekle’yi seçin.
 
Not      

WebEx siteniz ile hesabınız Meeting Center video konferansını destekliyorsa, bir WebEx toplantısı planladığınızda toplantı davetinde davetlilerin video sistemleri ve uygulamalardan katılmasına izin veren bilgiler bulunur.

2    Genel toplantı bilgilerini belirtmek için aşağıdakileri yapın:
 •           Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 •           Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlaması.

 • (İsteğe bağlı) Odalar veya Planlama yardımcısı > Oda Ekle’yi seçerek kullanıcıların bir TelePresence odasından katılmasına olanak tanıyan bir TelePresence odası planlayın.

  Not      

  WebEx siteniz ve hesabınız Meeting Center video konferansını destekliyorsa, oda kaynağı olarak TelePresence odasını eklediğinizde davetliler doğrudan TelePresence cihazından Toplantıya Katıl'ı seçebilir. Bu özellik ayrıca One Button to Push (OBTP) olarak bilinir.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
3              Kime kutusuna, toplantıya davet etmek istediğiniz kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.
Not      

Toplantınızı planlamak için Randevu’yu seçtiyseniz, Katılımcı Davet Et’i seçerek Kime kutusunu görüntüleyin.

4    Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

Kişisel Konferans veya Yalnızca Sesli Toplantı Planlama

Telefon hizmeti sağlayıcısının (TSP) sesini kullanıyorsanız bunun yerine Yalnızca Sesli toplantı planlayabilirsiniz.

          
1    Bir Kişisel Konferans toplantısı planlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 •           Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Microsoft Outlook takviminden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin.
 • WebEx Hızlı Erişim Araçları panelindeki Planla simgesini seçin.
 • Microsoft Outlook araç çubuğunda Toplantı Planla > Kişisel Konferans Toplantısı Planla veya Yalnızca Sesli Toplantı Planla’yı seçin.
  Not      

  Genel toplantı bilgilerini belirtmeden önce WebEx ayarlarını girmeniz gerekir.

2    Outlook toplantısı veya randevusunda genel toplantı bilgilerini belirtin:
 •           Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 •           Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlaması.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
3    Toplantıya kişi davet etmek için Kime kutusuna ad veya e-posta adresleri girin.     
Not      

Toplantınızı planlamak için Randevu’yu seçtiyseniz, Planlama Yardımcısı’nı seçerek Kime kutusunu görüntüleyin.

          
4              Kişisel Konferans Toplantısı Ekle’yi seçin.

1. adımda Kişisel Konferans Toplantısı Planla’yı seçtiyseniz bu adım gerekli değildir.

5    Gerekirse istenen Kişisel Konferans Toplantısı bilgilerini girin.
6    Gerekirse, WebEx Ayarları Ses ve Takip sekmesinde ses bağlantısı türünü ve gereken diğer seçenekleri belirleyin.
7    (İsteğe bağlı) Kaynaklar sekmesini seçerek alternatif toplantı sahipleri ekleyin.

Alternatif toplantı sahibi, siz toplantıya katılamadığınızda, toplantınızı başlatma ve toplantı sahibi olma izni olan kişidir. Daha fazla bilgi için bkz. https://help.webex.com/docs/DOC-11627.

8              Tamam'ı seçin.
9    Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

Planlanan Toplantıyı Düzenleme

  

WebEx Outlook Entegrasyonu'nu kullanarak bir toplantı planladıktan sonra, bunu Outlook'u kullanarak istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Örneğin, başlangıç saatini değiştirebilir, yeni bir parola belirtebilir, farklı bir ses bağlantısı seçeneği belirleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

    

Planlanan bir toplantıyı düzenlendikten sonra, WebEx Outlook entegrasyonu toplantıya davet ettiğiniz katılımcılara güncellenmiş bir toplantı daveti gönderir ve WebEx sitenizde toplantı bilgilerini günceller.

    

Not


    

Microsoft Outlook'u kullanarak tekrarlanan WebEx toplantısının tek bir örneğini yeniden planlarsanız değişiklikler WebEx sitenizde de gösterilir.

    
   
    
1    Microsoft Outlook takviminizde, planlanan toplantı için öğeyi açın.
2    Aşağıdakilerden birini değiştirebilirsiniz:
 • WebEx toplantı ayarlarını değiştirmek için Ayarları Değiştir'i seçin.
 • Tekrarlama şablonunu eklemek veya değiştirmek için Tekrarlama'yı seçin.      
 • Toplantı daveti e-posta iletisinde metni düzenlemek isterseniz bunu Randevu sekmesinde yapın.
3    Duruma uygun olarak, şunlardan birini yapın:
 • Davet edilen katılımcılara güncellenen toplantı davetini göndermek ve güncellenen toplantıyı Outlook takviminizde kaydetmek için Güncelleme Gönder'i seçin.

 • Güncellenen toplantıyı Outlook takviminizde kaydetmek için Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Planlanan Toplantıyı İptal Etme

Outlook entegrasyonunu kullanarak bir toplantı planlarsanız toplantıyı Outlook'ta iptal edebilirsiniz.

Outlook toplantısını veya randevusunu iptal etmek ve WebEx bilgilerini kaldırmak için Outlook’taki WebEx araç çubuğundan WebEx Toplantısını İptal Et, Kişisel Toplantı Odası Toplantısını İptal Et veya Kişisel Konferans Toplantısını İptal Et düğmesini kullanabilirsiniz. WebEx toplantınızı değiştiriyorsanız; örneğin, başlangıçta bir WebEx toplantısı planlayıp ardından Kişisel Toplantı Odası toplantısı olarak değiştirmek istiyorsanız bunu yapmayı isteyebilirsiniz.


Not


    
 • WebEx sitenizi kullanarak WebEx toplantısını iptal ederseniz değişiklikleriniz Microsoft Outlook'ta gösterilmez. Örneğin, sitenizi kullanarak toplantıyı iptal ederseniz toplantı Outlook takviminizde iptal edilmez. Bu nedenle, toplantıyı iptal etmek için yalnızca Outlook'u kullanmanızı öneririz. WebEx sitenizi kullanarak Outlook kullanılarak planlanmış bir toplantıyı düzenleyemezsiniz.

   

 • Microsoft Outlook'u kullanarak tekrarlanan WebEx toplantısının tek bir örneğini iptal ederseniz değişiklikler WebEx sitenizde de gösterilir.

   

 • Bu iptal etme düğmelerinden birini kullandıktan sonra toplantıyı veya randevuyu kaydetmeniz ve başka bir WebEx toplantısı, Kişisel Toplantı Odası toplantısı veya Kişisel Konferans toplantısı eklememeniz durumunda, toplantı, WebEx bilgilerinin olmadığı normal bir Microsoft Outlook toplantısı haline gelir.

   

    

Bir toplantıyı, aşağıda açıklandığı gibi Microsoft Outlook takviminden de iptal edebilirsiniz.

     
1    Microsoft Outlook takviminizde, planlanan toplantı için öğeyi açın.
2    Toplantıyı İptal Et’i seçin.
3    Onay mesajında Evet'i seçin.
4              İptal Gönder'i seçin.

WebEx Outlook Entegrasyonu'nda Tekrarlama Şablonu Sınırlaması

Aşağıdaki tabloda, WebEx ve Microsoft Outlook tekrarlama örüntüleri arasındaki farklar gösterilmektedir.

 
                    
Tablo 1 WebEx Toplantıları
       

Tür       

       
       

Outlook Seçeneği       

       
       

WebEx Toplantı Seçeneğine dönüştürülen       

       
       

Haftalık       

       
       

[X] haftada bir şu gün: [Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi]       

       

Event Center olayları ve Training Center eğitim oturumları için:

Her hafta şu günde: [Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi]

X'in 1'den büyük olduğu X haftada bir tekrarlanan bir toplantı planlarsanız Microsoft Outlook'ta toplantı belirttiğiniz gibi planlanır, ancak WebEx sitenizde haftalık toplantı olarak görünür.

Hafta başlangıcı, her zaman varsayılan değer olan Pazar'ı gösterir. Özelleştirme desteklenmez, bu nedenle hafta başlangıcını farklı bir günle değiştirirseniz hafta başlangıcı WebEx sitesiyle senkronize edilmez.

       

Aylık       

       

Her ayın [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] günü Her ay için desteklenmez

       

Desteklenmiyor       

                    
       

[Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] hafta içi veya hafta sonu günü       

       
       

Desteklenmiyor       

       
       

Yıllık       

       
                    

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [günü, hafta içi günü, hafta sonu günü]       

       
                    

Desteklenmiyor.       

       
 
                                
Tablo 2 WebEx Kişisel Konferans Toplantıları
       

Tür       

       
       

Outlook Seçeneği       

       
       

WebEx Kişisel Konferans Toplantısı Seçeneğine dönüştürüldü

       
       

Aylık              

       
       

[y] ayda bir [X]. gün

       

Her ayın [X]. günü.

[Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] hafta içi veya hafta sonu günü

Desteklenmiyor       

       

Yıllık

       

Her [1,....31] [Ocak....Aralık]

       

Desteklenmiyor       

                    
       

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [günü, hafta içi günü, hafta sonu günü]       

       
       

Desteklenmiyor       

       

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [Pazar, Desteklenmiyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi] günü

Desteklenmiyor       

Bitiş tarihi

              

Bitiş tarihi yok.

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa, bir yıla dönüştürülür.

[x] örnekten sonra bitir.

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa, bir yıla dönüştürülür.

                    

[Tarih girişi] tarihine kadar bitir

       
                    

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa, bir yıla dönüştürülür.

       
 

Attachments

  Outcomes