Installera och konfigurera WebEx produktivitetsverktyg för Windows (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode
 

Installera WebEx produktivitetsverktyg

Om din webbplatsadministratör har valt att aktivera alternativen för WebEx produktivitetsverktyg på din WebEx-webbplats kommer alla WebEx produktivitetsverktyg att installeras automatiskt på din webbplats. Dessutom kommer WebEx produktivitetsverktyg att uppdateras automatiskt när det har kommit en ny version.

Om du behöver kan du också hämta och installera WebEx produktivitetsverktyg manuellt.


Note


    

Om du har en tidigare produktivitetsverktygsversion måste du avinstallera den versionen innan du kan installerar den nya versionen.

     

Du kanske också måste stänga program som Microsoft Outlook och alla webbläsare innan du installerar den nya produktivitetsverktygsversionen. Dessa program måste startas upp igen och du kanske måste logga in innan du ser det nya gränssnittet.

        
    

Systemadministratörer kan även utföra en massinstallation på flera datorer på samma plats. För mer information, se IT-administratörsguide för massdistribution av WebEx produktivitetsverktyg.

Innan du börjar

Innan du installerar WebEx produktivitetsverktyg ska du säkerställa att din dator uppfyller följande minimisystemkrav:

 • Du måste ha administratörsprivilegier på din dator.

   

 • Se WebEx versionsinformation om stöd för plattformsoberoende kompatibilitet, webbläsare och andra minimisystemkrav.

   

 • Intel x86 (Pentium 400-MHz +) eller motsvarande processor     

   

 • JavaScript och cookies aktiverade i webbläsaren.

   

        
1    Logga in på din WebEx-webbplats.   
2    Välj fliken Meeting Center.
3    I den vänstra navigeringsraden, under Support, väljer du Hämtningar.
4    På sidan Hämtningar, under rubriken WebEx produktivitetsverktyg, väljer du Hämta.      

Dialogrutan Filhämtning visas.    

    
5    Spara installationsprogrammet på din dator.     

Namnet på installationsfilen har filändelsen .msi.

    
6    Kör installationsfilen och följ anvisningarna.

Dialogrutan WebEx produktivitetsverktyg visas.

7    Ange URL, användarnamn och lösenord till din WebEx-webbplats.
Nästa steg

   

När installationen är slutförd kan du göra följande från dialogrutan Inställningar:

 • Verifiera eller ändra ditt konto, skrivbord eller dina ”;Träffas nu”;-inställningar

   

 • Välj vilka program som kommer att använda WebEx produktivitetsverktyg

   

   

Konfigurera WebEx produktivitetsverktyg

       
1    För att konfigurera WebEx produktivitetsverktyg eller för att verifiera dina inställningar, öppna dialogrutan Inställningar via något av följande alternativ:
 • Välj WebEx produktivitetsverktyg > Inställningar i startmenyn.     
 • På panelen WebEx produktivitetsverktyg väljer du ikonen Inställningar, eller om panelen WebEx produktivitetsverktyg inte redan är öppen dubbelklickar du på ikonen WebEx produktivitetsverktyg på ditt skrivbord och väljer på panelen WebEx produktivitetsverktyg sedan ikonen Inställningar.
 • I Microsoft Outlook väljer du Inställningar från menyn Schemalägg möte.     
  Dialogrutan för Inställningar visas.
2    Under fliken Allmänt gör du alla nödvändiga ändringar:
 • Konto: Bekräfta WebEx-webbplatsens URL och ditt användarnamn. Välj Ändra konto för att välja en annan URL och andra kontoinställningar.
 • Skrivbord: Välj vilka alternativ du vill aktivera:
  • Visas alltid överst på skrivbordet

    

  • Starta panelen WebEx produktivitetsverktyg när Windows startar

    

  • Visa ikonen produktivitetsverktyg i aktivitetsfältet

    

   
 • Möten: ”;Träffas nu”;-inställningar: Välj Redigera för att ange mötesinformationens uppgifter och ljudanslutningens inställningar.

  Fliken Mitt WebEx på din WebEx-webbplats visas. För mer information, se Redigera dina WebEx-inställningar.

3    Välj Verkställ.
4    Under fliken Verktyg väljer du vilka program som ska använda WebEx produktivitetsverktyg.
5    Välj Verkställ.
6    Välj OK.
 

Attachments

  Outcomes