Spela in ett WebEx-möte

Document created by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode

 

Spela in ett möte på servern


 

När du spelar in ett möte på servern kommer inspelningen automatiskt att kopieras till din sida Mina inspelningar efter att du har stoppat inspelningen. Den kan också kopieras automatiskt till en inspelningssida i ditt servicecenter.

Om din webbplatsadministratör har slagit på alternativet att spela in alla möten med den nätverksbaserade inspelaren, kommer alla möten som hålls på din webbplats att spelas in automatiskt och endast webbplatsadministratören kan hantera och ta bort inspelningar från nätverket. Du kan inte ta bort dem.

  

Observera


 • Om du stoppar inspelningen och sedan börjar spela in igen kommer en separat fil att skapas. Om du föredrar att spara alla inspelningar av ett möte i en fil, pausa inspelningen istället för att stoppa den.

   

 • Justera mikrofonvolymen innan du spelar in ett möte. För bästa resultat ska du bara göra mindre justeringar under inspelningen.

   

 • Om du planerar att spela in en skärmdelning eller ett videomöte ska du ställa in din skärmupplösning på 1024 x 768 för att säkerställa en inspelning med hög kvalitet.

   


        

Spela in ett möte på servern med knappen Inspelning

1   I fönstret Möte väljer du Spela in.
2   Säkerställ att ljudkonferensen spelas in.
Observera          

För bästa resultat, använd WebEx-ljud under mötesinspelningar.

    
  Inspelningspanelen visas och inspelningen påbörjas automatiskt.

Spela in ett möte på servern via Inspelningspanelen

   
1   Starta ditt möte.
2   Vid behov öppna Inspelningspanelen:
 • Välj knappen Inspelare ovanför panelens fönster för att öppna Inspelningspanelen.
 • Om du delar ditt skrivbord eller ett program, välj kommandot Inspelare från Möteskontrollpanelen för att öppna Inspelningspanelen.
3   På Inspelningspanelen väljer du Spela in.

Om du överför värdrollen till en annan mötesdeltagare under mötet måste du ändå hantera inspelningen.

På inspelningspanelen visas en röd inspelningsindikator och ordet ”Inspelning” vilket indikerar att inspelningen pågår.

Observera      

Om du delar ditt skrivbord eller ett program kommer en inspelningsindikator att visas i Möteskontrollpanelen när inspelningen pågår.

Spela in ett möte med WebEx-ljud

 

Säkerställ att mötet använder WebEx-ljud för anslutning till ljudkonferensen. Du anger vanligtvis detta alternativ när du schemalägger mötet eller när du anger inställningar för direktmöten.

  

Spela in mötet som beskrivet under Spela in ett möte på servern med knappen Inspelning.

  

Ljudkonferensen inkluderas automatiskt i mötesinspelningen.

  

Observera


  
 • För bästa resultat, använd WebEx-ljud under mötesinspelningar.

   

 • När du använder WebEx-ljud kan värden och deltagarna använda telefonen eller datorn för ljudanslutningen. Båda är godtagbara för mötesinspelning.

   

 • Om du använder datorn för ljudanslutning och om detta är första gången du ansluter till ljud över internet, kommer installationsguiden för ljud att visas för att hjälpa dig att finjustera dina ljudinställningar. Följ anvisningarna för att ange dina inställningar.

   

 • När du använder din dator för ljudanslutningen kommer Volympanelen att visas där du kan justera ljudinställningarna för högtalare och mikrofon. Kontrollera dessa inställningar för att säkerställa att de är korrekta när du spelar in ditt möte.

   

  
  

Spela in ett möte med andra telekonferenser

  

Du kan spela in ett möte med en annan telekonferenstjänst. Men om du använder en annan tjänst ska du säkerställa att den är ansluten till inspelningstjänsten. Om den andra telekonferenstjänsten inte är korrekt ansluten till inspelningstjänsten kommer din inspelning inte att innehålla något ljud.

   

Observera


   

För bästa resultat, använd WebEx-ljud under mötesinspelningar. Om du anger en annan telekonferenstjänst för ditt möte kommer ljudanslutningen och kvaliteten att bero på den andra telekonferenstjänsten och ligger utanför WebEx-mötestjänstens kontroll.

   

Om du planerar att använda en annan telekonferenstjänst när du spelar in ett möte ska du säkerställa att telekonferensen är inkluderad i din inspelning, som beskrivs i följande förfarande.

   

Spela in händelsen som beskrivet under Spela in ett möte på servern med knappen Inspelning.  

   

Om du inte redan är ansluten till den andra telekonferensen kommer guiden Konfiguration av WebEx-inspelare (spela in på server) att visas.

   
      
1   Välj Spela in annan telekonferens.
2   Välj Nästa. Nästa sida i guiden visas.
3   Ange följande information om din telekonferenstjänst:
 • (Obligatoriskt) Inringningsnummer: Nummer att ringa till för att ansluta till din telekonferenstjänst. Numret får inte innehålla andra tecken, t.ex. - — ().
 • Siffra för att förbigå hälsning: En tangent eller siffra som kan användas för att förbigå ljudhälsningen när du ringer in till din telekonferenstjänst.
 • Pausa innan användar-ID: Antalet sekunder som du måste vänta innan du uppmanas att ange ditt användar-ID. 
Obs! Om du väljer att förbigå hälsningen är väntetiden kortare.
 • (Obligatoriskt) Användar-ID: Ditt användar-ID för telekonferenstjänsten. Om du ombeds att trycka på en knapp i slutet av ditt användar-ID ska du se till att göra det. Beroende på din telekonferenstjänst kan ett användar-ID kallas för en PIN-kod, ett konferens-ID, ett mötesnummer eller en åtkomstkod.
 • Pausa innan användar-PIN-kod: Antal sekunder du måste vänta efter att du har tryckt på den sista tangenten tills du blir ombedd att ange ditt användaridentifikationsnummer (PIN-kod) eller ett andra användar-ID, om något sådant finns.
 • Användar-PIN-kod: Ditt användaridentifikationsnummer (PIN-kod) eller sekundära användar-ID, om något sådant finns. Beroende på din telekonferenstjänst kan en PIN-kod kallas för ett PIN-kodnummer, användar-ID, konferens-ID, mötesnummer eller en åtkomstkod.
4   Välj Nästa. Systemet försöker ansluta till den andra telekonferenstjänsten. Ett meddelande visas överst på sidan för konfigurationsguiden och informerar dig om anslutningen lyckades.
5   Följ riktlinjerna i konfigurationsguiden för att bekräfta att anslutningen lyckades.
6   Om meddelandet överst på konfigurationssidan indikerar att anslutningen lyckades och du hör hälsningen ska du välja Starta inspelningför att spela in ditt möte och inkludera din telekonferens.

Pausa och återuppta inspelning

   
1   Starta inspelningen av ditt möte på servern.
2   När du är redo att pausa inspelningen väljer du Pausa.    

Inspelningsstatustexten indikerar att inspelningen är pausad och pausknappen blinkar orange. Om du delar ett program eller ditt skrivbord när du pausar inspelningen kommer inspelningsindikatorn att ändra färg till gul-orange.

   
3   För att återuppta inspelningen av mötet väljer du Pausa.
Observera      

Om du pausar en inspelning och sedan återupptar den sparas inspelningsinformationen i samma fil.

        

Tips för att förbättra inspelningskvaliteten

 

Den nätverksbaserade inspelaren registrerar video med 2,5 bildrutor per sekund för att skapa en högkvalitativ inspelning medan storleken på inspelningsfilen är relativt liten. Använd teknikerna i detta avsnitt för att ytterligare förbättra inspelningskvaliteten.

  

Förbättra videokvaliteten

    
 • När du registrerar musrörelser ska du flytta musen långsamt först och sedan gradvist snabbare.

   

 • Innan du väljer en knapp eller ett menyobjekt ska du kort pausa din mus över objektet. Detta gör det möjligt för inspelaren att registrera musrörelsen innan du väljer objektet.

   

 • Om du planerar att spela in komplexa eller långa åtgärder ska du skriva ett manuskript för sekvensen innan du startar inspelningen för att undvika misstag.

   

 • Ställ in din skärmupplösning på 1024 x 768 pixlar innan du spelar in.

   

  

Förbättra ljudkvaliteten

    
 • Om ljudkvaliteten är dålig kan du uppgradera din dators ljudkort, mikrofon eller högtalare.

   

 • Ställ in mikrofonvolymen på den högsta möjliga nivån som inte orsakar störningar.

   

 • Använd ett telefonheadset för inspelning av ljud. Headset ger vanligtvis bättre kvalitet än telefoner eller högtalartelefoner.

   

 • Tala klart och tydligt ungefär 15 cm från din mikrofon.

   

 • För att undvika bakgrundsljud ska du spela in på en tyst plats. Undvik att flytta objekt som skapar oljud, t.ex. papper eller böcker.

   

  

 


Attachments

  Outcomes