Windows için Microsoft Outlook’a WebEx ve TelePresence Entegrasyonu ile Toplantı Planlama

Document created by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode

 

Toplantı Planlama Ön Koşulları


  

Bir WebEx ve TelePresence toplantısı planlamanız için yöneticiniz siteniz için WebEx ve TelePresence toplantılarını (CMR Karma toplantılarını), hesabınız için WebEx ve TelePresence’i ve Meeting Center Pro TelePresence toplantı türünü etkinleştirmelidir. Daha fazla bilgi için yöneticinize başvurun.

Bir toplantı planlamadan önce WebEx ve TelePresence için Microsoft Outlook entegrasyonunu kullanarak aşağıdakileri gözden geçirin:  
 • Toplantı planlamaya yönelik WebEx ve TelePresence Outlook entegrasyonu seçenekleri. Bu entegrasyonda tüm zamanlama seçenekleri kullanılamayabilir.

   

 • WebEx ve TelePresence Outlook entegrasyonu, Outlook'ta kullanılabilen tüm tekrarlama şablonlarını desteklemez. Ayrıca, tekrarlanan toplantı serisinde istisna veya toplantı serisinin tek bir örneğinde değişiklik yapılmasını desteklemez.
 • Outlook'tan gönderdiğiniz tüm toplantı davetlerinde, toplantının başlangıç saati WebEx sitenizin site tercihlerinde ayarlanan saat diliminde değil, varsayılan olarak bilgisayarınızda ayarlanan saat dilimine göre görüntülenir. Outlook'ta toplantı için farklı bir saat dilimi belirterek toplantı başlangıç saatinin davetlilerin Outlook takviminde doğru şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz.

   

 •     

  Outlook entegrasyonunu kullanarak planladığınız bir toplantıyı düzenlemeniz veya iptal etmeniz gerekirse, toplantıyı WebEx sitenizde değil, Outlook'ta düzenleyin veya iptal edin.

      

 •     

  Tekrarlanan bir toplantıda toplantı ayarlarını değiştirmek için Outlook'u kullanıyorsanız, değişiklikleri tüm toplantı serisine uygulayın. Değişiklikleri, tekrarlanan WebEx ve TelePresence toplantısının yalnızca tek bir örneğine uygularsanız, değişiklikler Outlook’ta ve TelePresence planlama sisteminizde uygulanır, ancak WebEx sitenizde uygulanmaz.

      

 • Toplantı planlarken, insanların TelePresence toplantısını rastgele aramasını önlemek için sayısal bir parola oluşturabilirsiniz. Bu seçenek, Gelişmiş TelePresence bölümünde bulunur. TelePresence toplantı PIN'i, WebEx toplantısı parolasından farklıdır.

   

   
   

Not


 • Toplantı sahibi ve katılımcılar aynı e-posta davetini alır. E-posta davetleri, toplantı sahibi anahtarı veya toplantı sahibi erişim kodu gibi herhangi bir gizli toplantı sahibi bilgisi içermez. Toplantı sahipleri, oturum açarak ve tarayıcı veya WebEx Meetings mobil uygulamasıyla Toplantı Bilgileri'ni görüntüleyerek toplantı sahibi anahtarlarını ya da toplantı sahibi erişim kodlarını bulabilir.

   

 • Toplantı planlarken, aynı anda aktif olan iki toplantının sahibi olamayacağınızdan aynı zaman dilimi için ikiden fazla toplantı planlamayın. Alternatif toplantı sahiplerinin toplantıları siz olmadan başlatmasına izin verseniz bile, toplantı sahibinin temsilcisi olmadığınız sürece planladığınız toplantılarının toplantı sahibi olarak kabul edilirsiniz.

   


WebEx ve TelePresence Toplantısı Planlama

  

Outlook entegrasyonunu kullanarak, kişilerin WebEx Meeting Center veya TelePresence ile katılabileceği bir WebEx ve TelePresence toplantısı (CMR Karma toplantısı) planlayabilirsiniz.


Not


Bazı telefon hizmeti sağlayıcısı (TSP) ses hesaplarında ikinci toplantı, birincisi bittikten hemen sonra başlayacak şekilde arka arkaya iki WebEx ve TelePresence toplantısı planlarsanız ve TelePresence planlama sistemi ilk toplantıyı planlanan bitiş zamanını geçecek şekilde uzatırsa, aynı anda iki toplantı içinde aynı TSP ses hesabı toplantı sahibi erişim kodu kullanılamayacağından ikinci toplantı otomatik olarak sona erecektir. Bu sorunu çözmek için farklı toplantı sahibi erişim kodlarına sahip iki farklı TSP ses hesabı ayarlayabilir ve bir hesabı ilk toplantı, diğerini ise ikinci toplantı için kullanabilirsiniz. Diğer bir seçenek de yöneticinizden TelePresence sistemi için toplantıyı otomatik olarak uzatan seçeneği kapatmasını istemektir.


       
            
1   Bir toplantı planlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 •           Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Microsoft Outlook takviminden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin.
 • WebEx Hızlı Erişim Araçları panelindeki Planla simgesini seçin.
 • Microsoft Outlook araç çubuğundan Toplantı Planla > WebEx ve TelePresence Toplantısı Planla'yı seçin.
  Not      

  Genel toplantı bilgilerini belirtmeden önce WebEx ayarlarını girmeniz gerekir.

Not      

WebEx siteniz ile hesabınız Meeting Center video konferansını destekliyorsa, bir WebEx toplantısı planladığınızda toplantı davetinde davetlilerin video sistemleri ve uygulamalardan katılmasına izin veren bilgiler bulunur.

2   Genel toplantı bilgilerini belirtmek için aşağıdakileri yapın:
 •           Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 •           Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, toplantı için başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlamaları.

 •           Konum kutusuna toplantının konumunu girin.
3             Kime kutusuna, toplantıya davet etmek istediğiniz kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.
4   WebEx ve TelePresence Ekle’yi seçin. 1. adımda WebEx ve TelePresence Toplantısı Planla’yı seçtiyseniz bu adım gerekli değildir.
5   Toplantı Seçenekleri panelinde toplantınız için WebEx ve TelePresence seçeneklerini belirtin:
 •           Kişilerin WebEx kullanarak katılmasına izin ver'i işaretleyin.

  Bu seçeneğin işareti, her zaman varsayılan olarak kaldırılmıştır. Ne zaman bir toplantı planlarsanız ve ona WebEx'i eklemek isterseniz bunu seçin.

       
 • WebEx davetlileri için bir toplantı parolası girin. Siteniz için toplantı parolası gerekiyorsa, kutunun yanında bir yıldız işareti görünür.    
  Not      

  WebEx toplantı parolası, TelePresence toplantısı için belirttiğiniz PIN'den farklıdır.

       
 • (İsteğe bağlı) Toplantınızı daha güvenli hale getirmek için Parolayı e-posta davetinden çıkar’ı seçin.
 • (İsteğe bağlı) Alternatif Toplantı Sahipleri Seç kutusunda, siz bulunmadığınızda toplantıyı yürütebilecek alternatif toplantı sahibi olarak atamak istediğiniz bir veya daha fazla katılımcının adlarını işaretleyin. Ayrıntılar için bkz. https://help.webex.com/docs/DOC-11627.
6   (İsteğe bağlı) Aşağıdaki ayrıntıları belirtmek için Gelişmiş WebEx Ayarları’nı seçin:
 1. (İsteğe bağlı) Toplantı Bilgileri bölümünde, genel toplantı seçeneklerinde değişiklikler yapabilirsiniz.
 2. (İsteğe bağlı) Ses bağlantısı türünü ve diğer ilgili seçenekleri belirlemek için Ses ve İzleme sekmesini seçin.
 3. (İsteğe bağlı) Katılımcıların toplantıdan önce kaydolup olmayacağını belirlemek için Kayıt sekmesini seçin.
 4. (İsteğe bağlı) Aşağıdaki seçenekleri belirtmek için Kaynaklar sekmesini seçin:
  • Toplantı penceresinde gösterilecek farklı bir Toplantı Bilgisi sekmesini seçin.

    

  • Siz toplantıya katılmadan önce otomatik olarak yürütülmesi için yüklenecek bir sunum belirtin.

    

7             TelePresence Odaları Ekle'yi seçin.    
8             TelePresence Odaları Ekle’yi ve toplantınıza eklemek istediğiniz TelePresence Odaları ya da sistemlerini seçin.

Seçtiğiniz sistemler, toplantı penceresindeki Alıcı ve Konum kutularına eklenir. Bkz. Planlama Sırasında TelePresence Sistemleri Ekleme.

9   (İsteğe bağlı) Görüntülü çağrı katılımcısı ekle seçeneğinde toplantıya çağrı yapabilecek ek görüntülü çağrı katılımcılarının sayısını girin.

Bu seçenek, Cisco TelePresence EX Serisi ve Cisco Jabber Video uygulamalarını çalıştıran cihazlar gibi kişisel görüntülü konferans sistemlerini kullanarak daha fazla insanın katılabilmesi için kapasite ayırmanızı sağlar. Girdiğiniz sayı, Alıcı ve Konum kutularına girdiğiniz tüm TelePresence sistemlerini hariç tutar. Siteniz için önerilen sayıyı öğrenmeniz ve önerilen sınırı aşmamanız gerekir.

10   (İsteğe bağlı) Gelen çağrı ve giden çağrı ayarları gibi daha fazla ayrıntıyı belirtmek için Gelişmiş Telepresence Ayarları'nı seçin. Ayrıntılar için bkz. Gelişmiş TelePresence Seçenekleri.
11             Tamam'ı seçin.
12             Gönder'i seçin.

Yalnızca WebEx Toplantısı Planlama

 

Outlook entegrasyonunu kullanarak, WebEx sitenize gitmek zorunda kalmadan bir WebEx toplantısı planlayabilirsiniz.

   
         
1   Bir toplantı planlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 •           Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Microsoft Outlook takviminden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin.
 • WebEx Hızlı Erişim Araçları panelindeki Planla simgesini seçin.
 • Microsoft Outlook araç çubuğundan Toplantı Planla > WebEx ve TelePresence Toplantısı Planla'yı seçin.
  Not      

  Genel toplantı bilgilerini belirtmeden önce WebEx ayarlarını girmeniz gerekir.

2   Outlook toplantısı veya randevusunda genel toplantı bilgilerini belirtin:
 •           Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 •           Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlamaları.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
3             Kime kutusuna, toplantıya davet etmek istediğiniz kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.            Kime veya Konum kutularına eklenmiş bir TelePresence odası olmadığından emin olun.
Not      

Toplantınızı planlamak için Randevu’yu seçtiyseniz, Katılımcı Davet Et’i seçerek Kime kutusunu görüntüleyin.

4             WebEx ve TelePresence Ekle’yi seçin.

1. adımda WebEx ve TelePresence Toplantısı Planla’yı seçtiyseniz bu adım gerekli değildir.

5   Toplantı Seçenekleri panelinde, WebEx seçeneklerini belirtin:
 •           Kişilerin WebEx kullanarak katılmasına izin ver'i seçin.

  Bu seçeneğin işareti, her zaman varsayılan olarak kaldırılmıştır. Ne zaman bir toplantı planlarsanız ve ona WebEx'i eklemek isterseniz bunu seçin.

       
 • WebEx davetlileri için bir toplantı parolası girin. Siteniz için toplantı parolası gerekiyorsa, kutunun yanında bir yıldız işareti görünür.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınızı daha güvenli hale getirmek için Parolayı e-posta davetinden çıkar’ı seçin.
 • (İsteğe bağlı) Alternatif Toplantı Sahipleri Seç kutusunda, siz bulunmadığınızda toplantıyı yürütebilecek alternatif toplantı sahibi olarak atamak istediğiniz bir veya daha fazla katılımcının adlarını işaretleyin.      Daha fazla bilgi için bkz. https://help.webex.com/docs/DOC-11627.
6   (İsteğe bağlı) Ses bağlantısı ve kaydı gibi daha fazla ayrıntı belirtmek için Gelişmiş WebEx Ayarları'nı seçin.
 1. (İsteğe bağlı) Toplantı Bilgileri bölümünde, genel toplantı seçeneklerinde değişiklikler yapabilirsiniz.
 2. (İsteğe bağlı) Ses bağlantısı türünü ve diğer ilgili seçenekleri belirlemek için Ses ve İzleme sekmesini seçin.
 3. (İsteğe bağlı) Katılımcıların toplantıdan önce kaydolup olmayacağını belirlemek için Kayıt sekmesini seçin.
 4. (İsteğe bağlı) Aşağıdaki seçenekleri belirtmek için Kaynaklar sekmesini seçin:
  • Toplantı penceresinde gösterilecek farklı bir Toplantı Bilgisi sekmesini seçin.

    

  • Siz toplantıya katılmadan önce otomatik olarak yürütülmesi için yüklenecek bir sunum belirtin.

    

7   Toplantı Seçenekleri panelinin TelePresence bölümünde seçili bir seçenek olmadığını ve Görüntülü çağrı katılımcısı ekle ayarının 0 olarak ayarlandığını onaylayın.
8             Tamam'ı seçin.
9   Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

Yalnızca TelePresence Toplantısı Planlama

       
1   Bir toplantı planlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 •           Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Microsoft Outlook takviminden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin.
 • WebEx Hızlı Erişim Araçları panelindeki Planla simgesini seçin.
 • Microsoft Outlook araç çubuğundan Toplantı Planla > WebEx ve TelePresence Toplantısı Planla'yı seçin.
2   Genel toplantı bilgilerini belirtmek için aşağıdakileri yapın:
 •           Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 •           Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, toplantı için başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlamaları.

3             Kime kutusuna, toplantıya davet etmek istediğiniz kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.
4             WebEx ve TelePresence Toplantısı Ekle’yi seçin.

1. adımda WebEx ve TelePresence Toplantısı Planla’yı seçtiyseniz bu adım gerekli değildir.

5             Kişilerin WebEx kullanarak katılmasına izin ver'in işaretinin kaldırıldığından emin olun.
6   Toplantı Seçenekleri panelinde, TelePresence seçeneklerini belirtin:
 •           TelePresence Odaları Ekle'yi seçin.

  Seçtiğiniz sistemler, toplantı penceresindeki Alıcı ve Konum kutularına eklenir.

 • (İsteğe bağlı) Görüntülü çağrı katılımcısı ekle seçeneğinde toplantıya çağrı yapabilecek ek görüntülü çağrı katılımcılarının sayısını girin.

  Bu seçenek, Cisco TelePresence EX Serisi ve Cisco Jabber Video uygulamalarını çalıştıran cihazlar gibi kişisel görüntülü konferans sistemlerini kullanarak daha fazla insanın katılabilmesi için kapasite ayırmanızı sağlar. Girdiğiniz sayı, Alıcı ve Konum kutularına girdiğiniz tüm TelePresence sistemlerini hariç tutar. Siteniz için önerilen sayıyı öğrenmeniz ve önerilen sınırı aşmamanız gerekir.

 • (İsteğe bağlı) Gelen çağrı ve giden çağrı ayarları gibi ek ayrıntıları belirtmek için Gelişmiş TelePresence Ayarları'nı seçin. Ayrıntılar için bkz. Gelişmiş TelePresence Seçenekleri.
7             Gönder'i seçin.

Planlama Sırasında TelePresence Sistemleri Ekleme

Outlook entegrasyonunu kullanarak, planladığınız bir toplantıya kolayca TelePresence sistemleri ekleyebilirsiniz.            TelePresence Odaları Seçin iletişim kutusu, kuruluşunuzdaki tüm TelePresence sistemlerini görüntüler. Kuruluşunuzda büyük bir Genel Adres Listesini aramanıza gerek yoktur.

       
     
1   Toplantı Seçenekleri paneli açıkken bir toplantı penceresinde olduğunuzdan emin olun.
2             TelePresence Odaları Ekle'yi seçin.
3   Sistemlere göz atın veya aşağıdakilerden birini kullanarak arama yapın:
 • Ara: Oda adının parçası olan metni yazın. Bu, konuma göre arama yapmaz.

 • Konum: Yalnızca konumdaki odaları göstermek için bir konum seçin.

4   Eklemek istediğiniz sistemleri seçin.
5             Odalar > Tamam'ı seçin.    

Alternatif olarak, kuruluşunuzdaki tüm odalarda TelePresence sistemlerini aramak için Outlook adres defterini veya Oda Bulucu'yu kullanabilirsiniz. Ancak, TelePresence'a sahip odalar bir listede kolayca tanınmayabilir ve konumları açık olmayabilir.

Not      

Seçtiğiniz tüm TelePresence odalarının da Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange'de (Cisco TMSXE) listelenmesi gerekir; aksi takdirde planlanmayacaklardır.

         

Kişisel Konferans veya Yalnızca Sesli Toplantı Planlama

Outlook entegrasyonunu kullanarak bir WebEx Kişisel Konferans toplantısı planlayabilirsiniz. Kişisel Konferans toplantısında ilk olarak sesli bölümü başlatırsınız, ancak çevrimiçi bölüm de her zaman katılım için uygundur.

Telefon hizmeti sağlayıcısının (TSP) sesini kullanıyorsanız bunun yerine Yalnızca Sesli toplantı planlayabilirsiniz.

                   
        
1   Bir Kişisel Konferans toplantısı planlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 •           Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Microsoft Outlook takviminden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin.
 • WebEx Hızlı Erişim Araçları panelindeki Planla simgesini seçin.
 • Outlook penceresinde Toplantı Planla > Kişisel Konferans Toplantısı Planla veya Yalnızca Sesli Toplantı Planla’yı seçin.
  Not      

  Genel toplantı bilgilerini belirtmeden önce WebEx ayarlarını girmeniz gerekir.

2   Outlook toplantısı veya randevusunda genel toplantı bilgilerini belirtin:
 •           Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 •           Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlamaları.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
3   Toplantıya kişi davet etmek için Kime kutusuna ad veya e-posta adresleri girin.    
Not      

Toplantınızı planlamak için Randevu’yu seçtiyseniz, Planlama Yardımcısı’nı seçerek Kime kutusunu görüntüleyin.

         
4             Kişisel Konferans Toplantısı Ekle’yi seçin. 1. adımda Kişisel Konferans Toplantısı Planla’yı seçtiyseniz bu adım gerekli değildir.
5   Gerekirse istenen Kişisel Konferans Toplantısı bilgilerini girin.
6   WebEx Ayarları iletişim kutusunda aşağıdakileri tamamlayın:
 • (İsteğe bağlı) Toplantı Bilgileri bölümünde, genel toplantı seçeneklerinde değişiklikler yapabilirsiniz.
 • (İsteğe bağlı) Ses bağlantısı türünü ve diğer ilgili seçenekleri belirlemek için Ses ve İzleme sekmesini seçin.
  • WebEx Ses'i kullanıyorsanız, Kişisel Konferans'ı ve ardından kullanmak istediğiniz Kişisel Konferans hesabını seçin.

    

  • Henüz Kişisel Konferans hesabı belirtmediyseniz, bir hesap oluşturmanız gerekir.

    

  • Telefon hizmeti sağlayıcısının (TSP) sesini kullanıyorsanız, Telekonferans Hizmeti’ni ve ardından kullanmak istediğiniz Kişisel Konferans hesabını seçin.

    

 • (İsteğe bağlı) Aşağıdaki seçenekleri belirtmek için Kaynaklar sekmesini seçin:
  • Toplantı penceresinde gösterilecek farklı bir Toplantı Bilgisi sekmesini seçin.

    

  • Toplantının alternatif sahibi olması için bir veya daha fazla katılımcı seçin. Alternatif toplantı sahibi, siz toplantıya katılamadığınızda, toplantınızı başlatma ve toplantı sahibi olma izni olan kişidir. Daha fazla bilgi için bkz. https://help.webex.com/docs/DOC-11627.

    

  • Siz toplantıya katılmadan önce otomatik olarak yürütülmesi için yüklenecek bir sunum belirtin.

    

7             Tamam'ı seçin.
8   Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

Planlanan Toplantıyı Düzenleme

 

WebEx Outlook Entegrasyonu'nu kullanarak bir toplantı planladıktan sonra, bunu Outlook'u kullanarak istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Örneğin, başlangıç saatini değiştirebilir, yeni bir parola belirtebilir, farklı bir ses bağlantısı seçeneği belirleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

   

Planlanan bir toplantıyı düzenlendikten sonra, WebEx Outlook entegrasyonu toplantıya davet ettiğiniz katılımcılara güncellenmiş bir toplantı daveti gönderir ve WebEx sitenizde toplantı bilgilerini günceller.

   

Not


   

Microsoft Outlook'u kullanarak tekrarlanan WebEx toplantısının tek bir örneğini yeniden planlarsanız değişiklikler WebEx sitenizde de gösterilir.

   
  
   
1   Microsoft Outlook takviminizde, planlanan toplantı için öğeyi açın.
2   Aşağıdakilerden birini değiştirebilirsiniz:
 • WebEx toplantı ayarlarını değiştirmek için Ayarları Değiştir'i seçin.
 • Tekrarlama şablonunu eklemek veya değiştirmek için Tekrarlama'yı seçin.     
 • Toplantı daveti e-posta iletisinde metni düzenlemek isterseniz bunu Randevu sekmesinde yapın.
3   Duruma uygun olarak, şunlardan birini yapın:
 • Davet edilen katılımcılara güncellenen toplantı davetini göndermek ve güncellenen toplantıyı Outlook takviminizde kaydetmek için Güncelleme Gönder'i seçin.

 • Güncellenen toplantıyı Outlook takviminizde kaydetmek için Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Planlanan Toplantıyı İptal Etme

Outlook entegrasyonunu kullanarak bir toplantı planlarsanız toplantıyı Outlook'ta iptal edebilirsiniz.

Outlook toplantısını veya randevusunu iptal etmek ve WebEx bilgilerini kaldırmak için Outlook’taki WebEx araç çubuğundan WebEx Toplantısını İptal Et, Kişisel Toplantı Odası Toplantısını İptal Et veya Kişisel Konferans Toplantısını İptal Et düğmesini kullanabilirsiniz. WebEx toplantınızı değiştiriyorsanız; örneğin, başlangıçta bir WebEx toplantısı planlayıp ardından Kişisel Toplantı Odası toplantısı olarak değiştirmek istiyorsanız bunu yapmayı isteyebilirsiniz.


Not


   
 • WebEx sitenizi kullanarak WebEx toplantısını iptal ederseniz değişiklikleriniz Microsoft Outlook'ta gösterilmez. Örneğin, sitenizi kullanarak toplantıyı iptal ederseniz toplantı Outlook takviminizde iptal edilmez. Bu nedenle, toplantıyı iptal etmek için yalnızca Outlook'u kullanmanızı öneririz. WebEx sitenizi kullanarak Outlook kullanılarak planlanmış bir toplantıyı düzenleyemezsiniz.

   

 • Microsoft Outlook'u kullanarak tekrarlanan WebEx toplantısının tek bir örneğini iptal ederseniz değişiklikler WebEx sitenizde de gösterilir.

   

 • Bu iptal etme düğmelerinden birini kullandıktan sonra toplantıyı veya randevuyu kaydetmeniz ve başka bir WebEx toplantısı, Kişisel Toplantı Odası toplantısı veya Kişisel Konferans toplantısı eklememeniz durumunda, toplantı, WebEx bilgilerinin olmadığı normal bir Microsoft Outlook toplantısı haline gelir.

   

   

Bir toplantıyı, aşağıda açıklandığı gibi Microsoft Outlook takviminden de iptal edebilirsiniz.

    
1   Microsoft Outlook takviminizde, planlanan toplantı için öğeyi açın.
2   Toplantıyı İptal Et’i seçin.
3   Onay mesajında Evet'i seçin.
4             İptal Gönder'i seçin.

Gelişmiş TelePresence Seçenekleri

  

Bu seçenekler, TelePresence toplantınızı özelleştirmenize yardımcı olur.  

    
               
      

Seçenek      

      
      

Seçenekle yapabilecekleriniz      

      
      

Toplantı PIN'i

      
      

İnsanların TelePresence toplantısını rastgele aramasını önlemek için sayısal bir parola oluşturun.      

       

PIN e-posta davetine dahil edilir. Davetliler, TelePresence toplantısına katılım PIN'ini girmelidir.

       

TelePresence toplantı PIN'i, WebEx toplantısı parolasından farklıdır.

      
      

Faturalandırma kodu

      
      

Yöneticiniz henüz belirtmediyse bu toplantı için faturalandırma kodunu girin.

       

TelePresence faturalandırma kodu, WebEx takip kodundan farklıdır.

      
      

Planlanan sistemler            

      
      

Aşağıdaki seçenekler planlanan TelePresence sistemlerinin planlanan başlangıç saatinde toplantıya nasıl bağlandığını belirler:      

Tek Düğmeyle Katılma: TelePresence odasını oda kaynağı olarak eklediğinizde davetliler TelePresence cihazından Toplantıya Katıl’ı seçebilir. Bu özellik ayrıca One Button to Push (OBTP) olarak bilinir.

Otomatik Olarak Katıl: Planlanan sistemlerin başlangıç saatinde toplantıya otomatik olarak katılmasını sağlar.

              

Katılmak için Toplantı Seçin: Toplantını ve gelen çağrı bilgilerinin planlanan sistemlerde kullanılabilir olduğunu gösteren bir düğme. Katılımcıların toplantıya katılmak üzere düğmesi seçmesine izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

              

Bu seçeneği desteklemeyen sistemlerde, davetlilere gelen çağrı bilgilerini içeren e-posta davetini yönlendirin.

Yalnızca Odaları Ayır: Fiziksel odaları ayırır, ancak başlangıç saatinde sistemlerle bağlantı kurulmasına izin vermez.

             
      

TelePresence gelen çağrı ve giden çağrı ayarları              

      
      

Planlanan sistemler listesinde olmayan cihazlar veya sistemler için bağlantı yöntemlerini belirtmek üzere Ekle'yi seçin.

Gelen Çağrı sekmesi

       

Bağlantı türü olarak SIP Ses veya SIP Video'yu seçin ve ardından seçilen bağlantı türünü kullanarak çağrı yapabilecek insan sayısını belirtin. Sayı, teknik olarak cihaz sayısını gösterir; bir cihazda dört kişi toplantıya katılırsa, bir kişi olarak sayılır.

Davetlileri gelen çağrı bilgilerini içeren e-posta davetine yönlendirebilirsiniz.

Not      

          X kişinin çağrı yapmasına izin ver seçeneğinde SIP Video bağlantı türünü kullanarak katılım için belirttiğiniz sayı, Toplantı Seçenekleri panelinde X kişinin daha video cihazlarını kullanarak katılmasına izin ver seçeneğindeki sayıya karşılık gelir.

                     

Giden Çağrı sekmesi

       

Bağlantı türü olarak IP Video, IP Ses, ISDN Video, ISDN Ses, SIP Video veya SIP Ses'i seçin ve davetlilerin iletişim bilgilerini girin. Cihazları, planlanan başlangıç saatinde otomatik olarak bağlanır.

              

Ayarları düzenleme      

Eklediğiniz bir bağlantı yöntemini düzenlemek veya silmek için Düzenle veya Sil seçeneklerinden uygun olanı seçin.

             
   

WebEx Outlook Entegrasyonu'nda Tekrarlama Şablonu Sınırlamaları

Outlook Entegrasyonu ile kullanabileceğiniz tekrarlama seçenekleri, WebEx sitenizde ve TelePresence planlama sisteminizde kullanılabilen seçeneklerle sınırlıdır. WebEx veya TelePresence hizmetinize bağlı olarak, tekrarlama şablonunun kullanılması desteklenmeyebilir.


Not


CMR Karma entegrasyonu, tekrarlanan bir toplantı serisinde istisna yapılmasını desteklemez; diğer bir deyişle, toplantı serisinin tek bir örneğinde değişiklik yapılmasını desteklemez. CMR Karma toplantı serisinde yaptığınız tüm değişiklikler, tüm seri için geçerli olmalıdır.

Ancak yalnızca WebEx toplantıları, tekrarlanan toplantı serisinde istisna yapılmasını destekler.


Aşağıdaki tabloda, WebEx ve Microsoft Outlook tekrarlama örüntüleri arasındaki farklar gösterilmektedir.

                   
Tablo 1 WebEx Toplantıları
      

Tür      

      
      

Outlook Seçeneği      

      
      

WebEx Toplantı Seçeneğine dönüştürülen      

      
      

Haftalık      

      
      

[X] haftada bir şu gün: [Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi]      

      

Event Center olayları ve Training Center eğitim oturumları için:

Her hafta şu günde: [Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi]

X'in 1'den büyük olduğu X haftada bir tekrarlanan bir toplantı planlarsanız Microsoft Outlook'ta toplantı belirttiğiniz gibi planlanır, ancak WebEx sitenizde haftalık toplantı olarak görünür.

Hafta başlangıcı, her zaman varsayılan değer olan Pazar'ı gösterir. Özelleştirme desteklenmez, bu nedenle hafta başlangıcını farklı bir günle değiştirirseniz hafta başlangıcı WebEx sitesiyle senkronize edilmez.

      

Aylık      

      

Her ayın [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] günü Her ay için desteklenmez

      

Desteklenmiyor      

                   
      

[Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] hafta içi veya hafta sonu günü      

      
      

Desteklenmiyor      

      
      

Yıllık      

      
                   

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [günü, hafta içi günü, hafta sonu günü]      

      
                   

Desteklenmiyor.      

      
                               
Tablo 2 WebEx Kişisel Konferans Toplantıları
      

Tür      

      
      

Outlook Seçeneği      

      
      

WebEx Kişisel Konferans Toplantısı Seçeneğine dönüştürüldü

      
      

Aylık             

      
      

[y] ayda bir [X]. gün

      

Her ayın [X]. günü.

[Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] hafta içi veya hafta sonu günü

Desteklenmiyor      

      

Yıllık

      

Her [1,....31] [Ocak....Aralık]

      

Desteklenmiyor      

                   
      

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [günü, hafta içi günü, hafta sonu günü]      

      
      

Desteklenmiyor      

      

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [Pazar, Desteklenmiyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi] günü

Desteklenmiyor      

Bitiş tarihi

             

Bitiş tarihi yok.

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa, bir yıla dönüştürülür.

[x] örnekten sonra bitir.

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa, bir yıla dönüştürülür.

                   

[Tarih girişi] tarihine kadar bitir

      
                   

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa bir yıla dönüştürülür.

      

 


Attachments

  Outcomes