Mac için Microsoft Outlook’ta Toplantı Planlama

Document created by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode

 

Toplantı Planlama Ön Koşulları


Microsoft Outlook WebEx entegrasyonunu kullanarak çevrimiçi bir toplantı planlamak ve toplantı davetiyelerini göndermek için aşağıdakilere dikkat edin:

 • Outlook WebEx entegrasyonu toplantı planlamak için temel seçenekler sağlar. WebEx sitenizde görünen bazı seçenekler Outlook WebEx entegrasyonunda kullanılamayabilir.

   

 • Outlook WebEx entegrasyonu, Microsoft Outlook'ta kullanılabilen tüm tekrarlama seçeneklerini desteklemez.

   

 • Microsoft Outlook'tan gönderdiğiniz tüm toplantı davetlerinde, toplantının başlangıç saati, bilgisayarınızda ayarlanmış olan saat diliminde görünür ve WebEx sitenizde ayarladığınız saat dilimi tercihleriyle eşleşmeyebilir.

   

WebEx Toplantısı Planlama

       
1   Bir WebEx toplantısı planlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 • Mac menü çubuğundan WebEx simgesini ve WebEx Toplantısı Planla’yı seçin.
 •           Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Microsoft Outlook takviminden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin.
 • Microsoft Outlook’ta Cisco WebEx Menüsünden WebEx Toplantısı Planla’yı seçin.
2   Outlook toplantısı veya randevusunda genel toplantı bilgilerini belirtin:
 •           Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 •           Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlamaları.

 • (İsteğe bağlı) Oda Bulucu veya Planlama Yardımcısı > Oda Ekle’yi seçerek kullanıcıların bir TelePresence cihazından katılmasına izin veren bir TelePresence odası planlayın.

  Not      

  WebEx siteniz ve hesabınız Meeting Center video konferansını destekliyorsa, oda kaynağı olarak TelePresence odasını eklediğinizde davetliler doğrudan TelePresence cihazından Toplantıya Katıl'ı seçebilir. Bu özellik ayrıca One Button to Push (OBTP) olarak bilinir.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
3             Kime kutusuna, toplantıya davet etmek istediğiniz kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.
Not      

WebEx siteniz ile hesabınız Meeting Center video konferansını destekliyorsa, bir WebEx toplantısı planladığınızda toplantı davetinde davetlilerin video sistemleri ve uygulamalardan katılmasına izin veren bilgiler bulunur.

4   Aşağıdaki WebEx Toplantısı ayarlarını belirtmek için Ayarları Değiştir’i seçin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantı için kullanılacak Toplantı Şablonu’nu seçin.
 • (İsteğe bağlı) WebEx davetlileri için bir toplantı parolası girin. Siteniz için toplantı parolası gerekiyorsa, kutunun yanında bir yıldız işareti görünür.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınızı daha güvenli hale getirmek için Parolayı e-posta davetinden çıkar'ı işaretleyin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantı için istediğiniz alternatif toplantı sahiplerini davetli listesinden seçin. Daha fazla bilgi için bkz. https://help.webex.com/docs/DOC-11627.
5             Gelişmiş Ayarları Göster’i seçerek aşağıdaki ayarları belirtin:
 •           Toplantı türü’nü seçin.
 •           Ses bağlantısı’nı seçin.
 • Katılımcıların toplantı öncesinde kaydolmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için Davetlilerin kaydolmasını gerekli kıl’ı işaretleyin.
 • Tüm kayıt isteklerini kabul etmek için Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak kabul et’i işaretleyin.
6             Tamam'ı seçin.
7   Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

Kişisel Konferans veya Yalnızca Sesli Toplantı Planlama

Telefon hizmeti sağlayıcısının (TSP) sesini kullanıyorsanız bunun yerine Yalnızca Sesli toplantı planlayabilirsiniz.

       
1   Bir Kişisel Konferans Toplantısı planlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 • Mac menü çubuğundan WebEx simgesini ve Kişisel Konferans Toplantısı Planla ya da Yalnızca Sesli Toplantı’yı seçin.
 •           Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Microsoft Outlook takviminden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin.
 • Microsoft Outlook’ta Cisco WebEx Menüsünden Kişisel Konferans Toplantısı ya da Yalnızca Sesli Toplantı’yı seçin.
2   Outlook toplantısı veya randevusunda genel toplantı bilgilerini belirtin:
 •           Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 •           Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlamaları.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
3   Toplantıya kişi davet etmek için Kime kutusuna ad veya e-posta adresleri girin.
4   Aşağıdaki Kişisel Konferans toplantısı ayarlarını belirtmek için Ayarları Değiştir’i seçin.
 • (İsteğe bağlı) WebEx davetlileri için bir toplantı parolası girin. Siteniz için toplantı parolası gerekiyorsa, kutunun yanında bir yıldız işareti görünür.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınızı daha güvenli hale getirmek için Parolayı e-posta davetinden çıkar’ı işaretleyin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantı için istediğiniz alternatif toplantı sahiplerini davetli listesinden seçin. Daha fazla bilgi için bkz. https://help.webex.com/docs/DOC-11627.
5             Gelişmiş Ayarları Göster’i seçerek aşağıdaki ayarları belirtin:
 •           Toplantı türü’nü seçin.
 •           Ses bağlantısı’nı seçin.
 • Katılımcıların toplantı öncesinde kaydolmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için Davetlilerin kaydolmasını gerekli kıl’ı işaretleyin.
 • Tüm kayıt isteklerini kabul etmek için Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak kabul et’i işaretleyin.
6             Tamam'ı seçin.
7   Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

WebEx ve TelePresence Toplantısı Planlama

  
        
1   Bir WebEx ve TelePresence toplantısı planlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 •           Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Microsoft Outlook takviminden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin.
 • Microsoft Outlook’ta Cisco WebEx Menüsünden WebEx ve TelePresence Toplantısı Planla’yı seçin.
  Not      

  Genel toplantı bilgilerini belirtmeden önce WebEx ve TelePresence ayarlarını girmeniz gerekir.

 • Mac menü çubuğundan WebEx simgesini ve WebEx ve TelePresence Toplantısı Planla’yı seçin.
  Not      

  Genel toplantı bilgilerini belirtmeden önce WebEx ve TelePresence ayarlarını girmeniz gerekir.

2   Outlook toplantısı veya randevusunda genel toplantı bilgilerini belirtin:
 •           Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 •           Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlamaları.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
3             Kime kutusuna, toplantıya davet etmek istediğiniz kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.
Not      

Toplantınızı planlamak için Randevu’yu seçtiyseniz, Katılımcı Davet Et’i seçerek Kime kutusunu görüntüleyin.

4   WebEx Toplantısı Ekle menüsünden WebEx ve TelePresence Ekle'yi seçin.
5   WebEx ve TelePresence iletişim kutusunda toplantınızın WebEx seçeneklerini belirtin:
 1. (İsteğe bağlı) WebEx davetlileri için bir toplantı parolası girin. Siteniz için toplantı parolası gerekiyorsa, kutunun yanında bir yıldız işareti görünür.      
  Not             

  WebEx toplantı parolası, TelePresence toplantısı için belirttiğiniz PIN'den farklıdır.

        
       
 2. (İsteğe bağlı) Toplantınızı daha güvenli hale getirmek için Parolayı e-posta davetinden çıkar’ı işaretleyin.
 3. (İsteğe bağlı) Toplantı için istediğiniz alternatif toplantı sahiplerini davetli listesinden seçin. Alternatif toplantı sahibi, siz toplantıya katılamadığınızda, toplantınızı başlatma ve toplantı sahibi olma izni olan kişidir. Daha fazla bilgi için bkz. https://help.webex.com/docs/DOC-11627.
 4. (İsteğe bağlı) Gelişmiş WebEx Ayarları’nı seçerek aşağıdaki ayrıntıları belirtin:
  •           Toplantı türü’nü seçin.

    

  •           Ses bağlantısı'nı seçin.

    

  • Katılımcıların toplantı öncesinde kaydolmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için Davetlilerin kaydolmasını gerekli kıl’ı işaretleyin.

    

  • Tüm kayıt isteklerini kabul etmek için Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak kabul et’i işaretleyin.

    

6   WebEx ve TelePresence iletişim kutusunda toplantınızın TelePresence seçeneklerini belirtin:
 1. Toplantınız için kullanılacak TelePresence odasını girin

  Seçtiğiniz sistemler, toplantı penceresindeki Alıcı ve Konum kutularına eklenir.

 2. (İsteğe bağlı) Görüntülü çağrı katılımcısı ekle seçeneğinde toplantıya çağrı yapabilecek ek görüntülü çağrı katılımcılarının sayısını girin.     
  Not      

  Bu seçenek, Cisco TelePresence EX Serisi ve Cisco Jabber Video uygulamalarını çalıştıran cihazlar gibi kişisel görüntülü konferans sistemlerini kullanarak daha fazla insanın katılabilmesi için kapasite ayırmanızı sağlar. Girdiğiniz sayı, Alıcı ve Konum kutularına girdiğiniz tüm TelePresence sistemlerini hariç tutar. Siteniz için önerilen sayıyı öğrenmeniz ve önerilen sınırı aşmamanız gerekir.

             
 3. (İsteğe bağlı) Gelişmiş TelePresence Ayarları’nı seçerek aşağıdaki ayrıntıları belirtin:
  • Toplantı PIN'i: İnsanların TelePresence toplantısını rastgele aramasını önlemek için sayısal bir parola oluşturun. PIN e-posta davetine dahil edilir

    

  • Faturalandırma kodu: Yöneticiniz henüz belirtmediyse bu toplantı için faturalandırma kodunu girin.

    

  • Toplantı bağlantı türü: Kullanılacak bağlantıyı (ör. Tek Düğmeyle Katılma) seçin.

    

  • Gelen çağrı bağlantısı ekleyin: Gelen çağrı bağlantısı eklemek için + simgesini seçin, bağlantı türü olarak Görüntülü veya Sesli’yi seçin ve ardından seçili bağlantı türünü kullanarak gelen arama yapabilecek kişi sayısını belirtin. Sayı, teknik olarak cihaz sayısını gösterir; bir cihazda dört kişi toplantıya katılırsa, bir kişi olarak sayılır.

    

  • Giden çağrı bağlantısı ekleyin: Giden çağrı bağlantısı eklemek için + simgesini seçin, bağlantı türü olarak SIP Ses, SIP Video, IP Ses, IP Video veya ISDN Ses’i seçin ve ardından davetlilerin iletişim bilgilerini girin. Cihazları, planlanan başlangıç saatinde otomatik olarak bağlanır.

    

7             Tamam'ı seçin.
8   Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

Kişisel Toplantı Odası Toplantısı Planlama

Kişisel Toplantı Odası toplantısı planladığınızda, toplantı Kişisel Toplantı Odanızda gerçekleşir ve toplantıya katılma bağlantısı Kişisel Toplantı Odası URL'niz olur.

    
1   Bir Kişisel Toplantı Odası Toplantısı planlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 • Microsoft Outlook’ta Cisco WebEx menüsünden Kişisel Toplantı Odası Toplantısı Planla’yı seçin.
 • Mac menü çubuğundan WebEx simgesini ve Kişisel Toplantı Odası Toplantısı Planla’yı seçin.
 •           Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Microsoft Outlook takviminden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçip WebEx Toplantısı Ekle menüsünden Kişisel Toplantı Odası Ekle seçeneğini belirleyin.
Not      

WebEx siteniz ile hesabınız Meeting Center video konferansını destekliyorsa, bir Kişisel Toplantı Odası toplantısı planladığınızda toplantı davetinde davetlilerin video sistemleri ve uygulamalarından katılmasına izin veren bilgiler bulunur.

2   Genel toplantı bilgilerini belirtmek için aşağıdakileri yapın:
 •           Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 •           Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlamaları.

 • (İsteğe bağlı) Odalar veya Planlama yardımcısı > Oda Ekle’yi seçerek kullanıcıların bir TelePresence odasından katılmasına olanak tanıyan bir TelePresence odası planlayın.

  Not      

  WebEx siteniz ve hesabınız Meeting Center video konferansını destekliyorsa, oda kaynağı olarak TelePresence odasını eklediğinizde davetliler doğrudan TelePresence cihazından Toplantıya Katıl'ı seçebilir. Bu özellik ayrıca One Button to Push (OBTP) olarak bilinir.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
3             Kime kutusuna, toplantıya davet etmek istediğiniz kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.
Not      

Toplantınızı planlamak için Randevu’yu seçtiyseniz, Katılımcı Davet Et’i seçerek Kime kutusunu görüntüleyin.

4   Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

Planlanan Toplantıyı Düzenleme

 

WebEx Outlook Entegrasyonu'nu kullanarak bir toplantı planladıktan sonra, bunu Outlook'u kullanarak istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Örneğin, başlangıç saatini değiştirebilir, yeni bir parola belirtebilir, farklı bir ses bağlantısı seçeneği belirleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

   

Planlanan bir toplantıyı düzenlendikten sonra, Outlook entegrasyonu toplantıya davet ettiğiniz katılımcılara güncellenmiş bir toplantı daveti gönderir ve WebEx sitenizde toplantı bilgilerini günceller.

   

Not


   

Microsoft Outlook'u kullanarak tekrarlanan WebEx toplantısının tek bir örneğini yeniden planlarsanız değişiklikler WebEx sitenizde de gösterilir.

   
  
   
1   Microsoft Outlook takviminizde, planlanan toplantı için öğeyi açın.
2   Aşağıdakilerden birini değiştirebilirsiniz:
 • WebEx toplantı ayarlarını değiştirmek için Ayarları Değiştir'i seçin.
 • Tekrarlama şablonunu eklemek veya değiştirmek için Tekrarlama'yı seçin.     
 • Toplantı daveti e-posta iletisinde metni düzenlemek isterseniz, bunu Randevu penceresinde yapın.
3   Duruma uygun olarak, şunlardan birini yapın:
 • Davet edilen katılımcılara güncellenen toplantı davetini göndermek ve güncellenen toplantıyı Outlook takviminizde kaydetmek için Güncelleme Gönder'i seçin.

 • Güncellenen toplantıyı Outlook takviminizde kaydetmek için Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Planlanan Toplantıyı İptal Etme

Outlook entegrasyonunu kullanarak bir toplantı planlarsanız toplantıyı Outlook'ta iptal edebilirsiniz.

Outlook toplantısını veya randevusunu iptal etmek ve WebEx bilgilerini kaldırmak için Outlook’taki WebEx araç çubuğundan WebEx Toplantısını İptal Et, Kişisel Toplantı Odası Toplantısını İptal Et veya Kişisel Konferans Toplantısını İptal Et düğmesini kullanabilirsiniz. WebEx toplantınızı değiştiriyorsanız; örneğin, başlangıçta bir WebEx toplantısı planlayıp ardından Kişisel Toplantı Odası toplantısı olarak değiştirmek istiyorsanız bunu yapmayı isteyebilirsiniz.


Not


   
 • WebEx sitenizi kullanarak WebEx toplantısını iptal ederseniz değişiklikleriniz Microsoft Outlook'ta gösterilmez. Örneğin, sitenizi kullanarak toplantıyı iptal ederseniz toplantı Outlook takviminizde iptal edilmez. Bu nedenle, toplantıyı iptal etmek için yalnızca Outlook'u kullanmanızı öneririz. WebEx sitenizi kullanarak Outlook kullanılarak planlanmış bir toplantıyı düzenleyemezsiniz.

   

 • Microsoft Outlook'u kullanarak tekrarlanan WebEx toplantısının tek bir örneğini iptal ederseniz değişiklikler WebEx sitenizde de gösterilir.

   

 • Bu iptal etme düğmelerinden birini kullandıktan sonra toplantıyı veya randevuyu kaydetmeniz ve başka bir WebEx toplantısı, Kişisel Toplantı Odası toplantısı veya Kişisel Konferans toplantısı eklememeniz durumunda, toplantı, WebEx bilgilerinin olmadığı normal bir Microsoft Outlook toplantısı haline gelir.

   

   

Bir toplantıyı, aşağıda açıklandığı gibi Microsoft Outlook takviminden de iptal edebilirsiniz.

    
1   Microsoft Outlook takviminizde, planlanan toplantı için öğeyi açın.
2             İptal'i seçin.
3   Onay mesajında Evet'i seçin.
4             İptal Gönder'i seçin.

WebEx Outlook Entegrasyonu'nda Tekrarlama Şablonu Sınırlamaları

Aşağıdaki tabloda, WebEx ve Microsoft Outlook tekrarlama örüntüleri arasındaki farklar gösterilmektedir.

                   
Tablo 1 WebEx Toplantıları
      

Tür      

      
      

Outlook Seçeneği      

      
      

WebEx Toplantı Seçeneğine dönüştürülen      

      
      

Haftalık      

      
      

[X] haftada bir şu gün: [Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi]      

      

Event Center olayları ve Training Center eğitim oturumları için:

Her hafta şu günde: [Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi]

X'in 1'den büyük olduğu X haftada bir tekrarlanan bir toplantı planlarsanız Microsoft Outlook'ta toplantı belirttiğiniz gibi planlanır, ancak WebEx sitenizde haftalık toplantı olarak görünür.

Hafta başlangıcı, her zaman varsayılan değer olan Pazar'ı gösterir. Özelleştirme desteklenmez, bu nedenle hafta başlangıcını farklı bir günle değiştirirseniz hafta başlangıcı WebEx sitesiyle senkronize edilmez.

      

Aylık      

      

Her ayın [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] günü Her ay için desteklenmez

      

Desteklenmiyor      

                   
      

[Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] hafta içi veya hafta sonu günü      

      
      

Desteklenmiyor      

      
      

Yıllık      

      
                   

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [günü, hafta içi günü, hafta sonu günü]      

      
                   

Desteklenmiyor.      

      
                               
Tablo 2 WebEx Kişisel Konferans Toplantıları
      

Tür      

      
      

Outlook Seçeneği      

      
      

WebEx Kişisel Konferans Toplantısı Seçeneğine dönüştürüldü

      
      

Aylık             

      
      

[y] ayda bir [X]. gün

      

Her ayın [X]. günü.

[Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] hafta içi veya hafta sonu günü

Desteklenmiyor      

      

Yıllık

      

Her [1,....31] [Ocak....Aralık]

      

Desteklenmiyor      

                   
      

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [günü, hafta içi günü, hafta sonu günü]      

      
      

Desteklenmiyor      

      

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [Pazar, Desteklenmiyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi] günü

Desteklenmiyor      

Bitiş tarihi

             

Bitiş tarihi yok.

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa, bir yıla dönüştürülür.

[x] örnekten sonra bitir.

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa, bir yıla dönüştürülür.

                   

[Tarih girişi] tarihine kadar bitir

      
                   

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa bir yıla dönüştürülür.

      

 


Attachments

  Outcomes