Konfigurer telekonference-valgmuligheder for dit websted

Document created by Cisco Localization Team on Oct 14, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Indstil standard telekonferenceindstillinger

  

Bemærk


Denne procedure gælder kun for Meeting Center, Event Center og Training Center.  


   

Du kan angive standard lydvalgmuligheder fra de tilgængelige valgmuligheder for dit websted. Disse valgmuligheder vises derefter som standardvalget på siderne til WebEx-planlægning, Microsoft Outlook planlægningsprogrammet og guiden til opsætning af Med-ét-klik.

   

Du kan også angive, om brugere automatisk kan deltage i tilbagekaldstelekonferencer uden at trykke "1" på deres telefontastatur. Denne valgmulighed er nyttig, hvis deltagerne bor i nogle europæiske lande, hvor telefonsystemet ikke kan sende tastatur-toner.  

   

Hvis du bruger valgmuligheden WebEx-lyd, kan du få WebEx til at afspille en lyd, når deltagerne deltager i og forlader lydkonferencer.  

   
      
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.   
2    Rul ned til Telefoni ankomst- og afgangstone, og vælg derefter en af følgende valgmuligheder for tjenesteydelserne:   
 • Bip: WebEx afspiller en enkelt tone, når en deltager opretter forbindelse til eller forlader et møde.    
 •       Annoncere navn: WebEx beder hver deltager om at opgive deres navn, når de deltager i mødet, og annoncerer derefter deltagerens navn.    
 • Ingen tone: WebEx afspiller ikke en lyd, når en deltager deltager i eller forlader et møde.    
3    Hvis du vil tillade brugere at deltage i tilbagekaldstelekonferencer automatisk, uden at trykke på "1", skal du vælge Til ved siden af Deltag i telekonference uden at trykke på "1".   
4    I afsnittet Valgmuligheder for standard websted lyd skal du vælge en af følgende standard valgmuligheder:    
 • Integreret VoIP: Vælg denne valgmulighed for at bruge Voice over IP (VoIP), hvor sessionslyden sendes over internettet, i stedet for at bruge telefonen.
 • Ingen: Vælg denne valgmulighed for at udelukke lydkonference fra dit websted.
 • WebEx-telekonferencer: Vælg denne valgmulighed for at bruge telefonen til sessionslyden. Vælg en af følgende valgmuligheder:
  •       

   Betalt eller gratis opkaldsnummer: Hvis du vil tillade deltagerne at ringe op, skal du vælge en af disse valgmuligheder for at stille et betalt eller gratis opkaldsnummer til rådighed.      

         

  •       

   Tillad adgang til telekonference via globale indgående opkaldsnumre: Vælg denne valgmulighed for at opgive et lokalt telefonnummer, som deltagere i andre lande kan bruge, når du ringer til WebEx-sessioner. De tilgængelige lokale numre afhænger af, hvordan dit WebEx-websted er konfigureret. Denne valgmulighed er kun til Event Center.      

         

  •       

   Indgående opkaldstelekonference: Vælg denne valgmulighed for at få brugere til at ringe op, for at deltage i sessioner. Denne valgmulighed er kun til Event Center.      

         

  •       

   Tilbagekaldstelekonference: Vælg denne valgmulighed, for at få WebEx til at ringe op til brugere, når de deltager i sessioner. Denne valgmulighed er kun til Event Center.      

         

       
 • Andre telekonferencetjenester: Hvis du har opsat en anden telekonferencetjeneste til brug med WebEx-sessioner, kan du vælge denne valgmulighed.    
      

Dine valg bestemmer kun standardindstillingerne. Brugere kan vælge andre valgmuligheder, når de planlægger møder. Nogle af de angivne valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for dit websted.    

    
5    Rul ned til bunden af siden og vælg Opdater for at gemme dine ændringer.   

Indstil valgmuligheder for standard lyd teknisk support

  

Denne procedure er kun for Meeting Center, Event Center og Training Center.  

   
    
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.   
2    Rul ned til Valgmuligheder for standard planlægningsprogram, og marker eller fjern markering af de følgende afkrydsningsfelter for valgmuligheder for teknisk support til lyd.
 • Omgående hjælp

   

 • Tillad mødedeltagere at tilgå omgående hjælp

   

3    Vælg Opdater.   

Tildel standard opkaldsnumre

  

Bemærk


Denne procedure gælder kun for Meeting Center og Training Center.  


   

Du kan aktivere valgmuligheden for at tildele standard opkaldsnumre for alle brugere på dit websted. Vælg de to standard numre fra de numre, der er klargjort for dit websted.

   

Derudover kan du også tillade møde- og sessionsværter at indstille standard opkaldsnumre for deres deltagere.

   

Aktivering af disse indstillinger giver adgang til telekonference via globale opkaldsnumre som standard.  

   
      
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.   
2    Rul ned til Webstedets valgmuligheder, og marker derefter Tildel standard opkaldsnumre.         

Hvis du foretrækker at tillade værter at vælge deres egne standardnumre, skal du markere Tillad bruger at indstille opkaldsnumre.    

    
3    Vælg en valgmulighed for indgående opkald fra listen til venstre, og vælg Tilføj. Du kan vælge to valgmuligheder fra valgmulighederne tilgængelige på dit websted.
4    Vælg en af dine valgte valgmuligheder og flyt den op eller ned for rækkefølgen, som den vises efter på dit websted.   
5    Vælg Opdater.   

Tillad oprettelse og redigering af TSP-lydkonto

  

Tillad brugere at oprette eller redigere TSP-lydkonti. Når de er aktiveret, kan brugerne opsætte, administrere og tilføje TSP-lydkonti fra afsnittet Præferencer på dit mødewebsted. TSP-konti er derefter til rådighed, når du planlægger møder

   
Før du begynder  

Telefoniserviceudbyder (TSP) lyd er en valgfri funktion, der skal klargøres for dit websted ved hjælp af WebEx. Kontakt WebEx-kundesupport for yderligere oplysninger. Arbejd med din TSP for at opnå kontooplysninger og vejledning til opsætning af TSP-lyd for dit websted.

   
    
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.    
2    I afsnittet Standardindstillinger for planlægningsprogram skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad oprettelse eller redigering af TSP-konto.
3    Vælg Opdater.         
Bemærk           
 •       

  CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) kræver ekstra opsætning for TSP-lyd. Se Cisco mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid konfigurationsvejledning for yderligere oplysninger.      

        

 •       

  For CMR Hybrid- og WebEx Meeting Center-videokonferencemøder, som bruger TSP-lyd, skal værter konfigureres til at have to forskellige TSP-lydkonti. Fordi de to konti har forskellige værtsadgangskoder, tillader de på hinanden følgende eller overlappende møder. Brug af separate TSP-lydkonti sikrer, at to potentielt overlappende møder ikke begge slutter automatisk.

        

     
    

Tillad intern tilbagekaldstelekonference


Bemærk


Denne indstilling gælder kun for Event Center.


   

Når den er klargjort for dit websted, kan du aktivere valgmuligheden for at tillade mødedeltagere at modtage opkald på et internt telefonnummer inden for samme virksomhedswebsted. Du kan også redigere mærkaten, der vises i dialogboksen Lydkonference, når deltagerne deltager i lydkonferencen.

   
     
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.   
2    Rul til afsnittet Standard valgmuligheder for webstedslyd, og marker derefter afkrydsningsfeltet Aktiver interne tilbagekaldstelekonferencer.   
3    I feltet Mærkat for intern tilbagekaldsvalgmulighed skal du indtaste et beskrivende navn eller en sætning til at identificere den interne tilbagekaldsvalgmulighed.
4    Vælg Opdater.   

Skift telekonferenceprivilegier for alle brugere

    
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Brugerprivilegier.   
2    For hver valgmulighed for telekonferencer, skal du vælge en af følgende indstillinger:
 • Aktiver alle
 • Deaktiver alle
 • Må ikke ændres
3    Vælg Indsend.

Konfigurer CMR Hybrid-valgmuligheder

Når funktionen mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid er klargjort og konfigureret til dit websted, kan deltagere planlægge og starte fælles møder med WebEx og TelePresence. WebEx-deltagere kan samarbejde med TelePresence-deltagere i et kombineret møde, hvis deres TelePresence-udstyr er opgraderet til de seneste versioner. WebEx-deltagere kan se og dele indhold med TelePresence-deltagere.

Funktionen mødelokaler til samarbejde (CMR) var tidligere kendt som WebEx-aktiveret TelePresence eller Cisco WebEx OneTouch.

Før du begynder
 • Kontroller, at integration af WebEx-produktivitetsværktøjer til Microsoft Outlook er aktiveret. For CMR Hybrid er dette en proces med to trin:

   

  • Konfigurer webstedsindstillingerne for produktivitetsværktøjer.

    

  • Installer Cisco TelePresence Management Suite-forlængelse til Microsoft Exchange (TMSXE). Se Cisco-mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid konfigurationsvejledning for yderligere oplysninger om konfiguration af TMSXE.

    

   Med TMSXE kan CMR Hybrid-værter bruge WebEx-produktivitetsværktøjer til at planlægge WebEx-only møder med Microsoft Outlook.

    

   

  Bemærk


  • Microsoft Outlook integration for Windows er den eneste integration af produktivitetsværktøjer understøttet for CMR Hybrid.

    

  • Funktionen og udseendet af Microsoft Outlook-integration ændres, når CMR Hybrid er aktiveret. Se brugervejledningen WebEx og TelePresence-integration til Outlook, der er tilgængelig fra din Meeting Center-brugervejledningsside, for yderligere oplysninger.

    

   
   
 • Kontroller, at Meeting Center TelePresence-sessionstypen er aktiveret for:

   

  • Dit websted

    

  • Nye brugere på dit websted

    

   Denne valgmulighed er aktiveret som standard for alle nye brugerkonti, men du kan deaktivere den.

    

  • Hver bruger, som er vært for CMR Hybrid-møder

    

   
 • Opret forholdsregler for at reducere problemer med lav båndbredde under møder på dit websted:

   

  • Vælg en VoIP- og videotilslutning over UDP/TCP SSL.

    

  • Bevar den standard 15-fps maksimum videobåndbreddeindstilling for dit Meeting Center-websted.

    

  • Kontroller, at yderligere behov for båndbredde for dine CMR Hybrid-møder kan overholdes. For yderligere oplysninger om konfigurationsindstillinger for anbefalet båndbredde for CMR Hybrid-møder, se følgende dokumentation: 
    

   For oplysninger om krav og begrænsninger for video, se Videoudgivelsesnoter, der er tilgængelige fra din Meeting Center-brugervejledningsside > Udgivelsesnoter.

    

   
 • Tillad telefoniserviceudbyder (TSP) lyd at blive brugt i dine møder (hvis konfigureret).

   

 • Forstå hvilke mødeskabeloner, der bruges til CMR Hybrid.

   

 • Kontroller de seneste CMR Hybrid kendte problemer og begrænsninger i Webstedsadministrationens udgivelsesnoter, der er tilgængelige fra din Meeting Center-brugervejledningsside > Udgivelsesnoter.

   

           
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > OneTouch.
2    I afsnittet TelePresence-valgmuligheder skal du kontrollere Tillad Cisco WebEx OneTouch-møder (kun MC).

Hvis du ikke vælger denne valgmulighed, udtones resten af CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) valgmulighederne.

3    I feltet Cisco TMS booking service URL-adresse skal du indtaste værtsadressen, som autoriserer forbindelsen mellem Cisco TelePresence Management Suite (TMS) og Cisco WebEx datacenter.

Denne TMS-valgmulighed er et tegn på, at CMR Hybrid (også kendt som OneTouch 2.0) er klargjort for dit websted. Hvis denne valgmulighed henviser til CTSMAN, er dit websted fortsat klargjort til OneTouch 1.0. Se webstedsadministrationens udgivelsesnoter, der er tilgængelige fra dit Meeting Center-websted, for forskelle mellem OneTouch 1.0 og OneTouch 2.0. Se mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid-konfigurationsvejledning for oplysninger om konfiguration af TMS.

 

Cisco TMS er ansvarlig for planlægning af Cisco TelePresence-møder. Indtast den korrekte værtsadresse for at tilslutte til TelePresence-systemet.

 
4    Vælg, om du vil sende en kopi af e-mailinvitationen til mødeværten.

Når den er markeret, modtager værten to e-mail, en til værten, som inkluderer værtsadgangskoden, og en til at videresende til mødedeltagerne. Denne valgmulighed er fravalgt som standard.

 
5    Vælg, om du vil vise gratis telefonnumre for dine deltagere.
6    Marker Aktiver TelePresence-båndbreddekontrol for at give alle brugere den bedste oplevelse under deling, eller når video vises i et CMR Hybrid-møde. Fjern ikke markering af denne valgmulighed, medmindre du tilrådes at gøre dette af WebEx kundesupport.
7    Kontroller, at Vis TelePresence-velkomstskærmen ikke er markeret. Når den er markeret, kan velkomstskærmen minimere mængden af tilgængelig plads til at vise live video (kontra skærmdeling) på TelePresence-enheder. Aktiver kun denne valgmulighed, når det er vigtigt at vise visse detaljer, såsom mødeoplysninger, opkaldsnumre og mødeværtsnøgle.
8    Under WebEx VoIP og videotilslutning skal du vælge Automatisk krypteret UDP/TCP SSL.

Dette tillader Cisco TMS at tilslutte via UDP med TelePresence Gateway. Hvis UDP-tilslutningen ikke er tilladt, vender Cisco TMS tilbage til TCP/SSL. Marker ikke TCP SSL, medmindre du tilrådes at gøre dette af WebEx kundesupport.

 
9    Marker Deaktiver Hybrid VoIP, hvis du ikke vil tillade brugere at tilslutte til lyd via deres computere.
10    Vælg Opdater.
 

Attachments

  Outcomes