WebEx-productiviteitstools voor Windows installeren en instellen (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 14, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 9, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

WebEx-productiviteitstools installeren

Als uw sitebeheerder de opties voor WebEx-productiviteitstools voor uw WebEx-servicesite heeft ingeschakeld, worden alle WebEx-productiviteitstools automatisch op uw site geïnstalleerd. Zodra er nieuwere versies beschikbaar zijn, worden WebEx-productiviteitstools bovendien automatisch bijgewerkt.

Indien nodig kunt u WebEx-productiviteitstools ook handmatig downloaden en installeren.


Opmerking


    

Als u een eerdere versie van Productiviteitstools hebt, moet u die versie verwijderen voordat u de nieuwe versie installeert.

     

U moet mogelijk ook toepassingen zoals Microsoft Outlook en alle browsers sluiten voordat u de nieuwe versie van Productiviteitstools installeert. Deze toepassingen moeten opnieuw worden opgestart en u moet zich mogelijk aanmelden voordat u de nieuwe interface kunt zien.

        
    

Systeembeheerders kunnen Productiviteitstools ook tegelijkertijd op alle computers installeren. Zie de Handleiding voor IT-beheerders voor massa-implementatie van WebEx-productiviteitstools voor meer informatie.

Voordat u begint

Controleer voordat u WebEx-productiviteitstools installeert of uw computer voldoet aan de volgende minimale systeemvereisten:

 • U moet beschikken over beheerdersrechten voor uw computer.

   

 • Raadpleeg de release-opmerkingen voor de verschillende WebEx-platformen voor de ondersteunde besturingssystemen, browsers en de minimale systeemvereisten.

   

 • Intel x86 (Pentium 400 MHZ +) of compatibele processor     

   

 • JavaScript en cookies ingeschakeld in de browser

   

        
1    Meld u aan op uw WebEx-site.   
2    Selecteer het tabblad Meeting Center.
3    Klik in de navigatiebalk aan de linkerkant onder Ondersteuning op Downloads.
4    Klik op de pagina Downloads onder de kop WebEx-productiviteitstools op Downloaden.      

Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven.    

    
5    Sla het installatieprogramma op uw computer op.     

De naam van het installatiebestand heeft de extensie .msi.

    
6    Voer het installatiebestand uit en volg de aanwijzingen op.

Het dialoogvenster WebEx-productiviteitstools wordt weergegeven.

7    Voer de URL van uw WebEx-site, uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
Wat moet u nog meer doen

   

Zodra de installatie is voltooid, meldt u zich aan bij uw WebEx-account en gaat u naar het dialoogvenster WebEx-instellingen om de volgende handelingen uit te voeren:

 • Verifieer uw instellingen

   

 • Selecteer voor welke toepassingen WebEx-productiviteitstools worden gebruikt

   

 • Overige voorkeuren voor WebEx-accounts en -vergaderingen wijzigen

   

   

WebEx-productiviteitstools instellen

       
1    Open het dialoogvenster WebEx-instellingen en gebruik een van de volgende opties om WebEx-productiviteitstools in te stellen of uw instellingen te verifiëren:
 • Ga naar het startmenu en selecteer Start > Alle programma's > WebEx-productiviteitstools > WebEx-instellingen.     
 • Ga naar het deelvenster WebEx-productiviteitstools en selecteer WebEx-instellingen bewerken of doe het volgende als het deelvenster WebEx-productiviteitstools nog niet is geopend:
  • Dubbelklik op het pictogram WebEx-productiviteitstools op uw bureaublad en kies in het deelvenster WebEx-productiviteitstools de optie WebEx-instellingen bewerken.

    

  • Ga naar Start > Programma's > WebEx > Productiviteitstools > WebEx-productiviteitstools en selecteer WebEx-instellingen bewerken in het deelvenster WebEx-productiviteitstools.

          

 • Ga in Microsoft Outlook of IBM Lotus Notes naar het menu Vergadering plannen en selecteer Accountinstellingen.     
 • Selecteer WebEx-instellingen in het WebEx-menu van Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel of Microsoft PowerPoint.     
2    Meld u op het tabblad Account aan door de URL voor de WebEx-site en uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Zie het tabblad Account voor meer informatie.

3    Klik op Vernieuwen.    
4    Geef op het tabblad Instellingen voor ';Nu vergaderen'; de gedetailleerde informatie over de vergadering en de instellingen voor de audioverbinding op.

Zie Tabblad Instellingen voor ';Nu vergaderen'; voor meer informatie.

5    Geef op het tabblad Voorkeuren opties op voor het gedrag van het programma, het standaardadresboek en opties voor het starten van een vergadering.

Zie het tabblad Voorkeuren voor meer informatie.

6    Selecteer op het tabblad Hulpmiddelen de toepassingen die u met WebEx-integraties wilt gebruiken.

Zie het tabblad Hulpmiddelen voor meer informatie.

Tabblad Account

   

Via accountopties kunt u zich bij uw WebEx-servicesite aanmelden met uw gebruikersnaam en wachtwoord.   

 
                                         

Optie       

Doel       

Informatie over aanmelden

Site-URL       

Voer de URL in van de WebEx-servicesite vanaf waar Productiviteitstools zijn geïnstalleerd.

Gebruikersnaam

Geef de gebruikersnaam voor een hostaccount op uw WebEx-servicesite op.

Password

Geef het wachtwoord voor het hostaccount op uw WebEx-servicesite op.

Mijn wachtwoord onthouden

Sla de gebruikersnaam die en het wachtwoord dat u hebt opgegeven op, zodat u uw gebruikersnaam en de URL voor de site voortaan niet opnieuw hoeft op te geven wanneer u zich aanmeldt.

Wachtwoord vergeten?

Open de pagina Aanmeldondersteuning op de WebEx-servicesite. U ontvangt dan een herinnering van uw wachtwoord.

Wachtwoord wijzigen

open een dialoogvenster waarin u een nieuw wachtwoord kunt opgeven.       

Taal en locatie

Language

Controleer de taal die momenteel voor uw WebEx-servicesite is geselecteerd.

Locale       

Controleer het land dat of de landinstelling die momenteel voor de WebEx-servicesite is geselecteerd.

Tijdzone

Controleer de tijdzone die momenteel voor uw WebEx-servicesite is geselecteerd.

Instellingen voor WebEx-servicesite wijzigen

Open de pagina Mijn WebEx > Voorkeurenop uw WebEx-servicesite en breng wijzigingen aan in uw profiel.

Vernieuwen

Vernieuw het dialoogvenster WebEx-instellingen met de meest recente instellingen van uw WebEx-servicesite.

        

Tabblad Instellingen voor ';Nu vergaderen';

                                

Gebruik deze optie…       

Om...       

Informatie over de vergadering

Vergaderingssjabloon

selecteer de sjabloon die u voor de vergadering wilt gebruiken.

Vergaderingstype

selecteer het type WebEx-vergadering dat u wilt gebruiken voor directe vergaderingen. Deze optie geeft alleen een overzicht van de vergaderingstypen die beschikbaar zijn voor uw site en uw gebruikersaccount.

Mijn persoonlijke ruimte gebruiken voor directe vergaderingen

selecteer dit om standaard uw Persoonlijke ruimte te gebruiken voor directe vergaderingen.

Onderwerp van de vergadering

voer het onderwerp of een naam voor de vergadering in.       

Het wachtwoord voor een vergadering

deelnemers vragen het door u ingestelde wachtwoord in te voeren om aan uw vergadering deel te nemen. Uw site kan vereisen dat alle wachtwoorden voldoen aan veiligheidscriteria, zoals een minimale lengte en een minimaal aantal letters, cijfers of speciale tekens.

Weergeven in openbare agenda

deze vergaderingen weergeven in de vergaderingsagenda op de WebEx-servicesite.       

Alleen beschikbaar voor vergaderingen, salesvergaderingen en trainingssessies.       

Mijn goedkeuring vragen als iemand deelneemt

geef aan dat het dialoogvenster Verzoek tot deelname op uw scherm moet worden weergegeven wanneer iemand aan uw vergadering wil deelnemen.

Alleen beschikbaar voor ondersteuningssessies.       

Audioverbinding

Audioverbindingstype

Selecteer het type teleconferentie dat u wilt gaan gebruiken:      

       

Geen: geeft aan dat de vergadering geen teleconferentie omvat, of dat de vergadering een teleconferentie bevat waarvoor u deelnemers gegevens zult geven met behulp van een andere methode dan uw vergaderingservice.

WebEx-audio: hiermee geeft u aan of de vergadering een WebEx-audioconferentie bevat, zodat u zowel uw telefoon als uw computer als audioapparaat kunt gebruiken voor deelname aan de vergadering. Als u deze optie selecteert, moet u een van de volgende opties voor WebEx-audio selecteren:
 • Internationale inbelnummers weergeven voor deelnemers: geef aan of u een lijst met nummers wilt aanbieden, zoals gratis nummers of lokale nummers, die de deelnemers in andere landen kunnen bellen om deel te nemen aan de audioconferentie.

   

 • Gratis nummer weergeven: geef aan of uw site een gratis nummer biedt en of u dit wilt weergeven zodat deelnemers het kunnen bellen om verbinding te maken met audio.

   

 • Toon voor aanmelden en afsluiten: selecteer de toon die wordt afgespeeld als een deelnemer aan de audioverbinding deelneemt of deze verlaat.

   

Andere teleconferentie: Geeft aan dat de vergadering bestaat uit een teleconferentie die door een andere service wordt geleverd. De instructies die u in het tekstvak typt, worden automatisch weergegeven op het scherm van de deelnemers zodra ze aan de vergadering deelnemen.       

Alleen VoIP gebruiken: Selecteer of u wilt dat alle deelnemers alleen VoIP gebruiken.

Opmerking                       

Nadat u de vergadering hebt gestart, kunnen deelnemers ervoor kiezen om hun computer via VoIP als hun audioapparaat te gebruiken of om hun telefoon als audioapparaat te gebruiken.        

Tip             

Een deelnemer moet een rechtstreekse telefoonverbinding hebben om een gesprek van de teleconferentieservice te kunnen ontvangen. Een deelnemer zonder rechtstreekse telefoonverbinding kan toch deelnemen aan een teleconferentie door een inbelnummer te bellen. Dit is altijd beschikbaar in het venster Vergadering.

       
            

Het tabblad Voorkeuren

De opties op het tabblad Voorkeuren hebben invloed op de functies van het deelvenster WebEx-productiviteitstools.

 
                               

Gebruik deze optie…      

Om...      

Gedrag van het programma

Altijd op de voorgrond van het bureaublad weergeven      

hiermee wordt het deelvenster WebEx-productiviteitstools altijd weergegeven vóór elke toepassing die of elk programma dat op uw computer is geopend.

WebEx-productiviteitstools starten wanneer Windows wordt gestart

Hiermee wordt het deelvenster WebEx-productiviteitstools gestart wanneer het besturingssysteem Windows wordt gestart.

Het pictogram WebEx-productiviteitstools op de taakbalk weergeven      

Geef het pictogram WebEx-productiviteitstools weer in de taakbalk.

Planningsfunctie in het venster WebEx-productiviteitstools weergeven      

geeft de koppelingen Geplande vergadering starten en Vergadering plannen weer in het deelvenster. Door op een van de koppelingen te klikken, schakelt u over naar de betreffende pagina's op de WebEx-servicesite.

Standaardadresboek

Microsoft Outlook

IBM Lotus Notes

selecteer een e-mail- en planningsprogramma voor een standaard adresboek. WebEx-productiviteitstools wordt geïntegreerd met het e-mailprogramma dat u selecteert, zodat u eenvoudig de e-mailadressen van uw contactpersonen kunt ophalen. Wanneer u op het deelvenster WebEx-productiviteitstools klikt, wordt het adresboek geopend van het e-mailprogramma dat u hier hebt geselecteerd.

Opties voor Vergadering starten

Toestaan dat ik het vergaderthema wijzig wanneer de vergadering begint

Zodra de vergadering start, kunt u het onderwerp van de vergadering wijzigen.

Toestaan dat ik het vergaderwachtwoord wijzig wanneer de vergadering begint

Zodra de vergadering start, kunt u het wachtwoord voor de vergadering wijzigen.

Het tabblad Hulpmiddelen

  

Met de opties op het tabblad Hulpmiddelen bepaalt u aan welke programma's de WebEx-integraties en snelkoppelingen worden toegevoegd.

 
                                 

Optie      

Doel      

E-mail en planning

Microsoft Outlook

Geef de WebEx-knoppen en -opdrachten weer voor het plannen van vergaderingen of het starten van WebEx-productiviteitstoolsvergaderingen met Microsoft Outlook via de contactpersonen en de agenda in Microsoft Outlook.      

IBM Lotus Notes

Geef de WebEx-knoppen en -opdrachten weer voor het plannen van vergaderingen of het starten van WebEx-productiviteitstoolsvergaderingen met IBM Lotus Notes via de contactpersonen en de agenda in Outlook.

Microsoft

WebEx gebruiken met Microsoft Office

Geef WebEx-knoppen weer om een WebEx-productiviteitstoolsvergadering te starten en om een geselecteerd bestand of document automatisch te delen via de volgende Microsoft Office-toepassingen:
 • Excel

   

 • PowerPoint

   

 • Word

   

Werkbalk weergeven in Internet Explorer

Geef de WebEx-werkbalk weer zodat u toegang hebt tot de functies van de WebEx-productiviteitstools vanaf de werkbalk in Microsoft Internet Explorer.      

Weergeven in snelmenu's in Windows (opnieuw opstarten vereist)      

Geef een WebEx-opdracht weer waarmee u een WebEx-productiviteitstoolsvergadering kunt starten en automatisch een geselecteerd bestand of document kunt delen via de snelmenuvensters die beschikbaar zijn in Windows Explorer.

Chattoepassingen

WebEx gebruiken met Instant Messenger

Geef WebEx-knoppen en -opdrachten weer waarmee u een WebEx-productiviteitstoolsvergadering kunt starten vanuit een chattoepassing. U kunt een of meer van de volgende chattoepassingen selecteren:
 • Lotus Sametime

   

 • Skype

   

 • Lync, OCS

   

Mozilla Firefox

Knop weergeven in Firefox

Geef een WebEx-knop weer waarmee u directe vergaderingen kunt starten vanaf de werkbalk in Firefox.

      
 

Attachments

  Outcomes