Konfigurera telekonferensalternativ på din webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Oct 14, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Ange standardalternativ för telekonferens

  

Observera


Denna procedur gäller endast för Meeting Center, Event Center och Training Center.  


   

Du kan ange standardalternativ för ljud från tillgängliga alternativ för din webbplats. Dessa alternativ visas som standardalternativ på schemaläggningssidor för WebEx, Microsoft Outlook-schemaläggaren och Installationsguiden för Ett-klick.

   

Du kan också ange om användare automatiskt ska kunna delta i telekonferenser med återuppringning utan att behöva trycka ”1” på knappsatsen. Detta alternativ är användbart om mötesdeltagare bor i vissa europeiska länder där telefonsystemet inte kan skicka knappsatstoner.  

   

Om du använder alternativet WebEx-ljud kan du låta WebEx spela upp ett ljud när mötesdeltagare deltar och lämnar ljudkonferenser.  

   
      
1    På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.   
2    Rulla ner till In- och utgångston för telefon och välj sedan ett av följande tjänstealternativ:   
 • Pipljud: WebEx spelar en enkel ton när mötesdeltagare deltar eller lämnar.    
 •       Meddela namn: WebEx ber alla mötesdeltagare att uppge sina namn när de deltar i ett möte och sedan meddelas mötesdeltagarnas namn.    
 • Ingen ton: WebEx spelar inget ljud när mötesdeltagare deltar eller lämnar.    
3    För att låta användare automatiskt delta i telekonferenser med återuppringning utan att trycka på ”1”, väljer du bredvid Delta i telekonferens utan att trycka på ”1”.   
4    I avsnittet Standardinställningar för ljud välj något av följande standardalternativ:    
 • Integrerad VoIP: Välj detta alternativ för att använda Voice over IP (internettelefon) där sessionsljudet skickas över internet istället för telefonen.
 • Ingen: Välj detta alternativ för att exkludera ljudkonferenser från din webbplats.
 • WebEx-telekonferens: Välj detta alternativ för att använda telefon istället sessionsljud. Välj något av följande alternativ:
  •       

   Avgiftsbelagd eller Avgiftsfri: För att tillåta mötesdeltagare att ringa in ska du välja ett av dessa alternativ för att tillhandahålla ett avgiftsbelagt eller avgiftsfritt nummer.      

         

  •       

   Tillåt åtkomst till telekonferenser via globala nummer för inringning: Välj detta alternativ för att tillhandahålla ett lokalt telefonnummer som mötesdeltagare i andra länder kan använda för att ringa in till WebEx-sessioner. De lokala nummer som är tillgängliga beror på hur din WebEx-webbplats är konfigurerad. Denna procedur är endast för Meeting Center.      

         

  •       

   Telekonferens med inringning: Välj detta alternativ för att låta användare ringa in för att delta i sessioner. Denna procedur är endast för Meeting Center.      

         

  •       

   Telekonferens med återuppringning: Välj detta alternativ för att låta WebEx ringa upp användare när de delta i sessioner. Denna procedur är endast för Meeting Center.      

         

       
 • Annan telekonferenstjänst: Om du har konfigurerat en annan telekonferenstjänst att använda med WebEx-sessioner kan du välja det alternativet.    
      

Dina val påverkar endast standardinställningarna. Användare kan välja andra alternativ när de schemalägger sessioner. Vissa av de listade alternativen kanske inte är tillgängliga för din webbplats.    

    
5    Rulla till slutet av sidan och välj Uppdatera för att spara dina ändringar.   

Ange standardalternativ för den ljudtekniska supporten

  

Denna procedur är endast för Meeting Center, Event Center och Training Center.  

   
    
1    På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.   
2    Bläddra ner till Standardalternativ för schemaläggare och markera eller avmarkera följande kryssrutor för Supportalternativ för ljudteknik.
 • Direkthjälp

   

 • Tillåt deltagare att få åtkomst till direkthjälp

   

3    Välj Uppdatera.   

Tilldela standardnummer för inringning

  

Observera


Denna procedur gäller endast för Meeting Center och Training Center.  


   

Du kan aktivera alternativet att tilldela standardnumret för inringning för alla användare på din webbplats. Välj två standardnummer från de nummer som är tillhandahållna för din webbplats.

   

Dessutom kan du också tillåta mötes- och sessionsvärdar att ange standardnummer för inringning för mötesdeltagare.

   

Aktivering av dessa alternativ ger åtkomst till telekonferensen via globala nummer för inringning som standard.  

   
      
1    På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.   
2    Rulla ner till Sidalternativ och markera sedan Tilldela standard nummer för inringning.         

Om du föredrar att tillåta värdar att välja sina egna standardnummer, markera Tillåt användare ange standardnummer för inringning.    

    
3    Välj ett inringningsalternativ från listan till vänster och välj Lägg till. Du kan välja två alternativ från de tillgängliga alternativen på din webbplats.
4    Välj ett av dina valda alternativ och flytta det upp eller ner i ordningen som den visas på din webbplats.   
5    Välj Uppdatera.   

Tillåt skapande och redigering av TSP-ljudkonto

  

Tillåter användare att skapa eller redigera TSP-ljudkonton. När den är aktiverad kan användare installera, hantera och lägga till TSP-ljudkonton från Inställningsavsnittet på din möteswebbplats. TSP-konton kommer därefter att vara tillgängliga vid schemaläggning av möten

   
Innan du börjar  

Ljud via telefonitjänstleverantör (TSP) är en valfri funktion som måste tillhandahållas på din webbplats av WebEx. Kontakta WebEx-kundsupporten för mer information. Rådgör med din TSP för att erhålla den kontoinformation som krävs och vägledning för hur du konfigurerar TSP-ljud på din webbplats.

   
    
1    I det vänstra navigeringsfältet väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.    
2    I avsnittet Standardalternativ för schemaläggare markerar du kryssrutan Tillåt skapande eller redigering av TSP-konton.
3    Välj Uppdatera.         
Observera           
 •       

  CMR Hybrid (WebEx-aktiverad TelePresence) kräver ytterligare konfiguration av TSP-ljud. Se Konfigurationsguide för Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information.      

        

 •       

  För CMR Hybrid- och WebEx Meeting Center-videokonferenser som använder TSP-ljud ska du konfigurera värdarna så att de har två olika TSP-ljudkonton. Eftersom de två kontona har olika värdåtkomstkoder möjliggör de påföljande eller överlappande möten. Användningen av separata TSP-ljudkonton ser till att två eventuellt överlappande möten inte båda avslutas automatiskt.

        

     
    

Tillåt intern telekonferens med återuppringning


Observera


Denna inställning gäller bara för Event Center.


   

När den är tillhandahållen för din webbplats kan du slå på alternativet att mötesdeltagare kan ta emot samtal via ett internt telefonnummer inom samma företagswebbplats. Du kan också redigera etiketten som visas i dialogrutan Ljudkonferens när mötesdeltagare deltar i ljudkonferensen.

   
     
1    På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.   
2    Rulla till avsnittet Ljudalternativ för standardwebbplats och markera sedan kryssrutan Aktivera interna telekonferenser med återuppringning.   
3    I fältet Etikett för interna återuppringningsalternativ anger du ett beskrivande namn eller fras för att identifiera det interna återuppringningsalternativet.
4    Välj Uppdatera.   

Ändra telekonferensprivilegier för alla användare

    
1    På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration >Allmänna webbplatsinställningar > Användarprivilegier.   
2    För varje telekonferensalternativ väljer du en av följande inställningar:
 • Aktivera alla
 • Inaktivera alla
 • Ändra inte
3    Välj Skicka.

Konfigurera CMR Hybrid-alternativen

När funktionen mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid tillhandahålls till och konfigureras på din webbplats, kan mötesdeltagare schemalägga och starta gemensamma möten med WebEx och TelePresence. WebEx-mötesdeltagare kan medverka med TelePresence-mötesdeltagare i ett kombinerat möte om deras interna TelePresence-utrustning är uppgraderad till de senaste versionerna. WebEx-mötesdeltagare kan visa och dela innehåll med TelePresence-mötesdeltagare.

Funktionen mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid hette tidigare WebEx-aktiverad TelePresence eller Cisco WebEx OneTouch.

Innan du börjar
 • Se till att integreringen av WebEx produktivitetsverktyg till Microsoft Outlook är aktiverad. För CMR Hybrid är detta en tvåstegsprocess:

   

  • Konfigurera webbplatsinställningarna för produktivitetsverktygen.

    

  • Distribuera Cisco TelePresence Management Suite-tillägget för Microsoft Exchange (TMSXE). Se Konfigurationsguide för Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMSXE.

    

   Med TMSXE kan värdar inom CMR Hybrid använda WebEx produktivitetsverktyg för att schemalägga WebEx-exklusiva möten med Microsoft Outlook.

    

   

  Observera


  • Microsoft Outlook-integrering för Windows är den enda integrering av produktivitetsverktygen som stöds för CMR Hybrid.

    

  • Funktionaliteten och utseendet hos Microsoft Outlook-integreringen ändras när CMR Hybrid aktiveras. Mer information finns i Användarguiden för integreringen av Outlook till WebEx och TelePresence, som finns tillgänglig via din sida över användarguider i Meeting Center.

    

   
   
 • Se till att sessionstypen TelePresence i Meeting Center är aktiverad för:

   

  • Din webbplats

    

  • Nya användare på din webbplats

    

   Detta alternativ är aktiverat som standard för alla nya användarkonton, men du kan inaktivera det.

    

  • Varje användare som är värd för CMR Hybrid-möten

    

   
 • Vidta försiktighetsåtgärder för att minska problem med begränsad bandbredd under möten på din webbplats:

   

  • Välj en VoIP- och videoanslutning över UDP/TCP SSL.

    

  • Behåll standardvärdet på 15 fps maximal videobandbredd för din Meeting Center-webbplats.

    

  • Se till att de sammanlagda bandbreddsbehoven för dina CMR Hybrid-möten kan uppfyllas. För ytterligare information om rekommenderade inställningar för bandbreddskonfiguration för CMR Hybrid-möten, kan du läsa följande dokumentation: 
    

   Se Videoversionsinformationen, som finns tillgänglig via din Sida över användarguider i Meeting Center > Versionsinformation, för mer information om systemkrav och -begränsningar för video.

    

   
 • Låt ljud via telefonitjänstleverantör (TSP) användas under dina möten (om detta har konfigurerats).

   

 • Förstå vilka mötesmallar som används för CMR Hybrid.

   

 • Se den senaste informationen om kända problem och begränsningar avseende CMR Hybrid i Versionsinformation om webbplatsadministrering, som finns tillgänglig via din Sida över användarguider i Meeting Center > Versionsinformation.

   

           
1    På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > OneTouch.
2    I avsnittet TelePresence-alternativ markerar du Tillåt Cisco WebEx OneTouch-möten (endast MC).

Om du inte väljer detta alternativ kommer resten av alternativen för CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) att vara gråtonade.

3    I adressfältet för URL till Cisco TMS bokningstjänst anger du den värdadress som verifierar anslutningen mellan Cisco TelePresence Management Suite (TMS) och Cisco WebEx datacenter.

Detta TMS-alternativ är en indikation på att CMR Hybrid (även känt som OneTouch 2.0) tillhandahålls på din webbplats. Om detta alternativ hänvisar till CTSMAN tillhandahålls fortfarande OneTouch 1.0 på din webbplats. Se Versionsinformation om webbplatsadministrering som finns tillgänglig via din Meeting Center-webbplats för att läsa om skillnaderna mellan OneTouch 1.0 och OneTouch 2.0. Se Konfigurationsguide för mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMS.

 

Cisco TMS ansvarar för att schemalägga Cisco TelePresence-möten. Ange korrekt värdadress för att ansluta till TelePresence-systemet.

 
4    Välj om du vill skicka en kopia av e-postinbjudan till mötesvärden.

När detta är markerat mottar värden två e-postmeddelanden: ett till värden, vilket inbegriper värdens åtkomstkod, och ett som ska vidarebefordras till mötesdeltagarna. Det här alternativet är avmarkerat som standard.

 
5    Välj om du vill visa avgiftsfria telefonnummer för dina mötesdeltagare.
6    Markera Aktivera bandbreddskontroll för TelePresence för att tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla användare under delning eller när video visas i ett CMR Hybrid-möte. Avmarkera inte detta alternativ såvida inte WebEx kundtjänst råder dig att göra det.
7    Se till att Visa TelePresence-välkomstskärm är avmarkerad. När alternativet är markerat kan välkomstskärmen komma att minimera mängden tillgänglig skärmyta som kan visa direktsänd video (kontra skärmdelning) på TelePresence-enheter. Aktivera endast detta alternativ när det är viktigt att visa vissa uppgifter, såsom mötesinformation, inringningsnummer och mötesvärdens nyckel.
8    Under WebEx VoIP- och videoanslutning väljer duAutomatiskt  krypterad UDP/TCP SSL.

Detta gör att Cisco TMS kan ansluta över UDP med TelePresence Gateway. Om UDP-anslutning inte är tillåten kommer Cisco TMS att återgå till TCP/SSL. Välj inte TCP SSL såvida inte WebEx kundtjänst råder dig att göra det.

 
9    Markera Inaktivera Hybrid VoIP om du inte vill låta användare ansluta till ljud via sina datorer.
10    Välj Uppdatera.
 

Attachments

  Outcomes