Gegevens beheren in Mijn WebEx

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Bestanden beheren in uw persoonlijke mappen

 

Uw gebruikersaccount bevat een persoonlijke opslagruimte voor bestanden op uw WebEx-site. Deze bestanden zijn opgeslagen op de pagina Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn documenten. Uw sitebeheerder bepaalt hoeveel ruimte er beschikbaar is voor het opslaan van bestanden. Als u meer schijfruimte nodig hebt, neemt u contact op met de sitebeheerder.

  
        
1    Ga naar Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn documenten.
2    Klik onder Actie op de knop Map maken om een nieuwe map te maken. U kunt een naam en beschrijving voor de map invoeren.
3    Klik onder Actie op de knop Uploaden om een of meer bestanden naar een geselecteerde map te uploaden.   

U kunt maximaal drie bestanden tegelijkertijd uploaden.

  
4    Klik onder Actie op de knop Downloaden om een geselecteerd bestand te downloaden.   

Volg de instructies van de webbrowser of het besturingssysteem voor het downloaden van het bestand.

  
5    Als u een map of bestand wilt bewerken, selecteert u de map of het bestand en klikt u op de knop Map bewerken of Bestand bewerken.   

Voor mappen kunt u de volgende eigenschappen opgeven:

  
 •  

  Naam en beschrijving

    

 •  

  Toegang voor lezen en schrijven

    

 •  

  Wachtwoordbeveiliging

    

  
6    Als u naar een specifiek bestand of specifieke map wilt zoeken, typt u in het vak Zoeken naar de hele of een deel van de naam of beschrijving van het bestand en selecteert u Zoeken.
7    Gebruik de opdrachten Verplaatsen en Kopiëren om een geselecteerd bestand of geselecteerde map naar een andere map te verplaatsen of te kopiëren.

Contactgegevens via een bestand in uw adresboek importeren

   

U kunt gegevens van meerdere contactpersonen tegelijkertijd aan uw persoonlijke adresboek toevoegen door een bestand met door komma's of tabs gescheiden waarden te importeren (.csv). U kunt gegevens vanuit vele spreadsheet- en mailprogramma's exporteren in CSV-indeling.

    

Opmerking


    

Als er een fout in nieuwe of bijgewerkte contactgegevens staat, wordt er een bericht weergegeven dat aangeeft dat er geen gegevens zijn geïmporteerd.

    
   
           
1    Genereer een .csv-bestand vanuit de toepassing van waaruit u wilt importeren, of exporteer een .csv-bestand vanuit uw pagina WebEx-contactpersonen en bewerk dit bestand om meer contactpersonen in die indeling toe te voegen.       

Raadpleeg Contactgegevens exporteren naar een CSV-bestand voor meer informatie.

     
2    Klik op Mijn WebEx > Mijn contactpersonen.
3    Selecteer in de lijst Weergeven de optie Persoonlijke contactpersonen.    
4    Klik in de lijst Importeren uit op de optie Bestanden met door komma's of tabs gescheiden waarden.
5    Selecteer Importeren.
6    Kies het .csv-bestand waarin u nieuwe contactgegevens hebt toegevoegd.
7    Selecteer Openen.
8    Selecteer Bestand uploaden.       

De pagina Persoonlijke contactpersonen weergeven wordt getoond zodat u de contactpersoongegevens die u importeert kunt controleren.

     
9    Selecteer Verzenden.       

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

     
10    Selecteer Ja.

Contactgegevens in een .csv-bestand exporteren

   

U kunt uw contactgegevens als een CSV-bestand opslaan om deze in een andere toepassing te importeren of om een CSV-bestandssjabloon te genereren die u kunt gebruiken om contactgegevens toe te voegen en later te importeren. Zie Contactgegevens in een bestand naar uw adresboek importeren.

    
Belangrijk:     

Als u een nieuwe contactpersoon toevoegt, moet het UID-veld blanco zijn.

    
   
         
1    Klik op Mijn WebEx > Mijn contactpersonen.
2    Selecteer in de lijst Weergeven de optie Persoonlijke contactpersonen.    
3    Selecteer Exporteren.
4    Sla het .csv-bestand op uw computer op.
5    Open het .csv-bestand dat u hebt opgeslagen in een spreadsheetprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Excel.
6    (Optioneel) Als het bestand contactgegevens bevat, kunt u het verwijderen.
7    Specificeer gegevens over de nieuwe contactpersonen in het .csv-bestand.
8    Sla het .csv-bestand op.

Een distributielijst in uw adresboek maken

   

U kunt distributielijsten maken voor uw persoonlijke adresboek. Een distributielijst bestaat uit twee of meer contactpersonen die u een gemeenschappelijke naam geeft. Deze distributielijst wordt weergegeven in uw lijst Persoonlijke contactpersonen. U kunt bijvoorbeeld een distributielijst maken met de naam Verkoopafdeling, met daarin contactpersonen van uw verkoopafdeling. Als u leden van de afdeling wilt uitnodigen voor een vergadering, kunt u beter de groep selecteren dan elk lid individueel.

   
          
1    Klik op Mijn WebEx > Mijn contactpersonen.
2    Selecteer Distributielijst toevoegen.       

De pagina Distributielijst toevoegen wordt weergegeven.

     
3    In het vak Naam typt u de naam van de groep.
4    (Optioneel) In het vak Beschrijving typt u beschrijvende info over de groep.
5    Onder Leden zoekt u als volgt de contactpersonen die u aan de distributielijst wilt toevoegen:
 •       

  Zoek een contactpersoon door de hele of een deel van de voor- of achternaam van de contactpersoon in het vak Zoeken te typen.

        
 •       

  Klik op de letter die overeenkomt met de eerste letter van de voornaam van de contactpersoon.

        
 •       

  Klik op Alle om alle contactpersonen in uw lijst Persoonlijke contactpersonen weer te geven.

        
6    (Optioneel) Als u een nieuwe contactpersoon aan uw lijst Persoonlijke contactpersonen wilt toevoegen, klikt u onder Leden op Contactpersoon toevoegen.
7    In het vak links kiest u de contactpersonen die u aan de distributielijst wilt toevoegen.
8    Klik op Toevoegen om geselecteerde contactpersonen naar het rechtervak te verplaatsen.
9    Als u klaar bent met het toevoegen van contactpersonen aan de distributielijst, klikt u op Toevoegen om de lijst te maken.       

In uw lijst Persoonlijke contactpersonen wordt de Distributielijst-indicator links van de nieuwe distributielijst weergegeven. U kunt op de lijstnaam klikken om deze te bewerken.

     
 

Attachments

  Outcomes