Planlæg et møde i Microsoft Outlook for Windows (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 14, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 13, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Oversigt over Planlæg et møde

For at planlægge et online møde ved hjælp af WebEx-integrering til Outlook og til at sende mødeinvitationer skal du være opmærksom på følgende:

 • WebEx-integrering til Outlook giver grundlæggende valgmuligheder for at planlægge et møde. Nogle valgmuligheder, der vises på dit WebEx-websted, er muligvis ikke tilgængelige i WebEx-integrering til Outlook.

   

 • WebEx-integrering til Outlook understøtter ikke alle valgmuligheder for gentagelse, som er tilgængelige i Microsoft Outlook.

   

 • I alle mødeinvitationer, du sender fra Microsoft Outlook, vises mødets starttidspunkt i den tidszone, der er indstillet på din computer, og vil eventuelt ikke svare til de tidszonepræferencer, du har indstillet på dit WebEx-websted.

   

Planlæg et WebEx-møde

           
1    Gør ét af følgende i Microsoft Outlook:
 • Vælg Planlæg møde på Outlook-værktøjsbjælken.
 • Vælg Nye punkter > Møde eller Aftale, eller vælg Nyt møde eller Ny aftale fra Outlook-kalenderen.
 
Bemærk      

Hvis dit WebEx-websted understøtter mødelokaler til samarbejde (CMR) Cloud, når du planlægger et WebEx-møde, er det også et CMR-møde, og det inkluderer oplysninger til at tillade mødedeltagere at deltage fra videokonferencesystemer og applikationer.

2    Gør følgende for at specificere grundlæggende mødeoplysninger:
 • Skriv et emne for mødet i feltet Emne.
 • På listerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt skal du angive henholdsvis start- og sluttidspunkter for mødet.
 • (Valgfri) For at angive et gentagelsesmønster for dit møde skal du vælge Gentagelse og derefter vælge valgmuligheder for gentagelse. For oplysninger om forskelle i gentagelsesmønstre mellem WebEx og Microsoft Outlook henvises der til Begrænsning for gentagelsesmønster i WebEx-integrering til Outlook.

 • (Valgfri) Vælg Lokaler, eller vælg Planlægningsassistent > Tilføj lokaler for at planlægge et TelePresence-lokale for at lade brugere deltage fra en TelePresence-enhed.

 • (Valgfri) Specificer andre valgmuligheder som Microsoft Outlook tilbyder, såsom en mødeunderretning.
3    Indtast navnene eller e-mailadresserne på de personer, som skal inviteres til mødet, i feltet Til.
Bemærk      

Hvis du valgte Aftale for at planlægge dit møde, skal du vælge Planlægningsassistent for at se feltet Til.

4    Vælg Tilføj WebEx-møde. Panelet Mødevalgmuligheder vises.
5    (Valgfri) Under afsnittet Mødeoplysninger kan du ændre de generelle mødevalgmuligheder.
6    (Valgfri) Vælg fanen Lyd og sporing for at vælge lydtilslutningstypen og andre relaterede valgmuligheder.
7    (Valgfri) Vælg fanen Tilmelding for at vælge, om mødedeltagerne skal tilmelde sig inden mødet.
8    (Valgfri) Vælg fanen Ressourcer for at angive følgende valgmuligheder:
 • Vælg en anden Mødeoplysningsfane, som skal vises i mødevinduet.
 • Vælg en eller flere af mødedeltagerne til dit møde, som skal være alternative værter for mødet. En alternativ vært er en person, som har tilladelse til at starte og være vært for dit møde, når du ikke selv kan deltage. Se https://help.webex.com/docs/DOC-10607 for yderligere oplysninger.
 • Angiv en præsentation, som skal overføres, så den automatisk afspilles for mødedeltagere, inden du deltager i mødet.
9    Klik på OK.
10    Vælg Send for at sende mødeinvitationerne til de personer, du har inviteret.

Planlæg et møde i personligt lokale

Når du planlægger et møde i et personligt lokale, afholdes mødet i dit personlige lokale, og linket til at deltage i mødet er dit personlige lokales URL-adresse.

     
1    For at starte et møde i personligt lokale skal du gøre ét af følgende:
 • Vælg Nye punkter > Møde eller Aftale, eller vælg Nyt møde eller Ny aftale fra Outlook-kalenderen. Når møde- eller aftalevinduet åbner, skal du vælge Tilføj personligt lokale.
 • Vælg Planlæg et møde > Planlæg et møde i personligt lokale.
 
Bemærk      

Hvis dit WebEx-websted understøtter mødelokaler til samarbejde (CMR) Cloud, når du planlægger et WebEx-møde, er det også et CMR-møde, og det inkluderer oplysninger til at tillade mødedeltagere at deltage fra videokonferencesystemer og applikationer.

2    Gør følgende for at specificere grundlæggende mødeoplysninger:
 • Skriv et emne for mødet i feltet Emne.
 • På listerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt skal du angive henholdsvis start- og sluttidspunkter for mødet.
 • (Valgfri) For at angive et gentagelsesmønster for dit møde skal du vælge Gentagelse og derefter vælge valgmuligheder for gentagelse. For oplysninger om forskelle i gentagelsesmønstre mellem WebEx og Microsoft Outlook henvises der til Begrænsning for gentagelsesmønster i WebEx-integrering til Outlook.

 • (Valgfri) Vælg Tilføj lokale for at planlægge et TelePresence-lokale, som en lokaleressource for at tillade brugere at deltage fra en TelePresence-enhed.

 • (Valgfri) Specificer andre valgmuligheder som Microsoft Outlook tilbyder, såsom en mødeunderretning.
3    Indtast navnene eller e-mailadresserne på de personer, som skal inviteres til mødet, i feltet Til.
Bemærk      

Hvis du valgte Aftale for at planlægge dit møde, skal du vælge Planlægningsassistent for at se feltet Til.

4    Vælg Send for at sende mødeinvitationerne til de personer, du har inviteret.

Planlæg et personligt konferencemøde

        
1    Gør ét af følgende i Microsoft Outlook:
 • Vælg Planlæg møde fra WebEx-værktøjsbjælken
 • Vælg Nye punkter > Møde eller Aftale, eller vælg Nyt møde eller Ny aftale fra Outlook-kalenderen. Når møde- eller aftalevinduet åbner, skal du vælge Tilføj personligt lokale.
2    Vælg Tilføj personligt konferencemøde fra WebEx-værktøjsbjælken.
3    Gør følgende for at specificere grundlæggende mødeoplysninger:
 • Skriv et emne for mødet i feltet Emne.
 • På listerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt skal du angive henholdsvis start- og sluttidspunkter for mødet.
 • (Valgfri) For at angive et gentagelsesmønster for dit møde skal du vælge Gentagelse og derefter vælge valgmuligheder for gentagelse. For oplysninger om forskelle i gentagelsesmønstre mellem WebEx og Microsoft Outlook henvises der til Begrænsning for gentagelsesmønster i WebEx-integrering til Outlook.

 • (Valgfri) Specificer andre valgmuligheder som Microsoft Outlook tilbyder, såsom en mødeunderretning.
4    Indtast navnene eller e-mailadresserne i feltet Til for at invitere personer til mødet.     
Bemærk      

Hvis du valgte Aftale for at planlægge dit møde, skal du vælge Planlægningsassistent for at se feltet Til.

          
5    Hvis fanen Konto for dialogboksen WebEx-indstillinger vises, skal du indtaste de nødvendige oplysninger og derefter vælge OK.     

Dialogboksen WebEx-indstillinger vises. Hvis du planlægger mødet for en anden vært, angiver meddelelsen "Du planlægger for [værtsnavn]" dette i dialogboksen WebEx-indstillinger.

     
6    Specificer WebEx-mødets indstillinger, og vælg derefter OK. Se Opsæt WebEx-produktivitetsværktøjer.
7    Vælg Send for at sende mødeinvitationerne til de personer, du har inviteret.

Rediger et planlagt møde

  

Når du har planlagt et møde vha. WebEx-integrering til Outlook, kan du bruge Outlook til at ændre det når som helst. Du kan for eksempel ændre dets starttidspunkt, angive en ny adgangskode, vælge en anden lydtilslutningsvalgmulighed osv.

    

Når du ændrer et planlagt møde, vil integrering til Outlook sende en opdateret mødeinvitation til alle mødedeltagere, som du har inviteret til mødet, samt opdatere mødeoplysningerne på dit WebEx-websted.

    

Bemærk


    

Hvis du ændrer et enkelt tilfælde af et gentaget WebEx-møde vha. Microsoft Outlook, vises ændringerne også på dit WebEx-websted.

    
   
    
1    Åbn punktet for det planlagte møde i din Microsoft Outlook-kalender.
2    For at redigere mødeoplysninger eller ændre valgmuligheder enten fra værktøjsbjælken eller fra fanen Aftale skal du gøre følgende.          
 • For at ændre WebEx-mødeindstillinger skal du vælge Skift indstillinger.

   

 • For at tilføje eller ændre et tilbagevendende mønster vælges Gentagelse.      

   

 • For at redigere teksten i mødeinvitationen i e-mailmeddelelsen skal det gøres fra fanen Aftale.

   

     
3    Gør ét af følgende, som passende:
 • For at sende den opdaterede mødeinvitation til inviterede mødedeltagere og gemme det opdaterede møde i din Outlook-kalender vælges Send opdatering.

 • For at gemme det opdaterede møde til din Outlook-kalender skal du vælge Gem og luk.

Annuller et planlagt møde

Hvis du planlægger et møde vha. integreringen til Outlook, kan du annullere mødet i Outlook.

Du kan bruge knappen Annuller WebEx-møde, Annuller møde i personligt lokale eller Annuller personligt konferencemøde fra WebEx-værktøjsbjælken i Outlook for at annullere og fjerne WebEx-oplysningerne fra Outlook-mødet eller -aftalen. Du vil muligvis ønske at gøre dette, hvis du ændrer WebEx-mødetypen; hvis du for eksempel oprindeligt planlagde et WebEx-møde og ønsker at ændre det til et møde i dit personlige lokale.


Bemærk


    
 • Hvis du annullerer et WebEx-møde vha. dit WebEx-websted, vil ændringerne ikke blive gengivet i Microsoft Outlook. Hvis du for eksempel annullerer mødet vha. dit websted, annulleres mødet ikke i din Outlook-kalender. Derfor anbefaler vi, at du kun bruger Outlook til at annullere et møde. Det er ikke muligt at redigere et møde, som blev planlagt med Outlook. vha. dit WebEx-websted.

   

 • Hvis du annullerer et enkelt tilfælde af et gentaget WebEx-møde vha. Microsoft Outlook, vises ændringerne også på dit WebEx-websted.

   

 • Hvis du gemmer mødet eller aftalen efter at have benyttet en af disse annulleringsknapper, og du ikke har tilføjet et andet WebEx-møde, møde i personligt lokale eller personligt konferencemøde, bliver det et almindeligt Microsoft Outlook-møde uden nogen WebEx-oplysninger.

   

    

Du kan også annullere et møde fra Microsoft Outlook-kalenderen som beskrevet nedenfor.

     
1    Åbn punktet for det planlagte møde i din Microsoft Outlook-kalender.
2    Vælg Annuller møde.
3    Vælg Ja i bekræftelsesmeddelelsen.
4    Vælg Send annullering.

Begrænsning for gentagelsesmønster i WebEx-integrering til Outlook

Følgende tabel viser forskellene mellem gentagelsesmønstre for WebEx og Microsoft Outlook.

 
                    
Tabel 1 WebEx Meetings
       

Type       

       
       

Outlook-valgmulighed       

       
       

Konverteret til WebEx-mødevalgmulighed       

       
       

Ugentligt       

       
       

Hver [X]. uge på: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag,       torsdag, fredag, lørdag]       

       

For undervisningssessioner i Event Center og Training Center:

Hver uge på: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]

Hvis du planlægger et møde, der gentages hver X. uge, hvor X er større end 1, i Microsoft Outlook, vil mødet planlægges i Outlook efter dine specifikationer, men vil vises som et ugentligt møde i dit WebEx-websted.

Ugens start markeres altid som standardværdien søndag. Brugertilpasning understøttes ikke, så hvis du ændrer starten af ugen til en anden dag, bliver ugestarten ikke synkroniseret med WebEx-webstedet.

       

Månedligt       

       

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste] dag ikke understøttet i hver måned

       

Ikke understøttet       

                    
       

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste] ugedag eller weekend       

       
       

Ikke understøttet       

       
       

Årlig       

       
                    

[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [dag, ugedag, weekenddag]       i [januar....december]       

       
                    

Ikke understøttet.       

       
 
                                
Tabel 2 WebEx personlige konferencemøder
       

Type       

       
       

Outlook-valgmulighed       

       
       

Konverteret til valgmuligheden WebEx personligt konferencemøde

       
       

Månedligt              

       
       

Dag [X] i hver [y] måned

       

[X]. dag i hver måned.

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste] ugedag eller weekend

Ikke understøttet       

       

Årlig

       

Hver [januar....december] [1,....31]

       

Ikke understøttet       

                    
       

[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [dag, ugedag, weekend] i [januar....december]       

       
       

Ikke understøttet       

       

[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [søndag, ikke understøttet. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag] i [januar....december]

Ikke understøttet       

Slutdato

              

Ingen slutdato.

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

Afslut efter [x] tilfælde.

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

                    

Annuller d. [datoindtastning]

       
                    

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

       
 

Attachments

  Outcomes