Windows için Microsoft Outlook’ta Toplantı Planlama (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 14, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 13, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Toplantı Planlamaya Genel Bakış

Outlook WebEx entegrasyonunu kullanarak çevrimiçi bir toplantı planlamak ve toplantı davetiyeleri göndermek için aşağıdakilere dikkat edin:

 • Outlook WebEx entegrasyonu toplantı planlamak için temel seçenekler sağlar. WebEx sitenizde görünen bazı seçenekler Outlook WebEx entegrasyonunda kullanılamayabilir.

   

 • Outlook WebEx entegrasyonu, Microsoft Outlook'ta kullanılabilen tüm tekrarlama seçeneklerini desteklemez.

   

 • Microsoft Outlook'tan gönderdiğiniz tüm toplantı davetlerinde, toplantının başlangıç saati bilgisayarınızda ayarlanmış saat diliminde görünür ve WebEx sitenizde ayarladığınız saat dilimi tercihlerinizle eşleşmeyebilir.

   

WebEx Toplantısı Planlama

           
1    Microsoft Outlook'ta aşağıdakilerden birini yapın:
 • Outlook araç çubuğunda Bir Toplantı Planla'yı seçin.
 • Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Outlook Takvimi’nden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin.
 
Not      

WebEx siteniz İşbirliği Toplantı Odaları (CMR) Bulutu'nu destekliyorsa, bir WebEx toplantısı planladığınızda bu bir CMR toplantısı da olur ve davetlilerin görüntülü konferans sistemlerinden ve uygulamalarından katılmasına izin verme bilgilerini içerir.

2    Genel toplantı bilgilerini belirtmek için aşağıdakileri yapın:
 • Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 • Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz, Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlaması.

 • (İsteğe bağlı) Odalar veya Planlama yardımcısı > Oda Ekle’yi seçerek kullanıcıların TelePresence cihazlarından katılmasına olanak tanıyan bir TelePresence odası planlayın.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
3    Kime kutusuna toplantıya davet edilecek kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.
Not      

Toplantınızı planlamak için Randevu’yu seçtiyseniz, Planlama Yardımcısı’nı seçerek Kime kutusunu görüntüleyin.

4    WebEx Toplantısı Ekle'yi seçin. Toplantı Seçenekleri paneli görüntülenir.
5    (İsteğe bağlı) Toplantı Bilgileri bölümünde genel toplantı seçenekleriyle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz.
6    (İsteğe bağlı) Ses bağlantısı türünü ve diğer ilgili seçenekleri belirlemek için Ses ve Takip sekmesini seçin.
7    (İsteğe bağlı) Katılımcıların toplantıdan önce kaydolmaları gerekip gerekmediğini belirlemek için Kayıt sekmesini seçin.
8    (İsteğe bağlı) Aşağıdaki seçenekleri belirtmek için Kaynaklar sekmesini seçin:
 • Toplantı penceresinde gösterilecek farklı bir Toplantı Bilgileri sekmesini seçin.
 • Toplantının alternatif sahibi olması için bir veya daha fazla katılımcı seçin. Alternatif toplantı sahibi, toplantıya siz katılamadığınızda toplantınızı başlatma ve toplantıya sahiplik yapma izni olan kişidir. Daha fazla bilgi için bkz. https://help.webex.com/docs/DOC-10607.
 • Siz toplantıya katılmadan önce otomatik olarak yürütülmesi için yüklenecek bir sunum belirtin.
9    Tamam'ı seçin.
10    Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

Kişisel Toplantı Odası Toplantısı Planlama

Kişisel Toplantı Odası toplantısı planladığınızda, toplantı Kişisel Toplantı Odanızda gerçekleşir ve toplantıya katılma bağlantısı Kişisel Toplantı Odası URL'niz olur.

     
1    Kişisel Toplantı Odası Toplantısı başlatmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 • Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Outlook Takvimi’nden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin. Toplantı veya Randevu penceresi açıldığında Kişisel Toplantı Odası Ekle’yi seçin.
 • Bir Toplantı Planla > Kişisel Toplantı Odası Toplantısı Planla’yı seçin.
 
Not      

WebEx siteniz İşbirliği Toplantı Odaları (CMR) Bulutu'nu destekliyorsa, bir WebEx toplantısı planladığınızda bu bir CMR toplantısı da olur ve davetlilerin görüntülü konferans sistemlerinden ve uygulamalarından katılmasına izin verme bilgilerini içerir.

2    Genel toplantı bilgilerini belirtmek için aşağıdakileri yapın:
 • Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 • Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz, Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlaması.

 • (İsteğe bağlı) Oda Ekle'yi seçerek Kullanıcıların TelePresence cihazından katılmasına izin vermek için oda kaynağı olarak TelePresence odası planlayın.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
3    Kime kutusuna toplantıya davet edilecek kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.
Not      

Toplantınızı planlamak için Randevu’yu seçtiyseniz, Planlama Yardımcısı’nı seçerek Kime kutusunu görüntüleyin.

4    Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

Kişisel Konferans Toplantısı Planlama

        
1    Microsoft Outlook'ta aşağıdakilerden birini yapın:
 • WebEx araç çubuğunda Toplantı Planla'yı seçin.
 • Yeni öğeler > Toplantı veya Randevu’yu ya da Outlook Takvimi’nden Yeni Toplantı veya Yeni Randevu’yu seçin. Toplantı veya Randevu penceresi açıldığında Kişisel Toplantı Odası Ekle’yi seçin.
2    WebEx araç çubuğundan Kişisel Konferans Toplantısı Ekle’yi seçin.
3    Genel toplantı bilgilerini belirtmek için aşağıdakileri yapın:
 • Konu kutusunda toplantı için bir konu yazın.
 • Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, sırasıyla toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini belirtin.
 • (İsteğe bağlı) Toplantınız için bir tekrarlama şablonu belirtmek isterseniz, Tekrarlama'yı seçin ve ardından tekrarlama seçeneklerini belirleyin. WebEx ve Microsoft Outlook’taki tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar hakkında bilgi için bkz. WebEx Outlook Entegrasyonu’nda Tekrarlama Şablonu Sınırlaması.

 • (İsteğe bağlı) Toplantı bildirimi gibi Microsoft Outlook'un sağladığı diğer seçenekleri belirtin.
4    Toplantıya kişi davet etmek için Kime kutusuna ad veya e-posta adresleri girin.     
Not      

Toplantınızı planlamak için Randevu’yu seçtiyseniz, Planlama Yardımcısı’nı seçerek Kime kutusunu görüntüleyin.

          
5    WebEx Ayarları iletişim kutusunun Hesap sekmesi görünürse, gerekli bilgileri yazın ve Tamam'ı seçin.     

WebEx Ayarları iletişim kutusu görünür. Başka bir toplantı sahibi için toplantı planlıyorsanız, WebEx Ayarları iletişim kutusunda bunu belirten "[Toplantı sahibi] için planlama yapıyorsunuz" mesajı gösterilir.

     
6    WebEx toplantı ayarlarını belirtin ve Tamam'ı seçin. Ayrıntılar için bkz. WebEx Hızlı Erişim Araçları’nı Ayarlama.
7    Davet ettiğiniz kişilere toplantı daveti göndermek için Gönder’i seçin.

Planlanan Toplantıyı Düzenleme

  

WebEx Outlook entegrasyonunu kullanarak bir toplantı planladıktan sonra Outlook'u kullanarak bu toplantıyı istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Örneğin, başlangıç saatini değiştirebilir, yeni bir parola belirtebilir, farklı bir ses bağlantısı seçeneği belirleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

    

Planlanan bir toplantıyı düzenlendikten sonra, Outlook entegrasyonu toplantıya davet ettiğiniz tüm katılımcılara güncellenmiş bir toplantı daveti gönderir ve ayrıca WebEx sitenizde toplantı bilgilerini günceller.

    

Not


    

Tekrarlanan WebEx toplantısının tek bir örneğini Microsoft Outlook'u kullanarak yeniden planlarsanız, değişiklikler WebEx sitenizde de gösterilir.

    
   
    
1    Microsoft Outlook takviminizde, planlanan toplantı için öğeyi açın.
2    Araç çubuğunda ya da Randevu sekmesinde toplantı bilgilerini düzenlemek veya seçenekleri değiştirmek için aşağıdakileri yapın:          
 • WebEx toplantı ayarlarını değiştirmek için Ayarları Değiştir'i seçin.

   

 • Tekrarlama şablonunu eklemek veya değiştirmek için Tekrarlama'yı seçin.      

   

 • Toplantı daveti e-posta iletisinde metni düzenlemek isterseniz, bunu Randevu sekmesinde yapın.

   

     
3    Duruma uygun olarak, şunlardan birini yapın:
 • Davet edilen katılımcılara güncellenen toplantı davetini göndermek ve güncellenen toplantıyı Outlook takviminizde kaydetmek için Güncelleme Gönder'i seçin.

 • Güncellenen toplantıyı Outlook takviminizde kaydetmek için Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Planlanan Toplantıyı İptal Etme

Outlook entegrasyonunu kullanarak bir toplantı planlarsanız, toplantıyı Outlook'ta iptal edebilirsiniz.

Outlook toplantısını veya randevusunu iptal etmek ve WebEx bilgilerini kaldırmak için Outlook’taki WebEx araç çubuğundan WebEx Toplantısını İptal Et, Kişisel Toplantı Odası Toplantısını İptal Et veya Kişisel Konferans Toplantısını İptal Et düğmesini kullanabilirsiniz. WebEx toplantısının türünü değiştiriyorsanız bunu yapmanız gerekebilir; örneğin, daha önce bir WebEx toplantısı planladıysanız ve bunu Kişisel Toplantı Odası toplantısı olarak değiştirmek istiyorsanız.


Not


    
 • WebEx sitenizi kullanarak WebEx toplantısını iptal ederseniz, değişiklikleriniz Microsoft Outlook'ta gösterilmez. Örneğin, sitenizi kullanarak toplantıyı iptal ederseniz, toplantı Outlook takviminizde iptal edilmez. Bu nedenle, toplantıyı iptal etmek için yalnızca Outlook'u kullanmanızı öneririz. WebEx sitenizi kullanarak Outlook kullanılarak planlanmış bir toplantıyı düzenleyemezsiniz.

   

 • Tekrarlanan WebEx toplantısının tek bir örneğini Microsoft Outlook'u kullanarak iptal ederseniz, değişiklikler WebEx sitenizde de gösterilir.

   

 • Bu iptal düğmelerinden birini kullandıktan sonra toplantıyı veya randevuyu kaydettiyseniz ve başka bir WebEx toplantısı, Kişisel Toplantı Odası toplantısı ya da Kişisel Konferans toplantısı eklemediyseniz, toplantı WebEx bilgilerini içermeyen normal bir Microsoft Outlook toplantısına dönüşür.

   

    

Bir toplantıyı, aşağıda açıklandığı gibi bir Microsoft Outlook takviminden de iptal edebilirsiniz.

     
1    Microsoft Outlook takviminizde, planlanan toplantı için öğeyi açın.
2    Toplantıyı İptal Et'i seçin.
3    Onay mesajında Evet'i seçin.
4    İptal Gönder'i seçin.

WebEx Outlook Entegrasyonu'nda Tekrarlama Şablonu Sınırlaması

Aşağıdaki tabloda WebEx ile Microsoft Outlook tekrarlama şablonları arasındaki farklılıklar gösterilmektedir.

 
                    
Tablo 1 WebEx Toplantıları
       

Tür       

       
       

Outlook Seçeneği       

       
       

WebEx Toplantı Seçeneğine dönüştürülen       

       
       

Haftalık       

       
       

[X] haftada bir şu gün: [Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi]       

       

Event Center olayları ve Training Center eğitim oturumları için:

Her hafta şu günde: [Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi]

X'in 1'den büyük olduğu X haftada bir tekrarlanan bir toplantı planlarsanız, Microsoft Outlook'ta toplantı belirttiğiniz gibi planlanır, ancak WebEx sitenizde haftalık toplantı olarak görünür.

Hafta başlangıcı, her zaman varsayılan değer olan Pazar'ı gösterir. Özelleştirme desteklenmez, bu nedenle hafta başlangıcını farklı bir günle değiştirirseniz, hafta başlangıcı WebEx sitesiyle senkronize edilmez.

       

Aylık       

       

Her ayın desteklenmeyen [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] günü

       

Desteklenmiyor       

                    
       

[Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] hafta içi veya hafta sonu günü       

       
       

Desteklenmiyor       

       
       

Yıllık       

       
                    

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [günü, hafta içi günü, hafta sonu günü]       

       
                    

Desteklenmiyor.       

       
 
                                
Tablo 2 WebEx Kişisel Konferans Toplantıları
       

Tür       

       
       

Outlook Seçeneği       

       
       

WebEx Kişisel Konferans Toplantısı Seçeneğine dönüştürüldü

       
       

Aylık              

       
       

[y] ayda bir [X]. gün

       

Her ayın [X]. günü.

[Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] hafta içi veya hafta sonu günü

Desteklenmiyor       

       

Yıllık

       

Her [1,....31] [Ocak....Aralık]

       

Desteklenmiyor       

                    
       

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [günü, hafta içi günü, hafta sonu günü]       

       
       

Desteklenmiyor       

       

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [Pazar, Desteklenmeyen. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi] günü

Desteklenmiyor       

Bitiş tarihi

              

Bitiş tarihi yok.

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa, bir yıla dönüştürülür.

[x] örnekten sonra bitir.

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa, bir yıla dönüştürülür.

                    

[Tarih girişi] tarihine kadar bitir

       
                    

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa, bir yıla dönüştürülür.

       
 

Attachments

  Outcomes