Installer og opsæt WebEx-produktivitetsværktøjer til Windows (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 14, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 9, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Installer WebEx-produktivitetsværktøjer

Hvis din webstedsadministrator har tændt for WebEx-produktivitetsværktøjernes valgmuligheder for dit WebEx-websted, bliver WebEx-produktivitetsværktøjer automatisk installeret på dit websted. Derudover vil WebEx-produktivitetsværktøjer opdateres automatisk, hver gang der er nye versioner tilgængelige.

Om nødvendigt kan du også downloade og installere WebEx-produktivitetsværktøjer manuelt.


Bemærk


    

Hvis du har en tidligere version af produktivitetsværktøjer, skal du afinstallere denne version, inden du installerer den nye version.

     

Du skal eventuelt også lukke applikationer såsom Microsoft Outlook og alle browsere, inden du installerer den nye version af produktivitetsværktøjer. Disse applikationer skal startes igen, og du skal eventuelt logge ind for at se den nye brugergrænseflade.

        
    

Systemadministratorer kan også udføre en samlet installation på computerne på deres websted. Se IT-administratorvejledning til masseinstallation af WebEx-produktivitetsværktøjer for yderligere oplysninger.

Før du begynder

Inden du installerer WebEx-produktivitetsværktøjer, skal du sikre, at din computer overholder følgende minimumssystemkrav:

 • Du skal have administratorprivilegier for din computer.

   

 • Der henvises til udgivelsesnoter til WebEx-krydsplatform for oplysninger om understøttede operativsystemer, browsere og andre minimumssystemkrav.

   

 • Intel x86 (Pentium 400-MHz +) eller kompatibel processor     

   

 • JavaScript og cookies aktiveret i browseren

   

        
1    Log ind på dit WebEx-websted.   
2    Vælg fanen Meeting Center.
3    I venstre navigationsbjælke under Support skal du trykke på Downloads.
4    På siden Downloads under overskriften WebEx-produktivitetsværktøjer skal du trykke på Download.      

Dialogboksen Fildownload vises.    

    
5    Gem installeringsprogrammet på din computer.     

Navnet på installationsfilen har filtypenavnet .msi.

    
6    Kør installationsfilen, og følg vejledningen.

Dialogboksen WebEx-produktivitetsværktøjer vises.

7    Indtast dit WebEx-websteds URL-adresse, brugernavn og adgangskode.
Hvad er næste trin?

   

Når installationen er fuldført, skal du logge ind på din WebEx-konto og gå til dialogboksen WebEx-indstillinger for at gøre følgende:

 • Verificer dine indstillinger

   

 • Vælg, hvilke applikationer der bruger WebEx-produktivitetsværktøjer

   

 • Ændr andre WebEx-konto- og mødepræferencer

   

   

Opsæt WebEx-produktivitetsværktøjer

       
1    For at opsætte WebEx-produktivitetsværktøjer eller for at verificere dine indstillinger skal du åbne dialogboksen WebEx-indstillinger ved hjælp af én af følgende valgmuligheder:
 • Fra Startmenuen vælges Start > Alle programmer > WebEx-produktivitetsværktøjer > WebEx-indstillinger.     
 • Fra panelet WebEx-produktivitetsværktøjer vælges Rediger WebEx-indstillinger, eller hvis panelet WebEx-produktivitetsværktøjer ikke allerede er åbent, gøres ét af følgende:
  • Dobbeltklik på ikonet WebEx-produktivitetsværktøjer på din desktop, og fra panelet WebEx-produktivitetsværktøjer vælges Rediger WebEx-indstillinger.

    

  • Gå til Start > Programmer > WebEx > Produktivitetsværktøjer > WebEx-produktivitetsværktøjer, og fra panelet WebEx-produktivitetsværktøjer vælges Rediger WebEx-indstillinger.

          

 • I Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes vælges Kontoindstillinger fra menuen Planlæg møde.     
 • I Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint vælges WebEx-indstillinger fra WebEx-menuen.     
2    Under fanen Konto skal du logge ind på din konto ved at angive URL-adressen for dit WebEx-websted og indtaste dit brugernavn og din adgangskode.

Se fanen Konto for yderligere oplysninger.

3    Vælg Genindlæs.    
4    Under fanen Indstillingerne for "Mød nu" angives mødeoplysningerne og lydtilslutningsindstillingerne.

Se fanen Indstillingerne for "Mød nu" for yderligere oplysninger.

5    Under fanen Præferencer angives valgmuligheder for programadfærd, standardadressebog og valgmuligheder for Start møde.

Se fanen Præferencer for yderligere oplysninger.

6    Under fanen Værktøjer vælges, hvilke applikationer WebEx-integreringer skal bruges med.

Se fanen Værktøjer for yderligere oplysninger.

Fanen Konto

   

Kontovalgmuligheder lader dig logge ind på din WebEx-tjenestes websted med dit brugernavn og din adgangskode.   

 
                                         

Brug denne valgmulighed ...       

Til ...       

Login-oplysninger

Webstedets URL-adresse       

Indtast URL-adressen til WebEx-tjenestens websted, hvorfra produktivitetsværktøjerne blev installeret.

Brugernavn

Indtast brugernavnet til en værtskonto på din WebEx-tjenestes websted.

Adgangskode

Indtast adgangskoden til værtskontoen på din WebEx-tjenestes websted.

Husk min adgangskode

Gem brugernavnet og adgangskoden, som du indtastede, så du ikke behøver at indtaste dit brugernavn og webstedets URL-adresse næste gang, du logger ind.

Glemt din adgangskode

Åbn siden Login-assistance på WebEx-tjenestens websted, som sender dig en påmindelse om din adgangskode.

Ændr adgangskode

Åbn en dialogboks, der lader dig angive en ny adgangskode.       

Sprog og lokation

Sprog

Verificér det sprog, der er valgt i øjeblikket for din WebEx-tjenestes websted.

Lokalitet       

Verificér det land eller den lokalitet, der er valgt i øjeblikket for din WebEx-tjenestes websted.

Tidszone

Verificér den tidszone, der er valgt i øjeblikket for din WebEx-tjenestes websted.

Ændr indstillinger for WebEx-tjenestens websted

Åbn siden Mit WebEx > Præference på din WebEx-tjenestes websted, og foretag ændringer til din profil.

Genindlæs

Genindlæs dialogboksen WebEx-indstillinger med de nyeste indstillinger fra WebEx-tjenestens websted.

        

Fanen Indstillingerne for ”;Mød nu"

                                

Brug denne valgmulighed ...       

Til ...       

Mødeoplysninger

Mødeskabelon

Vælg en skabelon til anvendelse for mødet.

Mødetype

Vælg den type WebEx-møde, du ønsker at anvende til øjeblikkelige møder. Denne valgmulighed viser kun de mødetyper, der er tilgængelige for dit websted og din brugerkonto.

Brug mit personlige lokale til øjeblikkelige møder

Vælg at bruge dit personlige lokale til øjeblikkelige møder som standard.

Mødeemne

Vælg et emne eller navn til mødet.       

Mødeadgangskode

Kræver, at mødedeltagerne indtaster den adgangskode, du har sat for deltagelse i dit møde. Dit sted kan kræve, at alle adgangskoder overholder sikkerhedskriterier, såsom en mindste længde og et mindste antal bogstaver, tal og særlige karakterer.

Opfør i offentlig kalender

Inkluder dette møde i mødekalenderen på WebEx-tjenesteydelsens websted.       

Kun tilgængelig for møder, salgsmøder og undervisningssessioner.       

Bed om min godkendelse, når nogen deltager

Angiv, at dialogboksen Anmod om at deltage vises på din skærm, når nogen prøver at deltage i dit møde.

Kun tilgængelig for supportsessioner.       

Lydtilslutning

Lydtilslutningstype

Vælg den type telekonference, du ønsker at anvende:      

       

Ingen: Angiver, at mødet ikke indeholder en telekonference, eller mødet inkluderer en telekonference, som du vil give oplysninger om, for deltagere der anvender en anden metode end din mødeservice.

WebEx-lyd: Angiver, at mødet inkluderer en WebEx-lydkonference, hvilket gør det muligt for dig at anvende enten din telefon eller din computer som lydenhed til deltagelse i et møde. Hvis du vælger denne valgmulighed, så vælg en af de følgende muligheder for WebEx-lyd.
 • Vis globale opkaldsnumre til mødedeltagere: Vælg, om du ønsker at levere en liste numre—såsom gratisnumre eller lokale numre—som mødedeltagere i andre lande kan anvende som lydforbindelse.

   

 • Vis gratisnummer: Vælg, om dit sted har et gratisnummer, og om du ønsker at vise det til deltagerne, så de kan ringe til det for lydforbindelse.

   

 • Ind- og udgangstone: Vælg tonen der afspilles, når en mødedeltager tilslutter eller forlader lydforbindelsen.

   

Anden telekonference: Angiver, at mødet inkluderer en anden telekonference, end den tjenesteydelsen leverer. Anvisningerne, som du indtaster i tekstfeltet, vises automatisk på mødedeltagernes skærme, når de deltager i mødet.       

Brug VoIP-only: Vælg, om du ønsker, at alle deltagere bruger VoIP-only.

Bemærk                       

Når du har startet mødet, kan deltagerne vælge at anvende deres computer som deres lydenhed, ved hjælp af VoIP, eller at anvende deres telefon som lydenhed.        

Tip             

En deltager skal have en direkte telefonlinje for at modtage opkald fra telekonferencetjenesten. En deltager uden en direkte telefonlinje kan dog deltage i telekonferencen ved at ringe til et opkaldsnummer, der altid er tilgængeligt i mødevinduet.

       
            

Fanen Præferencer

Valgmuligheder for fanen Præferencer påvirker panelet WebEx-produktivitetsværktøjers funktioner.

 
                               

Brug denne valgmulighed ...      

Til ...      

Programadfærd

Placer altid øverst på desktop      

Få vist panelet WebEx-produktivitetsværktøjer øverst i alle applikationer eller programmer, som er åbne på din computer.

Start panelet WebEx-produktivitetsværktøjer, når Windows starter

Starter panelet WebEx-produktivitetsværktøjer, når Windows-operativsystemet starter.

Vis ikonet WebEx-produktivitetsværktøjer på proceslinjen      

Vis ikonet WebEx-produktivitetsværktøjer på proceslinjen.

Vis planlægningsfunktionen i vinduet WebEx-produktivitetsværktøjer      

Vis linkene Start planlagt møde og Planlæg møde i panelet. Ved at vælge disse links føres du til den pågældende side på din WebEx-tjenesteydelses websted.

Standardadressebog

Microsoft Outlook

IBM Lotus-noter

Vælg et e-mail- og planlægningsprogram som standardadressebog. WebEx-produktivitetsværktøjer kan integreres med det e-mailprogram, du vælger, hvilket gør det nemt at hente dine kontakters e-mailadresser. Ved at vælge panelet WebEx-produktivitetsværktøjer åbnes en adressebog fra det e-mailprogram, du vælger her.

Start mødevalgmuligheder

Tillad mig at ændre mødeemne, når mødet starter

Du kan ændre mødeemnet, når mødet starter.

Tillad mig at ændre mødeadgangskode, når mødet starter

Du kan ændre mødeadgangskoden, når mødet starter.

Fanen Værktøjer

  

Valgmulighederne for fanen Værktøjer fastlægger, hvilke programmer der inkluderer    WebEx-integreringer og -genveje.

 
                                 

Brug denne valgmulighed ...      

Til ...      

E-mail og planlægning

Microsoft Outlook

Vis WebEx-knapper og -kommandoer til planlægning af møder eller start af WebEx produktivitetsværktøjs-møder med Microsoft Outlook ved hjælp af kontakterne og kalenderen fra Microsoft Outlook.      

IBM Lotus-noter

Vis WebEx-knapper og -kommandoer til planlægning af møder eller start af møder med WebEx-produktivitetsværktøjer med IBM Lotus Notes ved hjælp af kontakterne og kalenderen fra Outlook.

Microsoft

Brug WebEx med Microsoft Office

Vis WebEx-knapper til at starte et møde med WebEx-produktivitetsværktøjer og automatisk dele en valgt fil eller dokument fra følgende Microsoft Office-applikationer:
 • Excel

   

 • PowerPoint

   

 • Word

   

Vis værktøjsbjælken i Internet Explorer

Viser WebEx-værktøjsbjælken, der giver dig adgang til WebEx-produktivitetsværktøjernes funktioner fra værktøjsbjælken i Microsoft Internet Explorer.      

Vis i Windows højreklik-menuer (kræver genstart)      

Vis en WebEx-kommando, der lader dig starte et møde med WebEx-produktivitetsværktøjer og automatisk dele en valgt fil eller dokument fra de højreklik-genvejsvinduer, der er tilgængelige i Windows Explorer.

Chat

Brug WebEx med chat

Vis WebEx-knapper og -kommandoer, der lader dig starte et møde med WebEx-produktivitetsværktøjer fra chat. Du kan vælge én eller flere af følgende chat:
 • Lotus Sametime

   

 • Skype

   

 • Lync, OCS

   

Mozilla Firefox

Vis knap i Firefox

Vis en WebEx-knap, der lader dig at starte øjeblikkelige møder fra værktøjsbjælken i Firefox.

      
 

Attachments

  Outcomes