Installera och konfigurera WebEx produktivitetsverktyg för Windows (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 14, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 9, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Installera WebEx produktivitetsverktyg

Om webbplatsadministratören har valt att aktivera alternativen för WebEx produktivitetsverktyg på din WebEx-webbplats kommer alla WebEx produktivitetsverktyg att installeras automatiskt på webbplatsen. Dessutom kommer WebEx produktivitetsverktyg att uppdateras automatiskt när nya versioner lanseras.

Vid behov kan du också hämta och installera WebEx produktivitetsverktyg manuellt.


Observera


    

Om du har en tidigare produktivitetsverktygsversion måste du avinstallera den versionen innan du kan installerar den nya versionen.

     

Du kanske också måste stänga program som Microsoft Outlook och alla webbläsare innan du installerar den nya produktivitetsverktygsversionen. Dessa program måste startas upp igen och du kanske måste logga in innan du ser det nya gränssnittet.

        
    

Systemadministratörer kan även utföra en massinstallation på flera datorer på samma plats. Mer information finns i IT-administratörsguide för massdistribution av WebEx produktivitetsverktyg.

Innan du börjar

Innan du installerar WebEx produktivitetsverktyg ska du säkerställa att din dator uppfyller följande minimisystemkrav:

 • Du måste ha administratörsprivilegier på din dator.

   

 • Se WebEx versionsinformation om stöd för plattformsoberoende kompatibilitet, webbläsare och andra minimisystemkrav.

   

 • Intel x86 (Pentium 400-MHz +) eller motsvarande processor     

   

 • JavaScript och cookies aktiverade i webbläsaren.

   

        
1    Logga in på din WebEx-webbplats.   
2    Välj fliken Meeting Center.
3    I den vänstra navigeringsraden, under Support, väljer du Hämtningar.
4    På sidan Hämtningar, under rubriken WebEx produktivitetsverktyg, väljer du Hämta.      

Dialogrutan Filhämtning visas.    

    
5    Spara installationsprogrammet på din dator.     

Installationsfilen har filnamnstillägget .msi.

    
6    Kör installationsfilen och följ anvisningarna.

Dialogrutan WebEx produktivitetsverktyg visas.

7    Ange URL, användarnamn och lösenord till din WebEx-webbplats.
Nästa steg

   

När installationen har slutförts loggar du in på ditt WebEx-konto och går till dialogrutan WebEx-inställningar för att göra följande:

 • Verifiera dina inställningar

   

 • Välja vilka program som WebEx produktivitetsverktyg ska användas med

   

 • Ändra andra inställningar för WebEx-kontot och möten

   

   

Konfigurera WebEx produktivitetsverktyg

       
1    För att konfigurera WebEx produktivitetsverktyg eller verifiera dina inställningar öppnar du dialogrutan WebEx-inställningar på något av följande sätt:
 • Via startmenyn klickar du på Start > Alla program > WebEx produktivitetsverktyg > WebEx-inställningar.     
 • Via WebEx produktivitetsverktygspanel väljer du Redigera WebEx-inställningar. Om WebEx produktivitetsverktygspanel inte redan är öppen gör du något av följande:
  • Dubbelklicka på ikonen för WebEx produktivitetsverktyg på skrivbordet, och från WebEx produktivitetsverktygspanel väljer du sedan Redigera WebEx-inställningar.

    

  • Gå till Start > Program > WebEx > Produktivitetsverktyg > WebEx produktivitetsverktyg och från WebEx produktivitetsverktygspanel väljer du sedan Redigera WebEx-inställningar.

          

 • I Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes går du till menyn Schemalägg möte och väljer Kontoinställningar.     
 • I Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint går du till WebEx-menyn och väljer WebEx-inställningar.     
2    På fliken Konto loggar du in på ditt konto genom att ange URL:en till din WebEx-webbplats och anger sedan ditt användarnamn och lösenord.

Mer information finns på Fliken Konto.

3    Välj Uppdatera.    
4    På fliken ”Träffas nu”-inställningar anger du uppgifter som ska ingå i mötesinformationen och inställningar för ljudanslutning.

Mer information finns på Fliken ”Träffas nu”-inställningar.

5    På fliken Inställningar anger du alternativ för programmets beteende och standardadressbok samt alternativ för att starta möten.

Mer information finns på Fliken Inställningar.

6    På fliken Verktyg anger du vilka program WebEx-integreringen ska användas med.

Mer information finns på Fliken Verktyg.

Fliken Konto

   

Via kontoalternativen kan du logga in på din WebEx-servicewebbplats med ditt användarnamn och lösenord.   

 
                                         

Använd detta alternativ...       

För att...       

Inloggningsinformation

Webbplats-URL       

Ange URL:en till den WebEx-servicewebbplats via vilken produktivitetsverktygen installerades.

Användarnamn

Ange användarnamnet till ett värdkonto på din WebEx-servicewebbplats.

Lösenord

Ange lösenordet till värdkontot på din WebEx-servicewebbplats.

Kom ihåg mitt lösenord

Spara användarnamnet och lösenordet så att du inte behöver ange användarnamn och webbplats-URL nästa gång du loggar in.

Glömt ditt lösenord

Öppna sidan Inloggningsassistans på WebEx-servicewebbplatsen. Den här sidan skickar en lösenordspåminnelse till dig.

Ändra lösenord

Öppnar en dialogruta där du kan ange ett nytt lösenord.       

Språk och plats

Språk

Verifiera det aktuella språkvalet på din WebEx-servicewebbplats.

Locale       

Bekräfta det aktuella valet av land eller plats på din WebEx-servicewebbplats.

Tidszon

Verifiera det aktuella valet av tidszon på din WebEx-servicewebbplats.

Ändra inställningar för din WebEx-servicewebbplats

Öppna sidan Mitt WebEx > Inställningar på din WebEx-servicewebbplats och gör ändringar i din profil.

Uppdatera

Uppdatera dialogrutan WebEx-inställningar med de senaste inställningarna från din WebEx-servicewebbplats.

        

Fliken ”Träffas nu”-inställningar

                                

Använd alternativet …       

För att …       

Mötesinformation

Mötesmall

Välj vilken mall som ska användas för mötet.

Mötestyp

Välj den typ av WebEx-möte som du vill använda för direktmöten. Detta alternativ listar endast de tillgängliga mötestyperna på din webbplats och för ditt användarkonto.

Använd mitt personliga rum vid direktmöten

Välj för att använda ditt personliga rum vid direktmöten som standard.

Mötesämne

Ange namn eller ämne på mötet.       

Möteslösenord

Kräv att mötesdeltagarna uppger det lösenord som du anger här för att få delta i mötet. Din webbplats kan kräva att lösenordet måste uppfylla vissa säkerhetskriterier, t.ex. vara av en viss längd eller innehålla minst ett visst antal bokstäver, siffror och specialtecken.

Lista i offentlig kalender

Visa det här mötet i möteskalendrarna på WebEx-servicewebbplatsen.       

Endast tillgängligt vid möten, säljmöten och utbildningsmöten.       

Fråga efter mitt godkännande när någon deltar

Anger att dialogrutan Begär att få delta visas på din skärm när någon försöker delta i ditt möte.

Endast tillgänglig för supportsessioner.       

Ljudanslutning

Ljudanslutningstyp

Välj typen av telekonferens som du vill använda:      

       

Ingen: Anger att mötet inte innehåller en telekonferens, eller att mötet innehåller en telekonferens som du tillhandahåller anvisningar om till mötesdeltagarna som använder en annan metod än din mötestjänst.

WebEx-ljud: Anger att mötet innehåller en WebEx-ljudkonferens, vilket innebär att du kan använda antingen din telefon eller din dator som ljudenhet för att delta i mötet. Välj ett av följande alternativ för WebEx-ljud om du väljer det här alternativet:
 • Visa globala inringningsnummer för deltagare: Välj om du vill tillhandahålla en lista med nummer – t.ex. avgiftsfria nummer eller lokalnummer – som deltagare i andra länder kan ringa för att ansluta till ljudet.

   

 • Visa avgiftsfritt nummer: Välj om din webbplats tillhandahåller avgiftsfria nummer och om du vill visa dem så att deltagare kan ringa in för att ansluta till ljudet.

   

 • Ingångs- och utgångston: Välj vilken ton som spelas upp när en deltagare ansluter till eller lämnar en ljudanslutning.

   

Annan telekonferens: Anger att mötet innehåller en telekonferens som tillhandahålls av en annan tjänsteleverantör. Anvisningarna som du skriver i textrutan visas automatiskt på mötesdeltagarnas skärmar när de deltar i mötet.       

Använd endast internettelefon (VoIP): Välj om du vill att alla mötesdeltagare endast ska använda internettelefon (VoIP).

Observera                       

När du har startat mötet kan mötesdeltagare välja att använda sin dator som ljudenhet, via internettelefon (VoIP), eller om de vill använda sin telefon som ljudenhet.        

Tips             

En deltagare måste ha en direktlinje för att kunna ta emot samtal från telekonferenstjänsten. Däremot kan en deltagare som saknar direktlinje ansluta till en telekonferens genom att slå inringningsnumret, som alltid visas i mötesfönstret.

       
            

Fliken Inställningar

Fliken Inställningar påverkar funktionerna på WebEx produktivitetsverktygspanel.

 
                               

Använd alternativet …      

För att …      

Programbeteende

Alltid överst på skrivbordet      

Välj att WebEx produktivitetsverktygspanel ska visas ovanpå alla öppna program på datorn.

Starta WebEx produktivitetsverktygspanel när Windows startar

Startar WebEx produktivitetsverktygspanel när Windows-operativsystemet startar.

Visa ikonen för WebEx produktivitetsverktyg i verktygsfältet      

Visa ikonen för WebEx produktivitetsverktyg i verktygsfältet.

Visa schemaläggningsfunktioner i fönstret för WebEx produktivitetsverktyg      

Visa länkarna Starta schemalagt möte och Schemalägg möte på panelen. Genom att välja någon av länkarna omdirigeras du till tillämpliga sidor på din WebEx-servicewebbplats.

Standardadressbok

Microsoft Outlook

IBM Lotus Notes

Välj ett e-post- och schemaläggningsprogram för en standardadressbok. WebEx produktivitetsverktyg integreras med ditt valda e-postprogram och gör det enkelt för dig att hitta dina kontakters e-postadresser. Genom att välja WebEx produktivitetsverktygspanel öppnas en adressbok från e-postprogrammet som du väljer här.

Alternativ för Starta möte

Tillåt ändring av mötesämne när mötet börjar

Du kan ändra mötesämnet när mötet börjar.

Tillåt ändring av möteslösenord när mötet börjar

Du kan ändra möteslösenordet när mötet börjar.

Fliken Verktyg

  

Fliken Verktyg avgör vilka program som ska innehålla WebEx-integreringar och -genvägar.

 
                                 

Använd detta alternativ...      

För att...      

E-post och schemaläggning

Microsoft Outlook

Visa WebEx-knappar och -kommandon för att schemalägga möten eller starta möten via WebEx produktivitetsverktyg med Microsoft Outlook, via kontakterna och kalendern i Microsoft Outlook.      

IBM Lotus Notes

Visa WebEx-knappar och -kommandon för att schemalägga möten eller starta möten via WebEx produktivitetsverktyg med IBM Lotus Notes, via kontakterna och kalendern i Outlook.

Microsoft

Använd WebEx med Microsoft Office

Visa WebEx-knappar för att starta möten via WebEx produktivitetsverktyg och automatiskt dela valda filer eller dokument från följande Microsoft Office-program:
 • Excel

   

 • PowerPoint

   

 • Word

   

Visa verktygsfält i Internet Explorer

Visar WebEx-verktygsfältet, via vilket du får åtkomst till funktionerna i WebEx produktivitetsverktyg, i Microsoft Internet Explorer-verktygsfältet.      

Visa i Windows högerklicksmenyer (kräver omstart):      

Visa ett WebEx-kommando som kan användas för att starta ett möte via WebEx produktivitetsverktyg och automatiskt dela valda filer eller dokument från snabbmenyerna (högerklicksgenvägarna) i Windows Explorer.

Snabbmeddelandeprogram

Använd WebEx med snabbmeddelandeprogram (instant messenger)

Visar WebEx-knappar och -kommandon som kan användas för att starta ett möte via WebEx produktivitetsverktyg från ett snabbmeddelandeprogram (instant messenger). Du kan välja en eller flera av följande instant messenger-program:
 • Lotus Sametime

   

 • Skype

   

 • Lync, OCS

   

Mozilla Firefox

Visa knapp i Firefox

Visar en WebEx-knapp som kan användas för att starta direktmöten via verktygsfältet i Firefox.

      
 

Attachments

  Outcomes