Schemalägga ett möte

Document created by Cisco Localization Team on Oct 17, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 10Show Document
  • View in full screen mode
 

Schemalägga ett möte

Du kan använda snabbschemaläggaren eller den avancerade schemaläggaren för att schemalägga möten. Använd snabbschemaläggaren om du vill spara tid. Använd den avancerade schemaläggaren om du vill välja bland flera mötesalternativ, exempelvis säkerhetsparametrar eller mötesdeltagarprivilegier.

Schemalägg ett möte med snabbschemaläggaren

      
1    Logga in på din WebEx-webbplats.
2    Gå till Hålla ett möte och välj Schemalägg ett möte.  

Om du befinner dig i den avancerade schemaläggaren kan du klicka på Återgå för att gå till snabbschemaläggaren.

  
3    Ange uppgifter om ditt möte och välj Schemalägg möte eller Starta.   

  

Schemalägga ett möte med den avancerade schemaläggaren

       
1    Logga in på din WebEx-webbplats.
2    Gå till Hålla ett möte och välj Schemalägg ett möte.  

Om du befinner dig i snabbschemaläggaren kan du klicka på Avancerad schemaläggare.

  
3    Ange de obligatoriska uppgifterna om ditt möte och klicka på Nästa.
4    Kontrollera att mötesuppgifterna stämmer och välj Schemalägg möte eller Starta.   

  
 

Attachments

    Outcomes