Teleconferentieopties configureren voor uw site

Document created by Cisco Localization Team on Oct 14, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

De standaardopties voor teleconferenties instellen

  

Opmerking


Deze procedure is alleen van toepassing op Meeting Center, Event Center en Training Center.  


   

U kunt de standaard audio-opties opgeven die beschikbaar zijn op uw site. Deze opties worden vervolgens weergegeven als de standaardselectie op planningspagina's van WebEx, de Microsoft Outlook-planner en de instellingenwizard van Eén-klik.

   

U kunt ook instellen of gebruikers automatisch kunnen deelnemen aan een terugbelconferentie zonder dat ze op toets '1' op de telefoon hoeven te drukken. Deze optie is handig wanneer deelnemers zich in een Europees land bevinden waar het telefoonsysteem geen toetstonen kan verzenden.  

   

Als u de WebEx Audio-optie gebruikt, kunt u WebEx een geluid laten afspelen op het moment dat deelnemers deelnemen aan de audioconferentie of de audioconferentie verlaten.  

   
      
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.   
2    Scrol omlaag naar Telefoontoon bij aanmelden en afsluiten en selecteer een van de volgende opties voor de services:   
 • Piep: WebEx speelt een simpele toon af als een deelnemer deelneemt of weggaat.    
 •       Naam aankondigen: WebEx vraagt elke deelnemer om zijn of haar naam op te geven wanneer hij of zij aan de vergadering wil deelnemen, en kondigt de naam van de deelnemer aan.    
 • Geen toon: WebEx speelt geen geluid af als een deelnemer deelneemt of weggaat.    
3    Als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven automatisch deel te nemen aan teleconferenties met terugbellen zonder op '1' te hoeven drukken, selecteert u Aan naast Deelnemen aan teleconferentie zonder op '1' te drukken.   
4    Selecteer een van de volgende standaardopties in het gedeelte Standaardaudio-opties voor site.    
 • Geïntegreerde VoIP: selecteer deze optie om VoIP (Voice over IP) te gebruiken zodat het audiogedeelte van de sessie via internet in plaats van via de telefoon wordt verzonden.
 • Geen: selecteer deze optie om audioconferenties uit te sluiten voor uw site.
 • WebEx-teleconferentie: selecteer deze optie om de telefoon voor het audiogedeelte van de sessie te gebruiken. Selecteer een van de volgende opties:
  •       

   Betaald of Gratis: om deelnemers de mogelijkheid te bieden om in te bellen, selecteert u een van deze opties om een betaald of gratis inbelnummer te verstrekken.      

         

  •       

   Toegang tot teleconferentie toestaan via wereldwijde inbelnummers: selecteer deze optie om een lokaal telefoonnummer voor deelnemers in andere landen op te geven dat ze kunnen gebruiken om in te bellen in WebEx-sessies. Welke lokale nummers beschikbaar zijn, is afhankelijk van hoe uw WebEx-site is geconfigureerd. Deze optie is alleen beschikbaar voor Event Center.      

         

  •       

   Teleconferentie met inbellen: selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers inbellen om deel te nemen aan sessies. Deze optie is alleen beschikbaar voor Event Center.      

         

  •       

   Teleconferentie met terugbellen: selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat WebEx gebruikers belt als ze deelnemen aan sessies. Deze optie is alleen beschikbaar voor Event Center.      

         

       
 • Andere teleconferentieservice: als u een andere teleconferentieservice hebt ingesteld voor gebruik in combinatie met WebEx-sessies, kunt u de desbetreffende optie selecteren.    
      

Uw selecties bepalen alleen de standaardinstellingen. Gebruikers kunnen andere opties selecteren als ze sessies plannen. Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw site.    

    
5    Scrol omlaag naar de onderkant van de pagina en klik op Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.   

De standaardopties voor technische ondersteuning voor audio instellen

  

Deze procedure is alleen bedoeld voor Meeting Center, Event Center en Training Center.  

   
    
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.   
2    Blader naar Standaardopties voor planner en schakel de volgende selectievakjes voor Opties voor technische ondersteuning voor audio in of uit.
 • Directe hulp

   

 • Deelnemer toegang geven tot directe hulp

   

3    Selecteer Bijwerken.   

Standaardinbelnummers toewijzen

  

Opmerking


Deze procedure is alleen van toepassing op Meeting Center en Training Center.  


   

U kunt de optie inschakelen om de standaardinbelnummers toe te wijzen voor alle gebruikers op uw site. Kies de twee standaardnummers uit de nummers die voor uw site zijn ingeschakeld.

   

U kunt bovendien vergadering- en sessiehosts de mogelijkheid geven om de standaardinbelnummers voor hun deelnemers in te stellen.

   

Als u deze opties inschakelt, biedt u standaard toegang tot de teleconferentie via de wereldwijde inbelnummers.  

   
      
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.   
2    Scrol omlaag naar Siteopties en schakel het selectievakje Standaardinbelnummers toewijzen in.         

Als u liever hebt dat hosts hun eigen standaardnummers kiezen, schakelt u het selectievakje Gebruiker toestaan standaardinbelnummers in te stellen in.    

    
3    Selecteer een inbeloptie in de lijst aan de linkerkant en selecteer Toevoegen. U kunt twee opties selecteren in de beschikbare opties op uw site.
4    Selecteer een van de door u gekozen opties en verplaats deze omhoog of omlaag om te bepalen in welke volgorde de opties op uw site worden weergegeven.   
5    Selecteer Bijwerken.   

Maken en bewerken van TSP-audioaccounts toestaan

  

Sta gebruikers toe TSP-audioaccounts te maken of te bewerken. Als deze optie is ingeschakeld, kunnen gebruikers TSP-audioaccounts instellen, beheren en toevoegen vanuit het gedeelte Voorkeuren van uw vergaderingsite. TSP-accounts zijn dan beschikbaar als u vergaderingen plant

   
Voordat u begint  

TSP-audio (telefonieserviceprovider) is een optionele functie die door WebEx voor uw site moet worden ingeschakeld. Neem contact op met de WebEx-klantenservice voor meer informatie. Vraag uw TSP om de benodigde accountinformatie en hulp bij het instellen van TSP-audio voor uw site.

   
    
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.    
2    Schakel het selectievakje Maken of bewerken van TSP-account toestaan in het gedeelte Standaardopties voor Planner in.
3    Selecteer Bijwerken.         
Opmerking           
 •       

  Hybride CMR (WebEx TelePresence) vereist aanvullende instellingen voor TSP-audio. Raadpleeg de Configuratiehandleidig voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) voor meer informatie.      

        

 •       

  Voor hybride CMR-vergaderingen en WebEx Meeting Center-videoconferenties waarvoor TSP-audio wordt gebruikt, moeten hosts twee verschillende TSP-audioaccounts hebben. Omdat de twee accounts verschillende host-toegangscodes hebben, staat dit toe dat vergaderingen direct achter elkaar worden gehouden of overlappen. Het gebruik van aparte TSP-audioaccounts zorgt ervoor dat twee vergaderingen die mogelijk overlappen niet automatisch worden beëindigd.

        

     
    

Teleconferentie met intern terugbellen toestaan


Opmerking


Deze instelling is alleen van toepassing op Event Center.


   

Wanneer dit is ingeschakeld voor uw site, kunt u de optie inschakelen waarmee u deelnemers aan vergaderingen toestaat om oproepen te ontvangen op een intern telefoonnummer binnen dezelfde bedrijfssite. U kunt ook het label bewerken dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Audioconferentie wanneer deelnemers zich aanmelden voor de audioconferentie.

   
     
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.   
2    Blader naar het gedeelte Standaard audio-opties voor site en schakel het selectievakje Interne teleconferentie met terugbellen inschakelen in.   
3    Voer in het veld Optielabel voor intern terugbellen een omschrijvende tekst of zinsnede in voor het identificeren van een optie voor intern terugbellen.
4    Selecteer Bijwerken.   

Teleconferentierechten wijzigen voor alle gebruikers

    
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Gebruikersrechten.   
2    Kies voor elke teleconferentieoptie een van de volgende instellingen:
 • Alles inschakelen
 • Alles uitschakelen
 • Niet wijzigen
3    Selecteer Verzenden.

Hybride CMR-opties configureren.

Wanneer de functie hybride samenwerkingsvergaderruimte (CMR) is ingericht en geconfigureerd voor uw site, kunnen deelnemers gedeelde vergaderingen plannen en starten met WebEx en TelePresence. WebEx-deelnemers kunnen via een gecombineerde vergadering contact maken met TelePresence-deelnemers, mits de gebruikte TelePresence-apparatuur is geüpgraded naar de nieuwste versie. WebEx-deelnemers kunnen inhoud van TelePresence-deelnemers weergeven en inhoud met ze delen.

De functie hybride samenwerkingsvergaderruimte (CMR) werd voorheen WebEx-geactiveerde TelePresence of Cisco WebEx OneTouch genoemd.

Voordat u begint
 • Zorg ervoor dat de integratie met Microsoft Outlook voor WebEx-productiviteitstools is ingeschakeld. Voor hybride CMR is dit een proces van twee stappen:

   

  • Configureer de site-instellingen voor Productiviteitstools.

    

  • Implementeer Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (TMSXE). Raadpleeg de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) voor meer informatie over het configureren van TMSXE.

    

   Met TMSXE kunnen hybride CMR-hosts WebEx-productiviteitstools gebruiken om vergaderingen met alleen WebEx te plannen met Microsoft Outlook.

    

   

  Opmerking


  • Integratie met Microsoft Outlook voor Windows is de enige ondersteunde integratie van Productiviteitstools voor hybride CMR.

    

  • De functionaliteit en het uiterlijk van de Microsoft Outlook-integratie verandert wanneer hybride CMR is ingeschakeld. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van WebEx- en TelePresence-integratie met Outlook, beschikbaar op uw pagina Meeting Center-gebruikershandleidingen, voor meer informatie.

    

   
   
 • Zorg ervoor dat het Meeting Center TelePresence-sessietype is ingeschakeld voor:

   

  • Uw site

    

  • Nieuwe gebruikers op uw site

    

   Deze optie is standaard ingeschakeld voor alle nieuwe gebruikersaccounts, maar kan worden uitgeschakeld.

    

  • Elke gebruiker die hybride CMR-vergaderingen host

    

   
 • Neem voorzorgsmaatregelen om problemen met weinig bandbreedte te verminderen tijdens vergaderingen op uw site:

   

  • Selecteer een VoIP- en videoverbinding over UDP/TCP SSL.

    

  • Behoud de standaardinstelling van 15 fps voor maximumvideobandbreedte voor uw Meeting Center-site.

    

  • Zorg ervoor dat aan verzamelde bandbreedtebehoeften voor uw hybride CMR-vergaderingen kan worden voldaan. Raadpleeg de volgende documentatie voor aanvullende informatie over aanbevolen instellingen voor bandbreedteconfiguratie bij hybride CMR-vergaderingen: 
    

   Raadpleeg de Release-opmerkingen Video, beschikbaar op uw pagina Meeting Center-gebruikershandleidingen > Release-opmerkingen, voor informatie over vereisten en beperkingen voor video.

    

   
 • Toestaan dat Audio van telefonieserviceprovider (TSP) in uw vergaderingen wordt gebruikt (indien geconfigureerd).

   

 • Inzicht in vergaderingssjablonen die worden gebruikt voor hybride CMR.

   

 • Raadpleeg de informatie over de laatste bekende problemen met en beperkingen van hybride CMR in de Release-opmerkingen Sitebeheer vanuit uw pagina Meeting Center-gebruikershandleidingen > Release-opmerkingen.

   

           
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > OneTouch.
2    Schakel in het gedeelte TelePresence-opties het selectievakje Cisco WebEx OneTouch-vergaderingen toestaan (alleen MC) in.

Als u deze optie niet selecteert, zijn de overige opties voor hybride CMR (OneTouch TelePresence) niet beschikbaar.

3    Voer in het veld Boekingsservice-URL van de Cisco TMS het hostadres in dat de verbinding autoriseert tussen de Cisco TelePresence Management Suite (TMS) en het Cisco WebEx-gegevenscentrum.

Deze TMS-optie is een indicatie dat hybride CMR (ook bekend als OneTouch 2.0) is ingeschakeld voor uw site. Als deze optie verwijst naar CTSMAN, is uw site nog steeds ingeschakeld voor OneTouch 1.0. Raadpleeg de Release-opmerkingen Sitebeheer die beschikbaar zijn op uw Meeting Center-site voor verschillen tussen OneTouch 1.0 en OneTouch 2.0. Raadpleeg de Configuratiehandleidig voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) voor meer informatie over het configureren van TMS.

 

De Cisco TMS is verantwoordelijk voor het plannen van Cisco TelePresence-vergaderingen. Voer het juiste hostadres in om verbinding te maken met het TelePresence-systeem.

 
4    Geef aan of u een kopie van de uitnodigingse-mail naar de vergaderingshost wilt verzenden.

Als dit is ingeschakeld, ontvangt de host twee e-mails: een voor de host, met de hosttoegangscode, en een die hij of zij kan doorsturen naar deelnemers aan de vergadering. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

 
5    Selecteer of u gratis telefoonnummers voor uw deelnemers wilt weergeven.
6    Schakel TelePresence-bandbreedtecontrole inschakelen in om de beste ervaring voor alle gebruikers te bieden tijdens het delen of wanneer een video wordt weergegeven in een hybride CMR-vergadering. Schakel deze optie niet uit tenzij dit wordt geadviseerd door de WebEx-klantenservice.
7    Zorg ervoor dat TelePresence-welkomstscherm weergeven is uitgeschakeld. Als dit is ingeschakeld, kan het welkomstscherm de hoeveelheid beschikbare schermruimte voor het weergeven van live-video (in plaats van scherm delen) minimaliseren op TelePresence-apparaten. Schakel deze optie alleen in als het belangrijk is om bepaalde gegevens weer te geven, zoals vergaderingsinformatie, inbelnummers en de hostsleutel van de vergadering.
8    Selecteer onder WebEx VoIP- en videoverbinding Automatisch gecodeerde UDP/TCP SSL.

De Cisco TMS kan zo via UDP verbinding maken met de TelePresence Gateway. Als een UDP-verbinding niet is toegestaan, maakt Cisco TMS gebruik van TCP/SSL. Schakel TCP SSL niet in, tenzij dit wordt geadviseerd door de WebEx-klantenservice.

 
9    Selecteer Hybride VoIP uitschakelen om de functie uit te schakelen waarmee gebruikers een audioverbinding kunnen maken via hun computer.
10    Selecteer Bijwerken.
 

Attachments

  Outcomes