Schemalägga en ljudkonferens med ANI/CLI-autentisering

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Schemalägga en ljudkonferens med ANI/CLI-autentisering

   

Följande procedur är endast för värdkonton.

    

CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification) är en typ av nummerpresentation, en telefonintelligent tjänst som skickar telefonnumret från den som ringer in innan samtalet besvaras. Alla som ringer upp med ett värdplatskonto kan autentiseras och placeras i korrekt ljudkonferens utan att behöva ange mötesnummer.

    

Om du har ett värdkonto och din webbplats är aktiverad för ANI/CLI kan du:

    
 •      

  Schemalägga ett möte med ANI/CLI-inringning för telekonferensautentisering.

       

 •      

  Bli alltid autentiserad när du ringer in till alla ANI/CLI-aktiverade ljudkonferenser som du har bjudits in till via e-post. Autentisering vid inringning upprättas genom att mappa din e-postadress till ett telefonnummer i din användarprofil.

       

 •      

  Ange en PIN-kod för autentisering vid inringning för att förhindra att obehöriga använder ditt nummer för att ringa in till en ljudkonferens.

       

   
     
1    Logga in på din Training Center-webbplats.
2    På navigeringsraden, under Var värd för ett möte, väljer du Schemalägg ett möte.       

Sidan Schemalägg ett möte visas.

     
3    Välj Ändra ljudalternativ.       

Dialogrutan Ljudalternativ visas.

     
4    Markera Aktivera CLI-autentisering för ljudkonferens när mötesdeltagare ringer in om den inte redan är markerad.       
Observera             

Inringningsautentisering är endast tillgänglig för mötesdeltagare som har bjudits in till en CLI-/ANI-aktiverad ljudkonferens via e-post under mötets schemaläggningsprocess. Alla mötesdeltagare som bjuds in till ljudkonferensen när den har börjat kan inte använda inringningsautentisering.

      
     

Autentisering vid inringning för ditt värdkonto

   

Om du har ett värdkonto och din webbplats är aktiverad för autentisering vid inringning kan du ställa in autentisering av valfritt telefonnummer som visas i din användarprofil. Ditt samtal kommer att autentiseras genom att mappa din e-postadress till ett angivet telefonnummer i din profil varje gång du ringer upp en ljudkonferens som du har bjudits in till via e-post och som har CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification) aktiverad.

    

Inringningsautentisering kommer endast vara tillgänglig om du har bjudits in till en CLI-/ANI-aktiverad ljudkonferens via e-post (automatisk nummeridentifiering) redan vid schemaläggningstillfället. Inringningsautentisering är inte tillgänglig om du ringer in till en CLI/ANI-aktiverad ljudkonferens:

    
 •      

  från en inbjudan som inte är en e-postinbjudan.

       

 •      

  från en e-postinbjudan som hade sitt ursprung under mötet.

       

   

Ange inringningsautentisering för ditt värdkonto

      
1     Logga in på din Meeting Center-webbplats.
2    På navigeringsraden väljer du Mitt WebEx.
3    Välj Min profil.
4    Under Personlig information markerar du kryssrutan Autentisering vid inringning intill alla telefonnummer som du vill verifiera vid inringningstillfället.
5    Välj Uppdatera.

Ange en autentiserings-PIN-kod

   

Om du har ett värdkonto och din webbplats har en ljudkonferens med CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification) aktiverad, kan du använda en PIN-kod för att förhindra att obehöriga använder ditt nummer för att ringa in till en konferens.

    

Om din webbplatsadministratör har konfigurerat att PIN-koder krävs för alla konton som använder inringningsautentisering måste du ange en PIN-kod, annars inaktiveras inringningsautentisering för ditt konto.

   
      
1    Logga in på din Meeting Center-webbplats.
2    På navigeringsraden väljer du Mitt WebEx.
3    Välj Min profil.       

Sidan Mitt WebEx-profil visas.

     
4    Under Personlig information i textrutan PIN-kod: anger du ett fyrsiffrigt PIN-nummer som du själv väljer.
5    Välj Uppdatera.
 

Attachments

  Outcomes