Delta i ett möte (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 14, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 13, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Delta i ett möte via e-postinbjudan

När du får en e-postinbjudan till ett möte kan du delta på ett av följande sätt:

 • Delta i WebEx-mötet: Du kan välja länken i e-postinbjudan för att delta i mötet. Om du väljer länken i inbjudan från en dator kommer du att delta i mötet från din dator. Om du väljer länken i inbjudan från din mobilenhet och du har installerat mobilappen Cisco WebEx Meetings omdirigeras du till mobilappen för att delta i mötet.

    

  När du väl deltar i WebEx-mötet kan du välja vilken ljud- och videoanslutning du vill använda. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för att ansluta till mötesljudet.

   

  Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video via ett videokonferenssystem eller så kan du få ett samtal från mötet till din videotjänst.

   

 • Delta från ett videokonferenssystem eller -program: Om din WebEx-webbplats och ditt konto är aktiverat för videokonferenser i Meeting Center innehåller e-postinbjudan en videoadress till mötet. Du kan ange denna videoadress från ditt videokonferenssystem eller -program för att delta i mötet. Dessutom kan du, om värden har schemalagt ditt TelePresence-system som en rumsresurs i Microsoft Outlook, välja Delta i möte från TelePresence-systemet för att delta i mötet direkt från systemet.

    

 • Delta via telefon:  Om du inte deltar i mötet online och du bara vill delta från din telefon kan du slå numret i mötesinbjudan för att ringa in till mötet. På detta sätt kan du också delta i ett personligt konferensmöte eller ett möte med endast ljud.

    

 

Mötesinbjudan innehåller också annan information som du kan behöva för att delta i mötet, såsom mötesnummer eller åtkomstkod, möteslösenord och det numeriska möteslösenordet om du deltar från ett videosystem eller en telefon.

 

Om du är värden och du behöver värdnyckeln och värdåtkomstkoden, väljer du den tillhandahållna länken längst ned i e-postinbjudan.

Delta via WebEx-webbplatsen med ett konto

       
1    Logga in på din WebEx-webbplats.
2    Gå till Mina möten. Mötessidan i Mitt WebEx visas.
3    Om du ser ditt möte i listan väljer du Delta.
4    Om du inte ser ditt möte är det kanske angivet som ej listat:
 1. Gå till Delta i ett möte.
 2. Ange mötesnumret och välj sedan Delta.
5    Ange informationen som krävs och välj Delta.

Knappen Delta kan vara inaktiv om deltagare inte tillåts delta före värden. När värden deltar blir knappen Delta tillgänglig.

6    Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för att ansluta till mötesljudet.

Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.

Delta via WebEx-webbplatsen utan ett konto

     
1    Gå till WebEx-webbplatsen.
2    Ange mötesnumret och välj Delta.
3    Ange informationen som krävs och välj Delta.

Knappen Delta kan vara inaktiv om deltagare inte tillåts delta före värden. När värden deltar blir knappen Delta tillgänglig.

4    Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för att ansluta till mötesljudet.

Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.

Delta via en mobil enhet

Du kan delta i ett möte via din mobila enhet om du har installerat Cisco WebEx Meetings-appen.

    
1    Starta din Cisco WebEx Meetings-app.
2    Knacka på Delta i möte.
3    Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för att ansluta till mötesljudet.

Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.

Delta i ett möte i ett personligt rum

    
1    Gör något av följande:
 • Klicka på länken i e-postmeddelandet om du har fått en e-postinbjudan. Värdens sida Information om personligt rum visas. Mer information finns i Delta i ett möte via e-postinbjudan
 • Kopiera det personliga rummets URL, klistra in den i webbläsarens adressfält och tryck på retur. Värdens sida Information om personligt rum visas.
 • På din WebEx-webbplats väljer du Delta i ett möte och anger sedan värdens personliga rum-id.
  Observera       Du hittar världens personliga rum-id i det personliga rummets URL. Om det personliga rummets URL exempelvis är organisationsnamn.webex.com/meet/jparker så är värdens personliga rum-id jparker. Sidan Information om personligt rum visas.
2    Välj Delta.
3    Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för att ansluta till mötesljudet.

Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.

Delta via ett videokonferenssystem

Du kan starta eller delta i ett CMR Cloud-möte med alla videosystem som stöds, såsom Cisco eller Polycom.

     
1    Öppna det virtuella tangentbordet eller hämta fjärrkontrollen till ditt videokonferenssystem.
2    Välj Ring eller Nytt samtal.
3    Välj tangentbordsknappen och ring videoadressen.
4    Följ systemanvisningarna.

Delta via ett videokonferensprogram

Du kan starta mötet genom att använda ett videoprogram såsom Cisco Jabber Video.

     
1    Öppna din app.
2    Ring videoadressen.
3    Välj Starta, Ring eller lämplig kontroll för att starta ett videosamtal.
4    Följ anvisningarna.
 

Attachments

  Outcomes