Delta i ett möte (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 17, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Delta i ett möte från e-postinbjudan

När du får en e-postinbjudan till ett möte kan du delta på ett av följande sätt:

 • Delta i WebEx-mötet: Du kan välja länken i e-postinbjudan för att delta i mötet. Om du väljer länken i inbjudan från en dator kommer du att delta i mötet från din dator. Om du väljer länken i inbjudan från din mobilenhet och du har installerat mobilappen Cisco WebEx Meetings omdirigeras du till mobilappen för att delta i mötet.

    

  När du har anslutit till WebEx-mötet kan du välja ljud- och videoanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för att ansluta till mötesljudet.

   

  Du kan även ansluta till ljud och video via ett videokonferenssystem eller så kan du ta emot ett samtal från mötet på ditt videokonferenssystem, om din webbplats har stöd för detta.

   

 • Delta från ett videokonferenssystem eller -program: Om Meeting Center-videokonferens är aktiverat på din WebEx-webbplats och ditt konto innehåller e-postinbjudan en videoadress till mötet. Du kan ange denna videoadress från ditt videokonferenssystem eller -program för att delta i mötet. Dessutom kan du, om värden har schemalagt ditt TelePresence-system som en rumsresurs i Microsoft Outlook, välja Delta i möte från TelePresence-systemet för att delta i mötet direkt från systemet.

   


  Note


  När TelePresence-rummet är tillagt som en rumsresurs kan du välja Delta i möte direkt från TelePresence-enheten, förutsatt att din WebEx-webbplats och ditt konto har stöd för Meeting Center-videokonferenser. Denna funktion kallas också Enkel knapptryckning (One Button to Push, OBTP).


    
 • Delta via telefon:  Om du inte deltar i mötet online och du bara vill delta från din telefon kan du slå numret i mötesinbjudan för att ringa in till mötet. På detta sätt kan du också delta i ett personligt konferensmöte eller ett möte med endast ljud.

    

 

Mötesinbjudan innehåller också annan information som du kan behöva för att delta i mötet, såsom mötesnummer eller åtkomstkod, möteslösenord och det numeriska möteslösenordet om du deltar från ett videosystem eller en telefon.

 

Om du är värden och du behöver värdnyckeln och värdåtkomstkoden, väljer du den tillhandahållna länken längst ned i e-postinbjudan.

Delta via WebEx-webbplatsen med ett konto

       
1    Logga in på din WebEx-webbplats.
2    Gå till Mina möten. Mötessidan i Mitt WebEx visas.
3    Om du ser ditt möte i listan väljer du Delta.
4    Om du inte ser ditt möte är det kanske angivet som ej listat:
 1. Gå till Delta i ett möte.
 2. Ange mötesnumret och välj sedan Delta.
5    Vid behov anger du informationen som krävs och väljer Delta.

Knappen Delta kan vara inaktiv om deltagare inte tillåts delta före värden. När värden deltar blir knappen Delta tillgänglig.

6    Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för att ansluta till mötesljudet.

Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.

Delta via WebEx-webbplatsen utan ett konto

     
1    Gå till WebEx-webbplatsen.
2    Ange mötesnumret och välj Delta.
3    Vid behov anger du informationen som krävs och väljer Delta.

Knappen Delta kan vara inaktiv om deltagare inte tillåts delta före värden. När värden deltar blir knappen Delta tillgänglig.

4    Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för att ansluta till mötesljudet.

Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.

Delta via en mobil enhet

Du kan delta i ett möte via din mobila enhet om du har installerat Cisco WebEx Meetings-appen.

    
1    Starta din Cisco WebEx Meetings-app.
2    Knacka på Delta i möte.
3    Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för att ansluta till mötesljudet.

Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.

Delta i ett möte i ett personligt rum

    
1    Gör något av följande:
 • Klicka på länken i e-postinbjudan om du har fått en sådan. Värdens sida Information om personligt rum visas.
 • Kopiera det personliga rummets URL, klistra in den i webbläsarens adressfält och tryck på retur. Värdens sida Information om personligt rum visas.
 • På din WebEx-webbplats väljer du Delta i ett möte och anger sedan värdens personliga rum-ID.
  Note       Du hittar värdens värd-ID för det personliga rummet i URL:en till det personliga rummet. T.ex. om det personliga rummets URL är organisationsnamn.webex.com/meet/jparker, är värdens värd-ID för det personliga rummet jparker. Sidan Information om personligt rum visas.
2    Välj Delta.
3    Välj din ljudanslutning. Du kan ta emot ett samtal på din telefon, du kan ringa in eller så kan du använda din dator för att ansluta till mötesljudet.

Om din webbplats har stöd för det kan du även ansluta till ljud och video med hjälp av ett videokonferenssystem eller så kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videokonferenssystem.

Delta via ett videokonferenssystem

Du kan starta eller delta i ett videomöte med alla videosystem som stöds, t.ex. Cisco eller Polycom.


Note


När TelePresence-rummet är tillagt som en rumsresurs kan du välja Delta i möte direkt från TelePresence-enheten, förutsatt att din WebEx-webbplats och ditt konto har stöd för Meeting Center-videokonferenser. Denna funktion kallas också Enkel knapptryckning (One Button to Push, OBTP).


     
1    Öppna det virtuella tangentbordet eller hämta fjärrkontrollen till ditt videokonferenssystem.
2    Välj Ring eller Nytt samtal.
3    Välj tangentbordsknappen och ring videoadressen.
4    Följ systemanvisningarna.

Delta via ett videokonferensprogram

Du kan starta mötet genom att använda ett videoprogram såsom Cisco Jabber Video.

     
1    Öppna din app.
2    Ring videoadressen.
3    Välj Starta, Ring eller lämplig kontroll för att starta ett videosamtal.
4    Följ anvisningarna.

Delta i ett möte från panelen WebEx produktivitetsverktyg

     
1    Starta WebEx produktivitetsverktyg. Panelen WebEx produktivitetsverktyg öppnas.
2    Leta upp mötet som du vill delta i via listan Mina möten.

När det är dags att delta i ditt möte kommer ordet Delta att visas bredvid mötet.

Note      

Om ordet Delta inte visas bredvid mötet är det inte dags att delta ännu eller så har värden inte startat mötet.

3    Välj Delta.
4    Vid behov anger du möteslösenordet och väljer Delta.
 

Attachments

  Outcomes