Een vergadering plannen

Document created by Cisco Localization Team on Oct 17, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van Een vergadering plannen

U kunt een WebEx-vergadering plannen via de Geavanceerde planner of de Snelle planner.

 •  

  Als u weinig tijd hebt, gebruikt u de Snelle planner. Geef enkele details op en u kunt aan de slag.

    

 •  

  Als u meer vergaderopties zoekt, zoals beveiliging of rechten toewijzen, gebruikt u de Geavanceerde planner en voegt u het gewenste detailniveau toe.

    


Opmerking


U kunt op elk gewenst moment van de Geavanceerde planner overschakelen naar de Snelle planner of omgekeerd. Daarnaast wordt alle informatie die u hebt ingevoerd, ook in de andere planner opgeslagen.


Een beveiligingsniveau voor een geplande vergadering kiezen

U kunt uw vergadering op enkele verschillende manieren veiliger maken.

 • Op de pagina Vereiste gegevens van de Geavanceerde planner en in de Snelle planner kunt u een wachtwoord voor deelname vereisen. U kunt het door het systeem gegenereerde wachtwoord accepteren of een nieuw wachtwoord maken.

        

  Afhankelijk van uw site-instellingen is mogelijk een wachtwoord vereist.

   

 • Op de pagina Vereiste gegevens van de Geavanceerde planner kunt u aangeven dat u de vergadering niet wilt weergeven in de vergaderingsagenda.

        

  Als u aan een niet-weergegeven vergadering wilt deelnemen, moeten de deelnemers een uniek vergaderingnummer opgeven dat de host heeft gedeeld. Het vergaderingnummer wordt niet vermeld op de WebEx-site.

   

 • Het wachtwoord voor de vergadering niet opnemen in e-mailuitnodigingen:

   

  • Op de pagina Deelnemers uitnodigen van de Geavanceerde planner selecteert u Wachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging.

      • Deelnemers verplichten zich aan te melden:

   

  •  

   Op de pagina Deelnemers uitnodigen van de Geavanceerde planner selecteert u Deelnemers verplichten om een account te hebben op deze website om aan deze vergadering te kunnen deelnemen.

          
  • Een deelnemer moet een account hebben op de WebEx-site om aan de vergadering te kunnen deelnemen.

    

Een vergadering plannen met de Snelle planner

     
1    Meld u aan op uw WebEx-site.
2    Ga naar Een vergadering hosten > Een vergadering plannen.
3    Als de Geavanceerde planner wordt weergegeven, selecteert u de Snelle planner.
4    Voer de informatie voor uw vergadering in en selecteer Starten of Plannen. De pagina Vergadering gepland wordt weergegeven als bevestiging dat de vergadering is gepland. U ontvangt ook een e-mail met informatie over de vergadering.

Een vergadering plannen met de Geavanceerde planner

      
1    Meld u aan op uw WebEx-site.
2    Ga naar Een vergadering hosten > Een vergadering plannen.
3    Als de Snelle planner wordt weergegeven, selecteert u de Geavanceerde planner.
4    Volg de aanwijzingen om de gegevens voor uw vergadering in te voeren en selecteer Volgende om door te gaan naar de volgende pagina.  
Opmerking        

Als u over WebEx Meeting Center WBS31 beschikt, kunt u deelnemers verplichten zich aan te melden met verificatie voor eenmalige aanmelding voordat ze deelnemen aan de vergadering. U kunt de vergadering vervolgens beperken tot alleen de uitgenodigde deelnemers.

  
  
5    Controleer de informatie over uw vergadering op de pagina Controleren en selecteer Starten of Plannen. De pagina Vergadering gepland wordt weergegeven als bevestiging dat de vergadering is gepland. U ontvangt ook een e-mail met informatie over de vergadering.

Een andere gebruiker toestaan vergaderingen voor u te plannen

Als iemand anders namens u een vergadering plant, wordt de vergadering nog steeds in uw lijst met vergaderingen weergegeven. U kunt de vergadering starten en hosten alsof u deze zelf hebt gepland.

     
1    Meld u aan op uw WebEx-site.
2    Ga naar Mijn WebEx > Voorkeuren.
3    Voer onder Planningsopties in het gedeelte Planningsrechten het e-mailadres van de host in.
4    Selecteer Opslaan.

Snelle referentie voor de planner

   

In de volgende tabel worden de items in de Geavanceerde planner beschreven die mogelijk aanvullende uitleg behoeven.   

     
                                                    
       

Optie

       
       

Beschrijving       

       

Wachtwoord voor vergadering               

        

Wachtwoord bevestigen       

deelnemers vragen het door u ingestelde wachtwoord in te voeren om aan uw vergadering deel te nemen. Elke deelnemer die u voor uw vergadering uitnodigt, ontvangt een uitnodigingsmail met daarin het wachtwoord, tenzij u ervoor kiest dat wachtwoorden niet in e-mailuitnodigingen staan. Volgens de instellingen van uw site moet u mogelijk een wachtwoord voor de vergadering opnemen. U kunt het door het systeem gegenereerde wachtwoord accepteren of een nieuw wachtwoord maken.

        

Een wachtwoord mag maximaal uit 16 tekens bestaan en mag geen spaties of een van de volgende tekens bevatten: \ ` “ / & < > = [ ].

        

Traceercodes               

Identificeren van uw afdeling, project of andere informatie die uw organisatie met uw vergaderingen wil associëren. Traceercodes kunnen optioneel of vereist zijn, afhankelijk van hoe uw sitebeheerder dit instelt.       

               
       

Deelnemers kunnen [x] minuten voor de begintijd deelnemen               

       
       

Toestaan dat deelnemers aan de vergadering binnen een ingesteld aantal minuten voor aanvang toetreden.       

Opmerking      

Als u dit selectievakje uitschakelt of deze optie instelt op 0 minuten, moet u de vergadering starten voordat deelnemers eraan kunnen deelnemen.

              
       

Deelnemers kunnen ook verbinding maken met audioconferentie               

       
       

Als u deelnemers toestaat om deel te nemen aan de vergadering vóór de geplande begintijd, kunt u deelnemers ook toestaan deel te nemen aan de WebEx-audioconferentie voordat de vergadering begint.       

        

U stelt de WebEx-audioconferentie in op de volgende pagina.

       
       

Herhaling               

       
              

Geen: geeft aan dat dit geen terugkerende vergadering is.       

        

Dagelijks: de vergadering keert elke dag tot en met de geselecteerde einddatum terug.       

        
 • Om de [x] dagen: de vergadering keert om het aangegeven aantal dagen terug.

   

 • Elke weekdag: de vergadering vindt elke dag plaats, van maandag tot en met vrijdag.

   

        

Wekelijks: de vergadering vindt elke week plaats tot en met de door u geselecteerde einddatum.

        
 • Elke [x] week/weken op: geeft de dag in de week aan voor de terugkerende vergadering en het aantal weken dat tussen elke vergadering ligt.

   

 • Zondag - zaterdag: Geeft aan op welke dag de terugkerende vergadering plaatsvindt. U kunt een of meer dagen selecteren.

   

        

Maandelijks: de vergadering vindt elke maand plaats tot en met de geselecteerde einddatum.

        
 • Dag [x] om de [x] maand(en): geeft de specifieke dag in de maand aan voor de terugkerende vergadering en het aantal maanden dat tussen de vergadering ligt.

   

 • [x] [x] om de [x] maand(en): geeft de specifieke week en de dag in de week aan waarop de vergadering terugkeert en het aantal maanden dat tussen de vergadering ligt.

   

        

Jaarlijks: de vergadering vindt elk jaar plaats tot en met de geselecteerde einddatum.       

        
 • Elke [maand] op [datum]: geeft de specifieke maand en datum aan waarop de vergadering ieder jaar plaatsvindt.

   

 • [x] [dag] van [maand]: geeft de specifieke week, dag in de week en de maand aan waarop de vergadering ieder jaar plaatsvindt.

   

       

Conferentietype selecteren

WebEx-audio

Geeft aan dat de vergadering een geïntegreerde audioconferentie heeft. WebEx-audio (hybride geluid) biedt deelnemers de flexibiliteit om verbinding te maken met audio via hun computer of een telefoon.

Andere teleconferentieservice

Geeft aan dat de vergadering bestaat uit een teleconferentie die door een andere service wordt geleverd. Voer de instructies in die nodig zijn om deel te nemen aan uw conferentie. De instructies worden weergegeven:

         
 •           

  De pagina Vergaderinformatie op uw WebEx-site

            

 •           

  In de uitnodigingsmail

            

 •           

  Op het tabblad Info van het vergadervenster

            

 •           

  In het dialoogvenster Verbinding maken met audio in het vergadervenster van de deelnemers

            

Alleen VoIP gebruiken

Geeft aan dat u een geïntegreerde VoIP-conferentie wilt instellen voor de vergadering.

Deelnemers      

U kunt een of meer deelnemers aanwijzen als alternatieve host. Een alternatieve host kan een vergadering openen en optreden als de host. Een alternatieve host moet een gebruikersaccount hebben op uw Meeting Center-website.

U kunt er ook voor kiezen om iedereen met een hostaccount op uw Meeting Center-website toe te staan als alternatieve host voor uw vergaderingen op te treden.

Deelnemers vragen om rich-mediaspelers te controleren vóór deelname aan de vergadering

Vraag de deelnemers te controleren of Flash Player en Windows Media Player op hun computer zijn geïnstalleerd.

Agenda               

Stel de agenda op voor de vergadering. U kunt maximaal 2500 tekens gebruiken, inclusief spaties en leestekens. De agenda wordt weergegeven op de pagina Vergaderinformatie voor de vergadering op uw WebEx-site.

Automatisch een presentatie of document delen wanneer een deelnemer zich bij de vergadering voegt

Selecteer een presentatie of een document dat u automatisch wilt delen nadat een deelnemer is toegelaten tot de vergadering. Deze optie is handig als u deelnemers toelaat tot de vergadering voordat de host is aangemeld.

Het bestand dat u selecteert, moet de indeling UCF (Universal Communications Format) hebben en in uw persoonlijke mappen op uw WebEx-site staan.

Automatisch starten               

Presentatiedia's of documentpagina's starten automatisch in de inhoudviewer.

        
 • Selecteer deze optie alleen als de presentatie of het document meerdere dia's of pagina's bevat.

   

 • Selecteer deze optie niet als de presentatie of het document UCF-mediabestanden bevat.

   

Doorlopend afspelen: Alleen beschikbaar als u Automatisch starten selecteert. Geeft aan of gedeelde presentaties of documenten opnieuw starten zodra ze zijn afgelopen en of de pagina's automatisch worden omgeslagen.        

         

Pagina na [x] seconden omslaan: Alleen beschikbaar als u Automatisch starten selecteert. Hiermee kunt u de frequentie selecteren waarmee pagina's of dia's automatisch worden omgeslagen.        

        

Deelnemers beheer over bestand geven: Laat deelnemers individueel door de presentatie of het document bladeren met behulp van hun inhoudviewer. Bladeren door de dia's of pagina's gaat niet automatisch.       

        

Selecteer deze optie als de presentatie of het document maar één dia of pagina bevat of als het UCF-rich-mediaobjecten bevat, zoals audio- of video-objecten.       

Video       

Geeft aan of er gedurende de vergadering video-opties beschikbaar zijn in het Vergaderingvenster.       

        

Video van hoge kwaliteit inschakelen: De videoresolutie kan tot wel 360p (640x360) bedragen. De kwaliteit van de video die deelnemers kunnen verzenden en ontvangen, is afhankelijk van de kwaliteit van de webcam, de capaciteit van de computer en de netwerksnelheid van elke deelnemer.       

        

HD-video inschakelen: Hiermee kunnen deelnemers HD-video verzenden en ontvangen met een videoresolutie van maximaal 720p. De kwaliteit van de video die deelnemers kunnen verzenden en ontvangen, is afhankelijk van de kwaliteit van de webcam, de capaciteit van de computer en de netwerksnelheid van elke deelnemer.       

        

Videominiaturen weergeven: Hiermee kunnen deelnemers overschakelen van de weergave van de deelnemerslijst naar videominiaturen van de deelnemers. Als de optie is uitgeschakeld, zien deelnemers alleen de video van de actieve spreker en hun zelfweergave.

Ondertiteling inschakelen       

Hiermee kan één deelnemer, de ondertitelaar, aantekeningen transcriberen tijdens de vergadering. Ondertiteling is handig als slechthorende deelnemers aan de vergadering deelnemen. Standaard is de host de ondertitelaar, maar deze kan hier iemand anders voor aanwijzen. Meeting Manager publiceert ondertitels in de vergaderingvensters van alle deelnemers zodra de ondertitelaar op Enter drukt op zijn of haar toetsenbord. De aantekeningen worden op deze manier regel voor regel gepubliceerd. De host kan een transcriptie van de ondertitels op elk moment naar alle deelnemers sturen.

UCF-rich-media inschakelen voor deelnemers       

Deelnemers toestaan Universal Communications Format (UCF)-mediabestanden te delen tijdens de vergadering. Dit kan als UCF-multimediapresentatie of als standalone UCF-mediabestanden. Als een host van de vergadering ook de presentator is, kan deze altijd UCF-mediabestanden delen, ongeacht of u dit selectievakje selecteert.

Opmerking      

De meldingsopties zijn alleen van toepassing als u een geïntegreerde teleconferentie selecteert op de pagina Teleconferentie in de Geavanceerde planner.

        

Aantekeningen maken              

Maak aantekeningen in gedeelde documenten of presentaties, of schrijf en teken op whiteboards die worden afgebeeld in de inhoudviewers met behulp van de werkbalk die boven aan de viewer wordt weergegeven. De aantekeningen van een deelnemer zijn zichtbaar voor alle deelnemers.      

Privé contact opnemen met een operator      

00 draaien als u tijdens de teleconferentie voor een bepaalde service contact wilt opnemen met een operator.      

Alleen beschikbaar als uw site beschikt over de optie privé-operator.      

    

Overzicht van het toewijzen van alternatieve hosts voor een geplande vergadering of een vergadering in een persoonlijke ruimte

Overzicht

   

Een alternatieve host is iemand die toestemming heeft om uw geplande vergaderingen of vergaderingen in een persoonlijke ruimte te hosten als u de vergadering zelf niet kunt hosten. Als u niet aan een van uw geplande vergaderingen of vergaderingen in een persoonlijke ruimte kunt deelnemen, kan een alternatieve host uw functie als host voor u overnemen. De alternatieve host kan de vergadering vervolgens starten, beheren en opnemen.

  

Hierdoor kunt u iemand alleen als alternatieve host aanwijzen als deze persoon al over een hostaccount op uw WebEx-site beschikt.

  

Opmerking


 

Een alternatieve host kan geen vergadering starten vanuit een Cisco TelePresence-systeem of ander videosysteem.

  
  

Opname

   

Een alternatieve host kan uw vergadering opnemen, maar omdat u de daadwerkelijke host bent, wordt de opname in uw lijst met opnamen weergegeven. U ontvangt de e-mailmelding met de koppeling naar de opname zodra deze beschikbaar is.

  

Meerdere alternatieve hosts

   

Indien u twee of meer personen als alternatieve host aanwijst en u de vergadering niet hebt gestart, kan de alternatieve host die als eerste aan de vergadering deelneemt het volgende doen:

  
 •  

  De vergadering automatisch starten.

    

 •  

  De hostrol op zich nemen.

    

  

Alternatieve hosts die na de eerste alternatieve host deelnemen, worden normale deelnemers en beschikken niet over hostrechten. Als u later deelneemt aan de vergadering, nadat deze door de alternatieve host is gestart, krijgt u automatisch de rol van host terug.

  

Geplande vergaderingen

   

U kunt iemand als alternatieve host voor uw geplande vergadering aanwijzen door opties in de planner op uw WebEx-site in te stellen. U kunt als volgt een of meer alternatieve hosts aan uw vergadering toevoegen:

  
 •  

  U kunt afzonderlijke alternatieve hosts opgeven door hun namen of e-mailadressen in te voeren.

    

 •  

  U kunt iedereen met een hostaccount op uw site als host voor uw vergadering aanwijzen.

    

  

U kunt alternatieve hosts aanwijzen voor één vergadering of voor een reeks terugkerende vergaderingen.

  

Wanneer u vergaderingen plant met behulp van WebEx-productiviteitstools in Microsoft Outlook, kunt u ook een of meer alternatieve hosts aan uw vergadering toevoegen. U kunt niet iedereen met een hostaccount als alternatieve host voor de vergadering aanwijzen.

  

Wanneer u personen toewijst als alternatieve host voor een geplande vergadering, lezen zij in hun e-mailuitnodiging dat zij als alternatieve host zijn aangewezen.

    

Vergaderingen in een persoonlijke ruimte

   

U kunt personen als alternatieve host voor al uw vergaderingen in een persoonlijke ruimte aanwijzen door Mijn WebEx > Voorkeuren > Mijn persoonlijke ruimte te selecteren en voorkeuren voor alternatieve hosts in te stellen. U kunt als volgt een of meer alternatieve hosts voor uw vergaderingen in een persoonlijke ruimte toevoegen:

  
 •  

  U kunt afzonderlijke alternatieve hosts opgeven door hun namen of e-mailadressen in te voeren.

    

 •  

  U kunt iedereen met een hostaccount op uw site als host voor uw vergaderingen in een persoonlijke ruimte aanwijzen.

    

  

Deze instellingen zijn van toepassing op al uw directe en geplande vergaderingen in een persoonlijke ruimte.

  

Wanneer u personen toewijst als alternatieve host voor een vergadering in een persoonlijke ruimte, lezen zij op uw pagina Persoonlijke ruimte dat zij als alternatieve host zijn aangewezen.

  

Opmerking


 

Wanneer u iemand als alternatieve host aanwijst terwijl deze persoon al in de lobby van uw persoonlijke ruimte wacht, gebeurt het volgende:

  
 •  

  Als deze persoon zich heeft aangemeld, start de alternatieve host automatisch een vergadering in uw persoonlijke ruimte als u nog geen vergadering hebt gestart.

    

 •  

  Als deze persoon zich niet heeft aangemeld, wordt de alternatieve host gevraagd zich aan te melden voordat de vergadering wordt gestart.

    

  
  
 

Attachments

  Outcomes