Deelnemen aan een vergadering (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 17, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Deelnemen aan een vergadering via de e-mailuitnodiging

Als u een uitnodigingsbericht voor een vergadering ontvangt, kunt u op de volgende manieren deelnemen aan deze vergadering:

 • Deelnemen aan de WebEx-vergadering: u kunt de koppeling in het uitnodigingsbericht selecteren om deel te nemen aan de vergadering. Als u de koppeling in de uitnodiging op een computer selecteert, neemt u op uw computer deel aan de vergadering. Als u de koppeling in de uitnodiging op uw mobiele apparaat selecteert en u hebt de mobiele Cisco WebEx Meetings-app geïnstalleerd, wordt u omgeleid naar de mobiele app om deel te nemen aan de vergadering.

    

  Zodra u aan de WebEx-vergadering deelneemt, kunt u uw audio- en videoverbinding kiezen. U kunt een oproep ontvangen op uw telefoon, u kunt inbellen of u kunt uw computer gebruiken om verbinding te maken met de audio van de vergadering.

   

  Als uw site dit ondersteunt, kunt u ook verbinding maken met audio en video via een videoconferentiesysteem. U kunt ook een oproep voor de vergadering ontvangen op uw videoconferentiesysteem.

   

 • Deelnemen vanuit een videoconferentiesysteem of -toepassing: Als uw WebEx-site en uw account zijn ingeschakeld voor videoconferenties via het Meeting Center, bevat de e-mailuitnodiging een videoadres voor de vergadering. U kunt dit videoadres vanaf uw videoconferentiesysteem of -toepassing kiezen om aan de vergadering deel te nemen. Als de host daarnaast uw TelePresence-systeem als ruimteresource in Microsoft Outlook heeft gepland, kunt u in het TelePresence-systeem Deelnemen aan vergadering selecteren om rechtstreeks via dat systeem aan de vergadering deel te nemen.

   


  Opmerking


  Als uw WebEx-site en uw account Meeting Center-videoconferenties ondersteunen en u de TelePresence-ruimte als een ruimteresource hebt toegevoegd, kunt u rechtstreeks vanaf het TelePresence-apparaat Deelnemen aan vergadering selecteren. Deze functie wordt ook wel OBTP (One Button to Push) genoemd.


    
 • Deelnemen via de telefoon:  als u niet online deelneemt aan de vergadering en wilt deelnemen via uw telefoon, kunt u het nummer in de uitnodiging bellen om in te bellen bij de vergadering. Op deze manier kunt u ook deelnemen aan een persoonlijke conferentie of een vergadering met alleen audio.

    

 

De uitnodiging bevat andere informatie die u mogelijk nodig hebt om deel te nemen aan de vergadering, zoals het vergaderingnummer of de toegangscode, het wachtwoord voor de vergadering en het numerieke wachtwoord voor de vergadering als u deelneemt met een videosysteem of een telefoon.

 

Als u de host bent en u hebt de hostsleutel en hosttoegangscode nodig, selecteert u de weergegeven koppeling onder aan het uitnodigingsbericht.

Deelnemen via de WebEx-site met een account

       
1    Meld u aan op uw WebEx-site.
2    Ga naar Mijn vergaderingen. De pagina Mijn WebEx-vergaderingen wordt geopend.
3    Als uw vergadering in de lijst wordt weergegeven, selecteert u de knop Deelnemen.
4    Als u uw vergadering niet kunt vinden, is deze mogelijk niet-weergegeven:
 1. Ga naar Deelnemen aan een vergadering.
 2. Voer het vergaderingnummer in en selecteer vervolgens Deelnemen.
5    Voer indien nodig de vereiste gegevens in en selecteer Deelnemen.

De knop Deelnemen is mogelijk niet actief als deelnemers niet mogen deelnemen voordat de host heeft deelgenomen. Nadat de host heeft deelgenomen, is de knop Deelnemen beschikbaar.

6    Kies uw audioverbinding. U kunt een oproep ontvangen op uw telefoon, u kunt inbellen of u kunt uw computer gebruiken om verbinding te maken met de audio van de vergadering.

Als uw site dit ondersteunt, kunt u ook verbinding maken met audio en video via een videoconferentiesysteem. U kunt ook een oproep voor de vergadering ontvangen op uw videoconferentiesysteem.

Deelnemen vanaf de WebEx-site zonder een account

     
1    Ga naar de WebEx-site.
2    Voer het vergaderingnummer in en klik op Deelnemen.
3    Voer indien nodig de vereiste gegevens in en selecteer Deelnemen.

De knop Deelnemen is mogelijk niet actief als deelnemers niet mogen deelnemen voordat de host heeft deelgenomen. Nadat de host heeft deelgenomen, is de knop Deelnemen beschikbaar.

4    Kies uw audioverbinding. U kunt een oproep ontvangen op uw telefoon, u kunt inbellen of u kunt uw computer gebruiken om verbinding te maken met de audio van de vergadering.

Als uw site dit ondersteunt, kunt u ook verbinding maken met audio en video via een videoconferentiesysteem. U kunt ook een oproep voor de vergadering ontvangen op uw videoconferentiesysteem.

Deelnemen vanaf een mobiel apparaat

U kunt deelnemen aan een vergadering vanaf uw mobiele apparaat als u de Cisco WebEx Meetings-app hebt geïnstalleerd.

    
1    Start uw Cisco WebEx Meetings-app.
2    Tik op Deelnemen aan vergadering.
3    Kies uw audioverbinding. U kunt een oproep ontvangen op uw telefoon, u kunt inbellen of u kunt uw computer gebruiken om verbinding te maken met de audio van de vergadering.

Als uw site dit ondersteunt, kunt u ook verbinding maken met audio en video via een videoconferentiesysteem. U kunt ook een oproep voor de vergadering ontvangen op uw videoconferentiesysteem.

Deelnemen aan een vergadering in een persoonlijke ruimte

    
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Als u een e-mailuitnodiging hebt ontvangen, selecteert u de koppeling in de e-mailuitnodiging. De pagina Informatie over persoonlijke ruimte van de host wordt weergegeven.
 • Kopieer de URL van de persoonlijke ruimte en plak deze in de adresbalk van de browser en druk op enter. De pagina Informatie over persoonlijke ruimte van de host wordt weergegeven.
 • Selecteer op uw WebEx-site de optie Deelnemen aan een vergadering en voer de id voor de persoonlijke ruimte van de host in.
  Opmerking       U vindt de id van de persoonlijke ruimte van de host in de URL van de persoonlijke ruimte. Als de URL voor de persoonlijke ruimte bijvoorbeeld organisatienaam.webex.com/meet/jparker is, is de host-id van de persoonlijke ruimte van de host jparker. De pagina Informatie over persoonlijke ruimte wordt weergegeven.
2    Selecteer Deelnemen.
3    Kies uw audioverbinding. U kunt een oproep ontvangen op uw telefoon, u kunt inbellen of u kunt uw computer gebruiken om verbinding te maken met de audio van de vergadering.

Als uw site dit ondersteunt, kunt u ook verbinding maken met audio en video via een videoconferentiesysteem. U kunt ook een oproep voor de vergadering ontvangen op uw videoconferentiesysteem.

Deelnemen via een videoconferentiesysteem

U kunt een videovergadering starten of eraan deelnemen via elk ondersteund videosysteem, zoals Cisco of Polycom.


Opmerking


Als uw WebEx-site en uw account Meeting Center-videoconferenties ondersteunen en u de TelePresence-ruimte als een ruimteresource hebt toegevoegd, kunt u rechtstreeks vanaf het TelePresence-apparaat Deelnemen aan vergadering selecteren. Deze functie wordt ook wel OBTP (One Button to Push) genoemd.


     
1    Open het virtuele toetsenbord of gebruik de afstandsbediening voor uw videoconferentiesysteem.
2    Selecteer Start of Nieuw gesprek.
3    Selecteer de toetsenbordknop en kies het videoadres.
4    Volg de systeemaanwijzingen.

Deelnemen via een videoconferentietoepassing

U kunt uw vergadering starten met een videotoepassing zoals Cisco Jabber Video.

     
1    Open uw app.
2    Kies het videoadres.
3    Selecteer Start, Gesprek of de juiste knop om een videogesprek te starten.
4    Volg de aanwijzingen.

Deelnemen aan een vergadering via het deelvenster WebEx-productiviteitstools

     
1    Start WebEx-productiviteitstools. Het deelvenster WebEx-productiviteitstools wordt geopend.
2    Zoek in de lijst Mijn vergadering de vergadering waaraan u wilt deelnemen.

Wanneer het tijd is om aan uw vergadering deel te nemen, wordt het woord Deelnemen weergegeven naast de vergadering.

Opmerking      

Als het woord Deelnemen niet naast de vergadering wordt weergegeven, is het nog geen tijd om deel te nemen of heeft de host de vergadering nog niet gestart.

3    Selecteer Deelnemen.
4    Voer indien vereist het wachtwoord voor de vergadering in en selecteer Deelnemen.
 

Attachments

  Outcomes