Planlæg et møde (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 17, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Mar 23, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Planlæg et møde


Oversigt over Planlæg et møde

Du kan planlægge et WebEx-møde enten ved hjælp af det avancerede planlægningsprogram eller kvik-planlægningsprogrammet.

Har du travlt?
 • Brug kvik-planlægningsprogrammet. Indtast nogle få oplysninger, og du er klar.

   

Har du brug for flere mødevalgmuligheder såsom sikkerhed eller tildeling af privilegier?
 • Brug det avancerede planlægningsprogram, og tilføj den mængde oplysninger, du ønsker.

   


Bemærk


Du kan skifte fra det avancerede planlægningsprogram til kvik-planlægningsprogrammet eller omvendt når som helst. Og alle de oplysninger, du har indtastet, gemmes i det andet planlægningsprogram.


Vælg et sikkerhedsniveau for et planlagt møde

Der er flere forskellige måder, hvorpå du kan gøre dit møde mere sikkert.

 

 • Kræv en adgangskode for at deltage:

   

  • På siden Påkrævede oplysninger i det avancerede planlægningsprogram og i kvik-planlægningsprogrammet.

    

  • Afhængigt af dine webstedsindstillinger kan en adgangskode være påkrævet.

    

  • Du kan acceptere den systemgenererede adgangskode eller oprette en ny.

    

 • Afvis at liste dette møde i mødekalenderen:

   

  • For at deltage i et møde, som ikke er angivet på listen, skal deltagerne oplyse et unikt mødenummer, som værten har delt med dem. Mødenummeret er ikke angivet på listen på WebEx-webstedet.

    

  • På siden Påkrævede oplysninger i det avancerede planlægningsprogram.

    

 • Udeluk mødeadgangskoden fra e-mailinvitationer:

   

  • På siden påkrævede oplysninger i det avancerede planlægningsprogram.

    

 • Kræver, at mødedeltagere logger ind på:

   

  • For at deltage i mødet skal hver deltager have en konto på WebEx-webstedet.

    

  • På siden Inviter mødedeltagere i det avancerede planlægningsprogram.

    

Planlæg et møde med hurtigplanlægningsprogram

     
1    Log ind på dit WebEx-websted.
2    Gå til Vær vært for et møde > Planlæg et møde.
3    Hvis du ser det avancerede planlægningsprogram, skal du vælge kvik-planlægningsprogrammet.
4    Indtast oplysningerne for dit møde, og vælg Start eller Planlæg. Siden Planlagte møder vises og bekræfter, at mødet er planlagt. Du vil også modtage en e-mail med oplysninger om mødet.

Planlæg et møde med det avancerede planlægningsprogram

      
1    Log ind på dit WebEx-websted.
2    Gå til Vær vært for et møde > Planlæg et møde.
3    Hvis du ser kvik-planlægningsprogrammet, skal du vælge det avancerede planlægningsprogram.
4    Følg anvisningerne for at indtaste oplysningerne for dit møde, og vælg Næste for at gå til næste side.
Bemærk      

Hvis du har WebEx Meeting Center WBS31, har du den valgmulighed, at mødedeltagere skal logge ind med godkendelse via enkeltlogon, før de kan deltage i mødet. Du kan begrænse mødet til kun inviterede mødedeltagere.

  Guiden i det avancerede planlægningsprogram hjælper dig gennem ni sider for at planlægge dit møde.
5    På siden, hvor du kan gennemse dine indtastede oplysninger, skal du tjekke mødeoplysningerne og vælge Start eller Planlæg. Siden Planlagte møder vises og bekræfter, at mødet er planlagt. Du vil også modtage en e-mail med oplysninger om mødet.

Tillad en anden bruger at planlægge møder for dig

Hvis en anden planlægger et møde for dig, vil mødet stadig fremgå af din mødeliste. Du kan starte og være vært for mødet, ligesom hvis du selv havde planlagt det.

     
1    Log ind på dit WebEx-websted.
2    Gå til Mit WebEx > Præferencer. Siden Præferencer vises.
3    Under Planlægningsvalgmuligheder i afsnittet Tilladelse for planlægning skal du vælge Vælg vært for at vælge fra en liste over alle brugere, som har en konto på dit WebEx-websted.
4    Vælg Opdater.

Oversigtsvejledning til planlægningsprogrammet

   

Følgende tabel beskriver elementer i det avancerede planlægningsprogram, der kan kræve yderligere forklaring.   

     
                                                    
       

Valgmulighed

       
       

Beskrivelse       

       

Mødeadgangskode               

        

Bekræft adgangskode       

Kræver, at mødedeltagerne indtaster den adgangskode, du har sat for deltagelse i dit møde. Hver deltager, du inviterer til dit møde, modtager en e-mailinvitation, som indeholder adgangskoden, medmindre du anmoder om, at adgangskoder ikke vises i e-mailinvitationer. Dine webstedsindstillinger kan kræve, at du inkluderer en mødeadgangskode. Du kan acceptere den systemgenererede adgangskode eller oprette en ny.

        

En adgangskode kan maksimalt indeholde 16 tegn og kan ikke indeholde mellemrum eller nogen af følgende tegn: \ ` “ / & < > = [ ].

        

Sporingskoder               

Identificer din afdeling, dit projekt eller andre oplysninger, som din organisation ønsker at forbinde med dine møder. Sporingskoder kan være valgfri eller påkrævede, afhængigt af hvordan din webstedsadministrator konfigurerer dem.       

               
       

Mødedeltagere kan oprette forbindelse [x] minutter inden starttidspunktet               

       
       

Tillad mødedeltagere at oprette forbindelse til mødet et fastlagt antal minutter før mødets starttidspunkt.       

Bemærk      

Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt eller indstiller denne valgmulighed til 0 minutter, skal du starte mødet, før mødedeltagerne kan deltage i det.

              
       

Mødedeltagere kan også tilslutte til lydkonference               

       
       

Hvis du tillader mødedeltagerne at oprette forbindelse til mødet før det planlagte starttidspunkt, kan du også give mødedeltagerne lov til at oprette forbindelse til WebEx-lydkonferencen, før mødet starter.       

        

Du konfigurerer WebEx-lydkonferencen på den næste side.

       
       

Gentagelse               

       
              

Ingen: Angiver, at mødet ikke gentages.       

        

Dagligt: Gentager mødet hver dag indtil den valgte slutdato.       

        
 • Hver [x] dage: Gentager mødet efter det angivne antal dage.

   

 • Hver ugedag: Gentager mødet hver dag, fra mandag til fredag.

   

        

Ugentlig: Gentager mødet efter et bestemt antal uger indtil den valgte slutdato.

        
 • Hver [x]. uge på: Angiver ugedagen, hvor mødet gentages, og det antal uger, der skal gå, før mødet gentages.

   

 • Søndag - Lørdag: Angiver den dag, hvor mødet gentages. Du kan vælge en eller flere dage.

   

        

Månedligt: Gentager mødet hver måned indtil den valgte slutdato.

        
 • [x] dag i hver [x] måned: Angiver dagen i måneden, hvor mødet gentages, og det antal måneder, der skal gå, før mødet gentages.

   

 • [x] [x] i hver [x] måned: Angiver den bestemte uge og dagen i ugen, hvor mødet gentages, og det antal måneder, der skal gå, før mødet gentages.

   

        

Årlig: Gentager mødet hvert år, indtil den valgte slutdato.       

        
 • Hver [måned] [dato]:Angiver den bestemte måned og dato, hvor mødet gentages hvert år.

   

 • [x] [dag] i [måned]: Angiver den bestemte uge, ugedag og måned, hvor mødet gentages hvert år.

   

       

Vælg konferencetype

WebEx-lyd

Angiver, at mødet inkluderer en integreret lydkonference. WebEx-lyd (hybridlyd) giver mødedeltagerne fleksibilitet til at tilslutte til lyd ved hjælp af deres computer eller en telefon.

Andre telekonferencetjenesteydelser

Angiver, at mødet inkluderer en anden telekonference, end den tjenesteydelsen leverer. Indtast eventuelle nødvendige instrukser for at deltage i din konference. Instrukserne bliver vist på
 • Siden med mødeoplysninger på dit WebEx-websted

   

 • E-mailinvitationen

   

 • Informationsfanen i mødevinduet

   

 • Dialogboksen Tilslut til lyd i deltagernes mødevinduer

   

Brug VoIP-only

Angiver, at du ønsker at konfigurere en integreret VoIP-konference for mødet.

Mødedeltagere      

Du kan udpege en eller flere mødedeltagere som alternative værter. En alternativ vært kan starte mødet og fungere som vært. En alternativ vært skal have en brugerkonto på dit Meeting Center-websted.

Som alternativ kan du vælge at tillade, at enhver med en værtskonto på dit Meeting Center-websted kan være alternativ vært for dine møder.

Anmod om, at mødedeltagere verificerer multimedieafspillere, før de deltager i møde

Anmod om, at mødedeltagere tjekker, at Flash Player og Windows Media Player er installeret på deres computer.

Dagsorden               

Sæt dagsordenen for mødet. Du kan skrive op til 2500 tegn, herunder mellemrum og tegnsætning. Dagsordenen vises på siden med mødeoplysninger for mødet på dit WebEx-websted.       

Del automatisk præsentation eller dokument, når en deltager opretter forbindelse til mødet

Vælg en præsentation eller et dokument til automatisk deling, efter en deltager opretter forbindelse til mødet. Denne valgmulighed er nyttig, hvis du tillader mødedeltagerne at oprette forbindelse til mødet før værten.

Den fil, du vælger, skal være i Universal Communications Format (UCF) og ligge i din personlige mappe på dit WebEx-websted.

Start automatisk               

Præsentationsdias eller dokumentsider skal starte automatisk i indholdsvisning.

        
 • Vælg kun denne indstilling, hvis præsentationen eller dokumentet indeholder flere dias eller sider.

   

 • Vælg ikke denne valgmulighed, hvis præsentationen eller dokumentet indeholder UCF-mediefiler.

   

Kontinuerlig afspilning: Kun tilgængelig, hvis du vælger Start automatisk. Angiver, at delt præsentation eller dokument genstarter, når den er færdig, og fortsætter med at bladre fremad automatisk.        

         

Bladr en side frem, hvert [x] sekund: Kun tilgængelig, hvis du vælger Start automatisk. Lader dig at vælge hyppigheden, hvormed dias eller sider bladres automatisk fremad.        

        

Tillad deltagere at kontrollere fil: Lad deltagere navigere uafhængigt i præsentationen eller dokumentet i deres visningsprogrammer. Dias eller sider bladrer ikke fremad automatisk.       

        

Vælg denne valgmulighed, hvis præsentationen eller dokumentet kun indeholder ét dias eller en side, eller hvis den/det indeholder UCF-multimedieobjekter, såsom lyd- eller videoobjekter.       

Video       

Angiver, at indstillinger er tilgængelige for video i mødevinduet under mødet.       

        

Tænd for højkvalitetsvideo: Video kan have en opløsning på op til 360p (640x360). Dog afhænger kvaliteten af den video, som deltagerne kan sende og modtage, af hver enkelt deltagers webcam, computerkapacitet og netværkshastighed.       

        

Tænd for HD-video: Tillader deltagere at sende eller modtage HD-video med en opløsning på op til 720p. Dog afhænger kvaliteten af den video, som deltagerne kan sende og modtage, af hver enkelt deltagers webcam, computerkapacitet og netværkshastighed.       

        

Vis videominiatureikoner: Tillader deltagere at skifte fra at se Deltagerliste til videominiatureikoner af deltagere. Hvis denne valgmulighed er slået fra, vil deltagerne kun se den aktive talers video og deres egne visninger.

Aktiver lukkede undertekster       

Lader én deltager, den ansvarlige for undertekster, afskrive noter under mødet. Funktionen til undertekster er nyttig, hvis hørehæmmede deltager i mødet. Som standard, er værten ansvarlig for undertekster, men kan udpege en anden deltager, som ansvarlig for undertekster, under mødet. Mødeadministrator publicerer undertekster i alle deltagernes mødevinduer, når undertekstskriveren trykker på knappen Enter på tastaturet. Således udgives noter normalt en linje ad gangen. Værten kan til enhver tid sende en afskrift af underteksterne til deltagerne.

Aktiver UCF rich media for mødedeltagere       

Tillader mødedeltagere at dele Universal Communications Format (UCF) mediefiler under mødet, enten i en UCF-multimediepræsentation eller som enkeltvise UCF-mediefiler. En mødevært, der også er præsentationsvært, kan altid dele UCF-mediefiler, uanset om du markerer dette afkrydsningsfelt eller ej.

Bemærk      

Indstillingerne for beskeder gælder kun, hvis du vælger en integreret telekonference på siden Telekonference i det avancerede planlægningsprogram.

        

Kommenter              

Føj noter til et hvilket som helst delt dokument eller præsentation, eller skriv og tegn på delte whiteboards, der vises i deres visningsprogram, ved hjælp af værktøjsbjælken, der ses over indholdsvisningen. En mødedeltagers kommentarer er synlige for alle deltagere.      

Kontakt operatøren privat      

Indtast 00 på ethvert tidspunkt under en telekonference for at kontakte operatøren for din telekonferenceservice.      

Kun tilgængelig hvis dit websted inkluderer valgmuligheden privat operatør.      

    

Oversigt over tildeling af alternative værter til et planlagt møde eller et møde i et personligt lokale

Oversigt

   

En alternativ vært er en person, som har tilladelse til at være vært for dine alternative møder eller møder i personligt lokale, når du ikke selv kan være vært for dem. Hvis du ikke kan deltage i et af dine planlagde møder eller møder i personlige lokaler, kan en alternativ vært overtage rollen som vært. Den alternative vært kan starte, administrere og optage mødet.

  

Af denne årsag kan du kun gøre en anden person til alternativ vært, hvis denne person allerede har en værtskonto på dit WebEx-websted.

  

Bemærk


 

En alternativ vært kan ikke starte et møde fra et Cisco TelePresence-system eller et andet videosystem.

  
  

Optagelse

   

En alternativ vært kan optage dit møde, dog, fordi du er den aktuelle vært, opføres optagelsen på din liste over optagelser. Du modtager e-mailunderretningen med linket til optagelsen, når det er tilgængeligt.

  

Flere alternative værter

   

Hvis du udpeger to eller flere personer som alternative værter, og du ikke har startet mødet, kan den første alternative vært, som deltager i mødet, gøre følgende:

  
 •  

  De kan starte mødet automatisk.

    

 •  

  De kan påtage sig rollen som vært.

    

  

Enhver alternativ vært, som deltager efter den første alternative vært, bliver en normal deltager og har ikke værtsprivilegier. Hvis du deltager i mødet senere, efter en alternativ vært allerede har startet det, vil du automatisk få tildelt værtsrollen.

  

Planlagte møder

   

Du kan gøre en person til alternativ vært for dit planlagte møde ved at indstille valgmuligheder i planlægningsprogrammet på dit WebEx-websted. Du kan tilføje en eller flere alternative værter til dit møde ved at gøre følgende:

  
 •  

  Du kan angive individuelle alternative værter ved at indtaste deres navne eller e-mailadresser.

    

 •  

  Du kan tillade enhver person med en værtskonto på dit websted at være vært for dit møde.

    

  

Du kan tildele alternative værter for et enkelt møde eller for en gentaget mødeserie.

  

Når der planlægges møder ved hjælp af WebEx-produktivitetsværktøjer i Microsoft Outlook, kan du også tilføje en eller flere alternative værter til dit møde. Du kan ikke tillade enhver med værtskonti at blive alternativ vært for mødet.

  

Når du tildeler personer som alternative værter for et planlagt møde, fortæller deres e-mailinvitation dem, at de er alternative værter.

  

For yderligere oplysninger, se Planlægningsprogrammets oversigtsvejledning.

  

Møder i personligt lokale

   

Du kan gøre en person til alternativ vært for alle dine møder i personligt lokale ved at vælge Mit WebEx > Præferencer > Mit personlige lokale og indstille præferencer for alternativ vært. Du kan tilføje en eller flere alternative værter for møder i dit personlige lokale ved at gøre følgende:

  
 •  

  Du kan angive individuelle alternative værter ved at indtaste deres navne eller e-mailadresser.

    

 •  

  Du kan tillade enhver person med en værtskonto på dit websted at være vært for møder i dit personlige lokale.

    

  

Disse indstillinger gælder for alle dine omgående møder i personligt lokale og alle dine planlagte møder i personligt lokale.

  

Når du tildeler personer som alternative værter for et møde i personligt lokale, oplyser en meddelelse på siden Personligt lokale om, at de er alternative værter.

  

Bemærk


 

Hvis du gør en person, som allerede venter i lobbyen for dit personlige lokale, til en alternativ vært, sker følgende:

  
 •  

  Hvis personen har logget ind, starter den alternative vært automatisk et møde i dit personlige lokale, hvis du ikke har startet et.

    

 •  

  Hvis personen ikke er logget ind, bedes den alternative vært om at logge ind, før mødet startes.

    

  
  
 

Attachments

  Outcomes