Spåra mötesdeltagares uppmärksamhet

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Spåra mötesdeltagares uppmärksamhet

   

Under ditt utbildningsmöte kan du enkelt se om deltagare inte längre är fokuserade på din presentation. Deltagarindikatorn visar om en deltagare har:

    
 •      

  Minimerat utbildningsmötets fönster

       

 •      

  Fört ett annat fönster, som ett fönster för snabbmeddelanden (IM), i fokus ovanpå utbildningsmötets fönster

       

    

Du kan kontrollera följande:

    

Allmän uppmärksamhet   

    

Den vänstra sidan av stapeldiagrammet visar procenten av deltagare som är uppmärksamma. Den högra sidan visar procenten deltagare som inte är uppmärksamma.

    

Individuell uppmärksamhet   

    

Om en deltagare inte är uppmärksam visas ett utropstecken intill deltagarens namn.

    

När ett utbildningsmöte har avslutats kan du skapa rapporter för att hämta data om individuell uppmärksamhet. En rapport innehåller denna information för alla deltagare:

    
 •      

  Förhållande mellan uppmärksamhet och närvaro: Uppmärksamhet baserad på hur länge deltagaren var i utbildningsmötet

       

 •      

  Förhållande mellan uppmärksamhet och varaktighet: Uppmärksamhet baserad på ett utbildningsmötes varaktighet

       

   

Kontrollera mötesdeltagarnas uppmärksamhet under ett utbildningsmöte

   

Under ett utbildningsmöte kan du enkelt kontrollera vilka deltagare som inte är uppmärksamma.

    

Titta efter !-ikonen som visas intill namnet på deltagaren som inte är uppmärksam.

    

För att kontrollera den allmänna uppmärksamheten väljer du verktygsfältets !-ikon i mötesdeltagarpanelen.

   

Slå av eller på uppmärksamhetsspårning i ett utbildningsmöte

   

Endast värden kan slå på eller av uppmärksamhetsspårning i en session.

    

Kontakta din webbplatsadministratör om alternativet för uppmärksamhetsspårning inte är tillgängligt.

   
   
1    Välj Session > Alternativ.
2    På fliken Kommunikationer väljer du Uppmärksamhetsspårning.      

För Mac-användare väljer du Training Center > Inställningar > Verktyg > Uppmärksamhetsspårning.

     
 

Attachments

  Outcomes