Spor deltageropmærksomhed

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Spor deltageropmærksomhed

   

Under din undervisningssession kan du nemt se, om mødedeltagere ikke længere er fokuseret på din præsentation. Opmærksomhedsindikatoren viser, om en mødedeltager har:

    
 •      

  Minimeret undervisningssessionsvinduet

       

 •      

  Bragt et andet vindue, såsom et chat-vindue (IM), i fokus øverst på undervisningssessionsvinduet

       

    

Du kan kontrollere følgende:

    

Samlet opmærksomhed   

    

Den venstre side af søjlediagrammet angiver procentdelen af mødedeltagere, der er opmærksomme, den højre side angiver procentdelen af mødedeltagere, der ikke er opmærksomme.

    

Individuel opmærksomhed   

    

Hvis en mødedeltager ikke er opmærksom, vises et udråbstegn ud for mødedeltagerens navn.

    

Når en undervisningssession slutter, kan du generere rapporter for at opnå data om individuel opmærksomhed. En rapport indeholder disse oplysninger for hver mødedeltager:

    
 •      

  Opmærksomhed på deltagelsesforhold: Opmærksomhed baseret på, hvor længe mødedeltageren deltog i undervisningssessionen

       

 •      

  Opmærksomhed på varighedsforhold: Opmærksomhed baseret på undervisningssessionens samlede varighed

       

   

Kontrol af deltagerens opmærksomhed under en undervisningssession

   

Under en undervisningssession kan du let kontrollere, hvilke deltagere der ikke er opmærksomme.

    

Se efter ikonet !, der vises ved siden af navnet på den mødedeltager, som ikke er opmærksom.

    

Du kan kontrollere den samlede opmærksomhed ved at vælge ikonet ! på værktøjsbjælken i dit panel Deltagere.

   

Aktiver eller deaktiver opmærksomhedssporing i undervisningssession

   

Det er kun værten, der aktivere eller deaktivere opmærksomhedssporing i en session.

    

Hvis valgmuligheden Sporing af deltagelse ikke er tilgængelig, så kontakt din webstedsadministrator.

   
   
1    Vælg Session > Valgmuligheder.
2    På fanebladet Kommunikationer skal du vælge Sporing af opmærksomhed.      

For Mac-brugere skal der vælges Training Center > Præferencer > Værktøjer > Opmærksomhedssporing.

     
 

Attachments

  Outcomes