Oversigtsopgaver: Vær vært for en undervisningssession

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Hvis du vil ...

Gør dette ...

Inviter personer til en igangværende undervisningssession

Fra fanen Lynstart vælges Inviter og påmind, så vælges din invitationsmetode, og så indtastes de ønskede oplysninger.

Sluk for toner, når en deltager logger ind eller ud

Vælg Deltager > Ankomst- og afgangstone.

(Ikke tilgængelig for Training Center eller Event Center)

Rediger en velkomstmeddelelse under en undervisningssession

Vælg Undervisningssession > Velkomstmeddelelse.

Optage din undervisningssession

Vælg Optag.

Tip   

Sæt optagelsen på pause, og genstart den om nødvendigt for at undgå at oprette flere optagelsesfiler.

Omdøb en indgående opkaldsbruger

Højreklik på den indgående opkaldsbrugers navn på deltagerlisten, og vælg Omdøb.

(Ikke tilgængelig for Training Center eller Event Center)

Rediger lyd, der afspilles, når en deltager kommer ind i eller deltager i undervisningssessionen

Højreklik på titlen Deltagere, og vælg Lydadvarsler.

Rediger lyden, der afspilles, når en deltager indtaster en chat-besked

Højreklik på titlen Chat, og vælg Lydadvarsler.

Gør en anden person til præsentationsvært

Træk WebEx-bolden fra den sidste præsentationsvært til den næste præsentationsvært.

  • Hvis du får vist deltagerminiatureikoner, kan du bevæge musen over et miniatureikon og vælge Gør til præsentationsvært.

  • Hvis du deler i fuldskærmstilstanden, så bevæg musen over bakken, der er forankret øverst på skærmen, vælg Tildel > Gør til præsentationsvært, og vælg derefter en deltager.

Gør en anden person til vært

Højreklik på en deltagers navn eller miniatureikon, og vælg Skift rolle til > Vært.

Tip   

Hvis du planlægger at genvinde rollen som vært senere, skal du notere værtsnøglen, der vises på fanen Undervisningssessionsoplysninger i undervisningssessionsvinduet.

Tag rollen som vært tilbage

Vælg dit navn på deltagerlisten, og vælg så Deltager > Genvind værtsrollen, og indtast de ønskede oplysninger.

Fjern en deltager fra en undervisningssession.

Vælg navnet på den deltager, som du ønsker at fjerne, og vælg derefter Deltager > Udvis.

Begræns adgang til en undervisningssession

Vælg Undervisningssession > Begræns adgang.

Tip   

Denne valgmulighed forhindrer alle i at deltage i undervisningssessionen, herunder deltagere, der er blevet inviteret til undervisningssessionen, men som endnu ikke deltager heri.

Genopret adgang til en undervisningssession

Vælg Undervisningssession > Genopret adgang.

Få oplysninger om en igangværende undervisningssession

Vælg Undervisningssession > Oplysninger.

Forlad en undervisningssession

Vælg Fil > Forlad undervisningssession.

Tip   

Hvis du er undervisningssessionsværten, skal du først overføre rollen som vært til en anden deltager, før du forlader undervisningssessionen. Ellers afsluttes undervisningssessionen for alle deltagere.

Hvis en Meeting Center-vært forlader en undervisningssession uden at overføre rollen som vært, modtager en anden deltager automatisk rollen som vært.

Afslut en undervisningssession

Vælg Fil > Afslut undervisningssession.

Tip   

Som vært for undervisningssessionen kan du også forlade en undervisningssession uden at afslutte den. Før du forlader en undervisningssession, skal du først overføre rollen som vært til en anden deltager.
Attachments

    Outcomes