Använda SCORM

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

SCORM, översikt

   

SCORM (Sharable Courseware Object Reference Model) är en uppsättning tekniska standarder som gör det möjligt för webbaserade utbildningssystem att hitta, importera, dela, återanvända och exportera utbildningsinnehåll på ett standardiserat sätt. På SCORM-sidor kan utbildningshanteringssystemet (LMS) spåra vad som behöver levereras till studenten, när studenten har uppnått färdigheten eller kompetensen och hänvisa studenten till den lämpliga innehållsnivån.

    

En API (Application Programming Interface) ger ett standardiserat sätt att kommunicera med LMS genom att använda webbanpassade JavaScript. WebEx tillhandahåller en SCORM-sida där värden anger vilken information som tillhandahålls i API:en.

    

Du kan läsa mer om SCORM på följande webbplatser:

    
 •      

  www.adlnet.org

       

 •      

  www.imsglobal.org

       

 •      

  www.rhassociates.com/scorm.htm

       

 •      

  www.teleologic.net/SCORM/index.htm

       

 •      

  www.altrc.org/specifications.asp

       

   

Visa eller ändra SCORM-data

      
1    Logga in på din Training Center-webbplats och välj Mitt WebEx.
2    Välj länken till det utbildningsmöte som du vill visa eller redigera.
3    Välj en länk bredvid SCORM-data.
4    Vid behov ändrar du informationen i textrutorna och rullgardinslistorna och sparar sedan dina ändringar.
5    För att hämta filen väljer du Spara och hämta.
 

Attachments

  Outcomes