Om att dela en fjärrdator

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Om att dela en fjärrdator

 

En presentatör kan använda fjärrdatordelning för att visa en fjärrdator för alla mötesdeltagare i utbildningsmötet. Beroende på hur fjärrdatorn är konfigurerad kan presentatören visa hela skrivbordet eller specifika program. Fjärrdatordelning är användbart om du vill visa mötesdeltagarna ett program eller en fil som bara finns på en fjärrdator.

  

Mötesdeltagarna kan visa fjärrdatorn, inklusive presentatörens alla musrörelser, i ett delningsfönster på sina skärmar.

  

Som presentatör kan du dela en fjärrdator under ett utbildningsmöte om:

  
 •  

  du har installerat Access Anywhere-agenten på fjärrdatorn

    

 •  

  Du har loggat in på din Training Center-webbplats innan du deltog i utbildningsmötet, om du inte är den ursprungliga utbildningsvärden

    

  

Starta fjärrdatordelning

   

Som värd eller presentatör kan du dela datorn under ett utbildningsmöte om du redan har installerat en dator för Access Anywhere.

    

Observera


    
 •       

  Om du inte är den ursprungliga utbildningsvärden måste du logga in på din Training Center-webbplats innan du deltar i ett utbildningsmöte som du vill dela en fjärrdator i. Om du redan är i ett utbildningsmöte, men inte är inloggad på din webbplats, måste du lämna utbildningsmötet, logga in på din webbplats och sedan delta i utbildningsmötet igen.

        

 •       

  Om en lösenordsskyddad skärmsläckare körs på fjärrdatorn kommer din utbildningsmötestjänst att automatiskt att stänga av den när du anger din åtkomstkod eller ditt lösenord.

        

 •       

  Om du konfigurerar fjärrdatorn så att du har åtkomst till flera program kan du dela fler program samtidigt.

        

    
   
      
1    Välj Dela > Fjärrdator.       

Dialogrutan Access Anywhere visas.

     
2    Under Fjärrdatorer väljer du den dator som du vill dela.
3    Under Program väljer du ett program som du vill dela.       

Om du konfigurerar fjärrdatorn så att du har åtkomst till hela dess skrivbord visas alternativet Skrivbord under Program.

     
4    Välj Anslut. Beroende på autentiseringsmetoden du valde när du konfigurerade datorn för Access Anywhere utför du en av följande åtgärder:
 • Om du valde autentisering via åtkomstkod anger du åtkomstkoden som du angav när du konfigurerade fjärrdatorn.
 • Om du valda autentisering via telefon kommer du ta emot ett telefonsamtal på det nummer som du angav när du konfigurerade fjärrdatorn.
5    Slutför din autentisering.
 •       

  Om du valde autentisering via åtkomstkod skriver du in åtkomstkoden i rutan och väljer sedan OK.

        
 •       

  Om du valde autentisering via telefon följer du röstanvisningarna.

        

Dela ytterligare program på en delad fjärrdator

 

Som värd eller presentatör kan du dela ytterligare program på en fjärrdator, när du delar en fjärrdator som du har angivit att du bara har åtkomst till specifika program och inte hela skrivbordet. Utbildningsmötets mötesdeltagare kan visa alla delade program samtidigt.

  
    
1    På Sessionskontrollpanelen väljer du nedåtpilen (det är den sista knappen på Sessionskontrollpanelen). Därefter väljer du Dela fjärrprogram.
2    Ange det program som du vill dela i rutan Välj program.  

När du har valt ett annat program att dela förblir alla tidigare valda program öppna.

  
3    Välj OK.

Stoppa fjärrdatordelning

   

Som värd eller presentatör kan du när som helst sluta dela en fjärrdator under ett utbildningsmöte. När du slutar dela en fjärrdator bryter Access Anywhere-servern anslutningen mellan den lokala datorn och fjärrdatorn. Fjärrdatorn är fortfarande inloggad på Access Anywhere-servern, så du kan när som helst nå den.

   
   
1    För att säkerställa din sekretess och säkerheten kring din fjärrdator ska du göra något av följande:
 •       

  Stäng alla program som du startade under delningssessionen.

        
 •       

  Ange ett lösenord för skärmsläckaren och ställ in att skärmsläckaren ska visas efter en kort period av inaktivitet, t.ex. 1 minut.

        
 •       

  Stäng av datorn om du inte tänker fjärrstyra den igen.

        
2    På Sessionskontrollpanelen väljer du Sluta dela.       

Delningen avslutas och du återgår till utbildningsmötets hanterare.

     

Hantera en delad fjärrdator

   

När du som värd eller presentatör delar en fjärrdator under ett utbildningsmöte kan du hantera fjärrdatorn genom att ange alternativ och skicka kommandon.

    

Alla ändringar du gör för alternativ påverkar fjärrdatorn under den aktuella delningssessionen. Ändringarna påverkar inte de standardalternativ som du ställer in för fjärrdatorn i Access Anywhere-agenten.

     
                      
        

För att

        
        

Gör så här

        
        

Minska skärmupplösningen på en fjärrdator

        
        

På Sessionskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan Reducera skärmupplösningen för att passa denna dator.

        
        

Inaktivera eller aktivera en fjärrdators tangentbord och mus

        
        

På Sessionskontrollpanelen klickar du på nedåtpilen och väljer sedan Inaktivera tangentbord och mus.

        
        

Justera visningsstorleken av en delad fjärrdator

        
        

På Sessionskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan Visa.        

         

Välj ett visningsalternativ i menyn.

        
        

Dölja eller visa innehållet på en fjärrdators skärm

        
        

På Sessionskontrollpanelen klickar du på nedåtpilen och väljer sedan Töm skärmen.

        
        

Skicka kommandot Ctrl+Alt+Del för att logga in, logga ut eller låsa och låsa upp fjärrdatorn

        
        

På Sessionskontrollpanelen klickar du på nedåtpilen och väljer sedan Skicka Ctrl+Alt+Del.

        
        

Välja ett annat program att dela på en fjärrdator

        
        

På kontrollpanelen till utbildningsmötet klickar du på nedåtpilen och väljer sedan Dela fjärrprogram.

         

I listan över tillgängliga program väljer du programmet som du vill dela.

        
   
 

Attachments

  Outcomes