Deelnemen aan een praktijklab

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Werken met Praktijklabbeheer

   

Met Praktijklabsessies kunnen instructeurs lessen of oefeningen voorbereiden die studenten vervolgens kunnen maken op externe computers waarop trainingssoftware is geïnstalleerd. Studenten kunnen deze externe computers tijdens een trainingssessie gebruiken om te oefenen en om praktische vaardigheden op te doen. Omdat instructeurs Praktijklabsessies kunnen beheren, kunnen ze een optimale labomgeving creëren die doeltreffend, eenvoudig in gebruik en consistent is.

    

De host plant het lab en reserveert de computers voor de presentator om een Praktijklabsessie in te stellen. Vervolgens start de host het Praktijklab binnen de trainingssessie. De presentator wijst de deelnemers een computer toe, maakt met één muisklik verbinding met de computers, en vervolgens kunnen alle deelnemers de virtuele computer gebruiken om te leren en taken te oefenen.

   

Verbinding maken met een gereserveerde computer

 

Deelnemers aan een Praktijklabsessie kunnen verbinding maken met een vrije of een vooraf toegewezen computer. Dit is afhankelijk van de optie die de presentator bij de start van de sessie heeft gekozen.

  

Verbinding maken met vrije computers

 

Als de presentator de deelnemers heeft toegestaan zelf hun externe computer te kiezen, kunnen zij verbinding maken met elke gereserveerde computer in de sessie.

  
   
1    Selecteer in het deelvenster Praktijklab met welke computer u verbinding wilt maken.
2    Selecteer Verbinden.  

Het venster Praktijklabbeheer is beschikbaar in het deelvenster Bedieningselementen sessie op uw bureaublad. U kunt de externe computer ook beheren met het menu Delen.

  

Verbinding maken met vooraf toegewezen computers

 

Als de presentator handmatig computers heeft toegewezen aan een deelnemer van het Praktijklab, verschijnt op het bureaublad van de deelnemer een bericht dat een verbinding tot stand kan worden gebracht met de Praktijklabsessie.

  

Klik op Ja om verbinding te maken met de externe computer.

  

Het venster Praktijklabbeheer is beschikbaar in het deelvenster Bedieningselementen sessie op uw bureaublad. U kunt de externe computer ook beheren met het menu Delen.

  

Audioconferentie gebruiken in een Praktijklabsessie

   

U kunt communiceren met de deelnemers aan een Praktijklabsessie via uw computer of uw telefoon. Op de Praktijklabsessie zijn alle audioconferentieopties van toepassing die door de host in de hoofdsessie zijn ingesteld.

    

Opmerking


    
 •       

  Deelnemers aan een Praktijklabsessie kunnen pas deelnemen aan een audioconferentie van een Praktijklabsessie als de presentator van de sessie deelneemt aan de audioconferentie.

        

 •       

  Wanneer een deelnemer die al actief is in de hoofdsessie van de audioconferentie, deelneemt aan een Praktijklabsessie, wordt deze automatisch doorgeschakeld van de audioconferentie van de hoofdsessie naar de audioconferentie van de Praktijklabsessie. Deelnemers kunnen niet deelnemen aan een audioconferentie van de hoofdsessie terwijl ze verbonden zijn met een audioconferentie van een Praktijklabsessie.

        

 •       

  Als de optie audioconferentie niet beschikbaar is of niet is gestart in de hoofdsessie voordat de Praktijklabsessie wordt gestart, is de audioconferentie ook niet beschikbaar voor Praktijklabsessies.

        

 •       

  Wanneer iemand die deelneemt aan de audioconferentie van een Praktijklabsessie de sessie verlaat, wordt de verbinding met de audioconferentie van de Praktijklabsessie automatisch verbroken. De deelnemer keert terug naar de hoofdsessie en kan deelnemen aan de hoofdaudioconferentie door in het menu Audio de optie Deelnemen aan audioconferentie te selecteren.

        

    
 

Een audioconferentie starten tijdens een Praktijklabsessie

   

Wanneer u een Praktijklabsessie start, zijn alle opties die de host heeft ingesteld in de hoofdsessie beschikbaar tijdens de Praktijklabsessie.

    

Elke deelnemer aan de Praktijklabsessie krijgt in het venster Sessie het berichtvenster Deelnemen aan audioconferentie te zien.

    

Opmerking


    

Voor een VoIP-audioconferentie moet uw computer voldoen aan de systeemvereisten voor geïntegreerde VoIP. Raadpleeg voor meer informatie de release-opmerkingen op de pagina Gebruikershandleidingen van de Training Center-website.

     

Kies in het dialoogvenster Audioconferentie of u aan de audioconferentie wilt deelnemen met uw computer of uw telefoon. Als het venster Audioconferentie niet reeds wordt weergegeven wanneer u de Praktijklabsessie start, kunt u het activeren in het menu Audio.

    
   
   
1    Als u telefonisch deelneemt, selecteert u de gewenste opties in het dialoogvenster en klikt u op Bel me. Volg vervolgens de instructies op uw telefoon.       

Er verschijnt een telefoonpictogram naast uw naam in het venster Deelnemers om aan te geven dat u telefonisch deelneemt aan de audioconferentie.

     
2    Klik op Deelnemen als u per computer deelneemt.       

In het venster Praktijklabbeheer wordt links van uw naam in de deelnemerslijst een pictogram van een hoofdtelefoon weergegeven.

      
Opmerking             

Het hoofdtelefoon- of telefoonpictogram knippert om aan te geven welke deelnemer aan het woord is tijdens de Praktijklabsessie.

      
     

Een audioconferentie van een Praktijklabsessie verlaten en beëindigen

   
1    Selecteer de knop Audio in het deelvenster Deelnemers.
2    Klik in het dialoogvenster Audioconferentie op WebEx Audio verlaten.       

Als host kunt u Lab > Praktijklab beëindigen selecteren om zowel het Praktijklab als de audiosessies te beëindigen.

     

Praktijklabbeheer gebruiken

   

Zodra de presentator de Praktijklabsessie heeft gestart en de deelnemers zijn verbonden met de computers, is het programma Praktijklabbeheer beschikbaar op uw bureaublad. Klik in het deelvenster Bedieningselementen sessie op Deelvenster Praktijklab.

    

Praktijklabbeheer geeft een lijst weer van de deelnemers in het lab die met elkaar zijn verbonden. In Praktijklabbeheer kunnen deelnemers bestanden van en naar hun computer verzenden en om hulp vragen. Als u zich in een Praktijklabsessie bevindt, kunt u de Praktijklabcomputer direct bedienen vanaf uw eigen computer alsof u achter de Praktijklabcomputer zit.

    

Een groen computerpictogram naast uw naam geeft aan dat u bent verbonden met de Praktijklabcomputer.

   

Bestanden verzenden tijdens een Praktijklabsessie

   

Tijdens een Praktijklabsessie kunt u bestanden van en naar de Praktijklabcomputer verzenden. U kunt bestanden verzenden die zich op een willekeurige locatie op de Praktijklabcomputer of uw eigen lokale computer bevinden.

    

Het verzenden van bestanden verloopt op dezelfde manier als tijdens de trainingssessie.

    

Opmerking


    

Deze functie wordt niet ondersteund op de Mac.

    
   
     
1    Vanuit het venster Praktijklabbeheer of het menu Delen klikt u op Bestand overdragen.
2    Vouw in het linkerdeelvenster (lokale computer) een directory uit om de map weer te geven waarnaar u het bestand wilt verzenden.
3    Vouw in het rechterdeelvenster (externe computer) de directory uit waarin zich het bestand bevindt dat u wilt verzenden.
4    Sleep het bestand naar de doelmap in het linkerdeelvenster.

Beheer van de Praktijklabcomputer overdragen

   
1    Selecteer in het venster Praktijklabbeheer de naam van de deelnemer aan wie u het beheer wilt overdragen. De deelnemer moet verbonden zijn met de computer op het moment dat u het beheer overdraagt.       

Een groen pictogram naast de naam van de deelnemer geeft aan dat de deelnemer is verbonden met de computer. Een grijs pictogram geeft aan dat de deelnemer geen verbinding heeft met de computer.

     
2    Klik in het venster Praktijklabbeheer op het pictogram Beheer overdragen.

Een Praktijklabsessie verlaten en verbinding met de computer verbreken

   

Klik in het menu Delen op Praktijklab verlaten. Zie Verbinding maken met een gereserveerde computer als u tijdens de sessie opnieuw verbinding wilt maken met de Praktijklabcomputer.

    

Als u de verbinding met uw externe computer wilt verbreken, selecteert u op het deelvenster Bedieningselementen sessie Terug naar het hoofdvenster > Verbinding met computer verbreken.

   
 

Attachments

  Outcomes