Spara eller öppna omröstningsformulär eller omröstningsresultat

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Spara ett omröstningsformulär

   

När du väl har skapat ett omröstningsformulär kan du spara det som en .atp-fil. Du kan öppna filen för användning i alla utbildningsmöten. För ytterligare information om att förbereda ett omröstningsformulär, se Sammanställ omröstningsfrågor och -svar.

    

Om du ändrar ett omröstningsformulär kan du efter att du har sparat det antingen spara ändringarna i samma fil eller spara en kopia av frågeformuläret i en annan fil.

     
             
        

För att        

        
        

Göra följande ...        

        
        

Spara ett nytt omröstningsformulär

        
        

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsformulär. Utbildningshanteraren sparar omröstningsformuläret i en fil på platsen som du har angivit. Omröstningsformulärets filnamn har en .atp-filändelse.

        
        

Spara ändringar i ett omröstningsformulär som du tidigare har sparat.

        
        

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsformulär.

        
        

Spara en kopia av omröstningsformuläret

        
        

Välj Arkiv > Spara som > Omröstningsfrågor och ange filens namn och plats.

        
   

Spara omröstningsresultat

   

Om du genomför en omröstning kan du dela dess resultat och spara resultaten i en .txt-fil.

    

När du har sparat omröstningsresultaten till en fil kan du spara ändringarna eller en kopia av omröstningsresultaten i en annan fil.

    

Tips


    

Training Center kommer automatiskt att spara omröstningsresultat varannan minut i WebEx-mappen under Mina dokument på din dator. Om du någonsin förlorar dina omröstningsresultat kan du lätt hämta dem i den anvisade mappen. Training Center sparar både gruppresultat och individuella resultat.

    
     
             
        

För att        

        
        

Göra följande ...        

        
        

Spara nya omröstningsresultat

        
        

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsresultat. Utbildningshanteraren sparar omröstningsresultaten i en fil på den plats du har angivit. Namnen på omröstningsresultatens filer har filändelsen .txt.

        
        

Spara ändringar av omröstningsresultat som du tidigare har sparat.

        
        

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsresultat.

        
        

Spara en kopia av omröstningsresultaten

        
        

Välj Arkiv > Spara som > Omröstningsresultat och ange filens namn och plats.

        
   

Öppna en omröstningsformulärsfil

   

Observera


    

Du kan bara öppna en omröstningsformulärsfil med filändelsen .atp under ett pågående utbildningsmöte.

    
    

 

   
     
1    Välj Fil > Öppna > Omröstningsformulär.
2    Välj en omröstningsformulärsfil och välj Öppna.       
Observera             

Om du döpte om fliknamnet för omröstningsformuläret, matchar filnamnet din ändring.

      
            

Omröstningsformuläret visas på din panel Omröstningar. Du kan nu öppna omröstningen för utbildningsmötets deltagare.

     

Öppna en fil med omröstningsresultat

   

Dubbelklicka på den sparade filen med filändelsen .txt.

    

För varje fråga visar omröstningsresultaten antalet och procenten deltagare som har valt varje svar och det totala antalet deltagare i utbildningsmötet.

   
 

Attachments

    Outcomes