Deelnemers een enquête laten invullen

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van Een enquête houden onder deelnemers

 

U kunt tijdens een trainingssessie een enquête onder deelnemers houden door ze een vragenlijst met meerkeuzevragen voor te leggen. Met een enquête kunt u nuttige feedback van deelnemers verzamelen, deelnemers laten stemmen over een voorstel, de kennis van deelnemers over een onderwerp testen, enzovoort.

  

Als u een enquête wilt houden, moet u eerst een vragenlijst creëren. U kunt tijdens een sessie een vragenlijst voorbereiden of u kunt een vragenlijst voorbereiden en opslaan voordat een trainingssessie begint. Tijdens de sessie kunt u hem dan weer openen.

  

Nadat u een enquête hebt gesloten, kunt u de resultaten delen met deelnemers. U kunt de resultaten ook opslaan om buiten de trainingssessie te bekijken.

  

Enquêtevragen voorbereiden

 

In het deelvenster Enquête kunt u een vragenlijst voor de enquête voorbereiden met meerdere mogelijke antwoorden, enkele antwoorden en tekstvragen. Wanneer u de vragenlijst hebt voltooid, kunt u de enquête op elk moment tijdens een trainingssessie openen.

  

Enquêtevragen en -antwoorden opstellen

        
1    Selecteer het tabblad Enquête.
2    Selecteer onder Vraagtype het type vraag dat u wilt opstellen door een van de volgende dingen te doen:
 •       

  Selecteer Meerkeuze > Meerdere antwoorden.

        
 •       

  Selecteer Meerkeuze > Eén antwoord.

        
 •       

  Als u een tekstvraag wilt maken, selecteert u Beknopt antwoord.

        
       
Opmerking             

Als u een Mac gebruikt, stelt u het soort antwoord in wanneer u een antwoord toevoegt.

      
     
3    Selecteer Nieuw. Als u een Mac gebruikt, klikt u op het pictogram Nieuwe vraag toevoegen.
4    Typ een vraag.
5    Klik in het gedeelte Antwoord op Toevoegen. Mac-gebruikers klikken op het pictogram Een antwoord toevoegen.
6    Typ een antwoord op de vraag in het vak dat verschijnt. Op dezelfde wijze kunt u meerdere antwoorden opgeven.       

De vraag en antwoorden worden weergegeven in het gedeelte Enquêtevragen.

     
7    Als u meer vragen wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 tot en met 7.       
Tip             

Wanneer u enquêtevragen maakt, slaat Training Center deze automatisch iedere twee minuten op in de WebEx-map in de map Mijn Documenten op uw computer. Mocht u uw vragenlijst voor de enquête kwijtraken, dan kunt u deze gemakkelijk terugvinden in de vastgestelde map.

      
     

Een vragenlijst bewerken

   

U kunt het type vraag wijzigen en de vragen en antwoorden bewerken, anders indelen of verwijderen.

     
                   
        

Doel        

        
        

Actie        

        
        

Het vraagtype wijzigen

        
        

Selecteer een vraag > selecteer een nieuw type > Type wijzigen.

        
        

Een vraag of antwoord bewerken

        
        

Klik op een vraag of antwoord > Bewerken > breng uw wijzigingen aan.

        
        

Een vraag of antwoord verwijderen

        
        

Klik op een vraag of antwoord > Verwijderen.

        
        

De volgorde van de vragen of antwoorden wijzigen

        
        

Klik op een vraag of antwoord > pictogram Omhoog of Omlaag.

        
        

Een hele vragenlijst verwijderen

        
        

Selecteer Alles wissen.

        
   

Enquêtetabbladen hernoemen of herschikken

   

Als u een tabblad in de inhoudviewer wilt hernoemen, dubbelklikt u op de tabbladnaam, voert u een nieuwe naam op het tabblad in en drukt u op Enter.

    

Als u een tabblad snel naar links of rechts wilt verplaatsen, selecteert u het tabblad en sleept u het naar de juiste plaats.

    

Opmerking


    

Als u een Mac gebruikt, selecteert u ctrl en klikt u vervolgens op het tabblad om aanvullende opties te zien.

    
   

Een timer weergeven tijdens een enquête

    
1    Selecteer Opties. Op een Mac selecteert u het pictogram Opties instellen.
2    Selecteer Weergave en geef vervolgens de tijd in Alarm: in.
3    Selecteer OK.

Een enquête openen

   

Als u vooraf een vragenlijst hebt voorbereid en deze hebt opgeslagen, moet u deze eerst openen in het deelvenster Enquête. Meer informatie vindt u in Een bestand met een vragenlijst openen.

   
    
1    Open het deelvenster Enquête.
2    Selecteer Enquête openen.       

De vragenlijst wordt weergegeven in het deelvenster Enquête van de deelnemers. Terwijl de deelnemers de vragen beantwoorden, kunt u de enquêtestatus bekijken in uw deelvenster Enquête.

     
3    Selecteer Enquête sluiten wanneer de tijd om is.       

Als u een timer hebt opgegeven en de tijd om is, wordt de enquête automatisch gesloten. Deelnemers kunnen geen vragen meer beantwoorden.

      

Nadat u een enquête hebt gesloten, kunt u de enquêteresultaten weergeven en deze eventueel delen met deelnemers. Meer informatie vindt u in Enquêteresultaten weergeven en delen.

     

Een enquête invullen

    
1    Selecteer bij iedere vraag de gewenste optieknoppen of selectievakjes.
2    Als de vragenlijst ook tekstvragen heeft, typt u uw antwoorden in de vakken.
3    Selecteer Verzenden.       

Als de presentator de resultaten van de enquête deelt, kunt u deze zien in uw deelvenster Enquête. Meer informatie vindt u in Enquêteresultaten weergeven.

     

Enquêteresultaten delen

   

Nadat de presentator een enquête heeft gesloten, kan hij/zij de resultaten delen met deelnemers van de trainingssessie. Gedeelde resultaten worden weergegeven in uw deelvenster Enquête.

    

De kolom Resultaten bevat het percentage deelnemers dat voor de verschillende vragen heeft gekozen. De kolom Staafdiagram toont een grafische weergave van elk percentage in de kolom Resultaten. In de kolom Vragen worden uw antwoorden getoond.

   

Enquêteresultaten delen met deelnemers

   

Nadat u een enquête hebt afgesloten, kunt u het volgende delen met deelnemers:

    
 •      

  Enquêteresultaten: geeft de enquêteresultaten weer in het deelvenster Enquête van de deelnemer.

       

 •      

  Afzonderlijke resultaten: hiermee wordt het document met resultaten van de deelnemer in een webbrowser gedeeld met de deelnemer.

       

 •      

  Juiste antwoorden: geeft de juiste antwoorden weer in het deelvenster Enquête.

       

 •      

  Individuele cijfers: geeft het cijfer van de deelnemer weer in het deelvenster Enquête.

        

  Selecteer in uw Enquêtedeelvenster Delen met deelnemers, kies wat u wilt delen en selecteer Toepassen.

       

   

Enquêteresultaten weergeven

   

Nadat u een enquête hebt gesloten, kunt u alle resultaten van de enquête weergeven en delen met deelnemers.

    

Op uw Enquêtedeelvenster geeft de kolom Resultaten weer hoeveel procent van de deelnemers elke vraag heeft gekozen. De kolom Staafdiagram toont een grafische weergave van elk percentage in de kolom Resultaten.

    

Opmerking


    

Trainingsbeheer baseert het percentage deelnemers dat ieder antwoord heeft gekozen op het totale aantal deelnemers van de trainingssessie, niet op het totale aantal deelnemers dat de vragenlijst heeft ingevuld.

    
   
 

Attachments

  Outcomes