Omröstningsdeltagare

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Deltagaromröstning, översikt

 

Under ett utbildningsmöte kan du genomföra en deltagaromröstning genom att ge deltagarna ett frågeformulär där de kan välja mellan flervalssvar. Det kan vara användbart att genomföra en omröstning när du vill samla in feedback från deltagare, tillåta deltagare att rösta om ett förslag, testa deltagares kunskaper om ett visst ämne o.s.v.

  

För att genomföra en omröstning måste du först förbereda ett omröstningsformulär. Du kan när som helst förbereda ett frågeformulär under ett utbildningsmöte eller så kan du förbereda det innan utbildningsmötets starttid, spara det och sedan öppna frågeformuläret under utbildningsmötet.

  

När du väl stänger en omröstning kan du visa och dela resultaten med deltagarna. Du kan också spara resultaten för visning utanför ett utbildningsmöte.

  

Förbered ett omröstningsformulär

 

På panelen Omröstningar kan du förbereda ett omröstningsformulär som inkluderar flervalssvar, enkelsvar och textfrågor. När du väl har slutfört frågeformuläret kan du öppna omröstningen när som helst under ett utbildningsmöte.

  

Sammanställ omröstningsfrågor och -svar

        
1    Välj fliken Omröstningar.
2    Under Frågetyp, välj typen av fråga som du vill komponera genom att gör ett av följande:
 •       

  Välj Flervalsalternativ > Flera svar.

        
 •       

  Välj Flervalsalternativ > Enkelt svar.

        
 •       

  För att komponera en textfråga, välj Kort svar.

        
       
Observera             

Mac-användare anger frågetypen när de lägger till ett svar.

      
     
3    Välj Ny. Mac-användare väljer Lägg till ny fråga-ikonen.
4    Skriv en fråga.
5    I avsnittet Svar, välj Lägg till. Mac-användare väljer Lägg till ett svar-ikonen.
6    Skriv in ett svar på frågan i rutan som visas. Du kan ange flera svar på samma sätt.       

Frågan och svaren visas under Omröstningsfrågor.

     
7    Upprepa steg 2 till 7 för att lägga till fler frågor.       
Tips             

När du skapar ett omröstningsformulär sparar Training Center det automatiskt varannan minut i WebEx-mappen under Mina dokument på din dator. Om du tappar bort ditt omröstningsformulär kan du enkelt hämta den från den avsedda mappen.

      
     

Redigera ett omröstningsformulär

   

Du kan ändra typen av fråga och redigera, ordna om eller ta bort frågorna och svaren.

     
                   
        

För att        

        
        

Göra följande ...        

        
        

Ändra frågetypen

        
        

Välj en fråga > välj en ny typ > Ändra typ.

        
        

Redigera en fråga eller ett svar

        
        

Välj en fråga eller ett svar > Redigera > gör dina ändringar.

        
        

Ta bort en fråga eller ett svar

        
        

Välj en fråga eller ett svar > Ta bort.

        
        

Ändra om frågor eller svar

        
        

Välj en fråga eller ett svar > Flytta upp- eller Flytta ner- ikonen.

        
        

Ta bort ett helt frågeformulär

        
        

Välj Rensa allt.

        
   

Byt namn och ändra ordningen på omröstningsflikar

   

För att byta namn på en flik i innehållsvisaren, dubbelklicka på fliknamnet, ange flikens nya namn och tryck sedan på Retur.

    

För att snabbt flytta en flik till vänster eller till höger väljer du fliken och drar och släpper den.

    

Observera


    

Mac-användare väljer ctrl och sedan fliken som du vill se fler alternativ för.

    
   

Visa en timer under en omröstning

    
1    Välj Alternativ. På Mac väljer du ikonen Ange alternativ.
2    Välj Visa och skriv tidslängden i Alarm: rutan.
3    Välj OK.

Öppna en omröstning

   

Om du förberedde ditt frågeformulär i förväg och sparade det, öppna det först i panelen Omröstningar. För detaljer se Öppna en omröstningsformulärsfil.

   
    
1    Öppna panelen Omröstningar.
2    Klicka på Öppna omröstning.       

Frågeformuläret visas på deltagarnas paneler Omröstningar. Allt eftersom deltagarna svarar på frågorna kan du se omröstningsstatusen på din panel Omröstningar.

     
3    Välj Stäng omröstning när tiden är slut.       

Om du angav en timer och omröstningen når tidsgränsen stängs omröstningen automatiskt. Deltagarna kan inte längre besvara frågorna.

      

När du stänger en omröstning kan du visa omröstningsresultaten och eventuellt dela dem med deltagarna. För detaljer se Visa och dela omröstningsresultat.

     

Fyll i ett omröstningsformulär

    
1    Välj alternativknapparna eller kryssrutorna till varje fråga.
2    Om frågeformuläret innehåller textfrågor, skriv in ditt svar i rutorna.
3    Välj Skicka.       

Om presentatören delar omröstningsresultat kan du visa dem i panelen Omröstningar. För detaljer, se Visa omröstningsresultat.

     

Dela omröstningsresultat

   

Efter att presentatören stänger en omröstning kan presentatören dela resultaten med utbildningsmötets deltagare. Delade resultat visas på panelen Omröstningar.

    

Kolumnen Resultat visar procenten deltagare som valde varje svar. Kolumnen Stapeldiagram ger en grafisk representation av procenten i kolumnen Resultat. Kolumnen Frågor visar dina svar.

   

Dela omröstningsresultat med deltagare

   

Efter att du har stängt en omröstning kan du dela följande med deltagarna:

    
 •      

  Omröstningsresultaten: Visa omröstningsresultaten i deltagarnas Omröstningspanel

       

 •      

  Individuella resultat: Delar en deltagares resultatdokument i en webbläsare med deltagaren

       

 •      

  De rätta svaren: Visar de rätta svaren i omröstningspanelen

       

 •      

  Individens betyg: Visa deltagarens betyg i omröstningspanelen

        

  På din omröstningspanel väljer du Dela med deltagare, välj vad du vill dela och sedan Tillämpa.

       

   

Att visa omröstningsresultaten

   

När du stänger en omröstning kan du visa de fullständiga omröstningsresultaten och dela dem med deltagare.

    

På din panel Omröstningar i kolumnen Resultat visas procenten deltagare som valt varje svar. Kolumnen Stapeldiagram ger en grafisk representation av procenten i kolumnen Resultat.

    

Observera


    

Utbildningshanteraren baserar deltagarprocenten på vem som valde varje svar av det totala antalet deltagare i utbildningsmötet, inte det totala antalet deltagare som fyllde i frågeformuläret.

    
   
 

Attachments

  Outcomes