WebEx-audio gebruiken

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van WebEx-audio gebruiken

   

Via WebEx Audio kunt u uw telefoon of uw computer gebruiken om anderen te horen of om in de vergadering te spreken:

    
 •      

  Telefoon—u kunt uw telefoon gebruiken om een gesprek naar de audioconferentie te ontvangen of om in te bellen.

        


  Opmerking


        

  Deze optie biedt gewoonlijk een goede transmissie van spraak, maar aan het gebruik ervan kunnen kosten verbonden zijn.

        
       
 •      

  Computer—u kunt een headset gebruiken die is aangesloten op uw computer om deel te nemen aan het audiogedeelte van de vergadering. Zorg ervoor dat de computer beschikt over een geluidskaart die wordt ondersteund en een internetaansluiting. Deze optie kan soms leiden tot verzending met ruis of een onregelmatige spraakstroom, maar er zijn geen extra kosten aan verbonden.

       

    

Opmerking


    

Tot 1.000 deelnemers kunnen verbinding maken met de audioconferentie met WebEx-audio: 500 deelnemers kunnen verbinding maken via hun telefoon en 500 deelnemers kunnen een computer verbinding maken via internet. Alle 1.000 deelnemers kunnen praten.

    
   

Uw telefoon gebruiken voor een audioverbinding

   

Wanneer u uw telefoon gebruikt om verbinding te maken met het audiogedeelte van de trainingssessie, kunt u zelf inbellen, maar u kunt u ook laten bellen.

    
 •      

  Terugbellen—een oproep ontvangen op een geldig nummer dat u hebt opgegeven of op een telefoonnummer dat al is opgeslagen in uw gebruikersprofiel. Een geldig nummer bestaat uit het netnummer en het zevencijferige lokale telefoonnummer.

       

 •      

  Inbellen—inbellen via uw telefoon op een door de host verstrekt nummer.

       

    
Nadat u deelneemt aan een trainingssessie, opent u het dialoogvenster Audioconferentie via Snel starten als dit niet automatisch wordt weergegeven.
Afbeelding 1. Dialoogvenster Audioconferentie

    

Selecteer in het dialoogvenster Audioconferentie hoe u verbinding wilt maken met de audioconferentie:

    
 •      

  Als u teruggebeld wilt worden op het weergegeven nummer, klikt u op Bel mij.

       

 •      

  Als u teruggebeld wilt worden op een ander nummer, selecteert u een optie in de vervolgkeuzelijst en klikt u vervolgens op Bel mij.

        

  Deze vervolgoptie (of een ander aangepast label gedefinieerd door uw sitebeheerder) wordt alleen weergegeven als de functie voor intern terugbellen beschikbaar is op uw site.

               
 •      

  Als u wilt inbellen, selecteert u Ik bel in in het vervolgkeuzemenu en vervolgens volgt u de instructies om deel te nemen aan de audioconferentie.

        

  (Optioneel) Als u alle internationale nummers wilt bekijken, klikt u op Alle algemene inbelnummers.

       

    

Er verschijnt een telefoonpictogram naast uw naam in de deelnemerslijst om aan te geven dat u telefonisch deelneemt aan de audioconferentie. Er wordt een pictogram voor dempen weergegeven naast het videopictogram zodat u naar wens uw microfoon kunt dempen of het dempen kunt opheffen.

    

U kunt tijdens de audioconferentie altijd wisselen tussen uw telefoon en uw computer.

   

Uw computer gebruiken om een audioverbinding tot stand te brengen

   

Als u uw computer gebruikt om in een trainingssessie te spreken en te luisteren, zendt en ontvangt uw computer geluid via internet. Uw computer moet een ondersteunde geluidskaart hebben en verbonden zijn met internet.

    

Opmerking


    

Met het oog op de geluidskwaliteit en het gemak kunt u beter een computerheadset met een goede microfoon gebruiken dan luidsprekers en een microfoon.

    
    
Nadat u deelneemt aan een trainingssessie, opent u het dialoogvenster Audioconferentie via Snel starten als dit niet automatisch wordt weergegeven.
Afbeelding 2. Dialoogvenster Audioconferentie

    

Selecteer Bellen via computer in het dialoogvenster Audioconferentie.

    

Er verschijnt een headsetpictogram naast uw naam in de deelnemerslijst om aan te geven dat u een computer gebruikt voor de audioconferentie. Er wordt een pictogram voor dempen weergegeven naast het videopictogram zodat u naar wens uw microfoon kunt dempen of het dempen kunt opheffen.

    

U kunt tijdens de audioconferentie altijd heen en weer schakelen tussen uw computer en uw telefoon.

   

Taken voor Snelle referentie: WebEx-audio

  
                            
 

Taak

  
 

Actie

  
 

Instellingen voor uw microfoon en spreekinstellingen optimaliseren

  
 

Als u voor het eerst een vergadering start of eraan deelneemt, kunt u de wizard handmatig openen en uw geluidsapparaat instellen vóór u uw computer daadwerkelijk gaat gebruiken met geluid.

  
 1.  

  Selecteer in het menu van het vergadervenster achtereenvolgens Audio > Audiotest luidspreker/microfoon.

    

  Het dialoogvenster Audiotest luidsprekers/microfoon wordt geopend.


    
 2.  

  Volg de instructies.

    

  

Als u eenmaal deelneemt aan het audiogedeelte van de vergadering, kunt u uw instellingen opnieuw testen. Open het dialoogvenster Audioconferentie vanuit de pagina Snel starten en selecteer Luidspreker/microfoon testen.

  
 

Audioverbinding verbreken

  
 
 1.  

  Selecteer Audio onder de deelnemerslijst.

    

  Het dialoogvenster Audioconferentie wordt geopend.


    
 2.  

  Selecteer Audioconferentie verlaten.

    

  Uw deelname aan de audioconferentie wordt beëindigd; u blijft nog wel deelnemer aan de vergadering totdat u deze verlaat of de host de vergadering afsluit.

    

  
 

Overschakelen van uw computerverbinding naar een telefoonverbinding

  
 
 1.  

  Selecteer Audioconferentie op de pagina Snel starten.

    

  Het dialoogvenster Audioconferentie wordt geopend.


    
 2.  

  Als u een oproep wilt ontvangen via een ander nummer dan weergegeven, doet u het volgende:

    

  1.  

   Selecteer de pijl naar beneden naast het huidige nummer en selecteer het nummer of voeg het toe.

     

  2.  

   Selecteer Naar telefoon schakelen.

     

    
 3.  

  Als u in wilt bellen, doet u het volgende:

    

  1.  

   Selecteer de pijl naar beneden naast het huidige nummer.

     

  2.  

   Selecteer Ik bel in en volg de instructies op het scherm.

     

    
  
 

Overschakelen van uw telefoonverbinding naar een computerverbinding

  
 
 1.  

  Selecteer Audioconferentie op de pagina Snel starten.

    

  Het dialoogvenster Audioconferentie wordt geopend.

        
 2.  

  Selecteer Naar computer schakelen.

    

 3.  

  Vergeet niet over te schakelen naar uw computerheadset.

    

  
 

Een audioverbinding tot stand brengen tijdens delen

  
 
Als u gaat deelnemen aan een trainingssessie die al bezig is en u alleen gedeelde inhoud kunt zien, maakt u verbinding met de audio via het deelvenster Bedieningselementen sessie.


  
 1.  

  Selecteer boven aan uw scherm in het deelvenster Bedieningselementen sessie de optie Audio.

    

 2.  

  Maak verbinding met het audiogedeelte van de trainingssessie zoals u gebruikelijk doet.

    

  
 

Geluid van microfoons in- en uitschakelen

  
 
 1.  

  U kunt de opties voor dempen op een van de volgende manieren weergeven:

    

  •  

   Windows: klik met de rechtermuisknop in lijst met deelnemers

     

  •  

   Mac: druk op Ctrl en klik op de lijst met deelnemers

     

    
 2.  

  Als u een host bent:

    

  •  

   selecteer Dempen bij binnenkomst om alle microfoons automatisch te dempen wanneer deelnemers deelnemen aan een vergadering. Dit is niet van invloed op uw eigen microfoon.

     

  •  

   Selecteer Dempen of Dempen opheffen als u uw eigen microfoon of die van een bepaalde deelnemer wilt dempen of het dempen ervan wilt opheffen.

     

  •  

   Selecteer Alles dempen om op elk gewenst moment tijdens een vergadering de microfoons van alle deelnemers tegelijkertijd te dempen of om het dempen ervan op te heffen. Dit is niet van invloed op uw eigen microfoon.

     

    
 3.  

  Als u een deelnemer bent, selecteert u het pictogram Dempen of Dempen opheffen om het geluid van uw eigen microfoon in of uit te schakelen.

    

  Tijdens het delen van inhoud kunnen deelnemers het geluid van hun microfoon in- en uitschakelen via het deelvenster Bedieningselementen vergadering boven aan hun scherm.

    

  
 

Spreektijd vragen

  
 

Klik op Hand opsteken in het deelvenster Deelnemers.

  

Als u wilt spreken terwijl de host het geluid van uw microfoon gedempt heeft, kunt u de host vragen het dempen op te heffen zodat u weer kunt spreken.

  
 

Verzoek tot spreken annuleren

  
 

Selecteer Hand omlaag in het deelvenster Deelnemers.

  
  

Uw opgeslagen telefoonnummers bewerken of bijwerken

   

U kunt de telefoonnummers in uw profiel bijwerken als:

    
 •      

  U nog niet hebt deelgenomen aan de audioconferentie.

       

 •      

  U hebt deelgenomen aan de audioconferentie via uw computer.

       

    

Bovendien kunt u alle cookies voor telefoonnummers bekijken die zijn opgeslagen op uw computer.

    

Alle updates die u uitvoert, worden pas van kracht als u aan een volgende vergadering deelneemt.

   
    
1    Selecteer Audioconferentie op de pagina Snel starten. Het dialoogvenster Audioconferentie wordt geopend.


2    Selecteer de pijl naast het telefoonnummer en selecteer vervolgens Telefoonnummers beheren.       
      


      
       Het dialoogvenster Telefoonnummers beheren wordt weergegeven.


3    Klik op Bewerken als u de telefoonnummers in uw Mijn WebEx-profiel wilt bijwerken, of klik op Wissen als u telefoonnummers wilt wissen die zijn opgeslagen in cookies op uw computer.       
Opmerking             

U kunt niet via de telefoon aan een audioconferentie deelnemen als u uw telefoonnummers wilt bewerken of bijwerken.

      
     
 

Attachments

  Outcomes