Använd WebEx-ljud

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

WebEx-ljud, översikt

   

Med WebEx-ljud kan du använda din telefon eller din dator för att lyssna på andra och för att tala under mötet:

    
 •      

  Telefon – du kan använda din telefon för att ta emot ett samtal i ljuddelen av mötet eller för att ringa in.

        


  Observera


        

  Det här alternativet har generellt sett god röstöverföring men kan medföra en kostnad.

        
       
 •      

  Dator – du kan delta i ljuddelen av mötet om du har ett headset anslutet till din dator. Kontrollera att datorn har ett ljudkort som stöds och en internetanslutning. Detta alternativ kan ibland orsaka oljud eller oregelbunden röstöverföring men medför inga kostnader.

       

    

Observera


    

Upp till 1 000 deltagare kan ansluta till ljudkonferensen med WebEx-ljud – 500 via telefon och 500 via dator för att ansluta via internet. Alla 1 000 deltagare kan tala.

    
   

Använd din telefon för att ansluta till ljud

   

När du använder din telefon för att ansluta till ljuddelen av ett utbildningsmöte kan du ringa in eller ta emot en uppringning.

    
 •      

  Återuppringning – bli uppringd på ett giltigt telefonnummer som du anger eller på ett nummer som redan finns sparat i din användarprofil. Ett giltigt nummer måste innehålla riktnumret och det sjusiffriga lokala telefonnumret.

       

 •      

  Ring in – ring in från din telefon till ett nummer som din värd förser dig med.

       

    
Efter att du har deltagit i ett utbildningsmöte öppnar du dialogrutan Ljudkonferens från sidan Snabbstart om den inte visas automatiskt.
Figur 1. Dialogrutan Ljudkonferens visas

    

I dialogrutan Ljudkonferens väljer du hur du vill ansluta till ljudkonferensen:

    
 •      

  För att ta emot en uppringning på numret som visas väljer du Ring mig.

       

 •      

  För att ta emot en uppringning på ett annat nummer väljer du ett alternativ i listan och sedan Ring mig.

        

  Den nedrullningsbara listan (eller annan anpassad etikett som din webbplatsadministratör har angivit) visas endast om den interna uppringningsfunktionen är tillgänglig på din webbplats.

               
 •      

  För inringning väljer du Jag ringer in i den nedrullningsbara menyn och följer sedan anvisningarna för att delta i ljudkonferensen.

        

  (Valfritt) För att visa alla internationella nummer väljer du Alla internationella inringningsnummer.

       

    

En telefonikon visas bredvid ditt namn i deltagarlistan för att ange att du använder din telefon i ljudkonferensen. En ljud av-ikon visas bredvid videoikonen så att du kan stänga av eller sätta på mikrofonen.

    

Du kan när som helst under ljudkonferensen växla mellan din telefon som ljudenhet och att använda din dator.

   

Använd din dator för att ansluta till ljud

   

När du använder datorn för att tala och lyssna under ett utbildningsmöte, skickar och tar din dator emot ljud över internet. Datorn måste ha ett ljudkort som stöds och vara ansluten till internet.

    

Observera


    

Ett datorheadset med en mikrofon som håller hög kvalitet ger bättre ljudkvalitet och är bekvämare att använda än högtalare och en mikrofon.

    
    
Efter att du har deltagit i ett utbildningsmöte öppnar du dialogrutan Ljudkonferens från sidan Snabbstart om den inte visas automatiskt.
Figur 2. Dialogrutan Ljudkonferens visas

    

I dialogrutan Ljudkonferens väljer du Ring med dator.

    

En headsetikon visas bredvid ditt namn i deltagarlistan för att ange att du använder datorn i ljudkonferensen. En ljud av-ikon visas bredvid videoikonen så att du kan stänga av eller sätta på mikrofonen.

    

Du kan när som helst under ljudkonferensen växla mellan din dator som ljudenhet och att använda din telefon.

   

Snabbreferensuppgifter, WebEx-ljud

  
                            
 

Uppgift

  
 

Åtgärd

  
 

Finjustera dina mikrofon- och högtalarinställningar

  
 

När du först startar eller deltar i ett möte kan du manuellt testa och justera din ljudenhet innan du börjar använda din dator för ljud.

  
 1.  

  I mötesfönstermenyn väljer du Ljud > Ljudtest av högtalare/mikrofon.

    

  Dialogrutan Ljudtest för högtalare/mikrofon visas.


    
 2.  

  Följ anvisningarna.

    

  

När du ansluter till ljuddelen av mötet kan du när som helst testa inställningarna på nytt. Öppna dialogrutan Ljudkonferens från sidan Snabbstart och välj Testa högtalare/mikrofon.

  
 

Koppla från ljud

  
 
 1.  

  Under Deltagarlistan väljer du Ljud.

    

  Dialogrutan Ljudkonferens visas.


    
 2.  

  Välj Lämna ljudkonferens.

    

  Ditt deltagande i ljudkonferensen avslutas, men ditt deltagande i mötet fortsätter tills du lämnar det eller värden avslutar mötet.

    

  
 

Växla från din datoranslutning till en telefonanslutning

  
 
 1.  

  På sidan Snabbstart väljer du Ljudkonferens.

    

  Dialogrutan Ljudkonferens visas.


    
 2.  

  Om du vill få ett samtal på ett annat nummer än det som visas ska du göra följande:

    

  1.  

   Välj nedåtpilen bredvid det aktuella numret och välj eller lägg till numret.

     

  2.  

   Välj Växla till att använda telefon.

     

    
 3.  

  Om du vill ringa in gör du följande:

    

  1.  

   Välj nedåtpilen bredvid det aktuella numret.

     

  2.  

   Välj Jag ringer in och följ anvisningarna på skärmen.

     

    
  
 

Växla från din telefonanslutning till en datoranslutning

  
 
 1.  

  På sidan Snabbstart väljer du Ljudkonferens.

    

  Dialogrutan Ljudkonferens visas.

        
 2.  

  Välj Växla till att använda dator.

    

 3.  

  Glöm inte att byta till ditt datorheadset.

    

  
 

Anslut till ljud under delning

  
 
Om du ansluter till ett utbildningsmöte som redan pågår och du bara ser delat innehållet ska du ansluta till ljudet från sessionens kontrollpanel.


  
 1.  

  På Sessionskontrollpanelen överst på skärmen väljer du Ljud.

    

 2.  

  Anslut till utbildningsmötets ljuddel som vanligt.

    

  
 

Stänga av och slå på mikrofoner

  
 
 1.  

  Du når ljud av-alternativ genom att göra något av följande:

    

  •  

   Windows: Högerklicka på mötesdeltagarlistan

     

  •  

   Mac: Ctrl + klicka på mötesdeltagarlistan

     

    
 2.  

  Om du är värd:

    

  •  

   Välj Ljud av vid inträde för att automatiskt stänga av ljudet från alla mikrofoner när mötesdeltagare deltar i mötet. Detta påverkar inte din egen mikrofon.

     

  •  

   Välj Ljud av eller Ljud på för att stänga av eller slå på mikrofonen för dig själv eller en särskild mötesdeltagare.

     

  •  

   Välj Ljud av för alla för att när som helst under ett möte stänga av eller slå på alla mötesdeltagares mikrofoner samtidigt. Detta påverkar inte din egen mikrofon.

     

    
 3.  

  Om du är mötesdeltagare väljer du ikonen Ljud av eller Ljud på för att stänga av eller slå på din egen mikrofon.

    

  Under delning kan mötesdeltagare stänga av och slå på sina egna mikrofoner via möteskontrollpanelen längst upp på skärmen.

    

  
 

Be att få tala

  
 

På panelen Mötesdeltagare väljer du Räck upp hand.

  

Om du vill tala och värden har stängt av din mikrofon, kan du be värden att denna sätter på ljudet från din mikrofon så att du kan tala.

  
 

Avbryt en begäran om att få tala

  
 

På panelen Mötesdeltagare väljer du Ta ner hand.

  
  

Redigera eller uppdatera lagrade telefonnummer

   

Du kan redigera eller uppdatera de telefonnummer som anges i din profil om:

    
 •      

  Du ännu inte har anslutit till ljudkonferensen.

       

 •      

  Du anslöt till ljudkonferensen från datorn.

       

    

Dessutom kan du granska alla telefonnummer-cookies som finns lagrade på din dator.

    

Alla uppdateringar som du gör verkställs inte förrän nästa gång du deltar i ett möte.

   
    
1    Från sidan Snabbstart väljer du Ljudkonferens. Dialogrutan Ljudkonferens visas.


2    Välj pilen bredvid telefonnumret och välj sedan Hantera telefonnummer.       
      


      
       Dialogrutan Hantera telefonnummer visas.


3    Välj Redigera om du vill uppdatera telefonnummer i din Mitt WebEx-profil eller Rensa om du vill ta bort telefonnummer som lagrats som cookies på din dator.       
Observera             

Du kan inte delta i en ljudkonferens via telefon om du vill redigera eller uppdatera dina telefonnummer.

      
     
 

Attachments

  Outcomes