Snabbåtgärder: Vara värd för ett utbildningsmöte

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Om du vill ...

Göra följande ...

Bjuda in personer till ett utbildningsmöte som pågår

På Snabbstartsfliken väljer du Bjud in och påminn, väljer en inbjudningsmetod och anger informationen som efterfrågas.

Slå av mötesdeltagarnas inträdes- och utträdestoner

Välj Mötesdeltagare > Inträdes- och utträdeston.

(Inte tillgängligt i Training Center eller Event Center)

Redigera ett välkomstmeddelande under ett utbildningsmöte

Välj Utbildningsmöte > Välkomstmeddelande.

Spela in ditt utbildningsmöte

Välj Spela in.

Tips   

Pausa och återuppta inspelningen efter behov för att undvika att skapa flera inspelningsfiler.

Byta namn på en inringande användare

Högerklicka på inringarens användarnamn i listan över mötesdeltagare och välj Byt namn.

(Inte tillgängligt i Training Center eller Event Center)

Redigera ljudet som spelas när en mötesdeltagare kommer in i eller deltar i ett utbildningsmöte

Högerklicka på rubriken Mötesdeltagare och välj Ljudaviseringar.

Redigera ljudet som spelas upp när en mötesdeltagare skriver ett chattmeddelande

Högerklicka på chatrubriken och välj Ljudaviseringar.

Utse någon annan till presentatör

Dra WebEx-bollen från den senaste presentatören till nästa presentatör.

  • Om du visar miniatyrbilder av mötesdeltagarna håller du musen över en miniatyr och väljer Gör till presentatör.

  • Om du delar i helskärmsläge för du musen över det dockade fältet överst på din skärm, väljer Tilldela > Gör till presentatör och väljer sedan en mötesdeltagare.

Utse någon annan till värd

Högerklicka på en mötesdeltagares namn eller miniatyrbild och välj Ändra roll till > Värd.

Tips   

Om du planerar att återta värdrollen senare, skriv ner värdnyckeln som visas under fliken Info på utbildningsmötets fönster.

Återta värdrollen

Välj ditt namn i mötesdeltagarlistan och välj därefter Mötesdeltagare > Återta värdroll och ange informationen som efterfrågas.

Ta bort en mötesdeltagare från ett utbildningsmöte

Välj namnet på den mötesdeltagare som du vill ta bort och välj sedan Mötesdeltagare > Avvisa.

Begränsa åtkomst till ett utbildningsmöte

Välj Utbildningsmöte > Begränsa åtkomst.

Tips   

Detta alternativ förhindrar personer från att delta i utbildningsmötet, inklusive de mötesdeltagare som har blivit inbjudna till utbildningsmötet men ännu inte har deltagit.

Återställ åtkomst till ett utbildningsmöte

Välj Utbildningsmöte > Återställ åtkomst.

Hämta information om ett pågående utbildningsmöte

Välj Utbildningsmöte > Information.

Lämna ett utbildningsmöte

Välj Arkiv > Lämna utbildningsmöte.

Tips   

Om du är utbildningsvärd ska du först överföra värdrollen till en annan mötesdeltagare innan du lämnar utbildningsmötet. Annars avslutas utbildningsmötet för alla mötesdeltagare.

Om en Meeting Center-värd lämnar utan att överföra värdrollen kommer en annan mötesdeltagare automatiskt att få värdrollen.

Avsluta ett utbildningsmöte

Välj Arkiv > Avsluta utbildningsmöte.

Tips   

Som utbildningsvärd kan du också lämna mötet utan att avsluta det. Innan du lämnar ett utbildningsmöte ska du först överföra värdrollen till en annan mötesdeltagare.
Attachments

    Outcomes