Meningsmålingsdeltagere

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Oversigt over mødedeltagere i meningsmåling

 

Under en undervisningssession kan du lave en meningsmåling for mødedeltagere ved at præsentere dem for et spørgeskema, hvor de kan vælge flere svar. Afholdelse af en meningsmåling kan være nyttig til at indsamle feedback fra mødedeltagere, til at lade mødedeltagere stemme om et forslag, til at teste mødedeltagernes kendskab til et emne og så videre.

  

For at tage en meningsmåling skal du først forberede et meningsmålingsspørgeskema. Du kan forberede et spørgeskema, når som helst under en undervisningssession, eller du kan forberede et spørgeskema før en undervisningssessions starttidspunkt, gemme den, og derefter åbne den efter behov under undervisningssessionen.

  

Når du lukker en meningsmåling, kan du se og dele resultaterne med mødedeltagere. Du kan også gemme resultaterne til visning uden for en undervisningssession.

  

Forbered et meningsmålingsspørgeskema

 

På panelet Meningsmåling kan du forberede et meningsmålingsspørgeskema, der inkluderer flere svar, enkelt svar og tekstspørgsmål. Når du har udfyldt et spørgeskema, kan du åbne meningsmålingen når som helst under en undervisningssession.

  

Opret spørgsmål og svar til meningsmåling

        
1    Vælg fanen Meningsmåling.
2    Under Spørgsmålstype skal du vælge den type spørgsmål, du ønsker at oprette ved at vælge en af følgende:
 •       

  Vælg Flere valgmuligheder > Flere svar.

        
 •       

  Vælg Flere valgmuligheder > Enkelt svar.

        
 •       

  For at oprette et tekstspørgsmål skal du vælge Kort svar.

        
       
Bemærk             

Mac-brugere indstiller spørgsmålstypen, når der tilføjes et svar.

      
     
3    Vælg Ny. Mac-brugere vælger ikonet Tilføj nyt spørgsmål.
4    Skriv et spørgsmål.
5    I afsnittet Svar skal du vælge Tilføj. Mac-brugere vælger ikonet Tilføj et svar.
6    Skriv et svar på spørgsmålet i det viste felt. Du kan indtaste flere svar på samme måde.       

Spørgsmålene og svarmulighederne vises i områdetMeningsmålingsspørgsmål.

     
7    Gentag trin 2 til 7 for at tilføje spørgsmål.       
Tip             

Mens du opretter et meningsmålingsspørgeskema, gemmer Training Center det automatisk hver to minutter til WebEx-mappen i mappen Mine dokumenter på din computer. Hvis du nogensinde mister dine meningsmålingsspørgeskemaer, kan du nemt gendanne dem i den udpegede mappe.

      
     

Rediger et spørgeskema

   

Du kan ændre typen af spørgsmål og redigere, omarrangere eller slette spørgsmål og svar.

     
                   
        

Hvis du vil ...        

        
        

Gør følgende ...        

        
        

Ændre spørgsmålstypen

        
        

Vælg et spørgsmål > vælg en ny type > Skift type.

        
        

Rediger et spørgsmål eller svar

        
        

Vælg et spørgsmål eller svar > Rediger > lav dine ændringer.

        
        

Slette et spørgsmål eller svar

        
        

Vælg et spørgsmål eller svar > Slet.

        
        

Omarranger spørgsmål eller svar

        
        

Vælg et spørgsmål, eller svar > Ikonet Flyt op eller Flyt ned.

        
        

Slet et helt spørgeskema

        
        

Vælg Slet alle.

        
   

Omdøb eller opret ny rækkefølge for meningsmålingsfaner

   

Hvis du vil omdøbe en fane i indholdsvisningen, skal du dobbeltklikke på fanens navn, indtaste fanens nye navn og trykke på Enter.

    

Hvis du vil flytte en fane hurtigt til venstre eller højre, skal du vælge fanen og bruge en træk og slip-handling til at flytte den.

    

Bemærk


    

Mac-brugere skal vælge ctrl og derefter vælge fanen for at se flere valgmuligheder.

    
   

Vis en timer under en meningsmåling

    
1    Vælg Valgmuligheder. På en Mac skal du vælge ikonet Indstil valgmuligheder.
2    Vælg Vis, og skriv derefter tidslængden i feltet Alarm: boks.
3    Klik på OK.

Åbn en meningsmåling

   

Hvis du forberedte dit spørgeskema i forvejen og gemte det, skal du først åbne det på panelet Meningsmåling. Se Åbn en meningsmålingsspørgeskemafil for detaljer.

   
    
1    Åbn panelet Meningsmåling.
2    Vælg Åbn meningsmåling.       

Spørgeskemaet vises på mødedeltagernes paneler -meningsmåling. Når mødedeltagere besvarer spørgsmålene, kan du se meningsmålingens status på dit panel Meningsmåling.

     
3    Vælg Luk meningsmåling, når tiden er gået.       

Hvis du angiver en timer, og tiden for meningsmålingen udløber, lukkes meningsmålingen automatisk. Mødedeltagere kan ikke længere besvare spørgsmål.

      

Når du lukker en meningsmåling, kan du vise meningsmålingens resultater og vælge at dele dem med mødedeltagerne. Se Vis og del meningsmålingsresultater for detaljer.

     

Udfylde et meningsmålingsspørgeskema

    
1    Vælg valgknapperne eller afkrydsningsfelter for hvert spørgsmål.
2    Hvis spørgeskemaet inkluderer tekstspørgsmål, skal du skrive dine svar i felterne.
3    Vælg Indsend.       

Hvis præsentationsværten deler resultater af meningsmålingen, kan du se dem på dit panel Meningsmåling. Se Vis meningsmålingsresultater for detaljer.

     

Dele meningsmålingsresultater

   

Efter præsentationsværten lukker en meningsmåling, kan præsentationsværten dele resultaterne med mødedeltagere i undervisningssessionen. Delte resultater vises på dit panel Meningsmåling.

    

Kolonnen Resultater viser procentdelen af mødedeltagere, som valgte hver svarmulighed. Kolonnen Søjlediagram viser en grafisk fremstilling af hver procentdel i kolonnen Resultater. Kolonnen Spørgsmål vises dine svar.

   

Dele meningsmålingsresultater med mødedeltagere

   

Efter du lukker en meningsmåling, kan du dele følgende med mødedeltagere:

    
 •      

  Meningsmålingsresultater: Viser meningsmålingsresultater i mødedeltagerens panel Meningsmåling

       

 •      

  Individuelle resultater: Deler et dokument med mødedeltagerresultater i en webbrowser med mødedeltageren

       

 •      

  Korrekte svar: Viser de korrekte svar i panelet Meningsmåling

       

 •      

  Personens karakterer: Viser mødedeltagerens karakterer i panelet Meningsmåling

        

  På dit panel Meningsmåling skal du vælge Del med mødedeltagere, vælge hvad du vil dele og vælge Anvend.

       

   

Visning af meningsmålingsresultater

   

Når du lukker en meningsmåling, kan du se meningsmålingens samlede resultater og dele dem med mødedeltagere.

    

På dit panel Meningsmåling angiver kolonnen Resultater procentdelen af mødedeltagere, som valgte hver svarmulighed. Kolonnen Søjlediagram viser en grafisk fremstilling af hver procentdel i kolonnen Resultater.

    

Bemærk


    

Undervisningsleder baserer beregningen af procentdelen af mødedeltagere, der valgte hvert svar, på det samlede antal mødedeltagere i undervisningssessionen, ikke det samlede antal mødedeltagere, der udfyldte spørgeskemaet.

    
   
 

Attachments

  Outcomes