Enquêtevragenlijsten of enquêteresultaten opslaan of openen

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Een enquête opslaan

   

Nadat u een enquêtevragenlijst hebt gemaakt, kunt u deze opslaan als een .atp-bestand. U kunt het bestand openen voor gebruik in iedere trainingssessie. Meer informatie over het maken van een vragenlijst vindt u in Enquêtevragen en -antwoorden opstellen.

    

Als u wijzigingen aanbrengt in een vragenlijst nadat u deze hebt opgeslagen, kunt u de wijzigingen in hetzelfde bestand opslaan of een nieuwe versie van de vragenlijst opslaan met een andere naam.

     
             
        

Doel        

        
        

Actie        

        
        

Een nieuwe enquête opslaan

        
        

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêtevragen. Trainingsbeheer slaat de vragenlijst op in een bestand op de door u opgegeven locatie. Enquêtevragenlijsten hebben een bestandsnaam met de extensie .atp.

        
        

Wijzigingen opslaan in eerder opgeslagen enquêtevragen

        
        

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêtevragen.

        
        

Een kopie van een vragenlijst opslaan

        
        

Selecteer Bestand > Opslaan als > Enquêtevragen en geef een naam en locatie op voor het bestand.

        
   

Enquêteresultaten opslaan

   

Als u een enquête houdt en de resultaten vervolgens deelt, kunt u de resultaten opslaan in een tekstbestand (extensie .txt).

    

Nadat u enquêteresultaten hebt opgeslagen in een bestand, kunt u wijzigingen opslaan of een kopie van de resultaten in een ander bestand opslaan.

    

Tip


    

Training Center slaat enquêteresultaten automatisch iedere twee minuten op in de WebEx-map in de map Mijn Documenten op uw computer. Mocht u uw enquêteresultaten kwijtraken, dan kunt u deze eenvoudig terugvinden in de vastgestelde map. Training Center slaat zowel groeps- als individuele resultaten op.

    
     
             
        

Doel        

        
        

Actie        

        
        

Nieuwe enquêteresultaten opslaan

        
        

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten. Trainingsbeheer slaat de enquêteresultaten op in een bestand op de door u opgegeven locatie. Enquêteresultaten hebben een bestandsnaam met de extensie .txt.

        
        

Wijzigingen opslaan in eerder opgeslagen enquêteresultaten

        
        

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten.

        
        

Een kopie van enquêteresultaten opslaan

        
        

Selecteer Bestand > Opslaan als > Enquêteresultaten en voer een naam en locatie voor het bestand in.

        
   

Een enquêtevragenlijstbestand openen

   

Opmerking


    

U kunt een vragenlijstbestand met de extensie .atp alleen openen als er een trainingssessie bezig is.

    
    

 

   
     
1    Selecteer Bestand > Openen > Enquêtevragen.
2    Selecteer een enquêtebestand en klik op Openen.       
Opmerking             

Als u de naam van het tabblad voor de vragenlijst hebt gewijzigd, krijgt het bestand ook deze naam.

      
            

De enquêtevragenlijst verschijnt in uw deelvenster Enquête. U kunt nu de enquête voor de deelnemers van de trainingssessie openen.

     

Een enquêteresultatenbestand openen

   

Dubbelklik op het opgeslagen bestand met de extensie .txt.

    

De resultaten laten voor elk antwoord het aantal en het percentage deelnemers zien dat dit antwoord heeft gekozen, plus het totaal aantal deelnemers in de trainingssessie.

   
 

Attachments

    Outcomes