Administrere undervisningssessioner

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Tildel privilegier til mødedeltageren under en undervisningssession

    
1    Vælg Deltager > Tildel privilegier.
2    Specificer mødedeltagerprivilegier:
 •  

  For at tildele et privilegium til alle mødedeltagere skal du markere dets afkrydsningsfelt.

    
 •  

  For at tildele alle privilegier til mødedeltagere skal du markere afkrydsningsfeltet Alle mødedeltagerprivilegier.

    
 •  

  For at fjerne et privilegium fra alle mødedeltagere skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet.

    
    
               
 

Dokument 

  
 

Gem: Specificerer, at mødedeltagere kan gemme alle delte dokumenter, præsentationer eller whiteboards, der vises i indholdsvisningen.

  

Udskriv: Specificerer, at mødedeltagere kan udskrive alle delte dokumenter, præsentationer eller whiteboards, der vises i din indholdsvisning.

  

Kommenter: Specificerer, at deltagerne kan kommentere alle delte dokumenter, præsentationer eller whiteboards, der vises i indholdsvisningen, ved hjælp af værktøjsbjælken, der vises indholdsvisningen. Tillader også mødedeltagere at bruge markører på delte dokumenter, præsentationer og whiteboards.

  
 

Vis 

  
 

Antal mødedeltagere: Hvis den er markeret, specificerer den, at mødedeltagerne kan se antallet af mødedeltagere i undervisningssessionen.

  
 •  

  Mødedeltagerliste: Hvis den er markeret, specificerer den, at mødedeltagerene kan se navnene på alle andre mødedeltagere i panelet Deltagere. Hvis denne valgmulighed ikke er valgt, kan mødedeltagere kun se navnene på undervisningssessionsværten og præsentationsværten på panelet Deltagere.

    

  

Miniatureikoner: Specificerer, at mødedeltagere kan vise miniatureikoner af sider, dias eller whiteboards, der vises i indholdsvisningen. Dette privilegium tillader mødedeltagere, at se miniatureikoner når som helst, uanset indholdet, der vises i præsentationsværtens indholdsvisning.

  
Bemærk       Hvis mødedeltagere har dette privilegium, kan de vise alle sider i fuld størrelse i indholdsvisningen, uanset om de også har privilegiet Alle sider.
  

Alle dokumenter: Specificerer, at mødedeltagere kan se alle dokumenter, præsentationer eller whiteboards, der vises i indholdsvisningen, og navigere til sider eller dias i dokumenter eller præsentationer.

  

Alle sider: Specificerer, at mødedeltagere kan se alle sider, dias, eller whiteboards, der vises i indholdsvisningen. Dette privilegium tillader mødedeltagere at navigere uafhængigt gennem sider, dias eller whiteboards.

  
 

Undervisningssession 

  
 

Send video: Hvis den er markeret, specificerer den, at deltagere kan sende video under en undervisningssession. Ikonet Video vises ved siden af deltagerens navn i panelet Deltagere. Hvis du fjerner denne valgmulighed, er afsendelse af video ikke tilgængelig for deltagerne.

  

Optag sessionen: Specificerer, at mødedeltagere kan optage alle interaktioner under en undervisningssession og afspille dem på ethvert tidspunkt.

  

Del dokumenter: Specificerer, at alle mødedeltagere kan dele dokumenter, præsentationer og whiteboards, samt kopiere og indsætte alle sider, dias og whiteboards i indholdsvisningen.

  

Kontroller delte applikationer, webbrowser, eller desktop eksternt: Specificerer, at alle mødedeltagere kan anmode om, at præsentationsværten giver dem ekstern kontrol over en delt applikation, webbrowser eller desktop. Hvis dette privilegium er fjernet, er kommandoen til at anmode om ekstern kontrol ikke tilgængelig for mødedeltagere.

  
 

Kommunikation 

  
 

Chat med:

  
 •  

  Vært: Specificerer, at mødedeltagere kun kan chatte med undervisningssessionsværten. Hvis en mødedeltager sender en chat-besked til værten, vises den kun i værtens chat-visningsprogram.

    

 •  

  Præsentationsvært: Specificerer, at mødedeltagere kun kan chatte med præsentationsværten. Hvis en mødedeltager sender en chat-besked til præsentationsværten, vises den kun i værtens chat-visningsprogram.

    

 •  

  Paneldeltager: Specificerer, at mødedeltagere kan chatte privat med enhver paneldeltager eller alle paneldeltagere.

    

 •  

  Alle mødedeltagere: Specificerer, at mødedeltagere kan chatte med enten andre mødedeltagere på én gang, eksklusive undervisningssessionsværten og præsentationsværten for eller alle mødedeltagere på én gang, inklusive alle mødedeltagere, undervisningssessionsværten og præsentationsværten.

    

  

Undergruppesessioner med:

  
 •  

  Vært: Specificerer, at alle mødedeltagere kan deltage i undergruppesessioner med undervisningssessionsværten alene. Dette privilegium er indstillet som standard.

    

 •  

  Præsentationsvært: Specificerer, at alle mødedeltagere kan deltage i undergruppesessioner med præsentationsværten alene. Dette privilegium er indstillet som standard.

    

 •  

  Paneldeltagere: Specificerer, at deltagere kan deltage i undergruppesessioner med enhver paneldeltager eller alle paneldeltagere. Dette privilegium er indstillet som standard.

    

 •  

  Alle mødedeltagere: Specificerer, at alle mødedeltagere kan deltage i undergruppesessioner med enten andre deltagere, eksklusive værten for training center, præsentationsværten og paneldeltagere, eller alle deltagere, inklusive alle mødedeltagere, sessionsværten, præsentationsværterne og paneldeltagerne.

    

  
 

Alle mødedeltagerprivilegier 

  
 

Specificerer, at mødedeltagerne har alle privilegier.

  
  
3    Klik på OK.

Tillad deltagere at give feedback

   
1    I menuen Session skal du vælge Sessionsvalgmuligheder.
2    Vælg Feedback > Anvend > OK.       

En Feedback-kolonne vises på panelet Deltagere.

      

For at fjerne valgmuligheden feedback og slette alt feedback skal du fjerne markeringen fra Feedback.

     

Udpeg en paneldeltager

   

Under en undervisningssession kan du udpege enhver undervisningssessionsdeltager som en paneldeltager. Du kan også skifte paneldeltagerens rolle tilbage til mødedeltager på ethvert tidspunkt.

   
   
1    På panelet Deltagere skal du højreklikke på mødedeltagerens navn og vælge Skift rolle til og derefter vælge Paneldeltagere.
2    På panelet Deltagere skal du højreklikke på paneldeltagerens navn og vælge Skift rolle til og derefter vælge Mødedeltager.

Rediger en meddelelse eller hilsen under en undervisningssession

   

Under planlægning af en undervisningssession, kan du oprette en meddelelse eller hilsen til mødedeltagere og eventuelt angive at meddelelsen eller hilsenen automatisk vises i mødedeltagernes sessionsvinduer, når de deltager i undervisningssessionen. Under en undervisningssession kan du redigere meddelelsen eller hilsenen, som du har oprettet, eller redigere standardhilsenen.

   
    
1    I sessionsvinduet skal du vælge Session > Velkomstmeddelelse.
2    (Valgfri) Marker afkrydsningsfeltet Vis denne meddelelse, når mødedeltagere deltager i denne session.
3    Skriv en meddelelse eller hilsen i feltet Meddelelse og vælg OK.       
Bemærk             

Mødedeltagere kan se meddelelsen eller hilsenen når som helst ved at vælge Velkomstmeddelelse fra menuen Session.

      
     
 

Attachments

  Outcomes