Hantera information i Mitt WebEx

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Hantera filer i dina personliga mappar

 

Ditt användarkonto inkluderar personligt lagringsutrymme för filer på din WebEx-webbplats. Filerna lagras på sidan Mitt WebEx > Mina filer > Mina dokument. Din webbplatsadministratör avgör mängden utrymme som finns tillgängligt för fillagring. Om du behöver mer utrymme kan du kontakta din webbplatsadministratör.

  
        
1    Gå till Mitt WebEx > Mina filer > Mina dokument.
2    Under Åtgärd väljer du knappen Skapa mapp för att skapa en ny mapp. Du kan ange ett namn och en beskrivning för mappen.
3    Under Åtgärd väljer du Överför för att överföra en eller flera filer till en vald mapp.   

Du kan överföra upp till tre filer samtidigt.

  
4    Under Åtgärd väljer du knappen Hämta för att hämta en vald fil.   

Följ de instruktioner som visas i webbläsaren eller operativsystemet för att hämta filen.

  
5    För att redigera en mapp eller fil väljer du den och sedan Redigera mapp eller Redigera fil.   

Du kan ange följande egenskaper för mappar:

  
 •  

  Namn och beskrivning

    

 •  

  Läs- och skrivåtkomst

    

 •  

  Lösenordsskydd

    

  
6    Om du vill söka efter en specifik fil eller mapp skriver du hela eller delar av namnet eller beskrivningen i rutan Sök efter och väljer sedan Sök.
7    Använd kommandona Flytta och Kopiera när du vill flytta eller kopiera en vald fil eller mapp till en annan mapp.

Importera kontaktinformation från en fil till din adressbok

   

Du kan lägga till information om flera kontakter samtidigt i din personliga adressbok genom att importera en kommaavgränsad eller en tabbavgränsad fil (.csv). Du kan exportera information från flera kalkyl- och e-postprogram i CSV-format.

    

Observera


    

Om det finns fel i den nya eller uppdaterade kontaktinformationen visas ett meddelande om att ingen kontaktinformation har importerats.

    
   
           
1    Skapa en .csv-fil i programmet som du vill importera ifrån eller exportera en .csv-fil från sidan WebEx-kontakter och redigera den för att lägga till fler kontakter i samma format.       

För ytterligare information, se Exportera kontaktinformation till en .csv-fil.

     
2    Välj Mitt WebEx > Mina kontakter.
3    I listan Visa väljer du Personliga kontakter.    
4    I listan Importera från väljer du Komma- eller tabbavgränsade filer.
5    Välj Importera.
6    Markera .csv-filen som du har lagt till ny kontaktinformation i.
7    Välj Öppna.
8    Välj Överför fil.       

Sidan Visa personliga kontakter visas, där kan du granska den kontaktinformation som du ska importera.

     
9    Välj Skicka.       

Ett bekräftelsemeddelande visas.

     
10    Välj Ja.

Exportera kontaktinformation till en .csv-fil

   

Du kan spara din kontaktinformation som en CSV-fil för att importera den till ett annat program eller för att generera en CSV-filmall som du lägga till kontaktinformation i och importera senare. Se Importera kontaktinformation från en fil till din adressbok.

    
Viktigt:     

Om du lägger till en ny kontakt ska du se till att UID-fältet är tomt.

    
   
         
1    Välj Mitt WebEx > Mina kontakter.
2    I listan Visa väljer du Personliga kontakter.    
3    Välj Exportera.
4    Spara .csv-filen till din dator.
5    Öppna .csv-filen som du sparade i ett kalkylprogram, till exempel Microsoft Excel.
6    (Valfritt) Om det finns kontaktinformation i filen kan du ta bort den.
7    Ange information om de nya kontakterna i .csv-filen.
8    Spara .csv-filen.

Skapa en distributionslista i adressboken

   

Du kan skapa distributionslistor i den personliga adressboken. En distributionslista utgörs av två eller flera kontakter som visas i listan över personliga kontakter under ett allmänt namn som du har valt. Du kan till exempel skapa en distributionslista med namnet Försäljningsavdelning som innehåller kontakter på den avdelningen. Om du vill bjuda in personerna på avdelningen till ett möte kan du välja gruppen i stället för varje enskild person.

   
          
1    Välj Mitt WebEx > Mina kontakter.
2    Välj Lägg till distributionslista.       

Sidan Lägg till distributionslista visas.

     
3    Skriv namnet på gruppen i rutan Namn.
4    (Valfritt) Ange en beskrivning av gruppen i rutan Beskrivning.
5    Under Medlemmar letar du upp de kontakter som du vill lägga till i distributionslistan enligt följande:
 •       

  Sök efter en kontakt genom att skriva in hela eller delar av kontaktens för- eller efternamn i rutan Sök.

        
 •       

  Välj den bokstav som är den första bokstaven i kontaktens förnamn.

        
 •       

  Välj Alla för att lista alla kontakter i dina personliga kontakter.

        
6    (Valfritt) För att lägga till en ny kontakt i din lista med personliga kontakter väljer du Lägg till kontakt under Medlemmar.
7    I rutan till vänster väljer du de kontakter du vill lägga till i distributionslistan.
8    Välj Lägg till för att flytta kontakter du har markerat till rutan till höger.
9    När du är klar med att lägga till kontakter till distributionslistan väljer du Lägg till för att skapa listan.       

I listan över personliga kontakter visas indikatorn Distributionslista till vänster om den nya distributionslistan. Välj listnamnet för att redigera den.

     
 

Attachments

  Outcomes