Deltage i praktisk laboratorium

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Oversigt over brug af praktisk laboratorium

   

Praktiske laboratoriesessioner tillader instruktører at forberede undervisningstimer eller øvelser, som de studerende kan udføre på eksterne computere, hvorpå undervisningssoftwaren er installeret. Studerende kan bruge disse eksterne computere under en undervisningssession til praktisk undervisning og øvelse. Fordi instruktører kan kontrollere praktiske laboratoriesessioner, kan de opretholde et optimeret laboratoriemiljø, der er effektivt, velkendt og konsekvent.

    

For at opsætte en praktisk laboratoriesession planlægger værten laboratoriet og reserverer computerne til præsentationsværten. Derefter starter værten den praktiske laboratoriesession i undervisningssessionen. Præsentationsværten tildeler computere til deltagere, tilslutter computere med et museklik, således at deltagerne kan bruge den virtuelle computer for deres undervisnings- og øvelsesaktiviteter.

   

Tilslut til en reserveret computer

 

Deltagere i en praktisk laboratoriesession kan tilsluttes en ikke-tildelt computer eller en forudtildelt computer, afhængigt af hvilken valgmulighed præsentationsværten valgte, da sessionen blev startet.

  

Tilslutning til Ikke-tildelte computere

 

Hvis præsentationsværten har tilladt deltagerne at vælge deres egen eksterne computer, kan de tilsluttes enhver reserveret computer i sessionen.

  
   
1    På panelet Praktisk laboratorium, skal du vælge den computer, som du vil tilsluttes.
2    Vælg Tilslut.  

Vinduet Praktisk laboratorieadministrator er tilgængeligt fra panelet Sessionskontroller på din desktop. Du kan også kontrollere den eksterne computer ved hjælp af menuen Deling.

  

Tilslut til forudtildelte computere

 

Hvis præsentationsværten har tildelt computere manuelt til deltagere i praktisk laboratorium, vises tilslutningsmeddelelsen for praktisk laboratoriesession på deltagerens desktop.

  

For at blive tilsluttet den eksterne computer skal du vælge Ja.

  

Vinduet Praktisk laboratorieadministrator er tilgængeligt fra panelet Sessionskontroller på din desktop. Du kan også kontrollere den eksterne computer ved hjælp af menuen Deling.

  

Bruge en lydkonference i en praktisk laboratoriesession

   

Du kan kommunikere med deltagere i en praktisk laboratoriesession ved hjælp af computeren eller telefonen. Alle valgmuligheder for lydkonferencer, som værten opsætter på den primære session gælder for praktisk laboratoriesession.

    

Bemærk


    
 •       

  Deltagerne i en praktisk laboratoriesession, kan ikke deltage i en praktisk laboratoriesession lydkonference, før præsentationsværten for praktisk laboratoriesession deltager i lydkonferencen.

        

 •       

  Når en deltager, der allerede har tilsluttet sig en primær lydkonferencesession, slutter sig til en praktisk laboratoriesession, skiftes de automatisk fra den primære sessions lydkonference til den praktiske laboratoriesessions lydkonference. Deltagere kan ikke deltage i en lydkonference i den primære session, når de er tilsluttet en praktisk laboratoriesession lydkonference.

        

 •       

  Hvis lydkonference ikke er tilgængelig, eller ikke er startet for den primære session, før den praktiske laboratoriesession er startet, deaktiveres lydkonferencer for praktiske laboratoriesessioner også.

        

 •       

  Når en deltager, der er i den praktiske laboratoriesessions lydkonference forlader en praktisk laboratoriesession, afbrydes de automatisk fra den praktiske laboratoriesessions lydkonference. Deltageren vender tilbage til den primære session og kan deltage i den primære lydkonference ved at vælge Deltag i lydkonference i menuen Lyd.

        

    
 

Start en lydkonference under en praktisk laboratoriesession

   

Når du starter en praktisk laboratoriesession, er alle valgmuligheder for lydkonference, som værten opsætter i hovedsessionen tilgængelige under en praktisk laboratoriesession.

    

Meddelelsesfeltet deltag i lydkonference, vises automatisk i sessionsvinduet for hver deltager i den praktiske laboratoriesession.

    

Bemærk


    

For at bruge en VoIP-lydkonference skal din computer overholde systemkrav for integreret VoIP. Se de tilgængelige udgivelsesnoter for lyd fra siden Brugervejledninger på dit Training Center-websted for detaljer.

     

I dialogboksen Lydkonference skal du beslutte, om du vil bruge computeren eller telefonen til at deltage i lydkonferencen. Hvis dialogen Lydkonference ikke allerede vises, når den praktiske laboratoriesession starter, er den tilgængelig fra menuen Lyd.

    
   
   
1    Hvis du deltager via telefon, skal du foretage dine valg i dialogboksen, skal du vælge Ring mig op og derefter følge vejledninger på telefonen.       

Et telefonikon vises ved siden af dit navn i panelet Deltagere for at angive, at du deltager i lydkonferencen ved hjælp af din telefon.

     
2    Hvis du deltager via en computer, skal du vælge Deltag.       

Et headset-symbol vises til venstre for dit navn på deltagerlisten på panelet Administrator for praktiske laboratoriesessioner.

      
Bemærk             

Headset- eller telefonikonet blinker for at angive, hvilken deltager der taler under den praktiske laboratoriesession.

      
     

Forlad og afslut lydkonference i en praktisk laboratoriesession

   
1    Vælg knappen Lyd på deltagerpanelet.
2    I dialogboksen Lydkonference vælges Forlad WebEx-lyd.       

Som vært kan du vælge Laboratorium > Afslut praktisk laboratorium for at afslutte begge de praktiske laboratorie- eller lydsessioner.

     

Brug administrator af praktisk laboratorium

   

Når præsentationsværten starter den praktiske laboratoriesession, og deltagerne er tilsluttet computerne, er administratoren af den praktiske laboratoriesession tilgængelig på din desktop. På panelet Sessionskontroller skal du vælge Praktisk laboratoriepanel.

    

Den praktiske laboratorieadministrator angiver deltagerne i laboratoriet, som de er tilsluttet. I administratoren til det praktiske laboratorium kan deltagerne overføre filer til og fra deres computere og bede om hjælp. Når du er den praktiske laboratoriesession, kan du bruge den praktiske laboratoriecomputer direkte fra din egen computer, som hvis du sidder ved den praktiske laboratoriecomputer.

    

Et grønt computerikon ud for dit navn angiver, at du er tilsluttet den praktiske laboratoriecomputer.

   

Overfør filer til en praktisk laboratoriesession

   

Under en praktisk laboratoriesession kan du overføre filer til og fra den praktiske laboratoriecomputer. Du kan overføre filer, der findes på ethvert sted på enten den praktiske laboratoriecomputer eller på din lokale computer.

    

Overførsel af filer virker på samme måde som i undervisningssessionen.

    

Bemærk


    

Denne funktion understøttes ikke på Mac.

    
   
     
1    Fra enten vinduet Praktisk laboratorieadministrator eller menuen Deling skal du vælge Overførselsfil.
2    I ruden til venstre (Lokal computer) skal du udvide en mappe for at vise den mappe, hvortil du vil overføre en fil.
3    I ruden til højre (Ekstern computer) skal du udvide den anden mappe, indtil filen som du vil overføre vises.
4    Træk filen til den mappe, hvor du vil overføre det i ruden til venstre.

Overfør kontrollen af den praktiske laboratoriecomputer

   
1    I vinduet Praktisk laboratorieadministrator skal du vælge navnet på den deltager, som du vil overføre kontrollen til. Deltageren skal være tilsluttet computeren på tidspunktet, hvor du overfører kontrollen.       

Et grønt ikon ved siden af en deltagers navn indikerer, at deltageren er tilsluttet computeren. Et gråt ikon angiver, at deltageren er koblet fra computeren.

     
2    I vinduet Praktisk laboratorieadministrator skal du vælge ikonet Overførsel af kontrol.

Forlad en praktisk laboratoriesession, og afbryd forbindelsen til computeren

   

I menuen Deling skal du vælge Forlad praktisk laboratorium. For at genoprette forbindelsen til den praktiske laboratoriecomputer, på ethvert tidspunkt under sessionen, henvises der til Tilslutning til en reserveret computer.

    

For at afbryde forbindelsen til din eksterne computer skal du på panelet Sessionskontroller vælge Vend tilbage til hovedvindue > Afbryd fra computer.

   
 

Attachments

  Outcomes