Delta i ett utbildningsmöte

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Registrera dig för ett utbildningsmöte

 

Om registrering krävs för en Återkommande enstaka lektion eller Flera sessionskurser kan du begära att registrera dig för endast en session. Om du registrerar dig igen för en kommande session, kommer den tidigare registreringen att avbrytas.

  
Viktigt:  

IM-funktionen är inte tillgänglig för utbildningsmöten som kräver registrering.

  
  
   
1    Gör något av följande:         
AlternativBeskrivning
Så registrerar du dig via en e-postinbjudan 
 1.  

  Öppna din e-postinbjudan och välj sedan länken.

    

 2.  

  Välj Registrera.

    

 3.  

  Ange den begärda informationen och välj Registrera.

    

  
Så registrerar du dig via en livesessionssida 
 1.  

  På navigeringsraden väljer du Delta i en session > Livesessioner för att visa en lista med länkar.

    

  Observera        
  •  

   Du kan endast registrera dig för de utbildningsmöten som har statusen Registrera eller Väntelista, där du registrerar dig för att sättas upp på en väntelista för sessionen.

     

  •  

   Du kan hämta detaljerad information om ett valt utbildningsmöte eller dess agenda innan du registrerar dig. För detaljer, se Hämta information om ett schemalagt utbildningsmöte.

     

  •  

   Du kan visa alla utbildningsmöten i en annan tidszon. För detaljer, se Välj en tidszon på sidan Livesessioner.

     

  •  

   Du kan uppdatera utbildningskalendern för att säkerställa att du visar den senaste informationen.

     

    
    

 2.  

  Leta upp utbildningsmötet som du vill registrera dig för i sessionslistan.

    

 3. Välj Registrera (eller Väntelista) bredvid namnet för det utbildningsmöte som du vill registrera dig för.
 4.  

  Ange informationen som krävs.

    

 5.  

  Om det efterfrågas väljer du sessionsdatumet som du registrerar dig för.

    

  Observera        

  Om du registrerar dig igen för detta utbildningsmöte kommer din föregående registrering att skrivas över.

    
    

 6.  

  Välj Registrera.

    

  
2    När värden har godkänt din registrering får du ett e-postmeddelande med en registreringsbekräftelse. När utbildningsmötet har startat kan du delta i det via e-postmeddelandet. Om utbildningsmötet redan pågår och värden har valt att automatiskt godkänna alla registreringsansökningar väljer du Delta nu.

Hämta kursmaterial innan utbildningsmötet

            
1    På navigeringsraden väljer du Delta i en session > Livesessioner för att visa en lista med länkar.
2    Leta upp utbildningsmötet som du vill hämta kursmaterial för.
3    Under Ämne, välj namnet på utbildningsmötet som du vill hämta kursmaterial för.
4    (Valfritt) Om utbildningsmötet kräver registrering och du ännu inte har registrerat dig, gör följande:       

Välj Registrera.

      

Ange all information som krävs och välj sedan Registrera.

     
5    Om det inte krävs någon registrering eller om du redan har registrerat dig, välj Visa sessionsdetaljer.
6    Ange sessionslösenordet och välj OK för att se den kompletta sessionsinformationen.
7    Bredvid Kursmaterial väljer du filens länk.       

Dialogrutan Filhämtning visas.

     
8    Välj Spara.
9    Om tillämpligt hämta ytterligare filer.
10    När du har hämtat filerna väljer du Stäng.
11    Välj Gå tillbaka.       
Observera             

Om värden har publicerat en UCF-fil (Universal Communications Format) med filändelsen .ucf, kommer en dialogruta med en säkerhetsvarning att visas som frågar om du vill installera WebEx-programvaran som cachar, d.v.s. lagrar, filen på din dator. Välj Ja eller OK för att installera programvaran. När du har hämtat UCF-filen kommer programvaran också att hämta UCF-filen till mappen C:\My WebEx Documents\Cache\[Sessionsnummer] på din dator och på alla andra platser som du har angivit. När sessionen startar kommer UCF-filen som du hämtade automatiskt att öppnas i ditt Sessionsfönster. Under sessionen kan du visa filens innehåll mycket snabbare än om du inte redan hade hämtat filen.

      
     

Delta i ett utbildningsmöte

 

Du kan delta i:

  
 •  

  Ett listat utbildningsmöte.

    

 •  

  Ett ej listat utbildningsmöte: Ett utbildningsmöte som inte visas på sidan Livesessioner.

    

 •  

  Ett pågående utbildningsmöte.

    

  

  

   
1    Om utbildningsmötet kräver registrering kommer en registreringslänk att visas bredvid utbildningsmötets listning. Du måste registrera dig för utbildningsmötet innan du kan delta. För mer registreringsinformation kan du besöka Registrera dig för ett utbildningsmöte från sidan Livesessioner.
2    Gör något av följande:                     
AlternativBeskrivning
Delta i ett listat utbildningsmöte från ett e-postmeddelande 
 1.  

  Öppna din inbjudan eller registreringens e-postbekräftelse och klicka sedan på länken.

    

 2.  

  På sidan Sessionsinformation anger du all information som krävs och väljer sedan Delta nu.

    

  
Delta i ett listat utbildningsmöte från sidan Livesessioner 
 1.  

  På navigeringsraden väljer du Delta i en session > Livesessioner för att visa en lista med länkar.

    

 2.  

  För utbildningsmötet som du vill delta i väljer du Delta.

    

 3.  

  Ange all information som krävs och välj sedan Delta nu.

    

  
Delta i ett ej listat utbildningsmöte från ett e-postmeddelande 
 1.  

  Öppna din e-postinbjudan och klicka sedan på länken.

    

 2.  

  På sidan Sessionsinformation [Ämne] väljer du Delta nu.

    

  
Delta i ett ej listat utbildningsmöte från din Training Center-webbplats 
 1.  

  På navigeringsraden väljer du Delta i en session > Ej listad session för att visa en lista med länkar.

    

 2.  

  Ange sessionsnumret som du fick av värden och välj Delta nu.

    

 3.  

  Ange all information som krävs och välj sedan Delta nu.

    

  
Delta i ett pågående utbildningsmöte från ett e-postmeddelande 
 1.  

  Öppna ditt e-postmeddelande och klicka sedan på länken för att delta i utbildningsmötet.

    

 2.  

  På sidan Sessionsinformation [Ämne] anger du all information som efterfrågas och väljer sedan Delta nu.

    

  
Delta i ett pågående utbildningsmöte från ett snabbmeddelande 
 1.  

  Öppna ditt snabbmeddelande och klicka på länken.

    

 2.  

  På sidan Sessionsinformation [Ämne] anger du all information som efterfrågas och väljer sedan Delta nu.

    

 3.  

  Välj Delta nu.

    

  

Hämta information om ett schemalagt utbildningsmöte

   

På navigeringsraden, expandera Delta i en session för att visa en lista med länkar.

   
       
1    Gör något av följande:
 •       

  För att visa alla listade utbildningsmöten välj Livesessioner.

        
 •       

  För att visa de ej listade sessionerna som kräver ett lösenord, välj Ej listade sessioner. Ange sessionsnumret som du fick av värden i rutan Sessionsnummer.

        
2    Vid behov väljer du länken tidszon för att välja tidszonen som du för närvarande är i.
3    På sidan Livesessioner letar du upp utbildningsmötet som du vill hämta information om.       
Tips             

Om sessionen du letar efter kräver registrering markerar du kryssrutan Visa endast sessioner som kräver registrering.

      
     
4    Under Ämne, välj namnet på utbildningsmötet som du vill hämta information om.
5    Välj Visa sessionsdetaljer.
6    Skriv in lösenordet som utbildningsvärden gav dig och välj OK.       

Om du har fått en e-postinbjudan innehåller den lösenordet.

            

Sidan sessionsinformation visar nu fullständig information.

     

Har du problem med att delta i ditt första WebEx utbildningsmöte?

 

Första gången du startar eller deltar i ett utbildningsmöte kommer programmet WebEx Utbildningshanterare att automatiskt hämtas till din dator. Vanligtvis kan du direkt gå till ditt utbildningsmöte. Leta efter följande om du har problem med att delta:

  
 •  

  Hämtningsuppmaning för ActiveX

    

 •  

  Hämtningsuppmaning för Java

    

 •  

  Hämtningsuppmaning för Mac-användare

    

  Om din organisation inte tillåter hämtningar via ActiveX eller Java ska du kontakta din organisations WebEx-webbplatsadministratör för att få hjälp.

    

  

Hämtning av ActiveX

   

Följande förfarande gäller för Internet Explorer-användare.

    

När du klickar på länken för att starta eller delta i ditt möte börjar programmet WebEx möteshanterare att hämtas till din dator, men hämtningen kan stoppas. I så fall gör du följande:

   
   
1    Titta efter en gul ActiveX-installationsuppmaning som kan finnas längst ner på skärmen.
2    Följ anvisningarna på skärmen för att installera tillägget.       

När installationen är slutförd kommer ditt möte eller utbildningsmötet att laddas.

     

Försök att delta med Java

   

Följande gäller för användare av FireFox och Chrome.   

    

När du väljer länken för att starta eller delta i ditt utbildningsmöte påbörjas hämtningen av WebEx Utbildningshanterare till din dator, men kan låsa sig. I så fall kan ett meddelande visas att du ska hämta och installera den senaste Java-versionen.

    

Även om du kan följa hämtningsanvisningarna för att installera Java rekommenderar vi att du väljer Installera mötesprogrammet nederst på sidan. Detta gör det möjligt att delta i ditt utbildningsmöte mycket snabbare.

   

Installera tillägg för Mac

   

När du startar eller deltar i ett möte på en Mac för första gången blir du ombedd att hämta och installera ett tillägg.

   
    
1    Välj Hämta och installera tillägg och hämta filen Cisco_WebEx_Add-On.dmg till din dator.
2    Kör den hämtade filen:
 •       

  I Chrome kan du välja den hämtade filen från fältet längst ner i webbläsarfönstret.

        
 •       

  I Safari kan du välja den hämtade filen från avsnittet Hämtningar.

        
 •       

  I Firefox kan du antingen öppna filen direkt eller spara den på önskad plats.

        
3    Kör Install Cisco WebEx Add-On.app och följ anvisningarna på skärmen.       

När installationen är slutförd kommer ditt möte eller utbildningsmötet att starta automatiskt.

     
 

Attachments

  Outcomes