Installera en avgiftsbaserad utbildning

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Installera e-handel (utbildning med avgift eller betala-per-gång)

   

Observera


    

E-handel är en extra funktion. Om funktionen tillhandahålls på din webbplats måste din webbplatsadministratör aktivera och konfigurera funktionen.

    
    

Via Training Center E-commerce kan kunderna enkelt betala för utbildning genom att använda:

    
 •      

  Kreditkort

       

 •      

  Betalkort

       

 •      

  PayPal Payflow Pro

       

 •      

  PayPal Express Checkout (USA och Kanada)

       

 •      

  PayPal Website Payments Pro (Storbritannien)

       

    

Training Center e-handel inkluderar följande två funktioner:

    
 •      

  Avgiftsbaserad utbildning (för deltagare): Deltagarna betalar en avgift för att delta i dina sessioner. Se Konfigurera ett avgiftsbaserat utbildningsmöte för mer information.

       

 •      

  Utbildning betala-per-gång (för värdar): Kräver att värdar betalar innan de kan starta varje utbildningsmöte. För detaljer, se Installera utbildning betala-per-gång.

       

   

Konfigurera ett avgiftsbaserat utbildningsmöte

 

Du kan kräva att deltagare betalar en avgift för ditt utbildningsmöte.

  

Ett avgiftsbaserat utbildningsmöte kräver att deltagarna registrerar sig och att de måste tillhandahålla sin betalningsinformation vid registreringen.

  

För att kräva en avgift för utbildningsmötet skriver du in en summa i textrutan Avgift som finns på schemaläggningssidan.

  

För att aktivera denna e-handelsfunktion kontaktar du din WebEx-webbplatsadministratör.

  

Om att använda erbjudandekoder

 

Din organisation kan skapa koder för rabatterbjudanden och skicka dem till deltagare. Till exempel kan deltagare betala i förväg för ett utbildningsmöte. I gengäld får de erbjudandekoder av din organisation som de kan använda för att få åtkomst. Du kan också skicka erbjudandekoder till potentiella deltagare som ett incitament.

  

Deltagare skriver in erbjudandekoden på sidan Betalningsinformation för att få rabatter.

  

För att slå på erbjudandekodsfunktionen och distribuera erbjudandekoder ska du kontakta din webbplatsadministratör.

  

Konfigurera utbildning betala-per-gång

 

Betala-per-gång kräver att värdar betalar innan de kan starta varje utbildningsmöte. Betala-per-gång är utformat för organisationer som inte vill hantera fakturering för varje utbildningsmöte som hålls på deras Training Center-webbplatser.

  

Till exempel kan en organisation som har allokerat en utbildningsbudget för respektive avdelning be enskilda avdelningar att täcka sina egna kostnader för att hålla utbildningar på organisationens Training Center-webbplats. Organisationen kan sedan återbetala kostnaderna.

  

För att aktivera denna e-handelsfunktion kontaktar du din WebEx kundansvarige.

  
     
1    Välj Starta session eller Schemalägg på sidan Schemalägg utbildning efter att du är klar med att ange alternativen på samma sida.  

Sidan Beräknad sessionskostnad visas. Denna sida visar den beräknade kostnaden för sessionen baserat på antalet minuter per person, minuter per telekonferens och minutavgift.

  

Antalet minuter per person är utbildningsmötets varaktighet multiplicerat med antalet anslutna datorer i sessionen. Antalet minuter i telekonferensen är sessionens varaktighet multiplicerat med antalet datorer anslutna i telekonferensen.

  
2    (Valfritt) För att ändra sessionsinställningar väljer du Ändra.
3    För att återgå till sidan Beräknad sessionskostnad väljer du Starta session eller Schemalägg.
4    Ange din betalningsinformation.
 

Attachments

  Outcomes