Överför och hämta filer under ett utbildningsmöte

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Publicera filer under ett utbildningsmöte

   

Under ett utbildningsmöte kan du publicera filer som finns på din dator och deltagarna i ett utbildningsmöte kan hämta filerna till sina datorer eller lokala servrar.

   
        
1    I fönstret Session, välj Fil > Överför.       

Fönstret Filöverföring visas.

     
2    Välj Dela fil.       

Dialogrutan Öppna visas.

     
3    Välj den fil som du vill publicera och klicka sedan på Öppna.       

Filen visas i fönstret Filöverföring.

      

Filen är nu också tillgänglig i deltagarnas fönster Filöverföring.

     
4    (Valfritt) Publicera fler filer som du vill att deltagarna ska hämta.
5    För att stoppa publicering av filer under ett utbildningsmöte väljer du knappen Stäng i namnlistan för fönstret Filöverföring.       

Utbildningshanteraren stänger fönstret Filöverföring i alla deltagares Session-fönster.

      
Observera             

Antalet deltagare som har fönstret Filöverföring öppet, inklusive du själv, visas i det nedre högra hörnet av fönstret Filöverföring.

      
     

Hämta filer under ett utbildningsmöte

   

Om presentatören publicerar filer under ett utbildningsmöte kommer dialogrutan Filöverföring automatiskt att visas i ditt Sessionsfönster. Du kan sedan hämta den publicerade filen till din dator eller din lokala server.

   
         
1    Välj den fil du vill hämta i fönstret Filöverföring.
2    Välj Hämta.           

Dialogrutan Spara som visas.

     
3    Välj en plats att spara filen på.
4    Välj Spara.       

Filen hämtas till din angivna plats.

     
5    Om tillämpligt hämta ytterligare filer.
6    När du har hämtat filerna klickar du på knappen Stäng i namnlisten i fönstret Filöverföring.       
Observera             

För att när som helst öppna fönstret Filöverföring väljer du Fil > Överföring. Detta alternativ är endast tillgängligt om presentatören för närvarande publicerar filer.

      
     
 

Attachments

    Outcomes