Deelnemen aan een trainingssessie

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Registreren voor een trainingssessie

 

Als registratie is vereist voor een Terugkerende enkele-sessiecursus of een Multi-sessiecursus, kunt u zich slechts voor één sessie registreren. Als u zich opnieuw registreert voor een volgende sessie, wordt de vorige registratie geannuleerd.

  
Belangrijk:  

De chatfunctie is niet beschikbaar voor trainingssessies waarvoor registratie vereist is.

  
  
   
1    Voer een van de volgende handelingen uit:         
OptieBeschrijving
Registreren via een e-mailuitnodiging 
 1.  

  Open uw e-mailuitnodiging en klik vervolgens op de koppeling.

    

 2.  

  Selecteer Registreren.

    

 3.  

  Voer de vereiste gegevens in en klik op Registreren.

    

  
Registeren via de pagina Live-sessies 
 1.  

  Selecteer op de navigatiebalk Deelnemen aan een sessie > Live-sessies om een lijst met koppelingen weer te geven.

    

  Opmerking        
  •  

   U kunt zich alleen registreren voor trainingssessies met de status Registreren of WachtlijstIn het laatste geval registreert u zich voor de wachtlijst van de sessie.

     

  •  

   U kunt gedetailleerde gegevens krijgen over een geselecteerde trainingssessie of de agenda voordat u zichzelf ervoor registreert. Zie Gegevens verkrijgen over een geplande trainingssessie voor meer informatie.

     

  •  

   U kunt alle tijdstippen van trainingssessies in een andere tijdzone weergeven. Zie Een tijdzone selecteren op de pagina Live-sessies voor meer informatie.

     

  •  

   U kunt de agenda met trainingssessies vernieuwen zodat u de meest recente gegevens krijgt.

     

    
    

 2.  

  Zoek in de lijst met sessies de trainingssessie waarvoor u zich wilt registreren.

    

 3. Klik op Registreren (of Wachtlijst) naast de naam van de trainingssessie waarvoor u zich wilt registreren.
 4.  

  Geef de benodigde informatie op.

    

 5.  

  Selecteer indien nodig de datum van de sessie waarvoor u zich wilt registreren.

    

  Opmerking        

  Als u zich opnieuw voor deze trainingssessie registreert, raakt uw vorige registratie verloren.

    
    

 6.  

  Selecteer Registreren.

    

  
2    Nadat de host uw registratie heeft goedgekeurd, ontvangt u een registratiebevestigings-e-mail. Neem vanuit het e-mailbericht deel aan de trainingssessie zodra deze start. Als de trainingssessie al bezig is en de host ervoor heeft gekozen om alle registratieverzoeken automatisch goed te keuren, klikt u op Nu deelnemen.

Downloaden van cursusmateriaal voor aanvang van een trainingssessie

            
1    Selecteer op de navigatiebalk Deelnemen aan een sessie > Live-sessies om een lijst met koppelingen weer te geven.
2    Zoek de trainingssessie waarvoor u cursusmateriaal wilt downloaden.
3    Onder Thema klikt u op de naam van de trainingssessie waarvoor u cursusmateriaal wilt downloaden.
4    Als de trainingssessie registratie vereist en u zich nog niet hebt geregistreerd, gaat u als volgt te werk:       

Selecteer Registreren.

      

Voer de vereiste gegevens in en klik vervolgens op Registreren.

     
5    Als er geen registratie is vereist of u zich al hebt geregistreerd, klikt u op Sessiedetails weergeven.
6    Geef het sessiewachtwoord op en klik op OK om de volledige sessie-informatie te zien.
7    Klik voor het bestand op de koppeling naast Cursusmateriaal.       

Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven.

     
8    Selecteer Opslaan.
9    Download meer bestanden, indien van toepassing.
10    Klik op Sluiten als u klaar bent met downloaden.
11    Selecteer Terug.       
Opmerking             

Als de host een bestand heeft gepubliceerd in de indeling UCF (Universal Communications Format), met de extensie .ucf, wordt er een beveiligingsdialoogvenster weergegeven met de vraag of u WebEx-software wilt installeren waarmee het bestand in een cache wordt geplaatst of wordt opgeslagen op uw computer. Selecteer Ja of OK om de software te installeren. Nadat u het UCF-bestand hebt gedownload, downloadt de software het UCF-bestand ook naar de map C:\Mijn WebEx-documenten\Cache\[Sessienummer] op uw computer en tevens naar elke andere door u opgegeven locatie. Nadat de sessie is gestart, wordt het gedownloade UCF-bestand automatisch geopend in uw sessievenster. Tijdens de sessie kunt u de inhoud van het bestand veel sneller bekijken dan wanneer u het bestand niet eerder had gedownload.

      
     

Deelnemen aan een trainingssessie

 

U kunt deelnemen aan:

  
 •  

  Een vermelde trainingssessie.

    

 •  

  Een niet-weergegeven trainingssessie: een trainingssessie die niet wordt weergegeven op de pagina Live-sessies.

    

 •  

  Een actieve trainingssessie.

    

  

  

   
1    Als er voor de trainingssessie registratie is vereist, wordt de koppeling Registreren naast de trainingssessie weergegeven. U moet zich registreren voor de trainingssessie voordat u eraan kunt deelnemen. Raadpleeg voor informatie over registratie Registreren voor een trainingssessie vanaf de pagina Live-sessies.
2    Voer een van de volgende handelingen uit:                     
OptieBeschrijving
Deelnemen aan een vermelde trainingssessie vanuit een e-mailbericht 
 1.  

  Open het e-mailbericht met de uitnodiging of registratiebevestiging en klik op de koppeling.

    

 2.  

  Voer de eventuele vereiste gegevens in op de pagina Sessiegegevens en klik op Nu deelnemen.

    

  
Deelnemen aan een vermelde trainingssessie vanaf de pagina Live-sessies 
 1.  

  Selecteer op de navigatiebalk Deelnemen aan een sessie > Live-sessies om een lijst met koppelingen weer te geven.

    

 2.  

  Klik op Deelnemen voor de trainingssessie waaraan u wilt deelnemen.

    

 3.  

  Voer de vereiste gegevens in en klik vervolgens op Nu deelnemen.

    

  
Deelnemen aan een niet-vermelde trainingssessie vanuit een e-mailbericht 
 1.  

  Open uw e-mailuitnodiging en klik vervolgens op de koppeling.

    

 2.  

  Klik op de pagina Sessiegegevens [Onderwerp] op Nu deelnemen.

    

  
Deelnemen aan een niet-vermelde trainingssessie vanaf uw Training Center-website 
 1.  

  Selecteer Deelnemen aan een sessie > Niet in lijst opgenomen sessie op de navigatiebalk om een lijst met koppelingen weer te geven.

    

 2.  

  Voer het sessienummer in dat u van de host hebt gekregen en klik op Nu deelnemen.

    

 3.  

  Voer de vereiste gegevens in en klik vervolgens op Nu deelnemen.

    

  
Deelnemen aan een actieve trainingssessie vanuit een e-mailbericht 
 1.  

  Open het e-mailbericht en klik op de koppeling om aan de trainingssessie deel te nemen.

    

 2.  

  Voer de eventuele vereiste gegevens in op de pagina Sessiegegevens [Onderwerp] en klik op Nu deelnemen.

    

  
Deelnemen aan een actieve trainingssessie vanuit een chatbericht 
 1.  

  Open het chatbericht en klik op de koppeling.

    

 2.  

  Voer de eventuele vereiste gegevens in op de pagina Sessiegegevens [Onderwerp] en klik op Nu deelnemen.

    

 3.  

  Selecteer Nu deelnemen.

    

  

Informatie krijgen over een geplande trainingssessie

   

Vouw Deelnemen aan een sessie uit op de navigatiebalk om een lijst met koppelingen weer te geven.

   
       
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Voor een overzicht van alle in de lijst weergegeven trainingssessies klikt u op Live-sessies.

        
 •       

  Als u de niet in de lijst opgenomen sessies wilt bekijken waarvoor een wachtwoord vereist is, klikt u op Niet in lijst opgenomen sessies. Geef het sessienummer dat u van de host hebt ontvangen op in het vak Sessienummer.

        
2    Zo nodig klikt u op de tijdzone om de tijdzone te selecteren waarin u zich momenteel bevindt.
3    Zoek op de pagina Live-sessies de trainingssessie waarover u informatie wilt hebben.       
Tip             

Als voor de sessie waarnaar u op zoek bent registratie is vereist, schakelt u het selectievakje Alleen sessies weergeven waarvoor registratie is vereist in.

      
     
4    Onder Onderwerp klikt u op de naam van de trainingssessie waarover u informatie wilt hebben.
5    Klik op Sessiedetails weergeven.
6    Typ het wachtwoord dat de host van de trainingssessie u heeft verstrekt en klik op OK.       

Als u een uitnodiging via e-mail hebt ontvangen, vindt u het wachtwoord in deze uitnodiging.

            

Op de pagina Sessie-informatie wordt nu de volledige informatie weergegeven.

     

Ondervindt u problemen bij het deelnemen aan uw eerste WebEx-trainingssessie?

 

De eerste keer dat u deelneemt aan een trainingssessie of er een start, wordt de WebEx Trainingsbeheer-toepassing automatisch gedownload op uw computer. Normaal gesproken kunt u direct doorgaan naar uw trainingssessie. Als u problemen ondervindt met het deelnemen, controleert u het volgende:

  
 •  

  Downloadmelding voor ActiveX

    

 •  

  Downloadmelding voor Java

    

 •  

  Downloadmelding voor Mac-gebruikers

    

  Als uw organisatie geen ActiveX- of Java-downloads toestaat, neemt u voor hulp contact op met de beheerder van de WebEx-site binnen uw organisatie.

    

  

ActiveX-download

   

De volgende procedure is bestemd voor gebruikers van Internet Explorer.

    

Wanneer u op de koppeling klikt voor het starten van of deelnemen aan uw vergadering, begint de toepassing WebEx-vergaderingbeheer met downloaden naar uw computer, maar dit proces kan vastlopen. In dat geval doet u het volgende:

   
   
1    Zoek naar een gele ActiveX-melding voor installatie van de invoegtoepassing (mogelijk onder aan uw scherm).
2    Volg de instructies op het scherm voor het installeren van de invoegtoepassing.       

Nadat de installatie is voltooid, wordt uw vergadering of trainingssessie geladen.

     

Proberen deel te nemen met behulp van Java

   

Het volgende geldt voor Firefox- en Chrome-gebruikers.   

    

Wanneer u op de koppeling klikt voor het starten van of deelnemen aan uw trainingssessie, begint het downloaden van de toepassing WebEx-vergaderingbeheer op uw computer. Het downloaden kan echter vastlopen. In dat geval kan er een bericht over Java worden weergegeven, mogelijk om de nieuwste versie van Java te downloaden en installeren.

    

Hoewel u de instructies op het scherm voor het downloaden en installeren van Java kunt volgen, adviseren wij u om onder aan de pagina op de koppeling De vergadertoepassing installeren te klikken. U kunt veel sneller aan uw trainingssessie deelnemen.

   

Een invoegtoepassing voor een Mac installeren

   

Wanneer u voor de eerste keer deelneemt aan een vergadering of een vergadering start via een Mac, wordt u gevraagd een invoegtoepassing te downloaden en installeren.

   
    
1    Selecteer Invoegtoepassing downloaden en installeren en download het bestand Cisco_WebEx_Add-On.dmg naar uw computer.
2    Voer het gedownloade bestand uit:
 •       

  In Chrome kunt u het gedownloade bestand selecteren in de balk aan de onderkant van de browser.

        
 •       

  In Safari kunt u het gedownloade bestanden selecteren in het gedeelte Downloads.

        
 •       

  In Firefox kunt u het bestand direct openen of opslaan op een locatie naar keuze.

        
3    Voer Install Cisco WebEx Add-On.app uit en volg de instructies op het scherm.       

Zodra de installatie is voltooid, start de trainingssessie automatisch.

     
 

Attachments

  Outcomes